11 januari 2012

Häxorna gör lika mycket som koldioxiden åt klimatet


Journalisten Donna Laframboise har avslöjat långtgående inkompetens, kamaraderi och förljugenhet inom IPCC i sin bok: ”The delinquent teenager who was mistaken for the world's top climate expert” (Fritt översatt: Den vanartiga tonåringen som felaktigt antogs vara världens mest kompetenta klimatexpert). Hon sammanfattar sin omfattande studie av IPCC:

Knappast något vi fått veta om IPCC har varit sant”.


Dess ordförande, den indiske järnvägsingenjören Rajendra Pachauri, har högtidligt försäkrat den amerikanska senaten att endast den mest kvalificerade expertisen i världen anlitas. I verkligheten har ett 20-tal studenter givits ”expertstatus”. Och en tredjedel av projektledarna (lead authors) har varit aktiva i och t.o.m. avlönade av aktivistorganisationer som Greenpeace och World Wildlife Fund, WWF, som nu är ett globalt företag med 5000 anställda och omsättningen 525 miljoner euro år 2010, ungefär 4 miljarder kronor. Dessa organisationers ekonomi hänger förstås på att de lyckas skrämma folk och politiker till att bidra. Ju mer skrämmande desto mer pengar.


Dessa projektledare har i sin tur varit direkt engagerade i två tredjedelar av alla rapporter, vilka till stor del har utgjorts av kampanjmaterial från just de egna organisationerna. De har alltså inte passerat något filter av utomståendes ”expertgranskning”, något som är en självklarhet i vetenskapliga frågor och som Pachauri hävdat var hundraprocentigt. Ren lögn alltså.


Liksom vävexperterna lyckades förmå kejsaren och hela hans hov att tro att de kunde se de paradkläder, som bara förståndigt folk kunde se, har IPCC lurat i väldens media och politiker att utsläppen av koldioxid värmer hela globen och att det är farligt. Följderna av utsläppen ingår i radio- och TV-program liksom i varje tidning mest varje dag.


På 1600-talet lurades nationen att tro på häxor. Under 2000-talet har vi sett hur hela länder trott på ständiga värdestegringar, så att de skuldsatt sig bortom allt förnuft. Laframboise har läst en studie av detta vanvett i boken ”Travels in the New Third World” av Michael Lewis.


Hur kunde hela nationer som Island, Irland, Grekland och nästan alla andra EU-länder skuldsätta sig så ? Icke att förglömma USA och Japan. Hur kan någon tro att problemet med för höga skulder kan lösas med ännu högre skulder ? Det tycks vara det enda alternativet våra styrande diskuterar.


Vi svenskar som såg detta vanvett i slutet av 80-talet och genomlevde ”restaurationen” av ekonomin under 90-talet, har klarat oss och inser nog att de andra drabbats av en masspsykos eller vanvett. Vi slutade tro på häxor för 350 år sedan och slutade tro på ständig värdestegring för 15 år sedan.


Laframboise ser direkta paralleller med klimatdebatten.


Efter 20 års ansträngningar har IPCC inte kunnat bevisa att koldioxiden gör något åt klimatet. När andra drivkrafter nu börjar verifieras, blir det klart att koldioxiden nog inte gör något alls. Måtte fler se denna parallell, så att fler öppnar ögonen och slutar tro på hypotesen om koldioxidens makt över klimatet. Den gör lika mycket, eller litet, som häxorna gör.


19 Kommentarer:

Betraktaren sa...

Å andra sidan tror "vi i Sverige" på många andra tokigheter!

Anonym sa...

Betraktaren: Du har så rätt ! Men vem kan vara fullkomlig ?

Reale Pelle

Edgar sa...

Ja Berit, det finns något som heter forskning men det är väl förbjudet när man är republikan... Det är väl gud som balanserar koldioxidhalten i luften...

Berit sa...

Edgar, det finns också något som kallas läsförståelse som hänger intimt samman med intelligens.

Här har du lite att bita i om du vågar:

http://everykindapeople.blogspot.com/2011/12/den-oforblommerade-galenskapen-i-durban.html

http://everykindapeople.blogspot.com/2011/12/energi-ar-makt.html

http://everykindapeople.blogspot.com/2011/11/de-grona-ar-livsfarliga.html

Anonym sa...

SMHI har lagt ut Uppsalas temperaturer (i Botan) 1722–2010 på nätet, en siffra per dag. (Fahrenheit-skalan kom som ni vet 1724. Celsius 1742.) Jag har tittat på juli månad:

1730-talet 17,5º, från 14,8º (1731) till 20,1º (1730)
1850-talet 17,5º, från 15,4º (1856) till 20,4º (1855)
1930-talet 17,0º, från 15,5º (1934) till 18,0º (1937)
1940-talet 17,1º, från 15,1º (1942) till 19,2º (1941)
2000-talet 17,8º, från 15,4º (2000) till 19,9º (2003)

Juli 2010 var varm, 20,3º. Man får backa till 1901 (20,7º) eller 1914 (20,8º) för att hitta något varmare. (1752 var det 21,7º)
- Däremot var det kallt på 1960-talet (15,4º) och 1970-talet (15,9º). ”Ryska atombombsproven”, för de minnesgoda…
- Uppsala hade 5.105 invånare år 1800. År 1900 var det 22.818. Och nu är det 150.000 i centrala stadsområdet.
/ Steve

Anonym sa...

