23 mars 2012

Den ekonomiska politik som kallas Hopp och Förändring

Democrats är inte ideologiskt kapabla att presentera en budget som kräver verkliga förändringar och besparingar. Det enda de kan göra är att attackera de personer som anstränger sig för att lösa problemen. Ni har säkert också i Sverige bekantat er med Obamas presstalesman Jay Carney, som vidhåller att det finns inga problem som inte "Hopp" kan lösa, speciellt inte efter november.

Paul Ryan har presenterat en budget och Carney var inte sen att "pooh-pooha" den.
"Man måste vara aggressivt och medvetet okunnig om världsekonomin för att inte veta och förstå att ren energiteknik kommer att spela en stor roll i det 21 århundradet", sade Carney efter att ha fördömt utgiftsnedskärningarna vad gäller "grön energi" i Ryan plan.

Ryan föreslår också att man sätter ett tak för beviljade program som Medicaid och matkuponger till staterna och sedan låter Medicare övergå till en modell där konsumenterna själva kan välja. Men Hu så hemskt, säger Dems. Valfrihet kan man inte ha!

Detta är en snabb förklaring av hur Ryans plan skulle fungera:
"Från och med 2023 ska amerikaner kunna använda sina Medicare dollar för att välja från en meny av privata planer, tillsammans med Medicares traditionella "avgift-för-service system". Varje år ska det finnas ett anbudsförfarande bland alla planer för att bestämma beloppet av det federala bidrag som pensionärer skulle kunna använda för att köpa täckning."

"Konkurrens ... individuellt val ... den privata marknaden ... det är verkligen ondskefullt! enligt Dems.
Democrats hotar därför med att stoppa alla statliga löneutbetalningar - stänga regeringen med andra ord- alla gamla kommer att dö av vanvård och det är Republicans fel - - det måste vara lika dåligt för alla, det är att ta sin rättvisa del - (utom kongressens medlemmar som är undantagna från alla planer!)
Ryans budget presenteras i detalj här.

Dems. lever i någon sorts förnekelse - de vägrar helt enkelt att acceptera verkligheten - konsekvenserna är för smärtsamma, både med avseende på den bild de har av sig själva och de löften de gett till sin valkrets.
Eftersom de inte har några fakta att backa upp sin nuvarande ställning med, måste de ta till retoriska knep och felaktiga logiska slutsatser, så att de kan säga att deras motståndare "hatar de fattiga", eller är "rasister"

Om vi, skattebetalare och väljare i USA, tillåter dem att strö pengar omkring sig som om det inte finns någon morgondag, kommer det inte att finnas någon morgondag för den amerikanska ekonomin.

3 Kommentarer:

Steve sa...

’Club for Growth’ säger att Ryan’s budget inte balanserar (utgifter=inkomster) förrän år 2040…
- Man säger också att förra årets förordning, the Budget Control Act, om den ska följas kräver $110 miljarder nu i kostnads-nedskärningar. Men Ryan’s plan når inte upp till detta. Det fattas (om jag förstår rätt) $39 miljarder. Man bryter mot den lag man tog 2011.
- Detta om jag förstått Corner-texten rätt. (Det här är ett knepigt problem.)
- Var glad om du bor i Sverige! ”Den som är satt i skuld är icke fri”, som någon sade…
- Och vad har hänt med USA? Inte är det väl det lilla Afghanistan som krossar er ekonomi? Eller Fannie & Freddie, nu 2012?

Berit sa...

Det är mycket troligt att du har rätt Steve, Jag klarar inte att greppa hela bilden. Jag kritiserade Ryans ursprungliga budget för att den inte gick tillräckligt hårdhänt fram. Politiker är så sluga; de kallar det nedskärningar, när de inte ökar utgifterna så mycket som ursprungligen var tänkt. Ett utgiftskonto som automatiskt skulle höjas med 8% höjs bara med 5% och så kallar men det en nedskärning.
Den nya planen yrkar på nedskärningar inom alla områden och många säger att den inte är realistisk.
När man lägger fram en budget och spekulerar utgår man alltid ifrån att marknaden fortsätter att uppföra sig så som man väntar sig och som den gjort hittills vilket oftast inte är troligt. Det är en av anledningarna till att planekonomi inte fungerar. Marknadsmekanismer, liksom prissättning gör ett bättre jobb än planerare eftersom de inkluderar vad alla vet indirekt genom signaler som pris, utan central planering.
Obama har ingen budget eller plan alls annat än att köra samhället i botten så mycket som möjligt.

Knute sa...

Two years of Obamacare and ‘We’re still trying to find out what’s in it.’

There are now over one hundred Obamacare regulatory implementation documents that span over 10,000 pages and contain nearly 2.5 million words.

http://netrightdaily.com/2012/03/two-years-of-obamacare-and-were-still-trying-to-find-out-whats-in-it/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.