05 mars 2012

"Det våras för Libyen Hitler?"

En provokativ överskrift kanske, men hur ska vi tyda senaste tidens händelser i Libyen?
Steve gör oss uppmärksamma på "Arab Springtime For Hitler?" Gravskändningen i Libyen som här beskrivs av Powerline.
Hur en hop libaneser vandaliserade en krigskyrkogård i Banghazi.Det stora korset som (också) slogs sönder, är ett minne över de 150 britter som dödades i Nordafrika för 70 år sedan. Tyskarna under Rommel, hade ju 1941-42 nått fram till El Alamein i Egypten, men drevs sedan (av Montgomery) tillbaka mot Tunis. (Jag antar att de yngre läsarna kanske inte känner till detta för hur mycket lär ni er egentligen i skolan numera om andra världskriget?)
Så här visar en del av det libyska folket sin tacksamhet.

Det är dags att lämna libyerna och låta dem sköta sig själva. De är otacksamma.
Så sent som förra året hjälpte Nato libyerna i deras strävan att störta Muammar Gaddafi. Kommer ni ihåg allt prat om att skydda de libyska folket från att attackeras av Gaddafis armé? Det var åtminstone den officiella motiveringen.
Naturligtvis välkomnade de NATO-trupperna när de gick in i striderna, men när segern uppnåtts, vad de gör? De vanhelgar brittiska gravar.

Men vi måste också komma ihåg att detta är samma brittiska regering som tillät sig bli förödmjukad gång på gång av Gaddafi. Det är samma brittiska regering som tillät de "diplomater" som mördade en brittisk polis att återvända hem och bli hyllade som hjältar.
Detta är samma regering som lämnat ut den dömde Pan Am 103 bombaren och tillät honom att återvända för att också mottas som en hjälte i Libyen.

8 Kommentarer:

pela68 sa...

Tack Berit för attt du påminner om WWII!
Du har helt rätt. Nästan inga unga i dag vet- eller bryr sig om det hela. Själv var jag inte född, men min far var tvungen att fly från Ingermanland och min mor fick utstå bombningar från de Sovietiska överherrarna.
DÄR kan vi snacka om "flyktingar"!

Inte fasen har de legat det här landet till last!

Knute sa...

Om Väst hjälper till att välta Assad kan de inte vänta sig någon tacksamhet från syrierna. Inte bara gravstenar skulle vältas, de kristna skulle tvingas fly från fanatiska muhammedaner.

Steve sa...

World Almanac säger att 74% av syrierna är sunni-muslimer, 16% ’andra muslimer (inkl. alawiter, druser)’, och 10% kristna. Arabiska är det officiella språket, men man talar också kurdiska, armeniska, arameiska, circassiska. 22,5 miljoner medborgare, totalt.
- Syrien har alltså varit ett jämförelsevis bra land för minoriteter. Assad själv är alawit. Jag vet att för de kristna har läget varit rätt skapligt.
- I Egypten började revolten bland Kairos int’lekt’ella ungdomar – men innebar att fundamentalisterna tog makten. ’Frihet och Rättvisa’ (Muslimska brödraskapet) tog 45% i valet, Al Nour (ännu radikalare salafister) tog 25%.
- Men våra ’välinformerade’ media tror att friheten fick ett genombrott nu, i Egypten…

Anonym sa...

Israeler: Hjälp oss bygga en mur över hela världen 100 meter hög 25 meter tjock som delar oss från Islam. Förbjud sedan all kontakt över/under/via muren. Muslimerna blir lyckliga och vi blir lyckliga.
Vinn - Vinn

/AnnaPanna

Steve sa...

Israel övergav ju ”ensidigt" Gaza i augusti 2005, och tvångsevakuerade israelerna där. Området kontrolleras sedan 2007 av Hamas (”Islamiska motståndsrörelsen”). I december 2009 kunde BBC rapportera att Egypten börjat konstruera en stor metallmur (”super-strength steel") längs gränsen med Gaza -- 10-11 km lång och ned till 18 m under mark.
- Men i maj 2011 ”avbröt Egypten en 4-årig blockad av Gaza” och öppnade en gränspassage mot området. En enda, vid Rafah. Man kräver visa där av alla män 18-40, och det kan, enligt radikala Huffington Post, ta månader att få ett sådant. Kvinnor, barn och äldre män måste få resetillstånd, vilket kan gå på ”några dagar".
- ”Hamas långsiktiga mål är att utplåna staten Israel”, säger Wikipedia.

Anonym sa...

Cool! Ƭhankѕ a lot for thіs article!

Anonym sa...

Տuch a great post! Really a muѕt-read and a discοvery!
It ѕeriouslʏ made іt easier fⲟr me thank you.

Anonym sa...

Thɑt's a wonderful article! Really a must-rеad and an eye-opener!
Тhis seriously made it easier for me thanks.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.