21 mars 2012

Som Paulus sa

Vem ska man tro på? Statsministern eller kommunfullmäktiges ordförande? Muhammedaner som kommer hit verkar i alla fall tro på något, även om det vid närmare granskning verkar väldigt kvinnofientligt. Olika människovärde för kvinnor och män, för icke-muslimer och muslimer.

Kanske därför som danskarna går mer i kyrkan än de gjorde tidigare, de vill slå vakt om sitt människovärde, sitt kristna kulturarv, det som skapat vår västerländska civilisation. Som Paulus sa, här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna.

Muhammedanerna skrattar i mjugg åt ateisternas kulturkrig mot de kristna. De kristna är ju sekulära och skiljer i Jesus efterföljd på stat och religion. Islam gör det inte. I Koranen betraktas ateister som avgudadyrkare och därmed inte värda att leva. Se vad som hände med den iranska vänstern som hjälpte Khomeiny till makten. Inte många klarade sig helskinnade.

27 Kommentarer:

Anonym sa...

Knute
Sverige är nästan totalt avkristnat och de aggressiva nyateisterna tillsammans med den moderna versionen (="den historiske Jesus") av läran, t.ex. Helle Klein m. fl. gör sitt bästa sitt bästa för att föra den i graven. Men den är på väg (i en underström) att återuppstå i nygammal och sannare tappning. Till sin hjälp har denna riktning den moderna vetenskapen (=intelligent design), "nära-döden-upplevelse" berättelserna, de synska människornas berättelser som tillsammans med de gamla skrifterna blir en otroligt svår kraft att motstå för ateisterna. Hur "bevisar" man för övrigt att någonting inte finns? Så vad vi har att se fram emot är en sammansmältning av vetande och tro samtidigt som den gamla och nya ateismen kommer att slängas i papperskorgen. Det är väl därför de är så aggressiva - de känner på något sätt att deras ateism är innehållslös och den enda genuina trosuppfattningen, som inte stödjer sig på något enda vetenskapligt fynd. Vad skulle det vara? Så danskarna är på rätt väg.
/SB

Steve sa...

Vetenskapen säger idag att universum blev till för 13-14 miljarder år sedan. ”Universum var då extremt tätt och varmt, och hela det observerbara universum var koncentrerat i en punkt.” (Wiki, ”Big Bang”) Dessförinnan fanns ingenting; varken tid eller rum.
- Den historiskt intresserade noterar också att de mänskliga högkulturerna börjar efter år 4000 f.Kr. Sumerernas rike, t.ex., blir ”historiskt” kring år 3200 f.Kr. -- Katolska kyrkan lär att varje människas själ ”omedelbart skapas av Gud – den ’produceras’ inte av föräldrarna”… (KKK 366)
- (Men visst, ni är moderna svenskar. Sån’t som ’Gud’ tror ni inte på längre. Det är slumpen som skapat oss och allt annat. Så det så.)

Anonym sa...

Steve
Problemet med ateisternas världsbild är ju just det som du trycker på. Om nu den fysiska världen skapades för 13,7 miljarder år sedan genom en Big Bang (och mycket tyder på att den gjorde det) och allt dessförinnan (10 upphöjt till sjuttio atomer) fanns koncentrerat i en punkt som var "oändligt mycket mindre än ett knappnålshuvud" med en oändlig täthet och en oändligt hög temperatur. Varifrån kom då alla dessa (tio upphöjt till sjuttio) atomerna ifrån? Och varifrån kom den höga temperaturen? Och varför blev det en stor Big Bang? Vad var det som orsakade den?
Man kommer med sin ateistiska ståndpunkt fram till att all denna materia som finns på jorden och i hela universum skapades från ingenting och utan någon som helst orsak? Denna förklaring över världsalltets tillkomst förefaller väldigt "vetenskaplig" om jag får vara lite elak. På fullt allvar - ateisterna tror på detta. Jag har i alla fall aldrig hört någon annan förklaring.
Samma problem har de ju när de skall förklara livets uppkomst. Cellen är livets minsta nödvändiga enhet. I varje cellkärna finns DNA som består av 3 miljarder baspar. Om varje baspar skulle motsvara en bokstav får vi en informationsmängd i DNA:t jämförbar med ett bibliotek med 10.000 böcker a' 300 sidor. Vi ser framför oss Arthur Lundquist, Ernest Hemingway, Wilhelm Moberg etc., etc. Om någon i detta bibliotek skulle fråga vem som skrivit alla dessa böcker och få till svar att ingen bok skrivits av någon speciell författare utan bokstäverna själva - av en ren slump - råkat hamna jämte varandra så att det blev dessa spännande berättelser, så skulle man ju skratta åt sådan vidskeplighet. Bokstäverna kan naturligtvis inte av en ren slump hamna så att det blir en spännande berättelse. Men just så förklarar evolutionsteorin livets uppkomst.
/SB

Anonym sa...

Oj, jag skrev fel. Universum skapades för 4,5 miljarder år sedan och sträcker sig 13,7 miljarder ljusår ut i rymden. Ursäkta.
/SB

Knute sa...

SB, vad jag förstår erkänner intelligent-design-läran evolutionen från encelligt liv till allt mer komplexa varelser. Men varför skulle evolutionen börja med cellen och inte tidigare?

Jag tror inte att slumpen som förklaring utesluter gudstro, både gud och slump betecknar på olika sätt x-et i ekvationen, det som vi inte vet.

Steve sa...

