11 februari 2012

Obamas spjutspets

Först av allt vill jag säga att jag tycker den katolska kyrkans inställning till preventivmedel är fel. Så nu är det ur världen.
Men vad jag tycker har inte med saken att göra. Kyrkan har rätt att ha sin inställning och regeringen har ingen fullmakt i kraft av någon lag, att befalla att kyrkan bryter mot sin lära.

"Kongressen ska inte stifta lagar som gäller etableringen av en religion, eller förbjuda utövandet av den, eller lagar som inskränker yttrandefriheten, eller tryckfriheten, eller folkets rätt att samlas under fredliga förhållanden och att göra framställningar till regeringen för prövningar och klagomål ."

Obama mötte enormt mycket motstånd över lagförslaget att varje arbetsgivare måste ge försäkringsskydd för preventivmedel, abortframkallande piller och även sterilisering - saker som många religiösa människor anser vara syndigt, enligt trosprinciperna.
Hans talesmän försökte svänga sig genom att säga att vad det handlade om var att biskoparna vill ha möjlighet att påtvinga sin religiösa tro på andra människor - på de anställda vid sjukhus och universitet drivna av religiösa samfund och neka dem, de anställda som inte delade samma tro, tillgång till preventivmedel, som nästan alla använder.
Det är absolut fel!

Nu har Obama kommit med ett nytt förslag, en sorts kompromiss, som är absurd.
(Man kallar det inte heller kompromiss utan ett "tillmötesgående.")
Under den nya planen som lagts fram ska man kräva att sjukförsäkringsbolag, snarare än arbetsgivaren, erbjuder preventivmedel direkt till de anställda vid institutioner med religiös koppling. Det ändrar ju inte problemet - man lägger bara ut en rökridå.

Det ursprungliga förslaget krävde att även religiösa arbetsgivare skulle bekosta ett sådant försäkringsskydd. Nu under denna bluff-"kompromiss", kräver man att alla försäkringsbolag ska betala fört det, vilket naturligtvis innebär att en försäkring som en religiös arbetsgivare köper kommer att innehålla precis samma sak. Det är inte en förändring. Det är ett bedrägeri.

Religiösa arbetsgivare kommer fortfarande att tvingas betala för det som strider mot deras tro och ge det till sina anställda. Försäkringsbolagen kommer inte att tillåtas att sälja försäkringar med undantag och naturligtvis kommer premierna att omfatta kostnaderna för att tillhandahålla allt. Försäkringsbolag existerar tack vare de pengar som kunderna betalar!

Roten till det onda är ObamaCare. Regeringen avgör vad alla ska ha och kräver att alla betalar för det, antingen direkt eller indirekt.
Detta är Staten i ett nötskal. Makten som sätter Statens mål framför individers övertygelser.

Detta är hur de vrider och vänder sanningen för att rättfärdiga Statens intrång där den inte hör hemma. Det är den sekulära regeringen som tvingar sin övertygelser på religiösa grupper, inte tvärtom.

Varje kvinna som vill ha preventivmedel är helt fri att skaffa det själv. Hon har INTE rätt att kräva att någon annan ger det till henne mot dennes vilja. Biskoparna tvingar inte kvinnor att avstå från preventivmedel - de utövar enbart sin rätt att inte agera mot sitt samvete och tillhandahålla dem. Det står kvinnor fritt att inte hålla med biskoparna och skaffa dessa produkter och tjänster från någon källa som inte har moraliska invändningar - och det finns gott om konkurrenter som är villiga att tillgodose efterfrågan.

Detta är exakt vad allmän sjukvård gör: Genom att felaktigt kalla varor och tjänster för "rättigheter", tar de ifrån en grupp dess verkliga frihet, i syfte att ge denna så kallade "rätt" till en annan grupp.

I en fri marknad skulle hela detta fiasko inte ens vara ett problem. När människor är fria att frivilligt byta varor och tjänster utan tvång, kränker man inga rättigheter och ingen har befogenhet att tvinga någon annan att köpa eller sälja kontroversiella föremål såsom preventivmedel eller utföra abort.

Den dag vi har fullständigt nationaliserade sjukvården i USA kommer bara att vara en tidsfråga innan de hugger in saxen i baby Sallys kranium på St Elizabeths Hospital.

9 Kommentarer:

Anonym sa...

