31 mars 2012

"Demokratins försvarare ordnar motdemonstration"

... meddelar de svenska tv-nyheterna från Århus. Bilden visar en av dessa demokratins försvarare.

Den danska polisen har omhändertagit omkring 100 sten- och flaskkastande motdemonstranter.

"Når man nu er kommet hele vejen fra Oslo, Tokholm, Københavnstrup, Hannover og Gellerupparken for at banke skallen ind på en facist med et jernrør, så er det surt, man bare blir forhindret eller anholdt."

Danish Defence League heter organisationen, vars möte mot islamisering gav media en anledning att uppvigla våldsvänstern. Ropen skalla, sharia åt alla!

Solkigt och fult

På måndag är det en månad sedan Trayvon Martin sköts, när han mitt i natten vandrade genom ett bostadsområde kringgärdat av murar och grindar. Han var klädd i en "hooded" jacka vilket är uniformen för gängtillhörighet.

"Svarta" kyrkor inte bara här i södern, utan också i New York, Washington och Chicago, är viktiga samlingsplatser, både vad gäller religion och politik. Förra söndagen var det många predikanter och många församlingsbor över hela landet, som var klädda i tröjor med huva när de fyllde kyrkorna och krävde "rättvisa".

Polischefen och åklagaren i Sanford, FL, där dödsskjutningen ägde rum har stigit åt sidan och man har utsett en "Grand Jury" som ska bedöma fallet den 10 april.
Under tiden gör Jesse Jackson och andra ras-hallickar sitt bästa för att dra nytta av tragedin och göra det till någonting stort och blodigt. Förra söndagen var rubriken för Jacksons predikan "The Substance of Things Hoped For":

"Hur vänder vi smärtan till makt?" ropar Jackson, "Hur går vi från en händelse till en rörelse vi kan dra nytta av?
Han begärde att Martins "martyr-död" används för att återuppliva Civil Rights Commission och dra uppmärksamhet till gamla frågor. Man kan se många barn och ungdomar i kören bakom honom.

"Den oskyldiges blod har makt. Det finns kraft i Emmett Tills blod! Det finns kraft i Medgar Evers blodet ! Det finns kraft i Dr King blod !" förklarade 70-åriga Jackson.

Rasuppviglarna kommer ut ur garderoberna och det är så uppenbart, att över hela landet använder de så kallade predikanterna sin trångsynthet och sitt personliga hat mot den vita rasen, för att hålla de svarta under kontroll. Det säger sig självt att de också framhåller sig själva medan de skor sig på andras pengar."Svarta är under attack", enligt Jackson som själv anklagade Obama för att vara en n***** och hotade att skära av delar av hans anatomi, eftersom "han talade nedlåtande till svarta."
Jackson är den sortens predikant som har använt alla skällsord man kan tänka sig, när han uttrycker sitt aggressiva hat mot judar och har använt utpressning mot företag över hela landet. Men när det handlade om hans egen otrohet och "barn på sidan om", fick han inte särskilt mycket uppmärksamhet i media.
Den latinamerikanska samhället är förmodligen i chock över att en av deras egna kunde döda en sådan oskyldig "Black Boy" och de flesta vill helst se att Zimmerman bara är "vit."
Hela scenen är patetisk och jag mår illa över dessa samvetslösa utnyttjare, som lever bara för att skapa osämja varhelst de kan.

30 mars 2012

Var är Jesse Jackson och Al Sharpton ?

Och hur kommer det sig att Obama missar ett gyllene tillfälle att träda fram och säga att om jag fick en dotter till, skulle hon se ut som Aliyah?

Klockan 3:00 på lördagseftermiddagen förra helgen lekte 6-årig Aliyah Shell med sin mamma och syster på verandan till sitt hem i södra Springfield, Chicago. En pickup körde förbi, stannade upp, ett fönster rullades ner på passagerarsidan. Skott hördes och Aliyah Shell var död.

Minst 10 människor dödade och ett 40-tal skadades.

Så var är de professionella rashetsarna, som tex. Obama, Sharpton och Jackson och var är MSNBS, ABS, CBS och NBS Nightly News?

Var är de New Black Panthers och de andra ligister som försöker dra nytta av Trayvon Martins död?

De bryr sig inte ett endaste dugg om Aliyah Shell, eller hundratals andra som dödas och skadas varje år i Obamas hemstad Chicago. Allt de bryr sig om är att underblåsa hat, splittring och oenighet. De undviker omsorgsfullt följderna av sin misslyckade politik, från "Great Society" och "kriget mot fattigdom".

Röd-grön allians mellan marxistiska och muslimska gatugäng har tydligen tänkt sig att krossa Århus

I morgon lördag ska Danish Defence League hålla en manifestation mot islamisering, och vänsterns stormtrupper kommer förstås inte missa chansen att hålla en stenkastningsmanifestation FÖR islamisering.

. . Mer här

Från Dansk TV: Obama - Vilken Clown!Burkskrattet det enda som saknas när Obama upprepar sina klichéer...

En spark rätt in i ansiktet

Det största felet som invandrings-förespråkarna begår är att de inte förstår att de människor som flyttar in tar med sig sin kultur, samma kultur som gjorde att de misslyckades där de tidigare levde.

Det finns sådana som av "religiösa" skäl är fientliga till hundar. Det fick en 61-årig man erfara när han skulle försvara sin hund mot sju ungdomar. Han blev fruktansvärt misshandlad och svävar nu mellan liv och död. Händelsen inträffade för tio dagar sedan i Göteborg vid fontänen på Kortedala Torg (bilden).

Här en video som inspelades på samma plats i april förra året:De som öppnat upp landet för en främmande moral måste rannsaka sig själva.

Uppdatering: Nationaldemokraterna har sökt och fått tillstånd för ett möte på Kortedala Torg, för att protestera mot ”dagens mångkulturella samhällsexperiment”. Rättvisepartiet socialisterna uppmanar till motdemonstration mot ”rasism”, vilket man inte kan tolka på annat vis än att de vill ta förövarna i försvar.

Smaklöst av vänstern.

29 mars 2012

"De gröna khmererna"

En av våra läsare kommenterade under "Väljarna revolterar mot kolskatter" och Reale Pelles svar är så långt och bra att det förtjänar en egen sida.

Här är Betraktarens fråga:
Jag är själv starkt kritisk mot "gröna khmererna" men om sanningen kring koldioxiden kan sammanfattas så enkelt som i ditt femte stycke ("Till yttermera visso ... ") - hur har ens diskussionen uppstått?

Svar:
Jo, därför att "de gröna khmererna", varav många skiftat från den röda färgen de hade innan ridåns fall, så intensivt önskade finna Något Stort att kämpa för.

De fåkunniga såg parallelliteten mellan den stigande kurvan för koldioxiden och den för temperaturen under förra seklets andra halva. Men glömde att titta på utvecklingen dessförinnan. Och drog den logiskt helt felaktiga slutsatsen att den ena kurvan orsakade den andra.

De teoretiserade om att den mycket lilla effekten som koldioxiden möjligen skulle kunna ha, skulle orsaka en liten uppvärmning, som skulle orsaka en ökad avdunstning av vatten, varefter vattenångans 200 gånger större effekt skulle orsaka uppvärmningen.

Med "datamodeller" övertygade de sig själva om att detta skulle ge en uppvärmning, som skulle bli katastrofal. Samtidigt erbjöd de politikerna ett recept för att "rädda världen". Det kunde knappast någon politiker motstå, särskilt som det gav anledning till att höja skatterna. Ju mer katastrofal utveckling "forskarna" förutspådde, desto större finansiella anslag kunde de få. Få forskare kunde motstå en sådan chans ?

Rent matematiskt kan man visa att datormodeller blir allt osäkrare med antalet faktorer de innehåller. Antalet faktorer i planetens klimat är så stort och deras beroenden av varandra så dåligt kända att datormodelleringen är helt meningslös. Alltså totalt meningslös. Stora skolbarn har fått skattepengar till jättedyra super-datorer, som de använt istället för sandlådor. Med dom har de lekt i 20 år.

Men halten vattenånga har istället MINSKAT i atmosfären.

Under 20 år har IPCC bortsett från solens och molnens verkan. Dessas betydelse blir över hövan uppenbar på badstranden, då solen går i moln. Lika uppenbar blir deras effekt om man går ut en stjärnklar natt och jämför med en molnig natt.

Henrik Svensmark lanserade 1996 en teori om molnbildningens beroende av solen och de kosmiska strålarna. Han fick inga anslag för sin forskning. Men tio år senare gjorde CERN i Genève försök som blev ett första steg på bekräftelse av hans teori. Rapporten därom blev så kontroversiell, den kullkastade ju den politiskt korrekta hypotesen om koldioxiden, att det tog ett helt år av interna diskussioner innan den släpptes till offentligheten. Där utelämnades alla de uppenbara referenserna till Svensmark. Hans namn nämndes inte.

Att solen har direkt verkan på klimatet konstaterade William Hershel redan 1801, då han rapporterade ett samband mellan antalet solfläckar och spannmåls-skördarna, som syntes i vetepriserna. Inför det stora mötet i Köpenhamn 2009 försäkrade IPCC:s ordförande Pachauri att solens tillstånd var så stabilt att det inte ändrade klimatet.

