28 december 2011

Värnlösa barns dag - barnamordet i Betlehem

När kung Herodes den Store fick höra av de tre vise männen från Österlandet att den väntade Messias som skulle bli judarnas konung skulle födas, och hade inhämtat de skriftlärdes uttalande om att detta skulle ske i staden Betlehem, bad han de vise männen att titta in på vägen tillbaka och berätta närmare om begivenheten.

Men Gud varnade de tre kungarna för Herodes som ruvade på ont, så de tog en omväg hem. Och Gud visade sig i drömmar för Josef och bad honom att fly med Maria och barnet till Egypten, för Herodes ville slå ihjäl alla gossebarn i Betlehem för att på så sätt komma Jesus till livs, ty han fruktade att förlora sin makt när judarnas Kung kom till.

Herodes den store hade år 40 före vår tideräkning blivit utnämnd av ockupationsmakten, romarna, till feodal kung över det område som i stort sett motsvarade Davids och Salomos rike. Han var Rom en trofast man, administrativt duktig, men enligt uppgift brutal och hänsynslös mot befolkningen.

Han dog 4 år före K, vilket betyder att han inte kan ha varit den Herodes, som lät mörda gossebarnen i Betlehem. I så fall måste det ha varit hans son Herodes Antipas, men man ska självfallet inte räkna med historisk noggrannhet i muntliga traditioner från så avlägsna tider.

Massakern inträffade enligt senare uppgifter den 28 December. Den angavs tidigare i den svenska kalendern som "Menlösa barns dag" (oskyldiga barns dag), numera "Värnlösa barns dag".
Barnamordet i Betlehem på order av kung Herodes. Utskuren kannikestol i Roskilde domkyrka 1400-talet.

2 Kommentarer:

Anonym sa...

Vår tideräkning ”efter Kristus” bygger på en beräkning av Dionysios Exiguus i Konstantinopel, och kom år 525. En avrättning av en upprorsman i Jerusalem bör ha funnits i de östromerska pappren ännu på den tiden. Man räknade sedan med att Kristus blev 33 år, människans ”ideala” ålder. Och kommer till vårt ”år 1” för hans födelse.
Om man i stället säger att Jesus blev 40 år (en annan ”ideal" ålder) kommer Jesu födelse att ske år 7 f.Kr. Quirinius skattskrivning innebär år 6 f.Kr. Och Herodes den store dog 4 f.Kr.
Barnamordet i Betlehem bör, säger man nu, ha gällt 40–60 barn; en obetydlighet för den tidens historiker. ”Med H:s grymheter stämmer väl evangeliernas berättelse om barnamordet i Betlehem.” (Nord.Familjebok ”Ugglan”)
/ Steve

Anonym sa...

Spjutflickan !
Det är väl rimligt att tro att det var denne Herodes som stod för barnamorden (även om det finns flera som kallas Herodes kring denna tid). Det finns nämligen andra skäl än de Steve nämner att tro att man räknat fel på 7-9 år på Jesu födelse: Skenet från den omtalade "Betlehems stjärna" orsakades av att Jupiter (mytologiskt "den kungliga stjärnan") och Saturnus ("Israels beskyddare") just då låg i linje med varandra vilket gav ett så starkt ljussken att det t.o.m. syntes under flera timmar på morgonhimlen.
Att detta skulle komma att ske hade förutsagts i Daniel och Mika och astrologerna följde stjärnhimlen mycket noggrannt för att upptäcka tecken på "Messias" ankomst. År 7 före vår tideräkning såg man så i februari att de närmade sig varandra - men de sammansmälte aldrig. Därefter sammansmälte de dock 3 gånger detta år, nämligen 12 april, 29 maj och 4 december. Det lär aldrig ha hänt, varken förr eller senare, att detta skedde flera gånger samma år. Nästa gång samma sammansmältning skedde (1603) iakttogs den av Johannes Kepler som beskrev det så här: "Då de två stjärnorna sammansmälte, tycktes de komma närmare varandra tills jag i skyn endast kunde se en stark stjärna av underbar lyster". Sedan var Jesus antagligen 1-2 år då han besöktes av de "tre vise männen" (jfr. buddhismen). När det gäller om Jesus var 40 år vid sin död, så håller jag det för osannolikt (även om talet 40 är ett "magiskt" tal). Om inte Jesus själv nämnt detta så måste ju hans moder Maria, som följde Jesus hela tiden, ha vetat hur gammal han var och kommunicerat detta till Jesu lärljungar, av vilka Matteus (f.d. skatteindrivare) och Johannes (favoriten) båda skrev ner var sin berättelse. (Uppgifterna hämtade ur: "Hidden politics of the crucifiction" av Glenn Kimball & David Stirland; förlag: "Ancient Manuscripts Publishing")
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.