01 februari 2012

Tryckfrihetssällskapet. . . bildades igår i Malmö.


Niklas Orrenius rapporterade
inte fullt så negativt som man kunde vänta.

Om det var närvaron av Vilks eller andra omständigheter, som fått polisen att ställa upp kraftfullt, vet vi inte. Det stod en piketbuss i vardera ändan av kvarterat och på vägen ut från samlingssalen passerade vi åtminstone 8 poliser i foajén och trappuppgången. Ute på gatan fanns ytterligare något halvdussin poliser.

Mötet kunde alltså hållas lugnt och ordnat med över hundra deltagare, varav somliga kom så långt ifrån som norra Småland och Halland.

Journalisten Ingrid Carlqvist, som tagit initiativet till sällskapet, hälsade välkomna och relaterade flera incidenter, som visade att Publicistklubben inte längre "är en organisation vars främsta uppgift är att slå vakt om tryckfriheten och yttrandefriheten". Där hade istället utvecklats en kultur för att "uppfostra" publiken, vilket fordrade vilseledning om många fakta och mörkläggning av sådana fakta som man ansåg att publiken inte kunde betros med att förvalta. Detta gäller många områden förutom invandringen och islamismen, ex.vis klimatet, omhändertagandet av barn, brottslighet, m.m.

Därför behövs en organisation som verkligen står för den uppgiften.

Först talade Lars Hedegaard, som grundade det danska Trykkefrihedsselskabet år 2004. Han framhöll att friheten att tala och uttrycka sina åsikter utan rädsla är grunden såväl för demokratin som för framåtskridande överhuvudtaget. I det danska Trykkefrihedsselskabet är alla åsikter välkomna med förutsättningen att alla medlemmar accepterar villkorslös yttrandefrihet. Han var glad att nu få en "syster" i Sverige.

Gunnar Sandelin var tidigare journalist bl.a. på SVT och har skrivit om den svenska invandringspolitiken som frilansande journalist. Han exemplifierade journalistkårens avsiktliga vilseledande om invandringspolitiken, bl.a. genom att metodiskt förvränga kritik av politiken till kritik av invandrare. Vidare pekade han på offentliga myndigheters avsiktliga döljande av fakta om invandringen, ex.vis genom att kalla alla "flyktingar", fast bara 7 % av alla mottagna asylsökande verkligen haft flyktingstatus. Administrationen accepterar lögner och bedrägeri, vilket bl.a. visas av att 96 % av de asylsökande uppger att de saknar identitetshandlingar och vi släpper ändå in dem. Vi vet inte vilka vi ger medborgarskap.

Han beskrev hur yttranden om invandringspolitiken betytt att journalister i media och tjänstemän i offentliga förvaltningar förlorat sin jobb. Själv hade han nekats anställning i Statistiska Centralbyrån, fast han var kvalificerad. Han sammanfattade:

– Det finns en mental stalinism i vårt land. En politiskt korrekt terror som förstör vårt land.

Mikael Jalving är politisk kommentaror på Jyllandposten och har skrivit boken "Absolut Sverige-En rejse i tavshedens rige" (En resa i tystnadens rike). Han förklarade sin kärlek och beundran för landet Sverige, där han funnit en ödestro på evig framgång och världsmästerskap i godhet vara nationella särdrag med rötterna långt nere i historien. De hade gjort landet mycket extremt. Strävandena mot jämlikhet har fått en särskild "svensk twist" med krav på varannan damernas och en fullständigt verklighetsfrämmande genusvetenskap i de akademiska miljöerna. Bristen på rationalitet visas med ytterligare en "svensk twist" i lagstiftningen om prostitution. Den är förbjuden, men bara kunden kan straffas.

Hans bok har blivit en storsäljare i Danmark. Han fick frågan varför den inte givits ut på svenska och hänvisade till alla de många förlag han erbjudit den till. Men de har bara bekräftat att i Sverige vågar ingen bryta tystnaden.

Siste talare var Hans Rustad, redaktör för den norska nyhetsbloggen "Document.no". Han refererade medias ansträngningar för att göra honom delansvarig för Anders Breivik Behrings dåd på Utöya och hur etablissemanget ruskats om: Säkerhetspolisens chef hade nyligen annonserat sin avgång. Han poängterade att ingen norrman svävade i tvivel om att han var "norsk" och det är något alla är stolta över. Men i Sverige är det inte fint att säga att man är "svensk". Man skall vara någon sorts "global", vilket ju är helt orimligt. Det skapar en osäkerhet om sin egen identitet, som ingen kan må bra av.

Han avslutade med att önska Tryckfrihetssällskapet en ljus framtid.

Öppna ögon

Bild från Snaphanen "med tilladelse"

Från vänster: Hans Rustad, Gunnar Sandelin, Ingrid Carlqvist, Lars Hedegaard och Mikael Jalving

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Bra - behövs verkligen!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.