Detta är bara en av nutidens många horribla vanföreställningar, som blivit Politiskt Korrekta. Jämför med genusforskarna, som utgår från att män och kvinnor egentligen är alldeles lika och försöker att fömå dagis att tvinga på töserna bilar och killarna dockor, så att de skall bli mera jämlika. De börjar med forskningens önskade resultat, liksom klimatforskarna, och sysslar bara med sådant som kan bekräfta det. Istället för att söka sanningar som tål kritik.

Det gäller också den "berikande invandringen". Och tron att banker inte kan få gå i konkurs. Hade dom fått göra det, hade krisen nu varit överstånden. Som på Island.

IPCC och alarmisterna visar gärna på kurvor som börjar 1950. Då får man god överensstämmelse mellan stigningen av temperaturen och ökningen av halten koldioxid i atmosfären. Professor Wibjörn Karlén visar hur falsk den jämförelsen är. Han har valt faktiska mätresultat, utan de "harmoniseringar" och "justeringar" som IPCC vanligen excellerar i, för att data skall stå över varje diskussion. De kommer från mätstationer i Arktis, från Alaska till Grönland, Skandinavien och Sibirien, eftersom detta område ofta pekas ut som en särskilt känslig zon.

Som synes blir analogin mellan koldioxid och temperatur rent nonsens, om man tar med data för hela seklet.

Läs också bidraget av Iens Elliott Nyegaard här.

Talande siffror

Även om den mediastyrda versionen av Trayvon Martin-historien var riktig och Zimmermans agerande inte var en desperat handling i självförsvar, och även om man kategoriserar den spansktalande George Zimmerman som vit, fast han själv kallar sig hispanic, borde fallet bara förtjäna riksintresse, därför att det är ovanligt. Ungefär som en historia om "En man biter en hund".
Ingen vänsterpropaganda i världen kommer att ändra det faktum att oproportionerligt många våldsamma brott begås av svarta. Här är en tabell från FBI som inte visas på TV-nyheter.

Även om ungefär hälften av ansikten i TV-reklam är svarta utgör de endast 12% av den faktiska befolkningen i USA.

Det är dags att sluta uppmuntra våld genom att demonisera vita och befria svarta från ansvar.

Svarta människor dödar svarta 1240 procent oftare än vita dödar svarta. Dessutom dödar svarta människor vita människor mer än dubbelt så ofta som vita dödar svarta. Det passar dåligt in i Jackson / Sharpton / New Black Panthers påståenden, eller hur?

I realiteten är mord över rasgränserna en liten del av alla mord i Amerika. Vita offer dödas nästan alltid av vita mördare och svarta offer nästan dödas alltid av svarta mördare.

från The Real Revo

28 mars 2012

Väljarna revolterar mot kolskatter


I Australien har Labour-regeringen med hjälp av de Gröna forcerat fram skatter på koldioxid och kolbrytning. Nu har väljarna svarat.

Den 24/3 var det val till de 89 mandaten i delstaten Queenslands parlament. Labour hade 47 mandat och därmed egen majoritet. Nu fick de 8 mandat. De gröna fick inget. De åkte alltså ut !

Det borgerliga LNP fick 77 mandat. Två lokala småpartier fick vardera 2 mandat.

Väljarna har genomskådat bluffen om koldioxidens farlighet. I mer än hundra år har dess fysikaliska egenskaper varit väl kända. Dess molekyler reagerar för strålningsenergi inom mycket smala spektralband. Där finns bara lite energi att hämta.

Till yttermera visso är molekylerna så effektiva att de samlar in 90 % av den energi som finns där redan vid halten 100 ppm. Varje ytterligare ppm gör sedan successivt allt mindre. Vid dagens 385 ppm finns således ingen mätbar energi att hämta ens om halten ökar med 100 ppm. Koldioxiden kan alltså inte bidra med någon märkbar uppvärmning av planeten.

Det är fysiskt omöjligt ! ! !

Vi skall givetvis spara på fossila bränslen ändå, eftersom tillgången är begränsad och vi inte skall göda despoterna som sítter på tillgångarna. Men det skall ske på ekonomiskt försvarbara sätt.

Jag känner inte till något annat fall där ett regeringsparti blivit närmat utraderat i ett helt demokratisk val. Så allvarligt ser väljarna på den vilseledning de utsatts för.

bild från Wikipedia.

Mannen som fick EU-kommissionen på fall stämplades som "kristen fanatiker"

Att "kristen" är ett skällsord i EU bevisades nyligen då Ungern berövades ekonomiskt stöd på grund av att ordet finns med i landets författning.
EU:s kristofobi är ingen nyhet, redan för tretton år råkade Paul van Buitenen ut för den, när han avslöjade hur genomkorrumperat EU är och ordnade så att EU-kommissionen fick sparken. Eurokrater vill förstås slippa undan det sjunde budet, "du skall icke stjäla".

Den korrupta kommissionären Edith Cresson och hela Kommissionen avskedades den 15-16 mars 1999. Det var tillräckligt för att man skulle börja ifrågasätta van Buitenens heder och personliga karaktär. Kommissionens talesman lät mellan raderna förstå att van Buitenen inte var psykiskt frisk.

Vem skulle vilja gå med på att avslöja korruption på högsta nivå, om man visste att det skulle kosta ens EU-karriär? De gav helt enkelt förklaringen att han var en religiös fanatiker som hade gått in i en sekt och flera tidningar hoppade på den limpinnen. Man kunde läsa att mannen var en "kristen fanatiker". Att Paul van Buitenen är medlem i den anglikanska kyrkan (den engelska statskyrkan), som inte är en religiös sekt, har inte kunnat stoppa ryktena.
En levande tro kan vara mycket farlig. Om du är troende kan det komma att kosta dig dyrt. Denna varning kan nu utfärdas på många områden i Europa.

En annan "visselblåsare" som blev av med sitt jobb i EU-kommissionen är Bernard Conolly. År 1995 utkom hans bok "The Rotten Heart of Europe" som handlar om det perverterade spelet bakom valutaunionen och euron.

Om Bryssel är Europas ruttna hjärta, är Budapest dess friska. Att den ungerska konstitutionen slår fast kristendom, nationalism och antikommunism är ett hälsotecken. Nu när vår kontinent förvandlas till Eurabia återstår snart bara Ungern som en normal europeisk demokrati. Till exempel flyttar många holländare dit från sitt muslimifierade land.
Som premiärminister Orbán säger, "Vi behöver ingen muslimsk invandring, vi har redan en stor arbetskraftsreserv som behöver integreras", alltså romer/zigenare.

Ungern ifrågasätter lagligheten i EU:s vänsterorienterade multikulturella världsåskådning, det är förklaringen till eurokraternas motbjudande översitteri. Ben Stein skriver:

"Som för att bekräfta att EU:s iver i jakten på Budapest har mycket lite att göra med landets förmodade missgärningar, vill man nu hålla inne 650 miljoner euro till Ungerns fattigare regioner på grund av landets stora budgetunderskott.
Men det råkar vara så att Ungern är ett av de få EU-länder vars underskott precis håller normen på 3%, medan de flesta andra medlemsstater överskrider normen långt över utan EU anmärker på det, än mindre börjar med hotande sanktioner."

27 mars 2012

Viktigare än många tror

Det beslut som Högsta Domstolen kommer att fatta denna vecka är ett bland det viktigaste i modern amerikansk historia. De ska ta ställning till om Obamacare bryter mot Konstitutionen, därför att den tvingar varje individ att köpa en tjänst, vare sig han vill ha den eller inte. Om man bestämmer att regeringen har den makten, finns det sedan inga gränser för vad vi kan tvingas göra och finna oss i.

Det jag verkligen skulle önska är att det amerikanska folket förstår att Obamacare INTE antogs för att förbättra sjukvården eller för att försäkra att varje amerikanerna har tillgång till hälsovård. Anledningen var att befästa makten genom att göra fler och fler människor beroende av regeringen.

Democrats mål, vad gäller den sk. reformen, var inget annat än en övergång till socialiserad sjukvård och de övervägde aldrig ens ett privatalternativ i sina planer. De presenterade sjukförsäkringsbolagen som skurkar och utvecklade en plan för att tillintetgöra dem och ersätta dem med regeringen.
Man kallar det försäkring och avsikten med en försäkring är att den ska täcka oförutsedda utgifter. Ta bilförsäkring som exempel. Vi kräver inte att den ska täcka oljebyte och nya däck.

Olika intressegrupper (läs läkare och läkemedelsindustrin) har genom åren bearbetat lagstiftarna för att tvinga försäkringsbolagen att täcka alla möjliga åtgärder, som de kallar sjukvård.
Bara ett exempel: I Connecticut har intressegrupper tvingat hälso-försäkringarna att täcka hår-transplantationer för skalliga män. Det är inte en valmöjlighet utan alla måste vara med och betala hår för flintskalliga och bolagen måste höja premierna för att täcka kostnader. Att vara skallig är inte ett hälsoproblem.
Har Democrats föreslagit att boende i Connecticut kan köpa sjukförsäkring från ett företag i Ohio, som inte kräver täckningen för hårtransplantation? Inte en chans!

Alla måste vara försäkrade för kostnader för (oförutsedda utgifter??) som havandeskap, behandling för alkoholmissbruk och droger även en person som varit nykter hela livet,
Om avsikten var att förbilliga sjukvården skulle man också kunna tillåta att "nurse practitioners" och "physician assistants' (distriktssköterskor kommer väl närmast) att hantera hosta-snuva och andra enkla vanliga problem.

