29 mars 2012

"De gröna khmererna"

En av våra läsare kommenterade under "Väljarna revolterar mot kolskatter" och Reale Pelles svar är så långt och bra att det förtjänar en egen sida.

Här är Betraktarens fråga:
Jag är själv starkt kritisk mot "gröna khmererna" men om sanningen kring koldioxiden kan sammanfattas så enkelt som i ditt femte stycke ("Till yttermera visso ... ") - hur har ens diskussionen uppstått?

Svar:
Jo, därför att "de gröna khmererna", varav många skiftat från den röda färgen de hade innan ridåns fall, så intensivt önskade finna Något Stort att kämpa för.

De fåkunniga såg parallelliteten mellan den stigande kurvan för koldioxiden och den för temperaturen under förra seklets andra halva. Men glömde att titta på utvecklingen dessförinnan. Och drog den logiskt helt felaktiga slutsatsen att den ena kurvan orsakade den andra.

De teoretiserade om att den mycket lilla effekten som koldioxiden möjligen skulle kunna ha, skulle orsaka en liten uppvärmning, som skulle orsaka en ökad avdunstning av vatten, varefter vattenångans 200 gånger större effekt skulle orsaka uppvärmningen.

Med "datamodeller" övertygade de sig själva om att detta skulle ge en uppvärmning, som skulle bli katastrofal. Samtidigt erbjöd de politikerna ett recept för att "rädda världen". Det kunde knappast någon politiker motstå, särskilt som det gav anledning till att höja skatterna. Ju mer katastrofal utveckling "forskarna" förutspådde, desto större finansiella anslag kunde de få. Få forskare kunde motstå en sådan chans ?

Rent matematiskt kan man visa att datormodeller blir allt osäkrare med antalet faktorer de innehåller. Antalet faktorer i planetens klimat är så stort och deras beroenden av varandra så dåligt kända att datormodelleringen är helt meningslös. Alltså totalt meningslös. Stora skolbarn har fått skattepengar till jättedyra super-datorer, som de använt istället för sandlådor. Med dom har de lekt i 20 år.

Men halten vattenånga har istället MINSKAT i atmosfären.

Under 20 år har IPCC bortsett från solens och molnens verkan. Dessas betydelse blir över hövan uppenbar på badstranden, då solen går i moln. Lika uppenbar blir deras effekt om man går ut en stjärnklar natt och jämför med en molnig natt.

Henrik Svensmark lanserade 1996 en teori om molnbildningens beroende av solen och de kosmiska strålarna. Han fick inga anslag för sin forskning. Men tio år senare gjorde CERN i Genève försök som blev ett första steg på bekräftelse av hans teori. Rapporten därom blev så kontroversiell, den kullkastade ju den politiskt korrekta hypotesen om koldioxiden, att det tog ett helt år av interna diskussioner innan den släpptes till offentligheten. Där utelämnades alla de uppenbara referenserna till Svensmark. Hans namn nämndes inte.

Att solen har direkt verkan på klimatet konstaterade William Hershel redan 1801, då han rapporterade ett samband mellan antalet solfläckar och spannmåls-skördarna, som syntes i vetepriserna. Inför det stora mötet i Köpenhamn 2009 försäkrade IPCC:s ordförande Pachauri att solens tillstånd var så stabilt att det inte ändrade klimatet.

Detta är bara en av nutidens många horribla vanföreställningar, som blivit Politiskt Korrekta. Jämför med genusforskarna, som utgår från att män och kvinnor egentligen är alldeles lika och försöker att fömå dagis att tvinga på töserna bilar och killarna dockor, så att de skall bli mera jämlika. De börjar med forskningens önskade resultat, liksom klimatforskarna, och sysslar bara med sådant som kan bekräfta det. Istället för att söka sanningar som tål kritik.

Det gäller också den "berikande invandringen". Och tron att banker inte kan få gå i konkurs. Hade dom fått göra det, hade krisen nu varit överstånden. Som på Island.

IPCC och alarmisterna visar gärna på kurvor som börjar 1950. Då får man god överensstämmelse mellan stigningen av temperaturen och ökningen av halten koldioxid i atmosfären. Professor Wibjörn Karlén visar hur falsk den jämförelsen är. Han har valt faktiska mätresultat, utan de "harmoniseringar" och "justeringar" som IPCC vanligen excellerar i, för att data skall stå över varje diskussion. De kommer från mätstationer i Arktis, från Alaska till Grönland, Skandinavien och Sibirien, eftersom detta område ofta pekas ut som en särskilt känslig zon.

Som synes blir analogin mellan koldioxid och temperatur rent nonsens, om man tar med data för hela seklet.

Läs också bidraget av Iens Elliott Nyegaard här.

4 Kommentarer:

Steve sa...

I morgon är det Earth Hour (lördag 31 mars kl 2030-2130) och då ska vi alla kämpa för en ljusare framtid. Det visar vi genom att tända alla lampor vi har! Så att det syns ut!
- Eftersom det här med klimatet i grunden är en relischös idé (”nu går det åt h-e…”) grejar WWF en show i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Den börjar 19.30 och har ingen entré. Däremot tar vi upp kollekt vid utgången; en hundralapp allra minst.

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Jag har aldrig hållit på med det där larvet att släcka ner en timme. Tänder hellre upp ännu mer. :)

Berit sa...

En tillbakablick visar att inte ens Al Gore tror på sitt eget larv.

Steve sa...

En norskättad docent (Assistant professor) slår fast att ”kulturellt motstånd” mot att medge att människor är ansvariga för klimatförändringen ”måste behandlas” som ett avvikande beteende.
- Kari Norgaard härstammar från Norge (och talar norska flytande).
- Mer om detta hos Infowars, som fått tag i ett stiligt kort på henne.
- Infowars har hittat ett PM från Univ. of Oregon om hennes tankar, som lades fram vid ”Planet under pressure”-konferensen i London i onsdags (man ska förbereda sig inför Rio-konferensen 4-6 juni, ”Rio+20”):
- ”Motståndet måste förstås och behandlas, innan man verkligen kan ta itu med de hot vår planet står inför, från människors bidrag till klimatförändringen.”

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.