05 februari 2012

Är han dum eller fullständigt skamlös?

The National Prayer Breakfast är ett årligt evenemang som hålls i Washington, DC, den första torsdagen i februari varje år. Evenemanget har ägt rum sedan 1953 och är egentligen en serie möten, luncher och middagar som startades av medlemmar av House and Senate Prayer Group från båda husen.

Obama talade naturligtvis och tog tillfället i akt att vrida och vända och utnyttja Guds ord för att främja sin marxistiska agenda, och framstå som den som är en teologisk expert på vilken socialpolitik Jesus vill ha.
Han yttrade : "Att leva enligt principen att vi ska ta hand om vår broder. ("Living by the principle that we are our brother's keeper ) Ta hand om de fattiga och de behövande", sade Obama inför en publik av cirka 3.000 personer på Washington Hilton. "Dessa värden är de som har definierat min egen tro"
Hur många vet att vi kan finna "My Brothers Keeper" ("Ta hand om min bror ") i Första Moseboken kapitel 4, vers 8 - 12. Jag undrar om Obama och hans talskrivare verkligen vet sammanhanget?

Kain sade till sin bror Abel: ”Kom med ut på fälten.” Där överföll han sin bror Abel och dödade honom. Herren sade till Kain: ”Var är din bror Abel?” Han svarade: ”Det vet jag inte. Skall jag ta hand om min bror?
Men enligt Mark Steyn lämnar Obamas tal mycket att önska, särskilt när det gäller presidentens egen bror, George Hussein Onyango Obama, som lever på $ 12 per år i Kenya.
Det gjorde han redan vid tiden för 2008 års val. Så allt presidenten behöver göra för att ta en del av ansvaret är att stoppa $ 10 i ett kuvert och skicka det till Nairobi eller Mombasa eller var släkten nu bor, för att fördubbla sin brors lön."

Obama fortsatte: " När jag talar om delat ansvar, är det för att jag verkligen tror, att i en tid då många människor kämpar och vid en tidpunkt när vi har enorma underskott, är det svårt för mig att begära att pensionärer eller ungdomar med studielån eller medelklass familjer som knappt kan betala räkningarna, ska axla bördan ensam. Och jag tror att om jag, som är utomordentligt välsignade, är villig att ge upp något, kan också andra ge upp några av skattelättnaderna. Jag tycker faktiskt att det är ekonomiskt sunt förnuft."

Efter att ha valt och vrakat lite hur som helst följde han upp med att säga: Men för mig som kristen, sammanfaller det med Jesu undervisning om "Var och en åt vilken mycket är givet, av honom skall mycket varda utkrävt"

Obamas idiotiska uttalande betyder således att regeringen, genom sin beskattningsrätt, måste ta ansvar för de mindre välbeställda i Amerika. Det följer helt klart Obamas långt-ut-till-vänster-politik som frikänner individer från att ha något individuellt ansvar. Och det går helt och fullt stick i stäv med den kristna läran.
Han sade åtminstone inte att han är muslim

9 Kommentarer:

Anonym sa...

DN försöker idag analysera ”den amerikanska högern”, GOP:s konservativa falang. I motsats till ”de progressiva”, de framtidsinriktade, de som vill ha fler bidrag, mer understöd.
- Vad DN aldrig, aldrig, aldrig nämner att USA:s statsskuld var 56% av BNP efter Clinton (Bush’s år 1), var 64% när Dems tog över kongressen 2007, men att Obama snabbt höjde den till 85–93–103% år 2009–2010–2011. Statsskuld större än BNP! Av Andra Världskriget, ja, men inte sedan. (I Sverige är nu statsskulden 32%.)
http://www.dn.se/kultur-noje/republikanerna--sa-blev-det-ett-hogerparti

Risken att vi får en ny, stor ekonomisk kris i världen är tydlig. USA, EU…! Var mycket försiktig med nya stora lån, osv!
/ Steve

orfvar sa...

Jesus var socialist och inget annat. Att sedan tokstollar i den kristna högern har förvrängt det till oigenkännlighet är en annan sak.

Anonym sa...

"Dum eller skamlös" ? Det kan nog röra sig om både och. Eller som det heter hos Sokrates: "Ingen gud är filosof eller söker visdom, för han är redan vis. Inte heller den okunnige söker efter visdom, och häri ligger okunnighetens fördärv: att den som varken är god eller vis ändå är nöjd med sig själv."
/SB

Berit sa...

orfar, jag anger specifika exempel på hur Obama skamlöst försöker utnyttja och misstolka det kristna budskapet. Förstår du inte vad brother's keeper syftar på? Kan du ge specifika exempel i stället för att vara enbart flummig?