Bra Steve !

Du diskuterar verkliga temperaturer utan "justeringar" och "harmoniseringar", som IPCC brukar lägga till och därmed hölja verkligheten i dimmor.

Till temperaturerna lägger du till den faktiska uppgiften att folkmängden har 10-dubblats. Det gör att de senare siffrorna innehåller en faktor för "urbaniserng" som inte framgår av siffrorna.

Ditt resonemang är sundare än IPCC:s försök att räkna ut en "global genomsnittstemperatur" för varje år. Felkällorna är närmast oändliga för varje sådant försök. Enklare är att jämföra varje mätstations data för sig, och sedan se hur många som visar på uppåtgående respektive nedåtgående temperaturtrend. Då kunde man också lätt se vilka stationer som inte kan ses som representativa på grund av faktorn urbanisering. Och inse att man behöver mätstationer ute på landet.

IPCC:s tillvägagångssätt visar bristande sunt förnuft.Reale Pelle

Lars Cornell sa...

Jag råkade också skriva om häxor samtidigt som du.
Bra och belysande artikel !

www.vt.se/opinion/debatt/?articleid=6258807
.

Berit sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Edgar sa...

Bita i?? Du skriver samma strunt utan någon som helst vetenskaplig grund. Samma nötter som hävdar att människan inte påverkar miljön hävdar att Adam och Eva var de första människorna...

Berit sa...

Och var är din vetenskapliga grund för vad du påstår Edgar?

Berit sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Edgar sa...

Det finns flera tusen vetenskapliga rapporter och forskare som säger att koldioxidutsläpp skapar växthuseffekt som värmer upp vår planet. Sen finns det en massa foliehattar som hävdar motsatsen, av dessa foliehattar så är en försvinnande liten del klimatforskare.

Du kan inte använda din egen blogg som argument för saker och ting.

http://www.regeringen.se/sb/d/11736/a/124549

Anonym sa...

Bäste Edgar !

Du invänder mot att vi hänvisar till den egna bloggen. Men här anger vi vanlilgen de faktiska forskningsresultat vi baserar våra åsikter på. Då räknas inte "hur många" som tycker si eller så. Det är vad som räknas inom politiken och den är vad som styrt IPCC och de många dilettanter som de kallat "forskare". Läs boken av Laframboise så ser du att de ibland var studenter om inte ens hade en examen.

Nu kan jag referera till något du lätt kan följa upp:

http://svt.se/2.108068/1.2673140/fokusera_pa_metan_och_svart_kol_nu

"Vi gör fel prioritering idag. I arbetet med att stoppa den globala uppvärmningen och klimatförändringarna är det bara koldioxidutsläppen som står i fokus. Men när forskare nu sållat fram de 14 viktigaste klimatåtgärderna så handlar ingen om att minska på just koldioxidutsläppen."

Det är ett sammandrag från torsdagens nummer av tidskriften Science.

Regeringskansliet har nog inte hunnit läsa det numret än.


Reale Pelle

Anonym sa...

Edgar !
Berätta nu hur mycket du förstått av detta och försök att undvika att bara uppträda som en papegoja: Vilken är mekanismen bakom den påstådda temperaturhöjande effekten av koldioxiden i luften ? Hur har man i så fall mätt detta och med vilken mät-noggrannhet och säkerhet ? Försök tänka själv och göm dig inte bara bakom en påstådd majoritet av 'vetenskapsmän' (ty det är inte sant).
/SB

Berit sa...

SB, det kommer inte att hända.
"Edgar" som ibland kallar sig "Evert" är ett troll som inte har något eget att komma med. Han kommer på sin höjd att kopiera in något som han hittat på en sida någonstans. Oftast är han så oförskämd och vulgär att hans inlägg hamnar i papperskorgen utan att passera "gå".

Edgar sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Berit sa...

Edgar, om du tänker dig att det du skriver ska läsas av andra än mig måste du sluta med att:

1. Begränsa villkoren för argumenten så att de passar din åsikt

2. Presentera din åsikt som om det vore en slutsats som du just bestämt betydelsen av, i stället för uppslagsböckernas definition.

3. Anklaga alla som inte håller med dig och kalla dem dumma, outbildade, onda, hatfyllda..

Anonym sa...

Edgar sa...
Men det är okej att dina anhängare gör exakt detta?

Berit sa...

Edgar, det är alltid du som startar bråk och oförskämdheter. Så gott som alla andra vet hur man uppför sig.
Människor, som har ynkligt liten kunskap och därför inte kan föra en faktabaserad diskussion, hemfaller ofta till ditt beteende.

Du blev artigt bemött av både Reale Pelle och SB men du kan inte hantera det.

En viktig sak som du också ska komma ihåg är att jag är en av de som bestämmer här.
Starta din egen blogg och skriv om vad du vill där. Det här är inte ditt personliga klotterplank!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.