Den amerikanska kapitalistiska privata sektorn har visat sig vara den mest effektiva mekanismen när det gäller att leverera livets nödtorft. Likaså är den världens mest framgångsrika uppfinnare. När regeringen övergav idén om ett monopol inom telekommunikation såg vi en explosion inom den marknaden. Hur tror ni att alla bilar skulle se ut om regeringen kontrollerade bilindustrin?
Om du tror att Democrats faktiskt försöker förbättra leverans, kvalitet och effektivitet inom vården genom ett regeringsövertagande, då är du bortom all räddning.

Om någon är intresserad har jag skrivit mycket om detta tidigare.

Obamacare; Vad det egentligen handlar om; Den verkliga faran med Obama(s)care; Vad man tror sig ha rätt till


Detta är också en lektion i hur viktigt det är att komma ihåg att när man väljer president väljer man också den som har rätt att nominera medlemmarna till Högsta Domstolen . Nästa president kommer att ansvara för vilka som i framtiden kommer att ha ett betydande inflytande över våra liv.

Guldtackor, papperspengar, kvantitativ lättnadI februari 2002 var priset på guld 297 dollar/oz och silver 4.95 dollar/oz.
Under 2008 höll sig guldpriset runt 680 dollar och silver 9.75 dollar.
I går, den 27 mars 2012, kostade guld 1,689.75 dollar och priset på silver var 32.84 dollar.

Låt oss se nu, om vi utgår ifrån att ädelmetaller haft ett fast värde under denna tid, så var det i själva verket papperspengar som minskat sin köpkraft och inte ädelmetaller.

Vi kan "tacka" FED för försämringen av papperspengar / fiat valuta. De kommer inte att tacka oss för att vi låter dem stjäla från oss.

26 mars 2012

Mina Damer och Herrar

Om ni inte har anat det tidigare har tiden nu kommit. USA är en polisstat. För er som kanske inte är övertygade; här är beviset:Detta är varken gyckel eller överdrift.

En närstående till mig, som för en del år sedan tjänade sitt uppehälle i ett yrke som då kategoriserades som "peace officer" berättar:

"Under denna karriär hade jag uppsikt över "poliser på gatan" som vid ett otal tillfällen gjorde gripanden vad gäller en mängd olika brott - vissa allvarliga och några inte så allvarliga.
På den tiden var regeln att om en polisman häktade en person måste arresteringen godkännas av en överordnad. Vid ett enda tillfälle under en period av 12 år var jag tvungen att underkänna ett gripande.

Om en polisman under mitt överinseende gjort ett gripande, som det som beskrivs i denna video, skulle han inte bara ha blivit till åtlöje bland alla Los Angeles Countys polisstationer men också blivit föremål för allvarliga disciplinära åtgärder."

Tiderna har förändrats.


Chefen för Obamas terroristbekämpning konverterar till islam

Har ni sett att chefen för CIA’s ”Counterterrorism Center” de senaste sex åren, har konverterat till islam?
WaPo rapporterar: At CIA, a convert to Islam leads the terrorism hunt.

Roger, som är hans täcknamn, gifte sig med en muslimsk kvinna som han mötte i utlandet, vilket tvingade fram omvändelsen till islam. Kollegor säger att han inte drar sig från att nämna sin religion men inte demonstrativt.

Han ses av vissa som skyldig för en av byråns mest tragiska händelser - morden på sju CIA-anställda av en självmordsbombare som var inbjuden till ett möte på en CIA-bas i Khost i Afghanistan i december 2009.

En intern granskning kom fram till att angriparen var en jordansk dubbel-agent som inte helt hade kontrollerats.

Men andra säger att det är ingen slump att Rogers mandatperiod har sammanfallit med en upplösning av al-Qaida och dödandet av bin Ladin förra året. Rogers obevekliga inställning stämmer överens med Obamas tänkesätt.

25 mars 2012

Tragedi

Amerikansk media frossar just nu i fallet Zimmerman/Trayvon Martin där man påstår att Zimmerman sköt och dödade den 17-årige Trayvon bara för att han är svart.
Jag och de allra flesta med mig har ingen aning om ifall Zimmerman är skyldig eller inte, men av en tragedi som denna har man skapat en lynchmobb-mentalitet som bara förvärrats av att Obama uttalat sig: "Om jag hade en son skulle han ha sett ut som Treyvon Martin".
------------

Om vi hade en riktig president i stället för en ras-uppviglare skulle han verkligen inte uppföra sig som Obama.
Varför blandar han sig i problem som dessa? De allra flesta amerikaner litar på att rättvisan har sin gång, men Obama måste tydligen dra till sig uppmärksamhet av politiska anledningar.
Han tar alla tillfällen i akt att blåsa upp konflikter mellan grupper. Vi såg hur skamligt han utnyttjade kvinnor i sitt försök att genomdriva gratis preventivmedel inom sin katastrofala sjukvårdsreform och hans uttalande nu förbättrar verkligen inte rasrelationer.

Genom att underblåsa raskonflikter försöker han desperat avleda uppmärksamhet från den politik han för, som driver oss mot ekonomisk undergång.
Precis som en trollkonstnär eller ficktjuv måste han lura oss, så att vi inte ser hans fingerfärdighet. Han vet att det hjälper att underblåsa ett raskrig eller distrahera oss med "kvinnohat", så att många amerikaner ser åt andra hållet och vänder sin ilska ifrån honom och hans administration.

Syndabockar. Han kräver ständigt syndabockar som han kan skylla på.
----------
"Anonym" skickar en länk till detta foto och föreslår att jag lägger ut det och jag håller med (önskar du kunde skriva en signatur!)
Här är ytterligare ett exempel på hur media undviker att ge oss sanningen och försöker påverka vår attityd.
Vi vet inte vad som hände den där kvällen och vad som orsakade attacken, men medias fördomar gick på högvarv från första stund. Även när det gäller något så enkelt som att välja vilken bild man ska publicera.
Polisbilden från arresteringen av Zimmerman i fångkläder jämfört med en 5 år gammal bild av offret som barn.

Välkommen till ObamavilleOm Republican-kandidaterna fokuserade på politiska annonser som denna i stället för att puckla på varandra, skulle deras popularitetssiffror i förhållande till Obama vara betydligt bättre.

24 mars 2012

Pengatvätt

När jag för ett par dagar sedan läste om att tvättmedlet Tide blivit populärt på svarta marknaden trodde jag att det var en av dessa historier som får "sitt eget liv" via internet och sedan distribueras som sanning.

Varje år stjäl organiserade grupper av professionella snattare varor för miljardtals dollar från detaljhandeln. Brottslingar brukar snatta varor som är små och dyra - CD-skivor, barnmat, presentkort, blekmedel för tänder, kosmetika och hostmedicin....men nu upplever vi en stöldvåg av det flytande tvättmedlet Tide.

En gallonflaska Tide var i mitt tycke alltför skrymmande men enligt Gary North fyller den de krav man har för att passa den svarta marknaden. Pengatvätt med andra ord.

För att fungera som valuta bör en vara uppfylla följande krav:

1. bred efterfrågan. 2. lätt att identifiera. 3. lätt att transportera utan att gå sönder. 4. slitstark och tålig. 5. möjlig att dela. 6. högt värde i förhållande till volym och vikt.

#6 kan diskuteras; guld eller silver vore naturligtvis bättre men är mycket svårare att komma över.

När ekonomin faller samman hittar företagsamma människor alternativ som de kan investera i och som behåller sitt värde. Saker som alla behöver och som är lätta att använda i byteshandel.

"... Stöld av Tide tvättmedel har blivit så vanlig och omfattande att vissa städer har inrättat särskilda arbetsgrupper för att stoppa det och återförsäljare vidtar särskilda säkerhetsåtgärder för att låsa flaskorna.
Tide har blivit en form av valuta på gatan. Detaljhandelns priset är stadigt högt - ungefär $ 10 till $ 20 per flaska - och det är en stapelvara i hushåll i alla samhällsklasser.
På den svarta marknaden kan man köpa en flaska för mellan 5 och 10 dollar och vissa tjuvar stjäl hela containers och säljer lasten till butikerna.
Det finns inga serienummer på flaskorna och det är omöjligt att spåra dem."

Obama slår alla rekord!Kritik av Ryans budgetförslag


Liksom det tidigare budgetförslaget är detta långt ifrån perfekt men tyvärr är det mest konservativa man kan förvänta sig från denna kongress och president.

Nick Gillespie (Reason Magazine) levererar Libertarianernas perspektiv:

I korthet är Ryans plan inte så dålig som President Obamas budget, som kommer att spendera $ 3.8 trillioner år 2013 och $ 5.8 trillioner år 2022. Under de kommande 10 åren, tror Obama att federala utgifter kommer att uppgå till 22,5 procent av BNP medan intäkterna bara skulle bli i genomsnitt 19,2 procent av BNP. Så kan man inte driva ett land.

I det avseendet är Ryan plan något bättre men klarar fortfarande inte skratt-testet. Han räknar med att spendera $ 3.5 trillioner 2013 och $ 4.9 trillioner år 2022 (alla siffror är beräknade i dagens dollarvärde om inget annat anges). Utgifterna som ett genomsnitt av BNP skulle bli runt 20 procent av BNP och inkomster skulle uppgå till bara 18,3 procent.

