24 februari 2012

Om prästen syndar . . .

. . . är det lite pikantOm biskopen syndar, blir det allvarligt.

 Om det är ärkebiskopen, är det en sensation. Nu har vi drabbats av en sensation lika stor som om påven skulle ha syndat.Den amerikanske klimatforskaren Peter Gleick har erkänt att han tillskansat sig interna dokument genom bedrägeri. Med en falsk mejladress har han fått tag i handlingarna inför ett styrelsemöte i the Heartland Institute, som bl.a. arrangerar debatter om klimatet. Sedan har han lagt ut dem på nätet. Men han inkluderade också ett dokument som institutet förklarat vara falskt. Det innehöll strategiska planer, som inkluderade attacker på klimatforskare. Han säger sig inte ha författat det, vilket låter mindre sannolikt med hänsyn till hans handlande i övrigt.Gleick är den högste försvararen av vetenskaplig etik i klimatforskarnas värld. Den är som bekant global. När han ljuger, är det lika sensationellt som om påven skulle synda.

Många av dem som vill kalla sig ”klimatforskare” är medlemmar i American Geophysical Union, AGU. Där har man en nämnd med 13 ledamöter för att bevaka den vetenskapliga etiken: the Task Force On Scientific Ethics. I två år har Gleick varit dess ordförande. Han blev givetvis genast avsatt därifrån, men har jobbet som forskare kvar.

Som högste försvarare av etik har han kunnat motivera bedrägeri, bara det drabbat hans vetenskapliga vedersakare. Offentligt har han anklagat institutet för att inte ge en balanserad bild av forskningsläget, samtidigt som han och hans meningsfränder konsekvent tillämpat principen att aldrig ställa upp i debatter, där någon närvarande kunde tänkas kritisera hypotesen om koldioxidens katastrofala verkan. Det är för övrigt en princip som våra svenska ”klimatforskare” också tillämpar. När de presenterar forskningsläget för riksdagen, får inga kritiker vara med.

Ännu värre än Gleicks falskhet är det allmänna ursäktandet av hans bedrägeri bland ledande ”klimatforskare”. På samma sätt har man ursäktat fusket med data av Phil Jones och Michael Mann, han med den falska ”hockey-klubban”.

Alla ordföranden i IPCC:s har från dess begynnelse ljugit varje gång de sagt att ”the science is settled” d.v.s. att alla forskare är överens. De har ljugit, när de sagt att IPCC endast anlitar de främsta forskarna. I verkligheten har studenter utan examen satts över erfarna professorer. Viktigast har varit vilka som engagerat sig i de globala storföretagen Greenpeace och World Wildlife Fund.

Det allmänna ”klimatet” bland ”klimatforskare” har blivit så förljuget att de inte förtjänar någon som helst trovärdighet längre.

Så snart någon talar om klimatkatastrofen, be att få höra vilka fakta man lutar sig mot, inte hur många personer, som sagt något.

Detta är en nyhet som inte är Politiskt Korrekt och därför brukar våra media samfällt hålla dig ovetande om den, fast den är så viktig att den rubbar grunden för den offentliga klimatdebatten som helhet. Jag ber er läsare att i kommentarerna här rapportera varje omnämnande ni noterar i våra vanliga media.1 Kommentarer:

Steve sa...

SMHI har lagt ut en tabell med temperatur i Uppsala (Botan) 1722-2010, en siffra per dag. Jag har kollat på juli-siffran – det är väl då vi brinner upp? 20º har varit vanligt från 1730 och framåt (21,7º juli 1752). 20,3º 1994 och 2010.
- Men 1960- och 1970-talen var kalla! 13,4º i juli 1965 och 1977.
- Och det är på 1970-talet som satellitmätningarna börjar! Vi har gått från 13,4º 1977 till 20,3º 2010! Man förstår att ”forskarna” blir upprörda! ”Vi brinner upp!”
- Annars ser jag att påven talade om klimatet vid generalaudiensen 8 feb: ”De senaste veckorna har en våg av kallt väder och minusgrader drabbat delar av Europa, och gett upphov till stort lidande, och väldiga skador…”

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.