11 december 2011

Marxisten ObamaVärldens smartaste president...
....vet inte om han är i Texas eller Kansas. Det är väl kanske att begära för mycket. Han trodde ju också att hans födelseplats, Hawaii är i Asien.
Där ska han förresten tillbringa 17 dagar på semester, men dessförinnan försökte han efterlikna Teddy Roosevelts berömda tal i Osawatomie, Kansas och samtidigt vara väldigt "Grön" genom att återanvända delar av det tal han höll i augusti.
Då som nu skyller han bristen på arbeten på de ondskefulla ATM och internet som hans vän Al Gore påstod sig ha uppfunnit.

"Friställningar blir alltför ofta permanenta och inte en del av konjunkturcykeln. Och dessa förändringar påverkar inte bara vanliga grovarbetare. Om du var bankkassörska eller en telefonoperatör eller en anställd på en resebyrå, såg du hur många i ditt yrke ersattes av bankomater och internet."

Detta är ytterligare en påminnelse-(som om vi skulle behöva en!) att president Obama inte har förståelse för ekonomi. Han är i grunden en Luddite. Han förstår inte att när arbete blir mer effektivt genom internet, blir vår ekonomi mer produktiv och det är bättre för alla. Internet har skapat otaliga jobb och gjort många fler jobb effektivare och därmed mer lönsamma. Å andra sidan, när man skapar ineffektivitet genom exempelvis slösaktiga "stimulans"-utgifter eller meningslösa regler, förstör man rikedom. Vi blir alla fattigare, och jobben blir allt färre.

Presidenten för USA, inte Fidel Castro, inte Kim Jong-il, inte Mao Tse-tung, inte Lenin, inte Stalin, inte Gorbatjov, inte Mahmoud Ahmadinejad, inte Hugo Chávez, utan presidenten av Förenta Staterna sade att, även om en begränsad statsmakt som bevarar den fria marknaden tilltalar vår robusta individualism som amerikaner, fungerar inte ett sådant system och har aldrig fungerat.
Presidenten i USA sade att USA, så som nationen grundats, "har aldrig fungerat."! Begrunda det för ett ögonblick.
Amerikanerna måste skapa ett mer aktiv regering som beskattar mer, spenderar mer och reglerar mer, om medelklassen ska bevaras.
Var och en av de uppräknade gubbarna ovan kunde ha hållit detta tal

Rush Limbaugh kallar det Obamas marxistiska attack mot Amerika.
Om man för varje gång han sade "arbetstagare" eller "medelklass", byter ut det mot "proletariatet", och byter ut "borgerlig" eller "kapitalister" mot "de rika," kan samma tal ha hållits av Lenin för hundra år sedan.

Klasskamp var hur Marx förklarade allt. Nu är det hur Obama förklarar allt. Han skyller alla de aktuella problemen på De Rika. Och det finns fortfarande vissa människor som säger att Obama inte är marxist. De kallar honom inte ens socialist. Jag vet inte vad för slags tillstånd av förnekelse man måste vara i om man hört detta tal och fortfarande inte inser det.

Video här.

(man har klippt bort de första sekunderna som finns i videon allra längst upp.)

7 Kommentarer:

Peter sa...

http://www.youtube.com/watch?v=-CjrZNi49bE&feature=related

De var inte så dumma på femtiotalet, fast i dag hade förstås skurken varit vit.

Anonym sa...

OBAMA is Americas # 1 bullshiter
///SS

Knute sa...

Obamacare kanske inte är så tokigt, om man ignorerar dem som kommer att dö i onödan:

"The problem with healthcare in America is that people live too long. Twenty years from now Medicare will be providing health care coverage for 78 million Americans.

Contrary to what most leftists believe, the US spends more on healthcare per person than other developed countries, more than $6,500 per person. Interestingly, in 2004, almost half of all healthcare spending was used to treat just 5 percent of the population. Clearly, we need to do something about that 5% which most likely is the very old.

So I am now thinking that perhaps Obamacare is not such a bad thing. Certainly the bureaucracy which will run Obamacare will be no different than the Post Office and so in this regard we can expect to lose some 25 to 30 percent of those who are truly sick simply from incompetence and stupidity.

And if Obamacare begins rationing medical care, those 5% who cost almost half of our healthcare expenditures will not be covered at all.

In this manner our healthcare costs could be reduced by 75 to 80%. Obamacare could be a good thing. Ignoring for a moment those who die unnecessarily.

http://plancksconstant.org/blog1/2011/12/obamacare_could_be_a_good_thing.html

http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/12/sunhedsomkostninger-kan-let-reduceres.html

Jacob sa...

Obama, marxisten.. Av nyfikenhet; var någonstans mellan 36% och 39% marginalskatt går gränsen för marxism? Eller är det att han tar ett steg närmare resten av världen gällande sjukvårdsförsäkringar som är grejen? Isf är jag nyfiken på vilken ideologi som praktiseras av resten av världen, som uppenbarligen ligger till vänster om Obamas marxistiska plan.

Slutligen ett kudos till er som har ballar nog att citera Rush Limbaugh i positiv mening. Inte många som gör det, ens i USA..

gäster sa...

Jacob faller i fällan att bedöma någon efter hans rykte i stället för efter vad han säger.

Berit sa...

Antagonismen mellan proletariatet och borgerligheten är definitionen på marxistisk klasskamp och det är vad Obama driver hårt. Varje dag talar han om de rika som nationens fiender. Ställer gamla mot rika; studenter gentemot företagsvinster...
Han strävar mot kollektivt ägande och tror att välstånd uppstår om man tar medel från framgångsrika och ger det till mindre framgångsrika.

Alla statliga mandat och reglering av privata ekonomier är exempel på fascism. ObamaCare består av den ena ekonomiska regeln efter den andra av relationer mellan läkare och patient försäkringsbolag och övriga medicinska industrier.

Han tror att Amerikas storhet kommer från regeringen och han använder ekonomin som ett politiskt verktyg där regeringen äger ekonomin, vilket den inte gör.
Han sympatiserar med de socio-ekonomiska målen för både kommunism och socialism.
Han är socialist och stödjer offentligt ägande av produktionsmedlen, omfördelning av välstånd från vissa delar av samhället till andra delar.
   Han är fascist när han stöder den statliga kontrollen över privata industrier och produktionsmedlen, och nästan alla aspekter av medborgarnas dagliga liv.
 Han är kommunist i det att han stöder statens ägande samt kontroll av industrin och av produktionsmedlen.
Om Obama tillåtas fortsätta kommer USA snart att passera Sverige på vänsterkanten

Hjalbert sa...

Mahmoud Ahmadinejad, not feeling well and concerned about his mortality,
goes to consult a Psychic about the date of his death.

Closing her eyes and silently reaching into the realm of the future she
finds the answer: "You will die on a Jewish holiday."

"Which one?'" Ahmadinejad asks nervously.

"It doesn't matter," replied the psychic. "Whenever you die, it'll be
a Jewish holiday."

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.