07 februari 2012

Och den ljusnande framtid är vår....

Se hur amerikanska högstadieelever svarar på en rad frågor, som täcker ämnen som amerikansk historia, geografi och politik.

I vilket krig vann vårt land sin självständighet?
Vem är vicepresident
Vilka länder gränsar till USA?
Hur många stjärnor har Förenta staternas flagga?
Kan du nämna ett land vars namn börjar med bokstaven "U"?Detta är resultatet av ett statligt skolsystems agenda och indoktrinering. Man ägnar mer tid åt att prata om återanvändning, politisk korrekthet och hur regeringen kan lösa alla problem, än man ägnar åt att lära sig läsa, skriva, räkna.
I stället för att ge barnen kunskap om hur man fattar kloka beslut och reder ut sanningen, indoktrineras de i socialism, miljövård, mångkultur-struktur och moralisk relativism.


Här är en sång som 8-9åringar lär sig sjunga:

Recycle, bicycle, don’t drive by yourself / don’t buy those plastic products on the supermarket shelf“ and ”Boycott, petition, let the big business know / that if we mess it up here, there’s no else we can go.

-------------------
Rubriken ovan känner nog en del av oss gamla igen från Studentsången. Kom av någon anledning att tänka på senaste varianten jag hörde i Sverige :

Fy fan vad vi är bra! Fy fan vad vi är bra! För vi har tagit studenten. Fy fan vad vi är bra!

23 Kommentarer:

Eggbert sa...

Du vill att de ska indoktrineras i den starkes rätt, övertrassera sitt bankkonto, naturförstöring och konsumism?

Berit sa...

Ta en kurs i logik, Eggbert (Egon, Evert...)

Peter sa...

Det är precis vad politikerna vill ha. Ju mer okunnig massa desto lättare blir det att kontrollera dem.

Och massan, som är okunnig, kommer med allt större sannolikhet inte att ifrågasätta politikerna, vilket är precis vad de vill. Det vore ju dumt av politikerna att "skapa" upplysta medborgare.

Anonym sa...

Berit, det är väldigt dumt av dig att säga att skolbarnen "indoktrineras i socialism, miljövård, mångkultur-struktur och moralisk relativism."

Har du någonsin vart i USA? Snarare så är indoktrineras de till att misstro evolution, hata Obama och ha samma poltiska bild som dig.
Det är för att dom blir påtvingade sådana ologiska tankebanor som gör att deras skolsystem misslyckas.

Anonym sa...

USA är åsiktsmässigt (och politiskt) uppdelat i ”Blue states” (elitära, radikala) och ”Red states” (folkliga, konservativa). ”Blue” är kusterna -- Washington–Boston, LA–Seattle, och lite mindre tydligt Chicago och norrut.
- Men där finns media. Så svenska murvlar läser NY Times, och kanske WaPo och LA Times, och tror sedan att de förstår USA. Det gör de inte.
/ Steve

Ann-Marie sa...

Det är nog lika illa i Sverige. Svenska politiker vill inte/har aldrig velat ha någon som kan tänka självständigt.... för då blir dom Sverigedemokrater.

Gäster sa...

Reinfeldt har sett i kristallkulan att det blir fler och fler äldre och färre unga bla bla bla.
Nu har politikerna plötsligt blivit framsynta, något som man inte precis kan säga vad angår invandringspolitiken!

Man ser åt vilket håll den svenska välfärden igår. Finansminister Anders Borg har en talang. Han gör samma sak för fortsättningen av en galen svenskt invandringspolitik som Albert Speers skicklighet innebar en förlängning av Nazitysklands krigsförande förmåga, men i slutet väntar kraschen ändå.

En väninna kommenterade: "Ett krav på att svenskarna måste arbeta tills de är 75 år, beror inte på att förhållandena ska förbättras för svenskar, men att regeringen fortfarande ska kunna försörja improduktiva utlänningar. Först öppnar man gränserna helt och så kräver man att de infödda ska försörja dem. Något mer svinaktigt måste man leta länge efter."

Det är en variant av vad en gammal vän sa: "Detta är första gången i världshistorien som en demokratiskt vald regering tvingar sitt eget folk att bekosta sin egen kolonisering." Kortare kan det inte sägas.

http://snaphanen.dk/2012/02/08/det-indvandrede-had/

Anonym sa...