Ryans budget föreslår en ny skatteplan och jämnar ut kostnaderna för Obamas hälso-och sjukvård och som ni ser ökar den inte skulden lika mycket. Han överför också Medicare till ett individuellt system över lång tid (klart 2050) som jag nämnde i gårdagens skriverier.

Gillespie kallar Ryans budgetförslag för "te-blask'. Här är vi, efter åratal av statligt underskott som inte visar något tecken på att ta slut. Hur kommer det sig att Ryan och den republikanska ledningen inte ens kan drömma om att balansera en budget över 10 år? All diskussion om att reformera rättigheter och skattelagstiftningen och allt annat, är naturligtvis bra och nödvändigt - det menar jag verkligen - men om man inte kan föreställa sig ett sätt att minska de offentliga utgifterna efter årtionden av en ohämmat slöseri, då är man inte seriös när det gäller att minska regeringen. Om Milton Friedman hade rätt, att utgifter är det riktiga måttet på regeringens storlek och utrymme i allas liv, då signalerar det etablerade Republican Party vad vi visste hela tiden: De är helt enkelt ett eko av Democratic Party.

Reason

23 mars 2012

Den ekonomiska politik som kallas Hopp och Förändring

Democrats är inte ideologiskt kapabla att presentera en budget som kräver verkliga förändringar och besparingar. Det enda de kan göra är att attackera de personer som anstränger sig för att lösa problemen. Ni har säkert också i Sverige bekantat er med Obamas presstalesman Jay Carney, som vidhåller att det finns inga problem som inte "Hopp" kan lösa, speciellt inte efter november.

Paul Ryan har presenterat en budget och Carney var inte sen att "pooh-pooha" den.
"Man måste vara aggressivt och medvetet okunnig om världsekonomin för att inte veta och förstå att ren energiteknik kommer att spela en stor roll i det 21 århundradet", sade Carney efter att ha fördömt utgiftsnedskärningarna vad gäller "grön energi" i Ryan plan.

Ryan föreslår också att man sätter ett tak för beviljade program som Medicaid och matkuponger till staterna och sedan låter Medicare övergå till en modell där konsumenterna själva kan välja. Men Hu så hemskt, säger Dems. Valfrihet kan man inte ha!

Detta är en snabb förklaring av hur Ryans plan skulle fungera:
"Från och med 2023 ska amerikaner kunna använda sina Medicare dollar för att välja från en meny av privata planer, tillsammans med Medicares traditionella "avgift-för-service system". Varje år ska det finnas ett anbudsförfarande bland alla planer för att bestämma beloppet av det federala bidrag som pensionärer skulle kunna använda för att köpa täckning."

"Konkurrens ... individuellt val ... den privata marknaden ... det är verkligen ondskefullt! enligt Dems.
Democrats hotar därför med att stoppa alla statliga löneutbetalningar - stänga regeringen med andra ord- alla gamla kommer att dö av vanvård och det är Republicans fel - - det måste vara lika dåligt för alla, det är att ta sin rättvisa del - (utom kongressens medlemmar som är undantagna från alla planer!)
Ryans budget presenteras i detalj här.

Dems. lever i någon sorts förnekelse - de vägrar helt enkelt att acceptera verkligheten - konsekvenserna är för smärtsamma, både med avseende på den bild de har av sig själva och de löften de gett till sin valkrets.
Eftersom de inte har några fakta att backa upp sin nuvarande ställning med, måste de ta till retoriska knep och felaktiga logiska slutsatser, så att de kan säga att deras motståndare "hatar de fattiga", eller är "rasister"

Om vi, skattebetalare och väljare i USA, tillåter dem att strö pengar omkring sig som om det inte finns någon morgondag, kommer det inte att finnas någon morgondag för den amerikanska ekonomin.

22 mars 2012

Använder ZARA Tavistock-metod?

I Sverige har de en "Lex Sara" för att skydda de äldre från övergrepp på institutioner etc, men efter att ha sett det svenska tv-programmet "Granskning" 21/3, bör de också få sig en "Lex Zara" till beskydd av personal i det globala spanska klädkedjan ZARA, som verkar styras med järnhand efter Tavistocks hjärntvättsmetod.

Tavistockinstitutet med huvudkvarter i London utvecklade den teknik för hjärntvätt som först användes på amerikanska krigsfångar i Korea. Institutet arbetar med kulturvetenskap, ekonomi, organisationsbeteende, politisk vetenskap, psykoanalys, psykologi och psykiatri.

De riktlinjer som deras profet, Sigmund Freud, fastställde för att kontrollera människor, gjorde institutet till världens centrum för ideologi och rådgivning i förbindelse med etablerande av organisationer.

All tavistock-hjärntvätt har ett enda mål: att bryta ner individens andliga styrka och göra honom hjälplös inför påverkan och indoktrinering.
Varje teknik som ägnar sig åt att bryta ner andra personers självständiga tankar används av tavistock-utövarna för att kontrollera massorna genom att göra dem till okritisk modellera. Man fick snart höra om välfungerande människor som totalt bröt ihop på firmors ”psykologkurser”.

Tavistocks stiftare, Rees, blev förste ordförande för WFHM, World Federation of Mental Health (den internationella Mentalhygienrörelsen). Han uppfordrade till konstant propagandapress på universitet, skolor, kyrkor, läkarvetenskap och medicinstuderande, tjänstemän och fackföreningsledare:

"Vi har gjort nyttiga angrepp på ett antal yrken. Det två enklaste av dem är naturligvis läraryrket och kyrkan. De två svåraste är juridik och medicin. Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de demokratifientliga och organisera någon typ av femte kolonnaktivitet! Om bättre idéer om psykisk hälsa ska spridas måste vi som säljare förlora vår identitet... Låt oss alla därför i hemlighet vara femtekolonnare."

J.R. Rees "Strategic Planning for Mental Health" from Mental Health, Vol. I, No. 4, October 1940, pp. 103-106

Källa: Gertrud Galsters bok “Femte Kolonne” (2. udgave side 184).

Det var en gång...

...en tid när judiska barn jagades och dödades i Frankrike. Deras mördare ansåg sig tillhöra en högre stående klass, skapad för att styra världen. De bar uniformer och det är ofarligt att uttrycka sitt avsky för dem nu eftersom US. armé besegrade dem 1945.

Det var då...Den ockuperande armén i dag bär inte uniform utan kaffia och talar inte tyska utan arabic. Den tror sig också vara överlägsen, men av religiösa skäl och The Mohammed Merah’s av denna värld skjuter och Europa är djup medveten om sin oförmåga och förnekelse.
Mohammed Merah jagade inte en fransk-judisk sjuårig flicka, satte en pistol mot hennes huvud och trycka av därför att han kom från ett ekonomiskt hämmat område, eller av någon annan anledning som media älskar att konstruera. Han gör bara vad muslimer har gjort mot icke-muslimer i över tusen år. Han gör det inte eftersom han "radikaliserats", utan för att han blivit helhjärtad muslim.

Det kommer inte att sluta med att man skjuter eller tar denne man till fånga och det kommer inte sluta med judiska barn. När en ideologi anser att kampen är ett nollsummespel mot resten av världen och att medlemskapet innebär att du tillhör en överlägsen ras, eftersom du tillber en Führer eller Allah, då kommer det inte att ta slut. Det kommer aldrig att ta slut förrän galjonsfiguren störtats, läran förödmjukats och "övermänniskorna" avslöjats som de fega neurotiker och pedofiler de verkligen är. Osäkra män som döljer sina svagheter bakom maktfantasier.

Mitt utdrag gör inte Daniel Greenfield rättvisa. Det finns mycket mera här.

Stockholmssyndromet

Sverigedemokraterna har infiltrerat den judiska församlingen i Malmö för att driva hat mot muslimer. Det hävdar Malmös social­demokratiska kommunalråd Ilmar Reepalu.

Påståendet är inte sant men eftersom en dryg tredjedel av befolkningen i hans stad är muslimer, så hackar han ofta och gärna på judarna. Reepalu har tagits som gisslan av sina nya kärnväljare men verkar gilla läget.

Den fria världens folk hålls som gisslan av den så kallade ”fredens religion”. I själva verket lider många i de mest fria och välmående länder av ett terroristframkallat Stockholmssyndrom.

Den intensiva rädsla som åstadkoms av denna våldsamma, förtryckande kult/kultur/politik och dess anhängare har börjat bryta ner omdömet hos många och de är villiga att ge upp alla de grundläggande fri-och-rättigheter som mänskligheten har arbetat så hårt för att uppnå. Även utveckling och mänskliga framsteg är hotade av denna ständiga fobi, denna skräck när någon vågar ifrågasätta mobbarna.

Skräcken visade sig tydligt i fallet med seriemördaren i Toulouse. Dimridåerna i media och jämförelserna med Breivik berodde förstås på den gamla vanliga ängslan för att befolkningen annars skulle bli ”islamofobisk”. Nej, västerlänningar får absolut inte känna sig förorättade.

Pratet om ”tre nynazistiska typer som fått sparken från armén” var bara ett knep, de franska myndigheterna visste allt om den här jihad-krigaren från början, de hade fått honom på halsen när amerikanerna skickade tillbaka honom från Afghanistan.

