07 december 2011

Tänk om...

Vid det här laget har väl alla hört talas om att man funnit en ny "Jord". En planet i ett annat solsystem 600 ljusår bort, men som verkar vara väldigt lik vår egen planet.

Inte för varm, inte för kall och det finns vatten där. Keplerteleskopet har inte möjlighet att avgöra om det finns "liv", men det är spännande att fantisera.

Tänk om det vore möjligt att skicka alla Obama-sympatisörer dit. Alla som nu ockuperar gator och parker och kräver att andra ska ta hand om dem och lösa deras problem Alla som anser att de har rätt till vad andra människor producerar. Som vill dra fördelar av rikedomarna utan att själva bidra med något. Människor som tror att rikedom uppstår ur intet och att det är fullt försvarbart att kräva att regeringen tar det från någon annan, eftersom det är ett nollsummespel. Det är enbart en fråga om "social rättvisa" och man kan därför distribuera rikedom så som man tycker.

Här på vår egen jord behåller vi bara de som tror på den magiska kombinationen av individuell frihet, fria marknader, stark privat äganderätt, riktiga pengar och rättsstatsprincipen. Och som sedan lämnar andra ifred.
Jag undrar hur länge det skulle dröja innan ockupanterna av den nya planeten börjar äta upp varandra?

1 Kommentarer:

Ann-Marie sa...

Äntligen finns det ett litet hopp! ;o)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.