22 mars 2012

Använder ZARA Tavistock-metod?

I Sverige har de en "Lex Sara" för att skydda de äldre från övergrepp på institutioner etc, men efter att ha sett det svenska tv-programmet "Granskning" 21/3, bör de också få sig en "Lex Zara" till beskydd av personal i det globala spanska klädkedjan ZARA, som verkar styras med järnhand efter Tavistocks hjärntvättsmetod.

Tavistockinstitutet med huvudkvarter i London utvecklade den teknik för hjärntvätt som först användes på amerikanska krigsfångar i Korea. Institutet arbetar med kulturvetenskap, ekonomi, organisationsbeteende, politisk vetenskap, psykoanalys, psykologi och psykiatri.

De riktlinjer som deras profet, Sigmund Freud, fastställde för att kontrollera människor, gjorde institutet till världens centrum för ideologi och rådgivning i förbindelse med etablerande av organisationer.

All tavistock-hjärntvätt har ett enda mål: att bryta ner individens andliga styrka och göra honom hjälplös inför påverkan och indoktrinering.
Varje teknik som ägnar sig åt att bryta ner andra personers självständiga tankar används av tavistock-utövarna för att kontrollera massorna genom att göra dem till okritisk modellera. Man fick snart höra om välfungerande människor som totalt bröt ihop på firmors ”psykologkurser”.

Tavistocks stiftare, Rees, blev förste ordförande för WFHM, World Federation of Mental Health (den internationella Mentalhygienrörelsen). Han uppfordrade till konstant propagandapress på universitet, skolor, kyrkor, läkarvetenskap och medicinstuderande, tjänstemän och fackföreningsledare:

"Vi har gjort nyttiga angrepp på ett antal yrken. Det två enklaste av dem är naturligvis läraryrket och kyrkan. De två svåraste är juridik och medicin. Om vi ska infiltrera andra människors yrkesmässiga och sociala aktiviteter, tror jag att vi måste imitera de demokratifientliga och organisera någon typ av femte kolonnaktivitet! Om bättre idéer om psykisk hälsa ska spridas måste vi som säljare förlora vår identitet... Låt oss alla därför i hemlighet vara femtekolonnare."

J.R. Rees "Strategic Planning for Mental Health" from Mental Health, Vol. I, No. 4, October 1940, pp. 103-106

Källa: Gertrud Galsters bok “Femte Kolonne” (2. udgave side 184).

11 Kommentarer:

Knute sa...

Hur hjärntvätt skulle kunna leda till mental hälsa är obegripligt. Hjärntvätten tar ju bort föreställningar om rätt och fel. Det som är normala skuldkänslor kallas för neuroser och ska bort.

Det är mental galenskap om föräldrar ska inte få ge barn skuldkänslor om de gjort något fel. Fritt fram för att ljuga, stjäla och ännu värre saker. Det är okristligt, och det är väl meningen.

Johan sa...

Jag brukar hålla med om det mesta ni skriver men det här är helt okänt för mig och jag arbetar med organisationspsykologi. Tavistockinstitutets forskare och kliniker har lagt grunden till stor del av alla psykologisk forskning på grupper och organisationer. Idag spelar de dock en mindre framträdande roll eftersom forskningen har tagits över av akademin och för att Tavistock är förknippat med psykodynamisk metod vilket inte är så hett inom akademin just nu.

Vad det låter som att ni skriver om är en metod man använde på 70-talet. Där var syftet att bryta sig igenom psykologiska försvar för att bygga upp dem igen.

Tanken är som i all psykodynamisk tradition att vi genom livet formar försvarsmekanismer för att hantera inre konflikter. Försvarsmekanismerna behöver vi men ibland är de problematiska, exempelvis om vi urskiljningslöst använder en försvarsmekanism istället för att flexibelt använda de som passar situationen bäst.

Metoden fungerade dock inte och används förhoppningsvis inte längre av utbildade inom området. Däremot har den tagits över av andra och används mycket inom New Age och liknande.

I mildare och något mer kontrollerade versioner användes metoden dock tills för några år sedan exempelvis i försvarets UGL-kurser som ges både för försvarsanställda och allmänheten.

Anonym sa...

Psykologi fungerar inte eftersom den utgår från att människan är ett intelligent djur som styrs av en massa drifter och signaler i hjärnan.
Människan ska " anpassa sig " och kan inte vara orsak över livet.
Människan är i grunden en andlig varelse som har ofantliga inre krafter och står i direkt förbindelse med GUD
Psykologi i alla former är en irrlära som har uppfunnits av onda krafter. Ett visst folkslag står bakom denna irrlära - vilket det är får ni räkna ut själva

Knute sa...

Anonym, du går totalt vilse med ditt snack om "ett visst folkslag". Tvärtom var det dåtidens mentalhygieniska psykologi som läkarna i Hitlertyskland praktiserade när de tog livet av 270.000 patienter.

Knute sa...

Jag tycker det är orättvist att ge Freud skulden för allt elände som "mentalhygienen" ställt till med för människor.

Innan Freud lanserade begreppet "det undermedvetna" fanns ett stort tomrum som skapade problem för alla som tappat tron på Gud. Gud hade varit motspelaren i vårt själsliv, den vi förde en dialog med. Utan Gud blev folk snurriga, då fanns ju bara vårt medvetna JAG kvar, och resten av själslivet projicerades därför på diverse avgudar, vilket kan förklara varför totalitära läror som kommunism och nazism blev framgångsrika.

Det undermedvetna/omedvetna fyllde tomrummet.