Katolska kyrkan är helt emot aborter. Det står om det i ”Katolska kyrkans katekes” (p. 2270 f). Man är också mot preventivmedel.
- Obama försöker göra aborter och preventivmedel obligatoriska – de ska ingå i den sjukförsäkring som varje arbetsgivare måste tillhandahålla. Vissa ”religiösa” företag ska nu (som ni läser ovan) slippa detta; i det fallet ska försäkringsbolaget stå för kostnaden. I praktiken förs den tillbaka till företaget.
- Konflikten mellan Obama och katolska kyrkan är uppenbar. Men mer generellt gäller konflikten den religiösa friheten i USA. Den amerikanska konstitutionen ser den som fundamental. I något fall kräver kanske statssäkerheten att man går emot den – men aborter och preventivmedel kan inte räknas dit.
- Den ortodoxa kyrkan har ställt sig på katolikernas sida. Flera protestanter och judar har också gjort det; rätten för samfunden att följa sitt samvete måste skyddas. Mer om detta hos Heritage.
/ Steve

Anonym sa...

”Världen idag” säger idag att ”Obama backade om preventivmedel”. ”Resultatet blir att religiösa institutioner inte behöver betala för denna tjänst”, citeras Obama. Ja, försäkringsbolagen betalar – och höjer premien för ’religiösa’ företag.
- ViD förstår inte att katoliker (och andra kristna) nu måste acceptera abortframkallande medel, steriliseringar, och preventivmedel.
- I USA har den religiösa friheten varit viktig… Man tvingade ingen att handla mot sitt samvete.
- Och Obama har tid med detta? Den kommande federala budgeten (ut idag måndag)får ett underskott på ”$1.3 trillion”, på svenska 1,3 biljoner dollar…
- Men det där är alldeles för komplicerat för svenska media.
/ Steve

Berit sa...

Många människor både i USA och Sverige är tyvärr av den uppfattningen att varor och tjänster är gratis om det är skattefinansierade eller täcks av försäkring.

brodeur sa...

Eftersom staten och religion alltid har varit åtskillda är det fullt logiskt.

Problemet med religösa stollar är att de vill påtvinga sina egna regler på andra.

Om jag är katolik och inte "tror" på preventinmedel så står det mig fritt att efterleva detta i min vardag.

Anonym sa...

Om preventivmedel: I gamla tiden var aborterna få. 1960 t.ex. aborterades 2,6% av barnen i Sverige. Men 1964 kom p-pillret.
- Så 1970 aborterades 12,7% av barnen, 1975 23,8%, och 1979 26,4%. Siffran har nu stabiliserats på 25%. Vart fjärde ban tas bort. (Socialstyrelsen, ”Aborter 2009”, Tabell 1)
- ”Män skulle aldrig tvingas finna sig i att äta piller som fuckar upp kropp, psyke och sexualitet. P-piller är keff. Jag borde skriva om det?” Fredrik Virtanen på Aftonbladets ledarsida 21 jan. http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article14246120.ab
- Kvinnliga kommentatorer instämmer: "wow, jag är så förvånad över att en MAN skrev detta, tummen upp till dig Fredrik :) och jag håller med allt du skrev", o.s.v.
/ Steve

Ann-Marie sa...

Och varför så många aborter när det nu finns p-piller?! Det är ju inte riktigt vettigt....

Anonym sa...

Så du menar att religiösa arbetsgivare ska ha rätt att påtvinga sin religion på sina anställda? Jag tror du måste fundera lite över vad religionsfrihet betyder, för det betyder inte det du tror.

Anonym sa...

@ brodeur
Jag är inte religös men att kalla religösa människor för stollar är dålig stil. Skärp dig.
//Arne

Anonym sa...

”Påtvinga sin religion”? Vad det handlar om är att katolska organisationer (sjukvård, utbildning osv) ska stödja – betala för – något som helt strider mot katolsk tro. Om någon anställd vill ”ta bort” sitt barn på egen hand, vad hindrar?
- F.ö. käre Brodeur, i Kramfors togs 40,1% av barnen bort 2010. (Socialstyrelsen, ”Abort 2010”, näst sista tabellen.) I Bronx, NY, har siffran varit kring 50% sedan länge. För hela USA var siffran 22,6% 2005. (Johnstonsarchive.net, Abortion statistics.) Detta är vad du menar med frihet?
- Det är väl för dig som SD-bloggerskan sade: ”Fria aborter är en mänsklig rättighet, så det så. Det är invandringen som är ett problem för oss.” Och så kastade hon ut mig.
/ Steve

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.