19 januari 2012

En plan att förstöra en nation


Artikeln nedan om Norge och språk, inspirerade till att göra en sammanfattning av en föreläsning av Richard D. Lamm.

Titeln är "I have a plan to destroy America", men ordet "America" kan bytas ut mot vilket annat land ni vill.


Om du tycker att Amerika är alltför självbelåtet, alltför vitt, för rikt .... låt oss förstöra Amerika. Det är inte så svårt. Ingen nation i historien har överlevt tidens tand. Arnold Toynbee konstaterade att alla stora civilisationer har stigit och fallit - att "en obduktion av historien skulle visa att alla stora nationer begår självmord."

1. För det första måste vi göra Amerika till ett två- eller flerspråkigt och flerkulturellt land. Historien visar att ingen nation kan överleva de spänningar, konflikter och motsättningar som uppstår om man har två eller flera konkurrerande språk och kulturer. Det är en välsignelse för en individ att vara tvåspråkig, men det är en förbannelse för ett samhälle att vara tvåspråkigt. Historikern Seymour Lipset säger så här:

Tvåspråkiga och bi-kulturella samhällen som inte assimileras är uppfyllda av oroligheter, spänning och tragedi. Kanada, Belgien, Malaysia och Libanon står alla inför kriser av nationell karaktär där minoriteter trycker på för autonomi, eller fullständigt oberoende. Pakistan och Cypern har delats. Nigeria undertrycker ett etniskt uppror. Frankrike har svårigheter med basker, bretagnare och korsikaner.
2. Jag skulle sedan "uppfinna" mångkulturalism och uppmuntra invandrare att behålla sin egen kultur. Jag skulle framhäva tron att alla kulturer är lika och att det inte finns några viktiga kulturella skillnader. Jag skulle också hävda att förhållandet att svarta och spansktalande hoppar av skolan i förtid enbart beror på fördomar och diskriminering. Varje annan förklaring är oacceptabel.

3. Vi skulle kunna göra USA till ett" Latinskt Quebec" utan större ansträngning Det viktiga är att fira mångfald snarare än enighet. Benjamin Schwarz sade i Atlantic Monthly nyligen:
Den uppenbara framgången för våra egna multietniska och mångkulturella experiment har uppnåtts, inte genom tolerans utan av hegemoni. Utan den dominans som en gång dikterade att vi satte vår egen kultur i centrum och vad det innebar att vara en amerikan, har vi bara tolerans och pluralism för att hålla oss samman.
Jag skulle uppmuntra alla immigranter att behålla sin kultur och sitt språk och
byta ut metaforen om en smältdegel mot en om en salladsskål i stället. Det är viktigt att säkerställa att vi har olika kulturella undergrupper som lever i Amerika och som måste framhäva sina olikheter snarare än likheterna i att vi är amerikaner.

4. Jag skulle göra vår snabbast växande demografiska grupp till den minst utbildade. Jag skulle lägga till en andra underklass av icke-assimilerade, underutbildade och antagonistiska, till vår befolkning. Jag skulle se till att denna andra underklass har ett 50% bortfall från skolan.

5. Jag skulle sedan se till att Inflytelserika stiftelser och storföretag satsar mycket pengar på dessa ansträngningar. Jag skulle satsa på etnisk identitet och jag skulle skapa en kult av "Offer" och "Kränkning". Jag skulle få alla minoriteter att tro att deras brist på framgång orsakades av majoriteten. Jag skulle starta en missnöjes-bransch där alla minoriteter kunde skylla sina misslyckanden på majoritetsbefolkningen.

6. Jag skulle främja dubbelt medborgarskap och dubbla lojaliteter. Jag skulle fira mångfalden över enigheten Jag skulle betona skillnader snarare än likheter.
"Olikheter" är det som gör att människor över hela världen mestadels sysslar med att hata varandra ... Det vill säga när de inte dödar varandra. Ett mångsidigt, fredligt, eller stabilt samhälle går emot det mesta vi lärt av historien. Människor undervärderar den enhet som krävs för att hålla samman en nation.
Titta på de gamla grekerna:
"De trodde att de tillhörde samma ras, de hade ett gemensamt språk och litteratur, och de tillbad samma gudar. Alla greker deltog i de olympiska spelen till ära av Zeus. När en gemensam fiende, Persien, hotade var alla dessa bindningar inte tillräckligt starka för att övervinna två faktorer....(lokal patriotism och geografiska förutsättningar som uppmuntrade till politiska motsättningar). Grekland föll E. Pluribus Unum. Om vi lägger betoningen på "Pluribus" i stället för "Unum," kommer vi att balkanisera Amerika lika säkert som Kosovo.."

Näst sist, skulle jag se till att alla dessa ämnen är tabu. Gör det tabu att prata om sådant som kritiserar kulten av "mångfald". Jag skulle hitta ett ord likt "kättare", som användes på 1500-talet, som satte stopp för all diskussion och förlamade tänkandet. Ord som "rasist" eller "främlingsfientlig", som stoppar diskussion och debatt. Efter att ha gjort Amerika till ett tvåspråkigt / bikulturellt land och upprättat mångkultur och sett till att fonder och stiftelser rättar sig efter doktrinen om "offermentaliteten" skulle jag göra det omöjligt att upprätthålla våra invandringslagar. Jag skulle utveckla ett mantra: På grund av att invandring varit bra för Amerika, måste det alltid vara bra.

Jag skulle göra varje individ behörig och ignorera den kumulativa effekten av miljontals av dem.

Till sist skulle jag förbjuda att man läser boken 'Mexifornia", av Victor Davis Hanson

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.