16 januari 2012

MLK


I dag är det helgdag i USA till minne av Martin Luther King Jr. födelsedag. Han föddes här i Atlanta och det firas i dag med en speciell minnesgudstjänst och festligheter lite varstans i stan.

Nedanstående skrev jag för tre år sedan, men vi hade betydligt färre läsare då, så det är nog inte skåpmat för alla:

Frågan om medborgerliga rättigheter hade diskuterats i USA till och från ända från 1933 fram till 1964. Vid alla tillfällen man röstat om det hade Demokraterna gått emot förslaget 80 procent av gångerna, medan Republikanerna röstat för det till 96 procent. En notering upplysningsvis, eftersom så många tror att det var en fråga som drevs av Demokrater.
Utan Sen. Dirksen (R) skulle det inte ha hänt då.

Men det skulle heller inte ha varit någon debatt alls, om det inte varit för den förändring som ägde rum i själ och hjärta hos det amerikanska folket - och Martin Luther King var en man i huvudsak ansvarig för den förändringen.

Det var inte så mycket Kings röst och utstrålning som inspirerade människor, utan utmaningen mot deras samveten. De visst inners inne att man kan inte ha en demokrati där vissa medborgare inte har samma rättigheter som andra, enbart baserat på deras hudfärg.

Jag är emellertid helt övertygad om att King inte avsåg en förändring, där svarta skulle behandlas som "handikappade" i samhället i behov av "hissar och specialramper" för att klara sig.
Konsekvensen av raskvotering och mångkulturens ideal har gjort att svarta betraktas som - och många gånger känner sig som - mindre värda och mindre kapabla.

För att verkligen få slut på rasism måste vi se individen och inte gruppen. Vi måste också se att kvotering (gäller också för behandling kvinnor!) och mångkultur är baserade på nedvärdering. Vi måste kräva att när folk anställs, ska man bara beakta karaktärsegenskaper såsom förmåga och ärlighet, inte fysiska attribut som hudfärg eller kön.
Dessutom ska man skippa alla universitetskurser som inriktar sig på kvinnostudier och speciella etniska studier och i alla statliga formulär, ska frågan om vilken ras en person tillhör tas bort.

Om vi sätter procenttal för hur många av en viss hudfärg eller kön som ska anställas, väljas eller tas in till en skola nedvärderar vi ambitioner och flit. Vi belönar en kult som ser minoriteter som offer och inkapabla att klara sig på egen hand. Vi understryker också att vårt samhälle verkligen är rasistiskt.

Vi lär oss att vad vi får här i livet beror på vad vi är - inte på vad vi gör.
Vi lär oss också att minoriteter och kvinnor inte behöver anstränga sig för att göra sitt allra bästa, det räcker med att vara medelmåttig och man når ändå samma position som andra.

Det existerar ett obevisat antagande att vi inte skulle kunna uppnå jämlikhet i samhället om vi inte inför någon form av lagstadgad procentuell balans och placerar människor i fack. Detta ger enbart till resultat att vi diskriminerar mot den oskyldige och det skadar hela samhället.

Demokraterna gör sitt bästa för att svarta ska känna sig som offer för orättvisor och därför i behov av politikers "hjälp". Så länge de svarta låter sig utnyttjas och följer mönstret kommer de aldrig att bli riktigt fria.

5 Kommentarer:

Anonym sa...

Du menar att Rowan Helper hade fel?

Berit sa...

Vad får dig att dra den slutsatsen??? Jag förstår inte vad du menar. Gör du?

Anonym sa...

Klockrent !

Men för att göra sambanden mellan rasism och ideologi ännu tydligare. Varifrån kom själva kraften i nazisternas rasism, det som gjorde att de genomförde sina planer med sådan arrogans, vetenskaplig nit och i total avsaknad av mänskliga känslor ?
Den kom från Darwins teorier om att vissa raser var mera ursprungliga och primitiva (den svarta rasen) medan andra (bl.a. den vita rasen) utvecklats ur dessa primitiva raser och således stod på en högre nivå. Raskampen blev därför en naturlig följd av Darwins teorier - 'människan måste utvecklas'. Och i 1890-talets Tyskland finner vi samma hysteriska undergångsstämning för att den mänskliga rasen håller på att degenereras, som vi idag finner kring klimatet.
Rasism och förtryck har naturligtvis alltid funnits. Skillnaden var att man nu (efter Darwin) trodde sig göra något gott och nödvändigt när man egentligen gjorde något ont. Det var därifrån kraften kom och nu arbetade man efter "vetenskapens senaste rön".
Så här skrev nämligen Darwin 1859 i Origin of Species: "Sålunda, ur kriget i naturen, ur svält och död, följer direkt det mest förädlade mål som vi kan föreställa oss, nämligen frambringandet av högre stående djur." (London: Penguin, 1968, sid. 45 och 459).
När han tolv år senare skrev 'The Descent of Man', deklarerade han att ett av tre syften med hans bok var att beakta "värdet av skillnaderna mellan de s.k. människoraserna." och att "I en framtid, som inte ligger alltför långt borta i sekel mätt, kommer mänsklighetens civiliserade raser nästan säkert att utrota och byta ut de vilda raserna över hela världen." (Charles Darwin: "The Descent of Man", 1871; 1: sid. 201). Vad är detta om inte ett godkännande av rasistiskt förtryck och utrotning ? Vi måste alltså bort ifrån Darwins teorier om de olika rasernas utveckling och återvända till kyrkans idéer om att här finns "varken jude eller grek, fri eller slav, kvinna eller man" osv., osv. "Alla äro vi ett. . ."
/SB

Anonym sa...

Hinton Rowan Helper kritiserade slaveriet på 1850-talet.
/ Steve

Berit sa...

Jo, jag vet lite om Rowan Helper. Vad jag inte förstår är hur det jag skrivit får någon att tro att jag anser att Helper hade fel.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.