Den misstänkte är 24 år, fransk medborgare, och säger att han ”tillhör al-Qaida”. Han ”vill ha hämnd för palestinska barn” som dödats, och är vred på franska militären för dess operationer utomlands.

Det var ingen breivikare, det var al-Qaida. Att skjuta barn i huvudet på nära håll kan vara inspirerat av Breivik, men den typen av terror har även drabbat judar i Israel.


Araber gör Hitlerhälsning på Sergels torg i StockholmAl-Qaida, mer mordisk än alla andra

21 mars 2012

Om amerikanen verkligen vill ha förändring...

...varför röstar han då inte för det?

Hela tiden hör vi : "Politik är så ruttet, fyllt av påtryckarnas egenintresse, bestämt genom enkäter och fokusgrupper. Vad vi behöver är någon som kan stå upp och ärligt säga som det är och vad han står för."

Ibland dyker det upp någon. Ross Perot var en sådan och nu är det Ron Paul. De skapar en massa oro i de etablerade leden och det slutar med att någon vakuum-packad strömlinjeformad pratmakare utses. Jag tror inte att väljare i allmänhet vill ha förändring. De vill bara ha lite "förströelse" för en tid innan de går in i valbåset och röstar för status quo.

För att lära mig hur amerikanska val verkligen går till, är jag ganska aktiv och inblandad detta år. På alla nivåer, från de minsta valkretsarna till det högsta etablissemanget inom the Republican Party, är man livrädd för Ron Paul. Man nedgraderar hans anhängare genom att kalla dem Paulbots, (kommer väl från robots, antar jag.)

Varje valdistrikt får sig tilldelat ett visst antal delegater, procentuellt beroende på hur många som röstade på Republican kandidaten i förra presidentvalet och de utses vid ett speciellt "precinct-möte". Dessa delegater går sedan till uttagning först i County, sedan State för att slutligen vid Republican Convention utse den slutlige representanten.

Varje County har sin egen Republican Party-förening som mest består av gamla gubbar som går och drar på syrgasbehållare. Dessa gubbar, som inte har så lång tid kvar att de behöver oroa sig för framtiden, sätter samman en nomineringslista med delegater de tror kommer att rösta på Romney, Gingrich, Santorum - de tre som inte avviker från det gamla vedertagna. Allt rullar på i gamla hjulspår och de feta katterna behåller sitt imperium.

Om man tittar på stödet för Ron Paul hittar man unga människor som är relativt nya inom den politiska processen tillsammans med äldre väljare som är trötta på samma gamla politiska smörja de har matats med under alltför många år.
Men ingen av dessa grupper genererar det antal som behövs för att vinna val och stödet för Paul håller sig mellan 12 och 14%. Ron Paul har inte delegaterna. Santorum är de konservativas favorit. Romney har pengar och etableringsstöd. Santorum är på andra plats. Ron Paul kommer inte att vinna så varför har han inte gett upp?

Gary North förklarar det så här:
Den man som blir president i januari 2013 kommer att sitta på tronen när det blir en förskjutning vad gäller återbetalning av den amerikanska statsskulden från utländska lånegivare till Federal Reserve. FED kommer att fortsätta att åstadkomma inflation för att hålla nere räntorna. Utan detta kommer det kommersiella banksystemet att vara i fara.
Ökningen av den federala skulden verkar vara konstant $ 1.2 trillioner per år. Denna process kommer att lägga ytterligare $ 5 trillioner till skulden i november 2016. Tillväxten i ekonomin är under 2%. Tillväxten av skulden är ca 8%. Vi kan se vart detta är på väg.

Ron Paul förstår det. Republikanska väljare gör det inte. Det är därför Ron Paul fortfarande hänger med. Han bygger sin e-postlista. Denna lista kommer att hjälpa honom att förbereda de republikanska väljare, som är emot det nuvarande etablissemanget, inför den nya ekonomin 2016-2020.

Om Romney vinner nomineringen men förlorar valet kommer kampen om kontrollen av Republican Party att stå mellan sådana som stöttar Santorum och de människor som stödjer Ron Paul.
Pauls kritiker har rätt i att hans anhängare är mycket bättre organiserade än de var 2008. Det tar två presidentvals-cykler för att träna en kärntrupp. Pauls stomme kommer att vara klar år 2016.
Han kommer inte att ställa upp då men jag kan tänka mig en som kommer att ha tillgång till denna e-postlista, som kan användas om 4 år och namnen och adresserna kommer inte att gå till Republican National Committee.

Om Paul-väljarna få vägledning, under 2013-2015, kommer de att vara redo. Om de tränar valdistrikts-organisation inför 2014, kommer det att bli ett stort genombrott.
(Vi försökte få en fot i dörröppningen i år men blev överkörda av rävarna som varit med länge, exempel här.)

Den politiska kampen om Amerika försiggår inte i Washington utan i valdistrikten och Counties. De federala generösa bidragen kommer att upphöra ganska snart. Underlåtenhet att betala är inte långt borta och det kommer att åstadkomma en massiva politisk förändring.

Vad kommer att hända när matkuponger tar slut?


Som Paulus sa

Vem ska man tro på? Statsministern eller kommunfullmäktiges ordförande? Muhammedaner som kommer hit verkar i alla fall tro på något, även om det vid närmare granskning verkar väldigt kvinnofientligt. Olika människovärde för kvinnor och män, för icke-muslimer och muslimer.

Kanske därför som danskarna går mer i kyrkan än de gjorde tidigare, de vill slå vakt om sitt människovärde, sitt kristna kulturarv, det som skapat vår västerländska civilisation. Som Paulus sa, här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna.

Muhammedanerna skrattar i mjugg åt ateisternas kulturkrig mot de kristna. De kristna är ju sekulära och skiljer i Jesus efterföljd på stat och religion. Islam gör det inte. I Koranen betraktas ateister som avgudadyrkare och därmed inte värda att leva. Se vad som hände med den iranska vänstern som hjälpte Khomeiny till makten. Inte många klarade sig helskinnade.

20 mars 2012

En gång var progressiv detsamma som framstegsvänlig

Ju mer jag ser av valkampanj och propaganda från Obamas anhängare, desto mer inser jag att de är antingen vilseledda eller avsiktligt oärliga.
I stället för sakliga argument gentemot oss som motsätter sig Obamas politik tar de till öknamn som "rasist" och det senaste är att om man inte håller på vänsterteamet är man kvinnohatare.
De är stolta över hur toleranta och fördomsfria de är, även när de för ett ideologiskt krig för att tysta alla som ifrågasätter vad Obama har gjort.

Allt Obama har gjort har varit att mata vänsterorienterade intressegrupper på ett eller annat sätt. Hans nära vänner och kompisar kommer från de största företagen i landet, inklusive banker som Chase och Goldman Sachs.

I början av hans presidentperiod kallade jag honom socialistisk men det skulle kräva att han ansluter sig till något som är större än han själv, och jag tror inte det är möjligt för honom. Hans ego känner inga gränser. Han är mer i linje med tredjevärldens diktatorer som tar makten och omedelbart gör sina vänner och sin egen familj rik. De enda skillnaderna mellan honom och Hugo Chavez är, att källan till Chavez välstånd är olja och för Obama är det skattebetalarnas pengar samt att Chavez förmodligen tror på socialismen, medan Obama bara tror på sig själv.

Ta "kriget mot kvinnor" tex. som har exploderat i bloggvärlden. Ingen förbjuder preventivmedel. Ingen kräver att kvinnor ska få mindre betalt för att göra samma jobb som en man, eller förväntar sig att hon slutar arbeta och står vid spisen och föder barn. Det är bara en avsiktlig brandfackla eftersom Vänstern vet att de inte kan vinna argumentet, att den katolska kyrkan ska tvingas finansiera preventivmedel. Så de drar igång denna attack och idioten Rick Santorum gör det hela så mycket enklare för dem genom att dansa efter deras pipa.

Är detta vad liberaler menade med "Hopp och Förändring", som de röstade för under 2008? Idag förespråkar den "progressiva" rörelsen religiös intolerans genom att angripa katoliker och kristna. Progressiva arbetar avsiktligt på att tysta motsatta synpunkter genom bojkotter, juridiska hot, lögner och även våld. De stöder censur genom "hat-lagar" och de använder kvinnor som offer - oförmögna att ta vara på sig själva och så svaga att de skulle svimma som några viktorianska damer, över ett enda ord. Staten måste träda fram som någon sorts riddare för att försvara deras heder.
Och för vad? En katastrofalt dåligt hoptotad sjukvårdslag som eventuellt strider mot grundlagen och inte åstadkommer någonting för att stävja kostnaderna för hälso-och sjukvård och som dessutom försämrar tillgången.

Det pågar ett krig mot kvinnor som Vänstern väljer att blunda för. Över hela Mellanöstern och Europa inskränks kvinnors frihet eller förstörs helt av islam - en religion -ism, som "Progressives" har allierat sig med. De har fullständigt tappat koncepten över den katolska kyrkans inställning till preventivmedel, men ignorerar helt ökningen av angrepp på kvinnor i Europa bland muslimska invandrare, uppkomsten av hedersmord i Väst och avvecklingen av grundläggande mänskliga rättigheter i hela den islamiska världen.
Vilken tillgång till preventivmedel har kvinnor i Pakistan, en plats där de inte får gå omkring utan en manlig "vakt"? Vilka möjligheter har de att göra karriär i Egypten trots den "arabiska våren"?
När man drar fram frågor som dessa angrips man omedelbart och blir kallad "islamofob" eftersom liberalerna är förblindade i sin politiskt korrekta tron att alla kulturer och människor är lika goda.