Förslaget var att man skulle kunna arbeta till 75 år, utan att vara professor eller så. Varför inte?
- Visste ni att år 2010 tog man i Kramfors bort 40,1% av barnen? I 21 andra kommuner ligger siffran över 30%. (Socialstyrelsen, ”Aborter 2010”, pdf)
- I ”Aborter 2009” får ni historiska siffror för Sverige, från 1960 (2,6%) till nu (25%).
/ Steve

Otto sa...

Steve: Och??

Berit sa...

Om Steve inte ser din antydan om att du inte fattar tankegången, Otto, får du nöja dig med hur jag ser det:

Enbart för att underhålla (och inte ens öka tillväxten), särskilt i en socialistisk ekonomi med en åldrande och alltmer beroende befolkningen, måste man ha unga kroppar som arbetar. Det är därför eliten i hela västvärlden - där födelsetalen har minskat - har öppnat dörrarna till en stor invandring, laglig eller olaglig.
Man har planerat det så att generationer inte försörjer sig själva utan man "lever på framtida lån". Svenskar, liksom resten av Europa har ett födelsetal långt under det som behövs för att ersätta och ta hand om de gamla. Genomsnittet är 1,4 barn per par, så om 30 år kommer du att antingen: 

a) ha hälften av den befolkningen du har nu, vilket inte är möjligt, eftersom ekonomin skulle ha kollapsa långt innan dess
eller

b) importera människor för att ersätta dem som inte föds landet.

Elvira sa...

Det är jättebra med invandring om den är en vinst för samhället, det vill säga arbetskraftsinvandring. Men invandring av analfabeter blir en börda för landet.

Anonym sa...

Anonym (utan signatur) skriver att barnen i USA "indoktrineras till att misstro evolution". Detta har du verkligen fått om bakfoten. I alla skolor lärs evolutionsteorin ut (men inte kreationism), som om den vore ett faktum (vilket den inte är). Och lärare som allsidigt har velat diskutera de vetenskapliga bevisen för evolutionen, har fått sparken. Det har t.o.m. så illa att det på vissa ställen har blivit ett krav att man måste acceptera evolutionsteorin för att få tillträde till universitetsstudier. Har detta undgått dig ?
Själv har jag varit troende darwinist i flera decennier, men efter att ha skärskådat bevisföringen med hjälp av den nya litteraturen från USA, har jag nu lämnat detta. Evolutionsteorin är en bluff - som har lyckats alltför väl. Och den bör slängas i papperskorgen.
/SB

Anonym sa...

Men det är inte bara det att den är en bluff. Den har också fått ödesdigra konsekvenser och kan sägas vara en starkt bidragande orsak till första Världskriget (50 miljoner döda), nazismens framväxt (30 miljoner avrättade) och kommunistblockets monumentala utrensningar (232 miljoner avrättningar). Det är förvisso inte politiskt korrekt att tala om detta, men måste icke desto mindre upp på bordet. Jag har i ett tidigare inlägg citerat Darwin i just denna fråga. Nu är det tid att citera epigonerna: Så här skrev en av Darwins främsta och viktigaste anhängare, den världsberömde vetenskapsmannen och biologen Ernst Haeckel, redan 1868:
". . . mellan den högst utvecklade själen hos ett djur och den minst utvecklade mänskliga själen existerar det bara en liten kvantitativ, men ingen kvalitativ skillnad och denna skillnad är mycket mindre än skillnaden mellan de lägsta och högst utvecklade mänskliga själarna, eller skillnaden mellan de högst och lägst utvecklade själarna hos djuren" och att
". . . det är omöjligt att vilja inplantera mänsklig bildning där den nödvändiga grunden för detta, mänsklig hjärnutveckling, saknas . . . De har knappt höjt sig själva över de lägsta övergångsstadierna från anthropoida apor till apmänniskor." Och
…"om du vill dra en skarp gräns, så måste du dra den mellan de allra högst utvecklade civiliserade folken å ena sidan och de grövsta primitiva folken å andra sidan och förena de senare med djuren." (Ernst Haeckel: Naturlig skapelseberättelse, sid. 546-549). Detta är naturligtvis rasism i sin renaste form. Men varifrån fick Ernst Haeckel dessa idéer ? Från Darwin, naturligtvis.
Så här skrev Hitler 1933: "Klyftan mellan den lägsta varelse som fortfarande kan kallas människa och våra högsta raser är större än mellan den lägsta formen av människa och den högsta apan." Adolf Hitlers Tal, April 1922-Augusti 1939 (Oxford, 1942), I:464.

Varifrån fick Hitler dessa idéer ? Gissa 3 gånger.

Således finns det många goda skäl att misstro evolutionsteorin och de kristna grupperna i USA skall ha all heder för detta.
/SB

Berit sa...

