17 januari 2012

Staten ska "hjälpa" de gamla att bli av med sina bostäder

För inte så länge sedan skrev jag om bostadsbristen i Storbritannien och hur en organisation som kallar sig Intergenerational Foundation (IF), har "inrättats för att skapa rättvisa mellan generationerna".

De gör oss uppmärksamma på att samhällets nya fiende #1 är farmor/mormor och alla andra i deras generation, som sitter ensamma i ett stort hus med extra sovrum. Det är ren själviskhet från dessa äldre människors sida, när de behövs bostäder för de unga.
I en rapport har IF föreslagit en skattehöjning för att tvinga dessa "sovrumsblockerare" att lämna sina hem för att "frigöra utrymme" för den yngre generationen ....

Nu har man tagit steg nr 2

"Äldre villaägare kommer att uppmuntras att trappa ner till mindre fastigheter och låta en statlig organisation hyra ut deras hem till lokala familjer under koalitionens planer, för att lätta på landets bostadskris"

Läs hela artikeln! Det är fullständigt uppenbart att detta är den vanliga uppmjukningspropagandan som drivs av media för regeringens skull.
Hur länge dröjer det innan Uppmuntran blir Tvång?

4 Kommentarer:

gäster sa...

I Sverige har "ansvariga politiker" under de senaste årtiondena uppmuntrat massinvandring utan att anpassa tillgången på bostäder till den växande befolkningen.

Bostadsministern föreslog att bostadsbristen skall åtgärdas genom att vi som har bostad hyr ut en del av denna till bostadssökande. Är det så här regeringen vill att bostadsfrågan för nya hundra tusentals invandrare och bostadssökande svenskar skall lösas?

http://everykindapeople.blogspot.com/2011/07/invandring-bidrar-till-bostadsbrist.html

Errbe sa...

De flesta gamla som bor ensamma i ett hus skulle uppskatta sällskap av en trevlig ungdom, som t.o.m. kunde hjälpa till med att gå ärenden och skotta snö.

Men ingen pensionär gör det dag, eftersom hyresregleringen ger en hyresgäst så oöverskådliga rättigheter till "besittning" av "sin" del av huset. Det finns alltid några som driver sina rättigheter bortom anständighetens gränser. Det kan värden inte klara utan att processa hos myndigheter med ofta oklar utgång. Den risken tar värden inte, varför rummen står tomma.

Det är enkelt att nå ett bättre tillstånd. Låt det som alla klarade sig med tidigare gälla: Avtalet mellan de två parterna, med tydliga besked om hyra och ovillkorlig uppsägningstid.

När båda parter kan säga upp avtalet är båda parter angelägna om att uppföra sig så att motparten trivs med förhållandet. Det blir mycket trevligare än då ena parten rider på sina "rättigheter".

Rättighetstänkandet driver fram ett ovänligt och hårt samhällsklimat. Se bara på den "kränkningssjuka" som grasserar i landet.

Ann-Marie sa...

Varför inte bygga lite mer då?! Vad är några betongghetton till mer eller mindre?! Folk kommer att ha någonstans att bo i alla fall....

Anonym sa...

Läs om de förslag som Gunnar Wetterberg redan på 90-talet skrev om. OLika alternativ för att få äldre att flytta m-.m. till alternativa och mindre bostäder.

http://varstundisverige.blogspot.se/2010/06/planerna-for-nationen-sveriges.html

http://www.dn.se/debatt/90-talets-stora-barnkullar-varre-problem-an-40-talisterna

Är det en tillfällighet att Gunnar Wetterberg, politiskt korrekt och samhällspolitisk chef på SACO, skriver om det stora problemet med 90-talets barnkullar på DN Debatt. Det är värre än 40-talisternas äldreomsorg.

Så här skriver han:
”Bostadselände och dålig skola präglar 90-talisternas framtid, skriver Sacos Gunnar Wetterberg. De stora barnkullarna från 90-talet är ett större och mer akut samhällsproblem än 40-talisternas äldreomsorg. Inom några år tvingas gymnasierna och högskolorna ta emot betydligt fler elever än i dag, samtidigt som många lärare pensioneras. Om vi inte lyckas få fram fler skickliga lärare får studenterna sämre utbildning. Något som kommer att prägla hela deras yrkesliv. Frågan är dessutom om 90-talisterna får någonstans att bo. Risken för ett nytt ungdomsbostads¬elände, som på 60-talet, är överhängande. Det är de ännu inte röstberättigade 90-talisterna som borde få ställa de viktigaste frågorna i valrörelsen, skriver fackförbundet Sacos samhällspolitiske chef Gunnar Wetterberg.”
Nu imprterar vi människor fastän svenska ungdomar inte har bostäder om de vill flytta när de väl lyckas få ett arbete

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.