Det var ett paradigmskifte i nära på samma storleksordning som när vi förstod att jorden är rund och kretsar runt solen, och den lika förvånande men självklara insikten om arternas utveckling.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Detta är ren skär kulturmarxism i sin extrema prydno!

Anonym sa...

Knute
Jag tror faktiskt att du har väldigt fel om Sigmund Freud. Han har inte skapat någon klarhet utan istället skapat väldigt mycket av den oreda vi ser i västvärlden idag. För det första måste man veta att teorin om något undermedvetet fanns långt, långt före Freud och man kan spåra detta ända till 1200-talet. För att inte tala om Buddhisterna som känt till detta i 2.500 år. För det andra bygger inte Freuds teorier på vetenskap utan på hans subjektiva och helt påhittade teorier, "penisavund", "oidipuskomplex" osv. Det finns en anledning till att alla hans medarbetare, Adler, Jung, Frankl osv., som alla var mycket kloka och förnuftiga människor, bröt med honom. Han var diktatorisk och krävde total underkastelse.
För ett antal år sedan läste jag en debatt om Freud i Göteborgsposten. Det utvecklades efterhand till en strid mellan kulturredaktören och en psykologkunnig person som blev så förbittrad på behandlingen av kulturredaktören att han utbrast: "hur skall man kunna diskutera med en person som inte ens läst. . ." Och så nämnde han 2 böcker. Jag köpte naturligtvis dem. Den ena var "Why Freud was wrong" av Richard Webster på 650 sidor. Den boken var verkligen en ögonöppnare. Det verkligt intressanta med den boken är att den är publicerad efter att Freuds brevväxling med olika personer blivit offentliggjord, något som Freud hade förbjudit, men som en släkting senare effektuerade. I denna brevväxling med hans nära vän öronläkaren på det österrikiska sjukhuset framgår väldigt tydligt att de 6 fall beskrivningar (t.ex. Anna O. m. fl.), som gjorde Freud berömd - är helt igenom falska. (Freud var ju väldigt misskänd bland läkarkåren i Österrike men blev berömd många år senare i USA). Man gick sedan tillbaka och kontrollerade journalanteckningar för dessa personer, vilket visade att Freud är en av vår tids stora fuskare. För att bli en riktigt duktig fuskare, som undgår upptäckt, så måste man vara begåvad. Det var Freud. Och han var en mycket duktig och levande författare.
Inte bara detta utan mycket, mycket annat i Freuds produktion visade sig vara subjektivt nonsens som inte på något sätt stod på en vetenskaplig grund och kunde valideras mot någonting annat.
Boken tar t.ex. upp de rättsfall i USA där ett fåtal flickor på 1950-talet var utsatta för incest av sina fäder (fullt möjligt), men detta tillbakavisades i samtliga fall med att Freud sagt att sådant inte förekom. Flera decennier senare slog detta över i sin motsats, också med hänvisning till då väldigt många fäder begick incest mot sina barn och i de fall ingen i familjen kunde erinra sig något sådant, kunde terapeuten bistå med teorin om "glömda" och "förträngda" minnen. Terapeuten visste minsann vad som hade hänt i den familjen. Detta har ställt till väldigt mycket elände. Jag har själv en mycket älskad kvinnlig släkting som råkade ut för en sådan freudiansk terapeut, som utifrån påhittade förträngda minnen visste allting bäst. Freudianismen är ett gungfly av alla möjliga idéer. Det viktiga att veta är att de inte står på någon som helst vetenskaplig grund utan är en produkt av hans subjektiva fantasier, där han krävde tolkningsföreträde. Och jag tror att världen varit bättre utan freudianismen, marxismen, nazismen, darwinismen och feminismen.
/SB

Steve sa...

Freudianismen, ja. En eller två gånger i veckan skulle man ligga på en soffa och i en timme berätta fritt om allt man tänkt (och gjort). Och efter två-tre år kanske man blivit frisk! Kanske.
- Av alla överklassnöjen förefaller mig det här vara det mest imbecilla.
- Sigismund Schlomo Freud (6 May 1856 – 23 September 1939). Som ung läkare hade han rekommenderat kokain. Som gammal, och flykting i England, lät han en läkarvän ta livet av honom med morfin.

Spjutflickan sa...

Svensk TV kom i går aftes (=23/3 2012) igen ind på personaleforholdene i det globale spanske tøjfirma ZARA,
men nævnte nu at lignende forhold også herskede i tøjfirmaet "Vero moda" (- lad mig samtidigt kritisere det
forvrøvlede navn på sidstnævnte firma, som støder enhver sprogkyndig!!! Er det opfundet af en analfabet? Eller
er navnet hentet fra den moderne sexmixede eller kønsløse ideologi?)

Skjutflickan

Knute sa...

SB, jag skrev inte att det var Freud som upptäckte det undermedvetna men att han "lanserade" det. Hollywoodfilmer från 1950-talet var väldigt påverkade av Freuds psykoanalys. T ex Hitchcock.

Författare och konstnärer har i alla tider använt sig av det undermedvetna för sitt skapande. Upplevelsen av att gripas av gudomlig inspiration. Men psykologin är gudlös, med CG Jung som undantag. Det är intressant att hans teorier ligger till grund för moderna psykologiska tester.

Anonym sa...

Knute
Jag håller med dig om att detta har påverkat och genomsyrar faktiskt hela kulturen, filmer, litteraturen. Men jag vet dock inte på vilket ben jag skall stå. Har det varit bra eller dåligt? Det är ju alltid dåligt om det inte grundas i det objektiva utan i subjektiv spekulation. Då blir det ett gungfly. Men å andra sidan - vad skulle vi haft istället? Jag är osäker. Vi har ju inget svar på vad vi varit utan Freuds teorier.
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.