SB du har helt rätt om evolutionsteorin och undervisningen i amerikanska skolor men Anonym (utan signatur) bevisar med sin kommentar att hon inte är en regelbunden läsare av bloggen, har hamnat här av misstag och kommer inte att återvända för att läsa andra kommentarer.
Att hon ifrågasätter om jag någonsin varit i USA bevisar det.

Anonym sa...

Berit

Jo, jag förstod nästan det med den kommentaren. Kul ändå att ni har så mycket läsare.
/SB

Anonym sa...

Det är nog så att världsåskådningen styr synen på evolutionen. Tror man inte på Gud måste man tro att Slumpen byggt upp vår värld.
- Intelligent Design-rörelsen i USA bygger på två böcker. 1) Michael Denton: ”Evolution, A theory in crisis” 1986, och 2) Michael Behe: ”Darwin’s Black box” 1996/2006. Denton’s bok finns på en del universitetsbibliotek. Behe’s på några små universitet, samt stadsbiblioteken i Stockholm och Värnamo.
- Svenskarna vet alltså inte vad det rör sig om. ”Kreationism” säger de. Denton är agnostiker. Behe faktiskt katolik. Men båda böckerna är helt fria från bibelcitat och ’religiösa’ resonemang.
- Men eftersom de flesta svenskar är gudlösa är ändå ”Survival of the fittest” en självklarhet för dem…
- Här i Norrköping (söder om Strömmen) är jag som svenne (nordbo) alltid i minoritet ute på sta’n numera. Jag grät invärtes på 90-talet, när jag såg vart det lutade; men nu ser jag med kyligt intresse på utvecklingen. Evolutionen, om ni vill.
/ Steve

Anonym sa...

@ Otto: Nettoreproduktionstalet ska vara 1,0 för en konstant befolkning. Det motsvarar ca 2,1 barn per kvinna, justerat för åldersfördelning osv.
- NRT gick under 1 år 1968, och har förblivit under sedan dess (dock: 1990-1992 en aning över 1). Det hade ett minimum 1983 (0,769). Och 1984, under Olof Palme, började den s.k. flyktinginvandringen.
- Ett annat minimum kom likafullt 1998 (0,725). Nu går det uppåt (2009 var det 0,932). Men många av barnen är ju helt osvenska.
- (Det här får man fram genom att gå upp på SCB i Stockholm och titta på gamla Statistisk Årsbok. Någon sammanfattning finns inte.)
/ Steve

Anonym sa...

Steve

De böckerna du nämner, Michael Denton och Michael Behe, är naturligtvis jättefina och man behöver egentligen bara läsa dem för att förstå hur ihålig och tom evolutionsteorin är. Men det har dessutom nu utkommit en uppsjö av böcker, som fullkomligt massakrerar evolutionsteorin, naturligtvis bara på engelska, så den svenska läsekretsen kan ingenting om detta. De nöjer sig med Richard Dawkins och tycker att han är bra.
Därför ser jag med tillförsikt fram emot utvecklingen. De darwinistiska PK-iterna kan hålla på hur mycket som helst med sina studieförbud, brännmärkning och smutskastning av evolutionskritiker. Sanningen kommer ändå att komma fram. Jag vet t.ex. att det på många universitet i USA finns studenter som deltar i hemliga studiegrupper för studier av kritiken av evolutionsteorin på samma sätt som mycket av vår PK-kritik i övrigt bedrivs med kodnamn. I denna PK-värld så tror jag att det är nödvändigt.
Samtidigt måste man erkänna styrkan i Evolutionsteorin - man behöver inte kunna någonting för att försvara den. En kollega till mig, tillika docent och professorskompetent, hade läst Michael Behes "Darwin's black box" och blev nu omedelbart övertygad om evolutionsteorins totala omöjlighet att förklara någonting. Han berättade om den 9-årige sonens reaktion, som hade hört om evolutionsteorin i skolan. Sonen ryckte uppgivet på axlarna och tyckte pappa var dum i huvudet - "den starkaste överlever", typ. Det är därför kommentatorsfälten i denna fråga ser ut som den gör. Alla har en åsikt. Det måste man naturligtvis acceptera.
/SB

Anonym sa...