Den progressiva rörelsen har blivit exakt vad den en gång bekämpade. Den är nu Intolerant mot avvikande åsikter, Trångsynt, Kompromisslös, Anti-intellektuell, Pro-censur och Anti-frihet.

"Först ägnar man årtionden åt att rensa Sverige på kvicksilver, sedan sprider man ut det igen helt okontrollerat"

Det var en färdig uppgörelse utan någon som helst diskussion om riskerna, när EU:s tjänstemän beslutade om att förbjuda glödlampor. Inga studier av vad det skulle innebära för hälsan. Tänk om min lågenergilampa i källaren går sönder och kvicksilver sprids i alla skrymslen och vrår?

Kvalitén på ljuset är viktig. Glödlampor flimrar inte så man blir fnoskig. Nej, att rädda världens klimat var bara ett svepskäl, syftet med förordningen var att sätta konkurrensen ur spel för att ta emot mutor av kompisarna inom belysningsbranschen som ville sälja mer profitabla lampor. Tänk vilken vinst, hundra kronor per styck i stället för någon krona!

Glödlampsförbudet är ett dumhetens monument. Skräckpropagandan runt den "Av Människan Skapade Globala Uppvärmningen" handlar inte om vetenskap utan om politisk aktivism.

   Glödlampor och falska profeter

Uppdatering: det var ingen breivikare

Dödlig attack på en judisk skola i Frankrike. Tre barn och en lärare sköts ihjäl av en man som sen försvann på motorcykel. En vanlig nazist eller en islamnazist?

Samme man misstänks för två dödliga attacker mot militären med totalt fyra personer dödade inom ett par dagar - och det har funnits andra episoder i Frankrike där soldater attackerats. Vem är det som skjuter ner franska soldater i deras eget land?

Uppdatering: Det var al-Qaida! Se Steves kommentar nedan.

Den gröna pessimismen förkväver oss


Gary Stix som skriver i Scientific American anser att vi måste ha en mäktig världsregering som ska ha makt att köra över nationella regeringar och trissa upp stämningen för permanent skrämselpropaganda så att man kan ändra människans beteende.

För att vara effektiv, måste en ny uppsättning institutioner genomsyras av hårdhänta, transnationella tillsynsbefogenheter.

-----------------
Iens Elliott Nyegaard är en gammal hedersman:

FRSA: Fellow of the Royal Society of Arts, London
FLS: Fellow of the Linnean Society of London

Han har varit en flitig skribent internationellt, särskilt i frågor om miljö och energi. För snart tio år sedan skrev han följande, som nu blivit högaktuellt igen:


Sedan olycksåret 1968 då ekologismen, den ”gröna tron”, importerades från USA, har vi bombarderats med pessimism.
Denna tro - kalla den fundamentalistisk, kalla den puritansk - snickrades ihop på 1950-talet vid USA:s Ost- och Västkustuniversitet av människor som avskydde sin samtid. På detta vis kanaliserade de den egna livsångesten och otillräckligheten. De spridde galna teser som ex.vis:

 människan är planetens löss som ”förorenar”
 vår teknologi är djupt skadlig
 människan utrotar andra arter
 jordbruket måste drivas ”ekologiskt”
 skogsdöd och havsdöd
 naturen/miljön är överordnad människan som en ny tids guddom
 alla energiresurser och råmaterial tar snart slut

Ja, de predikade alltings farlighet och människans otillräcklighet. Härtill kom fantasier om en tänkt idyllisk forntid, som vi borde återvända till för att ”frälsa världen”.

Dessa föreställningar trängde upp på allra högsta nivå. FN:s generalskreterare, Kofi Annan, hade en miljörådgivare, kanadensaren Maurice Strong, som uttryckte det så här: ”Är inte det enda hoppet för planeten att de industrialiserade civilisationerna kollapsar ? Är det inte vårt ansvar att åstadkomma detta ?”

Helt stilenligt sitter Strong nu under den kinesiska regeringens skydd i Beijing, där han handlar med avlatsbev, så kallade utsläppsrätter, det vill säga han är i samma bransch som Al Gore...

Sedan ”de röda” på 80- och 90-talen konverterat till ”grönt”, har allt detta snack i massiv propaganda förvirrat de mindre vetande och lagt en död hand över de utvecklade länderna. Våra gemensamma resurser blir förödda på fullkomligt meningslösa ”gröna” projekt, typ vindmöllor och soptransporter hit och dit samt på ”ekologiskt jordbruk” och liknande lyxkonsumtion. Överallt konstateras tilltagande eftersläpningar i underhåll - SJ:s förseningar - och i framtidsinriktade investeringar i industrier, kraftverk, vägar och andra välståndsskapande nyttigheter.

Ett blytungt ansvar för spridningen av ”den gröna pessimismen” bärs av media, av populistiska politiker och av lärarkåren. De sistnämndas skuld är särskilt tung. Istället för att till sina elever lära ut att - ̶ som sant är - människan sedan sin tillkomst ständigt förmått lösa de problem som uppstått, och att modern teknik och modernt jordbruk föder allmänt välstånd, har de kolporterat en negativistisk ängslan och en djup framtidsångest. En skamlig hantering !

En annan övertydligt skamlig hantering utgörs av de senare decenniernas politiska hybris-snack om ”klimatet”, med detta snacks menliga inverkan på många enskilda och på samhällslivet. Också här förödes våra resurser på helt onödiga projekt samtidigt som angelägna projekt blir utan åtgärd.

Parallellt med ovanstående ser vi ett opportunistiskt politiskt utnyttjande av de galna ”gröna” teserna som underlag för dröser av ”gröna skatter”, alla utvecklingshämmande, samt för ständigt nya inskränkningar i den personliga friheten och i rörelsefriheten för de välståndsskapande krafterna. Det är medvetna, regelrätta sabotage mot våra framtidsmöjligheter.

Den danske lektorn i Ranum, Jylland, Steen Steensen såg rätt, när han i tidigt 80-tal yttrade: ”Med ekologismen nås mål som socialismen blott drömde om”.

På 20-talet förklarade den amerikanske politiske kommentatorn H. L. Mencken: ”The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.” Strävan att rädda världen är nästan alltid en falsk fasad för strävan att härska över världen.

Det är hög tid att vi viftar undan det falska och sövande ”gröna” drömspinnet och börjar återskapa ett framtidspositivt klimat. Just det, klimat var ordet...

Iens Elliott Nyegaard

19 mars 2012

Sharia rena råttgiftet

Berättelsen om flickan som tvingades att gifta sig den som våldtog henne, och som sedan tog råttgift för att komma ur eländet.

En marockansk flicka blev våldtagen som 14-årig och tvingades av sin familj att gifta sig med gärningsmannen. Men efter två års äktenskap med fortsatt våld och skräck orkade hon inte mer utan valde att ta sitt eget liv.

Gärningsmannen var 10 år äldre. Enligt sociallagarna i Marocko måste Amina - för att dra ett streck över skammen och undvika att familjen utstötte henne - gifta sig med sin bödel, som i äktenskapet fortsatte som han hade börjat.

Efter två år bestämde hon sig för att göra slut på sitt fruktansvärda liv och tog råttgift. Mannen visade henne inte ens respekt i dödens stund, men förde hennes kropp till hennes föräldrar och sedan till sjukhuset för att undvika att bli anklagad för mord.

Aminas mamma är ledsen över att hon inte anmälde honom tidigare. Det har hon nu gjort tillsammans med familjen, så kanske han hamnar i fängelse.

Några hundra upprörda kvinnor demonstrerade utanför regeringsbyggnaden i Rabat i lördags och krävde ändring av den medeltida lag som gör ett våldtäktsbrott mot en minderårig flicka fri från straff om gärningsmannen gifter sig med henne.

Vad ligger bakom den underliga bestämmelsen? Förmodligen ska det väl uppfattas som att en våldtagen flicka inte hade minsta möjlighet att bli gift, men måste tillbringa livet som "oren", utstött och prostituerad. Så gärningsmannens giftermål med flickan ska nog ses som en "välgärning" mot henne.
?

18 mars 2012

Krigslagar i fredstid

Varje gång administrationen hittar på något som de befarar är mer kontroversiellt än alla vanliga restriktioner och påhitt, görs det offentligt på fredagseftermiddagarna i hopp om att så få som möjligt ska notera det.
Så i vanlig ordning presenterade WhiteHouse.gov denna Executive Order i fredags vilket fick internet att koka. Man kallar Ordern National Defense Resources Preparedness (beredskap)

Det är modellen för krigslagar i fredstid och det ger presidenten befogenhet att vidta vilka åtgärder som helst som anses nödvändiga för "National Defense" och det är regeringens definition som är avgörande. Avsikten är att tillämpa det i fredstid, eftersom namnet på Ordern säger att det är för "beredskap".

