12 december 2011

Sharias illavarslande leenden

Den totalitära mentaliteten i sharialagarna kan bara förstås när man fattar hur noggrant den genomsyrar och dikterar allt i en muslims liv, inklusive när och mot vem en muhammedan kan le.

Den populäre islamiske TV-predikanten Sheikh Muhammad Hassan påstår att det enligt sharia "inte alls är tillåtet" för muslimer att le mot oss otrogna, utom i fall av da'wa.

Ordet da'wa översätts ofta som "mission". Det betyder att "kalla" eller "uppmana" oss otrogna till islam. Eftersom det har samma syfte som jihad - nämligen att stärka och sprida islam - ses da'wa ofta som jihad av en icke-våldsam natur, en mildare jihad.

I själva verket, hävdar Sheikh Hassan, skiljer sig da'wa-metoden från jihad-metoden. "Jihad kräver makt, iver, manlighet - i själva verket ett strängt ansikte. Men för da'wa måste man le och vara mild."

Han påpekar att när Allah beordrade Musa och Harun (de bibliska "Moses" och "Aron") att övertyga den store otrogne Farao att underkasta sig, befallde Allah dem "att tala med honom varsamt" (Koranen 20 : 44).

För att vidare visa da'was smygande natur, gjorde Hassan helt klart att om en muhammedan ler mot en icke-muslim "i innerlig vänskap, är detta wala som islam har förbjudit och som motsäger tron enligt muslimsk samstämmighet".

Som bevis citerar han Koranen 60:1: "Oh, ni som tror! Se inte min fiende och din fiende [icke-troende] som vänner: skulle du ge dem kärlek, medan de förnekar det som har kommit till dig genom sanningen [dvs samtidigt som de förnekar islam]?"

Allt detta leder naturligtvis till islams ökända doktrin om Wala 'wa bara', eller "Lojalitet och fiendskap". Den vers som citerades av Hassan är bara en av många som skildrar oss otrogna som fiender som man ska undvika och underkuva (se även 4: 89, 4:144, 5:51, 5:54, 6:40, 9:23 och 58:22).

Koranen 3:28 befaller till exempel att "troende inte tar otrogna till vänner och allierade istället för troende ... om du inte garderar dig mot dem och vidtar försiktighetsåtgärder."

Enligt den förhärskade tolkningen Tabari, betyder "att vidta försiktighetsåtgärder" följande:

Om ni [muslimer] är under de otrognas myndighet, fruktar för er själva, bete er då lojalt mot dem med tungan, samtidigt som ni hyser inre fientlighet mot dem ... [men vet att] Gud har förbjudit muslimer att vara trevliga eller ha ett närmare förhållande till de otrogna än till andra muslimer, utom när otrogna står över dem [såsom myndigheter]. Om så är fallet, agera vänlig mot dem samtidigt som de bevarar sin religion.

Efter att tolkat Koranen 3:28 på så sätt att muslimer kan "skydda" sig själva "genom att utåt visa lydnad" då de står under icke-muslimsk auktoritet (står under våra otrogna auktoriteter), citerar Ibn Kathir, kanske islams mest firade tolkare, en nära följeslagare av Muhammed som sade:

"Låt oss le med ansiktet mot vissa människor medan våra hjärtan förbannar dem."

Sådana islamiska texter och läror ger oss en ny förståelse för hur leende smyg-jihadister agerar under våra myndigheter.

Från Jihad Watch

3 Kommentarer:

Knute sa...

Sharia: Den smygande paketlösningen

"Okunskapen bland de rättslärda som jämför islamiska parallellsamhällen med 'fiskarsamhällen på västkusten' är mer än vanligt alarmerande.

Det finns idag en strävan att tillmötesgå anstormningen av islam, och jurister hör i hög grad till de segment som blir våta i ögonen och andra ställen vid tanken på att experimentera med ny och spännande 'rättspluralism'.

Man kan nog redan vid det här laget slå fast att experimenten inte kommer att blockeras av vanlig borgerlig försiktighet, för en sådan existerar inte längre."

http://snaphanen.dk/2011/12/11/sharia-den-snigende-pakkelosning/

Knute sa...

Vi har fått ett nytt tjusigt multi-kulti-pk-ord för Sharia, som vi snart kommer att lära oss:

Rättspluralism!

"Lika rättigheter för alla" hör gårdagen till. "Rättspluralism" heter det nyinrättade magiska ordet med vilket den schweiziske professorn Christian Giordano vill bespara muslimerna som lever bland oss att behandlas enligt samma lagar som de otrogna.

Vad socialantropologin enligt professorn kräver är inget mindre än en brytning med det rådande rättsliga systemet i de moderna västerländska staterna. Alla ska inte längre vara lika inför lagen: Ursprung, etnicitet eller religion ska avgöra vilka lagar och domstolar som ska användas.

Först kommer bara delar av de otrognas lag att överleva, och snart har även resten gjort sitt. Då får vi dhimmi-status och lever alla enligt sharia. "Allahu akbar!"

http://hodja.wordpress.com/2008/12/29/vi-skal-snart-l%C3%A6re-et-nyt-multi-kulti-pk-ord-at-kende/

http://www.pi-news.net/2008/12/scharia-fuer-die-schweiz-gefordert/

Knute sa...

The International Day of Human Rights took place in Stockholm on the 10 December this year. The main purpose of the event was to commemorate the victims of the Apostasy Law in Islam. Former Muslims who are imprisoned, being tortured or are in hiding.

Article 18 of Universal Declaration of Human Rights guarantees freedom to practice one’s religion but even in a democratic country like Sweden the limitation of ones individual freedom exists.

Exactly one year ago on 11 December 2010 the bombing in the Center of Stockholm was a reaction towards the participation of Swedish troops in Afghanistan and also an act against the Swedish cartoonist Lars Vilks, who in 2005 had drawn the prophet Muhammad, since then he had faced several death threats because of that cartoon.

http://vimeo.com/34162405

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.