Det finns faktiskt nu en seriös bok om ID-tankarna på svenska: Phillip Johnson, ”Fallet Darwin” (Credoakademin, 2011), en översättning av ”Darwin on Trial”. Johnson är professor i juridik, och boken innehåller resonemang om bevisen.
- Det var först Paul Davies (fysiker och författare) som kring 1990 fick mig att ifrågasätta åtskilligt som jag tidigare tagit för givet: ”Hur kan enbart slumpen ligga bakom uppkomsten av helt nya och framgångsrika strukturer, tex. nervsystemet, hjärnan, ögat osv, som svar på en miljömässig utmaning?” (The Cosmic Blueprint, kap 8, min övers.) Han finns på svenska!
- Sedan läste jag Michael Denton: ”Evolution, A Theory in Crisis”. Jag är inte naturvetare, så det var inte helt lätt. Men lärorikt! Behe’s ”Darwin’s Black Box” är enklare.
- Ben Stein har gjort en film om hur annorlunda tänkande stoppas, ”Expelled”. Den har regionkod 1 (USA) så många kan inte se den på DVD. Men ni kan få den i 10 delar på Youtube. Gå till Powerpointparadise (länk) ! Inbäddningen av Youtube är borttagen, men ni länkas dit nu, i tio delar.
/ Steve

Anonym sa...

Steve

Ja, jag har läst Phillip Johnsson på engelska och noterat att den kommit ut på svenska (skall köpa den också). Det finns en annan bok på svenska som är ett svar på Richard Dawkins, som jag starkt kan rekommendera och det är John Lennox "Guds dödgrävare: Har vetenskapen begravt Gud?. Den ger en fantastisk överblick.
Själv är jag naturvetare och sysslar med just det som Michael Behe tar upp i Darwins black box och jag kan bara säga detta: Det kan inte finnas någon naturvetare, vare sig läkare, kemist, biolog etc. som efter att ha läst Michael Behe fortfarande kan vara darwinist. Det finns visserligen en del svenska naturvetare som fortfarande är darwinister, men det typiska är att ingen av dem har tagit del av den nya amerikanska litteraturen.
Det finns naturligtvis filosofer som läst och fortfarande är darwinister, typ Christopher Hitchens, Daniel Dennet och Michael Ruse. Men de är ju filosofer och kan inte ämnet.
/SB

Anonym sa...

Johnson är lekman inom evolutionsteorin. Han har helt enkelt inte kompetens att bedöma de empiriska sambanden. Det är ett fundamentalt misstag att blanda ihop en naturvetenskaplig teori med en filosofisk ide. All naturvetenskaplig forskning är i dag metodologiskt materialistisk. Anledningen, förutom de rent logiska, är att den FUNGERAR. Sedan bör man naturligtvis skilja på teori och HUR den teorin argumenteras för vilket Johnson inte heller gör.
Paul Davies är fysiker och inte heller kunnig i evolutionsteorin.
Behe är biokemist och har alltså en biologisk utbildning ,men är inte speciellt kunnig i evolutionsbiologi. Med Denton och Behe har vi avverkat ungefär hälften av evolutionskritikerna i VÄRLDEN som har en någotsånär hög utbildning i biologi. Fler är de inte. Att det biologiska forskarsamhället i gemen menar att de här herrarna producerar rappakalja tycks inte bekymra någon troende.

Steve sa...

Jomenvisst, du namnlöse: Det är Ingenting som snickrat ihop universum! Och det är samma Ingenting som knåpat ihop livet, du vet, sådant som det där med DNA-RNA-proteiner som bara fungerar tillsammans.
- Förr sade tänkare som Aristoteles (och alla andra höll med, fram till våra dagar) att Ex nihilo, nihil, ’Av intet blir intet’. - Gud Skaparen fanns ju inte för grekerna. Därför måste världen vara evig; ’Ingenting’ ger inte upphov till ’något’. Bara gudstron (sade Thomas av Aquino) lät människor förstå att världen faktiskt har en början.
- Men idag (från 1927!) har pastor Lemaître (och egentligen alla andra forskare) konstaterat att universum kom till i en ’Big Bang', för kanske 13,7 miljarder år sedan.
- Fast se’n har sådana djupingar som Dawkins (professor i ethology, djurs beteende) lagt sig i diskussionen om hur det där gått till: ”Det är Ingenting som fått igång universum och driver det framåt!” Nihilism, ser du! (Inte enligt lexikon, men i sin egentliga mening.)
- Hört om Termodymamikens andra huvudsats? Att entropin i ett slutet system… Men nu blir jag för avancerad. Bäst sluta i tid.

Ann-Marie sa...

Sista anonym som inte vågar stå för sin åsikt:
Jag kan bara kort säga att INGEN vet hur det hela egentligen började eller hur det kommer att sluta, så att spekulera är egentligen helt meningslöst....
Den som lever får se... kanske...

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.