I skydd av denna order kan departementschefer för jordbruk, energi, hälsa och socialtjänst, transport, försvar och handel, lägga beslag på mat, boskap, gödningsmedel, entreprenadmaskiner, alla former av energikällor, vattenresurser, alla former av civil transport, (vilket förstås inkluderar fordon, båtar, flygplan), och allt annat material, inklusive byggmaterial oavsett vart det finns. Detta är förmodligen anledningen till att regeringen har besökt gårdar med GPS-enheter så de vet exakt vart de ska gå.

Regeringen får fördela och beslagta material, tjänster och anläggningar som anses nödvändiga eller lämpliga. De bestämmer vad som behövs och vad som anses lämpligt.

Vad händer om regeringen bestämmer att de behöver alla dessa saker för att vara beredd, även om vi inte är i krig? Vi kommer förmodligen inte att kunna gå in i en affär och handla någonting eftersom det kommer att rekvireras, "ransoneras" och kontrolleras av regeringen. Byggmaterial, livsmedel som kött, smör och socker, allt importerat, reservdelar, däck och bränsle för fordon, kläder etc. kommer sannolikt att bli oåtkomliga, eller åtminstone mycket sällsynta. Hur mycket tillverkas i USA nu för tiden?


Här är ett amerikanskt bensinransoneringskort från tiden för WWII. Jag liksom några av våra läsare minns säkert de svenska ransoneringskorten för matvaror.

Enligt denna nya Executive Order har statsråd rätt att låna ut pengar, erbjuda lånegarantier, till och med subventionera betalningar över marknadsmässiga priser (utan anbud eller kontrakt?) för allt de behöver. Detta skulle kunna göra Solyndra eller Halliburton till rena barnleken.
Ingenting kan så som ett krig generera enorma vinster för företags-"vänner" och vi kan vara säkra på att bankirerna och entreprenörer redan står i kö - eftersom det enligt denna nya Order inte ens krävs ett krig.

Naturligtvis finns det de som säger att detta inte är något att oroa sig över, men all upprördhet som beslutet skapade visar, att väldigt många är oerhört misstänksamma mot vad denna administration hittar på.

He's cool, man


Obama har allt vänner som passar bättre i rännstenen än i möblerade rum. Under ett bidrags-tiggeri här i Atlanta i fredags levererade en av dem klart och tydligt Obamas budskap till oss alla och också var de hör hemma.

Fuck You! var budskapet.


Cee Lo Green, som jag aldrig hört talas om tidigare men som påstår sig vara sångare, skulle underhålla vid 500-dollar middagen med någonting som heter "Forget You".
I sista minuten ändrade han sig och framförde den ocensurerade versionen av låten "Fuck You", som tydligen passade bättre i sammanhanget, enligt honom.
Innan han började sjunga försökte Green få publikens uppmärksamhet genom att "ge dem fingret" och fråga om han fick svära.
Han verkade inte vänta på ett svar utan undrade, "Ain't that some shit?"

För mindre än två veckor sedan uttryckte Kejsare Obamula sin förfäran över att han måste förklara för sina två döttrar ordet "slut", som Rush Limbaugh använde om kvinnan som ville att alla andra ska betala hennes preventivmedel.
Det är väl inget problem, antar jag, att förklara Cee Los uppförande. Han är presidentens vän... He's cool man.

Att välja mellan Carré och ett ruttet äpple

Bent Blüdnikow: Carré kontra Guillou

Det var ganska lätt att välja spionfilmen "Dam, Kung, Ess, Spion" i biografen framför agent-dramat Hamilton. Förutom recensionerna, som var mer positiva om den brittiska filmen betydde det också något att författaren till filmen "Dam, Kung, Ess, Spion" är den seriöse författaren John Le Carré, som har ett förflutet i den brittiska underrättelsetjänsten under Det Kalla Kriget.

Hamilton-figurens forfattare är svensken Jan Guillou. Ett riktigt ruttet äpple.

Från 1967 till 1972 och eventuellt ännu längre var han betald spion för Sovjetunionens säkerhetstjänst KGB. Det är dokumenterat, och det har han själv medgett.

Han arbetade från 1960-talets slut tillsammans med den ultra-radikala palestinska terroristgruppen DPFLP, som var styrd av Sovjetunionen. Guillou var på Köpenhamns flygplats år 1969 för att spionerera på det israeliska flygbolaget El Als säkerhetssystem, sannolikt för att hjälpa palestinska terrorister med en attack.

Han fortsatte med sina vänsterextremistiska hållningar i den svenska offentligheten och svinade till borgerliga debattörer. Varje gång den svenska regeringen försökte utvisa pontentiella terrorister var Guillou aktiv med artiklar för att förhindra det. Hans sympatier var alltid med terroristerna och aldrig med deras offer.

Hans självbiografi är för övrigt fylld med lögner - även om hans tid som sovjetisk spion.

Valet av John Le Carré-filmen var som sagt lätt.

Inte någon fridens boning

I den italienska staden Padova bröt helvetet lös med ett vilt slagsmål mellan två grupper av troende i moskén. Skrikande, knuffande, örfilande och ett våldsamt slängande med bönemattor. Imamen fick sig också en matta i huvudet och blev tvungen att avbryta predikan, men 200 personer fortsatte käbblet ute på gatan med ömsesidiga anklagelser, så polisen måste tillkallas, och spärra av trafiken i över en timme.

De två grupperna är oense om moskéns inställning till kommunen. Ledningen vill ha en ny och större moské och har köpt en fastighet vid en annan gata, men saken drar ut på tiden och "rebellerna" vill ha en hårdare linje mot kommunen. De anklagar också moskéledningen för att inte hålla ordning på pengarna som ges av de troende.

Också i Danmark är det spektakel: Uenighed om moské-placering

Den epidemi av attacker på moskéer som härjar den muslimska världen har nått Europa, meddelar Nicolai Sennels. Sunnimuslimers brandattentat mot en shiamuslimsk moské i Bryssel kostade en imam livet... mer här

För några månader sedan upplevde belgarna ett annat islamrelaterat våldsdåd. En man dödade sju människor när han sköt vilt på en busshållplats i staden Liège.

I en kyrka i den tyska staden Ludwigsburg framfördes kompositionen "Dona Nobis Pacem" av Tilman Heiland, varvid skolelever och andra tvingades recitera den första suran i Koranen, verserna 1-3, på arabiska.

En timme före framförandet hölls under polisbevakning en demonstration av islamkritiker framför kyrkan: "Gud är inte Allah! Koranverser hör inte hemma i kyrkan!"

17 mars 2012

Forgerygate

"I Amerika kan vem som helst bli president, det är problemet."
George Carlin.

Är Obamas födelsebevis en förfalskning? Sheriff Joe Arpaio och många med honom tror det och anser sig kunna bevisa det. Media ignorerar det och också dödshoten mot Arpaio och jag kan förstå varför.

Det spelar nämligen ingen roll. Att Vänstern lyckats förfalska papperen och gömt undan eventuella bevis är bara en del av planen att "ändamålet helgar medlen."
Att Obama inte är kvalificerad att vara president är ju uppenbart men det enda sätt vi kan bli av med honom är genom valet i november. Det är inte tillräckligt mycket tid för "impeachment", åtal och regelrätt juridiskt förfarande.
Den politiska viljan saknas också eftersom den svarta befolkningen aldrig skulle finna sig i det.
Att Obama ljugit för att bli president är inte tillräcklig anledning för dem att vända sig emot honom. Titta bara på de ledare de haft under de senaste 30-40 åren; Louis Farrakhan, Jesse Jackson, Al Sharpton, Jeremiah Wright.
Även om man lägger fram hur klara bevis som helst kommer de allra flesta svarta att säga att det är en konspiration av "Whitey".

Vissa höjder är det värt att kriga och dö för, andra inte. Det här är en höjd som är lönlöst att försöka inta.

Naturligtvis ska vi sträva efter att sanningen ska komma fram och det amerikanska folket uppmärksammas på hur enormt korrupt hela systemet är.
Under mindre än en timme presenterade Arpaios team övertygande bevis för att Amerikas president ägnat sig åt avancerad kriminell förfalskning och också att detta inte bara handlar om Obama.
De som är inblandade här är proffs, sådana man inte vill ha som sin fiende. Om ni inte sett videon finns den här.

Jag vet inte så mycket om datorer men det är ganska uppenbart att det man kallar "selective service card", var manipulerat. Alla frimärken hade full årtal på den tiden - 1980 och inte bara 80.
De flesta manliga amerikanska medborgare och manliga invandrade icke-medborgare, är enligt lag skyldiga att registrera sig för Selective Service inom 30 dagar efter 18 årsdagen.
Anmälan till Selective Service krävs också för olika federala program och förmåner, inklusive studielån, arbetsträning, federal sysselsättning och naturalisering.

En dag kanske vi får alla detaljer om vem/vilka som ligger bakom Obama, men att tro att han ska bli avskedad är bara önsketänkande.

Irak: 90 unga stenades till döds för att ha emo-hår och tajta kläder

Denne namnlöse tonåring är en av dem som brutalt dödades av den islamiska polisen för att ha en "emo"-frisyr.

Morden har ägt rum sedan Iraks inrikesminister uppmärksammade "emo"-subkulturen förra månaden, och gav den etiketten "satanism" samt beordrade närpolisen att krossa den. Satsningen är en del av en skärpt kontroll av unga människor med vad regeringstjänstemän kallar "västerländska utseenden".