Dessutom är det dålig smal och låg klass att använda National Prayer Breakfastsom sin egen personliga valkampanj

Anonym sa...

Orfvar

Jesus var naturligtvis inte alls socialist. Socialism betyder att staten betraktar folkets arbetsinsatser som sin egendom vilken distribueras ut igen efter dess godtycke. Politikerna ger först rejäla förmåner till sig själva och sina hantlangare i systemet (gärna i hemlighet) och därefter till de behövande. Om Gud hade velat ordna det på det sättet så hade han naturligtvis gjort det - alla har allting.
Istället ser du en oerhörd variation: Vissa är vackra och andra fula (orättvist), vissa är intelligenta och andra dumma (orättvist), vissa är musikaliskt, sportsligt, konstnärligt begåvade, andra icke (orättvist) osv.
Tänk dig nu motsatsen: Att alla var lika vackra (kanske t.o.m. kopior av varandra), lika begåvade intellektuellt, musikaliskt, konstnärligt, sportsligt och penningmässigt och kunde göra allt det som andra kunde göra (uppfinna, komponera, måla, köpa etc.). Livet skulle nog bli ganska tråkigt, eller hur ? Ingenting att sträva efter och ingenting att beundra. Istället är livets rättvisa sådan att ingen har eller kan allting men alla har begåvats med någonting som andra behöver (kanske ett varmt hjärta). Om däremot alla kunde eller hade allting så skulle vi inte behöva varandra.
Jesu lära är att du skall själv räcka över eller ta emot din gåva till eller ifrån den enskilda människan, så att du kan få känna "givandets glädje" eller "tacksamhet". Det är faktiskt detta som är det verkligt berikande i livet, men som vi nu av "de goda" socialisterna skall vänjas av med. Och det är faktiskt motsatsen till socialism som går ut på du inte skall känna någon tacksamhet alls eftersom att få allting är "din rättighet". Du skall heller inte ge bort någonting eftersom "staten sörjer" för alla behov. Det är därför som livet i socialistiska länder blir så torftigt och andligen fattigt - människorna behöver inte varandra. För övrigt så finns det ingen enskild grupp i det amerikanska samhället som ger så mycket frivilliga bidrag som den "kristna högern".
/SB

Berit sa...

Talet är ett exempel på hur Obama respektlöst utnyttjar en inbjudan till en uppenbart kristen sammankomst och hur denne så "begåvade" President kringgår och avsiktligt misstolkar mänsklighetens första mord till att passa hans variant av den kristna doktrinen.

Dessutom inflikar han något om "sin kristna tro" fast han inte hittat någon ny församling sedan det visade sig vara politiskt obekvämt att officiellt tillhöra Pastor Wrights församling "God-damn-Amerika "

Anonym sa...

Det var inte särskilt roligt att vara rejält ”underklass” i Sovjet, alltså utvecklingsstörd, t.ex. Down-are. Jag har anförvanter som varit engagerande kring Murmansk, nu i efterhand, och vet alltså en del.
- Nej, socialismen bygger på att vi alla ska vara lika… Samma intressen, samma åsikter, samma vanor…
/ Steve

Berit sa...

Talet är ett exempel på hur Obama respektlöst utnyttjar en inbjudan till en uppenbart kristen sammankomst och hur denne så "begåvade" President kringgår och avsiktligt misstolkar mänsklighetens första mord till att passa hans variant av den kristna doktrinen.

Dessutom inflikar han något om "sin kristna tro" fast han inte hittat någon ny församling sedan det visade sig vara politiskt obekvämt att officiellt tillhöra Pastor Wrights församling "God-damn-Amerika "

Knute sa...

Is Obama risking a world war?

Obama is preparing to implement an oil embargo on Iran. Iranian oil minister Rostam Qasemi told reporters “We will not abandon our just nuclear course, even if we cannot sell one drop of oil.”

In a move to dodge the sanctions, India has reportedly agreed to pay for Iranian oil with gold, with China expected to follow suit. Instead of isolating Iran, it appears the sanctions are pushing the state closer to her top trading partners.

Is Obama risking a war with Iran, or worse, China? China is the number one importer of Iranian oil in the world.

http://netrightdaily.com/2012/02/is-obama-risking-a-world-war/#ixzz1lqJQ7Uwi

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.