28 mars 2012

Mannen som fick EU-kommissionen på fall stämplades som "kristen fanatiker"

Att "kristen" är ett skällsord i EU bevisades nyligen då Ungern berövades ekonomiskt stöd på grund av att ordet finns med i landets författning.
EU:s kristofobi är ingen nyhet, redan för tretton år råkade Paul van Buitenen ut för den, när han avslöjade hur genomkorrumperat EU är och ordnade så att EU-kommissionen fick sparken. Eurokrater vill förstås slippa undan det sjunde budet, "du skall icke stjäla".

Den korrupta kommissionären Edith Cresson och hela Kommissionen avskedades den 15-16 mars 1999. Det var tillräckligt för att man skulle börja ifrågasätta van Buitenens heder och personliga karaktär. Kommissionens talesman lät mellan raderna förstå att van Buitenen inte var psykiskt frisk.

Vem skulle vilja gå med på att avslöja korruption på högsta nivå, om man visste att det skulle kosta ens EU-karriär? De gav helt enkelt förklaringen att han var en religiös fanatiker som hade gått in i en sekt och flera tidningar hoppade på den limpinnen. Man kunde läsa att mannen var en "kristen fanatiker". Att Paul van Buitenen är medlem i den anglikanska kyrkan (den engelska statskyrkan), som inte är en religiös sekt, har inte kunnat stoppa ryktena.
En levande tro kan vara mycket farlig. Om du är troende kan det komma att kosta dig dyrt. Denna varning kan nu utfärdas på många områden i Europa.

En annan "visselblåsare" som blev av med sitt jobb i EU-kommissionen är Bernard Conolly. År 1995 utkom hans bok "The Rotten Heart of Europe" som handlar om det perverterade spelet bakom valutaunionen och euron.

Om Bryssel är Europas ruttna hjärta, är Budapest dess friska. Att den ungerska konstitutionen slår fast kristendom, nationalism och antikommunism är ett hälsotecken. Nu när vår kontinent förvandlas till Eurabia återstår snart bara Ungern som en normal europeisk demokrati. Till exempel flyttar många holländare dit från sitt muslimifierade land.
Som premiärminister Orbán säger, "Vi behöver ingen muslimsk invandring, vi har redan en stor arbetskraftsreserv som behöver integreras", alltså romer/zigenare.

Ungern ifrågasätter lagligheten i EU:s vänsterorienterade multikulturella världsåskådning, det är förklaringen till eurokraternas motbjudande översitteri. Ben Stein skriver:

"Som för att bekräfta att EU:s iver i jakten på Budapest har mycket lite att göra med landets förmodade missgärningar, vill man nu hålla inne 650 miljoner euro till Ungerns fattigare regioner på grund av landets stora budgetunderskott.
Men det råkar vara så att Ungern är ett av de få EU-länder vars underskott precis håller normen på 3%, medan de flesta andra medlemsstater överskrider normen långt över utan EU anmärker på det, än mindre börjar med hotande sanktioner."

4 Kommentarer:

Anonym sa...

Det är därför det är så viktigt att ta detta med evolutionsteorin på allvar. PK-iterna inom media använder nämligen förnekandet av denna teori som ett mått på kristen fanatism och kristen dårskap.
Jag har tidigare under flera decennier varit förespråkare för evolutionsteorin och läst ett 10-15-tal böcker (inklusive Dawkins) som förespråkar evolutionen (några har jag glömt). Men efter att jag sedan ett 10-tal år noggrant satt mig in i frågan (läst 25 av de nya anti-darwinistiska böcker som utkommit på amazon.com det senaste 1-2 decennierna) har jag totalt ändrat åsikt. Darwin hade helt fel. Och dessutom lade hans teorier grunden till nazismen, vilket tydligt framgår om man läser historikern Richard Weikarts "From Darwin to Hitler". Tyvärr finns det bara en bok i denna litteratur från 1991 översatt till
svenska och alldeles nyligen utgiven Phillip E. Johnsons "Fallet Darwin".
/SB

Steve sa...

Behe: ”Anatomi är irrelevant för frågan om evolution kunnat ske på molekylär nivå. Likaså fossil-data … Fossil-data kan inte säga oss huruvida samröret mellan 11-cis-retinal och rhodopsin, transducin och phosphodiesterase skulle kunna ha utvecklats stegvis … Tills nyligen kunde evolutions-biologer strunta i de molekylära detaljerna, eftersom så litet var känt om dem. Men nu har cellens ’svarta låda’ öppnats, och den oändligt lilla värld som visat sig måste förklaras.” (Michael Behe: ”Darwin’s Black Box”, 1996, 2006, sid 22.)
- ”Ingen [forskare] kan ge en klar beskrivning av hur ciliet, eller synförmågan, eller blod-koaguleringen, eller någon annan komplicerad biokemisk process skulle kunna ha utvecklats i en darwinistisk process.” (sid 187)
- Det här är idag en trosfråga. ”Alternativet är någon form av ’Gud’ – och det kan vi förstås inte acceptera. Så vi tiger om det här. En seriös diskussion är inte tillåten i Sverige.”

Knute sa...

De gamla på demensboendet vid Klockargården i Löt på Öland förbjuds delta i de mycket uppskattade andakter som hålls i en skola i närheten av boendets lokaler.

Förbudet infördes av socialnämnden i Borgholms kommun med hänvisning till att Sverige är ett mångkulturellt samhälle där det finns flera religioner.

http://avpixlat.info/2012/03/30/expo-framlingsfientliga-avpixlat-uppviglar-till-hatstorm/#more-15380

Knute sa...

Kleptokrater i kristid

EU-kommissionen har precis tecknat ett avtal som kostar mer än 12.000.000 € för privata jetplan till ledande kommissionärer som Storbritanniens Catherine Ashton, ordförande José Manuel Barroso, och deras medhjälpare mellan mötena.

http://snaphanen.dk/2012/04/30/brune-danskere/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.