"De bär konstiga, trånga kläder med bilder av dödskallar. De bär också ringar på sina näsor och tungor, och andra konstiga aktiviteter."

Iraks "moral"-polis beviljades av undervisningsministeriet att komma in i Bagdads skolor och sätta klorna i elever med sådana utseenden, enligt inrikesdepartementets uttalande.

En grupp beväpnade män klädda i civila kläder ledde dussintals tonåringar till avskilda platser, stenade dem till döds, och kastade sedan deras kroppar i sopcontainrar runtom i huvudstaden.

"Först kastar de betongblock på pojkens armar, sedan på benen, sedan det slutliga slaget mot hans huvud, och om han inte är död då, börjar de om igen," säger en person som lyckades fly.

16 mars 2012

SVT ljuger

Vilken annan europeisk regering skulle samla en kvarts miljon demonstranter till stöd mot EU:s översitteri? Men Sveriges television påstod att bilderna de visade föreställde motståndare till den ungerska regeringen! Besökare från Polen höll upp flaggor med Solidaritet med Ungern på dess nationaldag, men SVT vinklade det till motsatsen. På några sidogator fann man några regeringskritiska röster som dock till reportrarnas förtret framhöll att två tredjedelar av folket faktiskt valt denna regering.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán höll ett brandtal och tackade Polen, Litauen, Spanien och andra länder för att de begripit att EU använder Ungern som en test för att genomdriva sitt totalitära styre. - Vi har befriat oss från Sovjet och vill inte få en ny diktatur.

- Jag blev vald. Den ungerska regeringen är vald och EU-parlamentet är valt. Men vem valde Europeiska kommissionen?

Att inte västjournalisterna begriper bättre? Klaga i stället över EU:s datalagringsdirektiv som tar ifrån folk rätten till ett privatliv.

Orbán tvingas på punkt efter punkt backa för den ekonomiska utpressningen från EU, som i sin tur utpressas av islamiska oljestater, men han säger att den ungerska konstitutionen står fast. Där står nämligen ett par rader om att Ungern är ett kristet land, något som retar gallfeber på våra multikulturella styresmän som hyllar Marx och Muhammed i oskön förening.

Texten på bilden, ”lehet nemet is mondani” betyder ”det går också att säga nej”. Efter att tvingats skaka hand med nazister och kommunister går det faktiskt an att vägra ta eurokrater i hand. Men det var förstås innan Ungern blev medlem i EUSSR.

Uppdatering: Nu har SVT erkänt att de vilseledde tittarna genom att påstå att det var motdemonstranter som fyllde Kossut-torget vid parlamentet. Någon ånger var det dock inte frågan om, utan nyhetsuppläsaren verkade snarare skamsen över att att den fräcka lögnen avslöjats.

15 mars 2012

Är detta tecken på koldioxidförgiftning?

Det var ju bara en tidsfråga innan någon skulle dra slutsatsen att det finns ett samband mellan koldioxid och fetma. En dansk "forskare" Lars-Georg Hersoug lägger fram bevisen:

Han säger att folk blev tjocka väldigt snabbt på USAs östkust under perioden 1986-2010 - där CO2-koncentrationen är som störst. En studie från 2010 som omfattar 20.000 djur i olika laboratorier, visade att alla djur ökade i vikt, trots att de fick mat under kontrollerade förhållanden och borde därför inte ha ökat. "Sannolikheten att alla åtta djurarterna skulle öka i vikt av slumpmässiga orsaker är en på 10.000.000", säger Hersoug. "Det tyder på att djuren påverkas av miljöfaktorer - och du kan spekulera i vad dessa miljöfaktorer är."

När en "liberal" (vänsterorienterad person) tänker på "miljöfaktorer" står koldioxid överst på listan av alla hemskheter. Men det är inte koldioxid som ökat mest under senare år utan vänsterindoktrinerade miljöfanatiker och det både till antal och volym. Det är ingen tillfällighet att en liberal portion mat syftar på en rågad tallrik.
Se exempel på liberaler nedan!


Även den extra koldioxid du utandas när du motionerar bidrar till att andra människor blir tjockare. Snart börjar man väl forska om skadeverkningar från
andrahandskoldioxid och sådana som Hersoug kan göra sig ännu "fetare" på bidragspengar.


Dantes gudomliga komedi

"Gherush92 är en organisation som åtnjuter status av särskild rådgivare i FN när det gäller utbildning, mänskliga rättigheter, konfliktlösning, rasism, antisemitism, islamofobi... etc."

Ovanstående förklaring låter skrämmande. Den påminner alltför mycket om det vanliga tomma kulturlösa humanistiska ordflöde, som man tyvärr ofta ser i NGO-företaganden och vissa universitetsfakulteter.

Denna organisation har nu kastat sig över Dantes Divina Commedia och kommit till slutsatsen att detta litterära verk helt eller delvis bör tas bort från lärdomsstudierna.

Källa: den italienska bloggen Lisistrata.com

Obama avväpnar amerikanska soldater

Obama har gjort mycket för att förolämpa och bryta ner moral bland landets soldater och nu avväpnar han dem i stridsområden också. I klarspråk säger administrationen att Commander-in-Chief är rädd för de män och kvinnor som erbjudit sig att offra sina liv för detta land.
Han är rädd för hjältar. Han vill ha dem avväpnade och under kontroll.USA Marines har ALLTID vapnen med sig i stridsområden, där de lätt kan bli mål för fienden.
Hur tror ni att detta ytterligare påverkar deras moral, när de egna ledarna i onödan sätter deras liv på spel i riskzonen?
Vad anser en make eller en förälder som oroligt väntar på att deras kära ska återvända och får reda på att de fråntagits sina vapen och medvetet lämnats försvarslösa i en stridszon av sin egen försvarsminister?


Under tiden uttrycker en grupp Veterans sin ilska över denna flagga som "prydde" ett lokalkontor för Democratic Party i Florida. Flaggan är ytterligare ett exempel på Democrats besatthet och den kultliknande dyrkan som man finner i tredje världens diktaturer.

Man tog ner flaggan efter att flera lokala Veterans protesterade och klargjorde att de kämpat för den flagga som Betsy Ross gjort känd, och inte en med en politiker på.

"Det är helt respektlöst," sade Jim Bradford, en 71-årig veteran som deltog i Bay of Pigs Invasion. "Det är fullständigt löjligt. Att placera någons bild där, är för mig en skam "14 mars 2012

Börjar han bli desperat?

Tror Obama att detta är 2008 och att han konkurrerar med Sarah Palin igen?
Hans kampanjgrupp har klippt och klistrat samman snuttar från Palins tal och släppte denna synnerligen underliga kampanjvideo i fredags, som helt fokuserar på Sarah Palins kritik av Obama under förra kampanjen.
Palin klagade en aning över att det hon sagt har tagits ur sitt sammanhang, men på det stor hela är det uppenbart vad hon menar.
Annonsen gav emellertid Ms. Palin tillfälle att svara och det är ord och inga visor:

"Jag strävar inte efter att bli vald, men jag är mer än glad att acceptera den tvivelaktiga äran att vara Barack Obamas "fiende denna vecka", om det innebär en möjlighet att diskutera med honom de frågor som faktiskt oroar amerikanerna.

Några av dessa frågor gäller: en skuldkris som gör att vi skenar mot en kollaps i grekisk stil , garanti-program som går i konkurs, en kredit-nedgradering för första gången i vår historia, ett statligt övertagande av hälso-och sjukvårdsindustrin, som gör vården dyrare och skapar en ransonering-panel av ansiktslösa byråkrater mellan dig och din läkare (aka en "döds -panel"), 4 till 5 dollar för bensin, som förvärras av en anti-borrnings-agenda, som avvisar bra betalda jobb inom energisektorn och gör oss mer beroende av farliga utländska regimer, ett krig i Afghanistan som verkar ofokuserat och oändligt, en global ursäkts-resa av presidenten som gjort att vi verkar svaga och löjliga, en bostadsmarknad som nått botten, den längsta, sammanhängande tiden av hög arbetslöshet efter WW II, den privata sektorn och företags möjligheter att skapa arbetstillfällen som stryps av betungande bestämmelser och en okontrollerad EPA, (Environmental Protection Agency), en attack mot det konstitutionella skyddet om religiös frihet, en attack mot det privata näringslivet i *rätt-till arbete stater, en svågerpolitik som löpt amok i en administration som går till sängs med sina gynnade kumpaner, vilket är till nackdel för verklig frimarknadskapitalism, mutor till "grön energi"-donatorer till Obamas kampanj och att justitiedepartementet fortfarande förhalar och motsätter sig utredningen av en oförlåtligt klantig verksamhet där man beväpnade våldsamma mexikanska knarkhandlare, vilket ledde till att hundratals oskyldiga människor dödades.

Jag är säker på att jag missat ett par saker, men detta är bara början på listan. Tillsammans med miljontals andra, är jag villig och fri att diskutera dessa frågor med presidenten, var som helst, när som helst, och jag är säker på att var och en av de fyra patrioterna som tävlar om GOP-nomineringen också skulle välkomna en möjlighet att prata om de vardagsproblem som Amerikanerna står inför på grund av vår nuvarande administrations upprepade politiska misslyckanden."

Hoppsan!

* "Rätt till arbete-stater"; man ska ha rätt till arbete utan att tvingas med i fackföreningar