Den intelligenta ateismen bygger väl på tanken att all information, t.ex. i DNA, från början bygger på slumpen.
- Hela världsalltets tillkomst – från ingenting; det fanns ju ingenting 'före' Big Bang, varken tid eller rum existerade ’då’ (lustigt ord när tid inte fanns) – bygger också på slumpen.
- ”Slumpen” är väl ett annat uttryck för ”Vi vet inte vad”? Eller blir det för konkret då? Lämnas alternativen öppna? Bör man snarare säga ”Ingenting"?
- De flesta läsare här är väl svennar, nu 2012, och alltså ateister? (Eller?) Hur förklarar ni att ’något’ som helt klart är ’konkret’ och bygger på intelligens (t.ex. systemet DNA–RNA–proteiner) vuxit fram ’av sig själv’, på ’automatik’?
- Kan ni ge något enda konkret exempel på att ’fenomen A’ (t.ex. ett flagellum) vuxit fram ur något annat, enklare ’fenomen B’?
- Eller är ateismen en tro? En obevisad och obevisbar tro.

Anonym sa...

Knute
Jag tror att man gör klokt i att begränsa "Intelligent design" begreppet till endast vad det säger. Och det är att människan har lärt sig att känna igen intelligens. Om jag skulle se ett trevåningshus på Kjellbergsgatan 25 (om det nu finns en sådan gatan) så behöver jag inte ha sett när det byggdes eller vilka som byggde det för att veta att det har byggts av mänskligt intelligenta individer. Naturen bygger inte av sig själv sådana byggnader. Likaså om jag betraktar en valfri bil, valfri damm med slussar osv. Jag vet att den är konstruerad och byggd av mänskligt intelligenta varelser oavsett vilka, var eller när. Om vi betraktar vårt samhälle där vi kan återfinna vägnät, bilar, fabriker, energiverk, postverk, sopstationer etc., etc. så skulle ju ingen människa få för sig att dessa har tillkommit genom att molekylerna av en ren slump har organiserat sig så. Därför att vi känner igen intelligens. Men när det gäller cellen som är ett samhälle i miniatyr fast bara 5 tusendels millimeter stor så gör evolutionsteorin just så, tror att detta tillkommit av en slump. Cellen innehåller, precis som samhället ett huvudkontor med bibliotek och kopiator (cellkärnan), proteinfabriker utanför huvudkontoret som producerar allt byggmaterial inklusive sig själv (ribosomen), tusentals energifabriker (mitochondrier), ett vägnät där alla proteinerna transporteras (endoplasmatiska retiklet), ett postkontor där man lägger proteinerna i förpackningar och förser dem med en adresslapp (Golgiapparaten) så att de vet vart de skall, sopstationer (lyzosomer) etc., etc. Intelligent Designrörelsen säger bara: "vi känner igen intelligens och allt detta är byggt med hjälp av intelligens. Inget mer. Den säger inte vem, om det är en eller flera. Endast detta: Vi känner igen intelligens. Sedan kan man ju börja spekulera, men det är en annan historia.
/SB

Anonym sa...

Knute
Jag svarade inte riktigt på dina frågor. Gudstro utesluter naturligtvis inte att slumpen kan spela en roll och kanske till och med en stor roll. Det finns t.ex. en hel riktning bland Bibeltroende som tror att Gud skapade världen men därefter har evolutionen skött resten, t.ex. Francis Collins som var den som var chef för kartläggningen av det mänskliga genomet. Väldigt många kristna har inget som helst emot evolutionen - ungefär: det var så Gud gjorde. Mitt problem med detta är att evolutionen är extremt, extremt, extremt osannolik. Michael Behe, som är professor i molekylärbiologi och genetik gick nogrannt igenom detta i sin senaste bok "The Edge of Evolution". Gränsen för vad evolutionen under 4,5 miljarder år kan åstadkomma är 5-6 samordnade mutationer (det för för långt att beskriva detta i detalj) och människan och chimpansen skiljer sig åt på 150 miljoner ställen i DNA:t (=5%). Och då är ändå likheterna mellan dessa arter kanske större än mellan några andra arter. En evolution är för mig helt osannolik.
/SB

Knute sa...

Tack för en underbar beskrivning av cellen! Men jag är inte säker på att analogin med mänsklig ingenjörsvetenskap håller. Enkla proteinmolekyler fanns uppenbarligen innan det fanns levande celler, och på något sätt måste de ha blivit till komplicerat liv. En osannolik händelse, men det hände i alla fall.

Mindre kontroversiellt är att alla levande varelser måste ha utvecklats ur den urtida urcellen, eftersom alla celler i stort sett är likadana. Så ordet evolution borde inte skorra falskt i öronen på dem som ser en intelligens bakom utvecklingen.

Knute sa...

SB, jag kan mycket mindre om det här än du, så det är lite att ge sig ut på djupt vatten när jag försöker knåpa ihop evolutionsteorin med kristendom. Om nu evolutionen verkar ha gått så osannolikt snabbt, kan det inte bero på krafter i DNA som vi ännu inte känner till? Gudomliga krafter rent ut sagt...

Steve sa...

Den som är intresserad av detta inte helt lättillgängliga ämne kan kanske vilja se en youtube-intervju (42 min) på Hoover Institute med David Berlinski. Avsnitt 2 (som ni kan välja direkt) handlar om darwinismen, avsnitt 3 om Big Bang.
- Wikipedia summerar hans akademiska karriär och författarskap.

Anonym sa...

Knute
Ditt resonemang ansluter lite granna till Pierre Teilhard de Chardin som var paleontolog och jesuit. Han tyckte att det var löjligt av den katolska kyrkan att förneka evolutionen, som för honom var så uppenbar. Han samlade på 1950-talet jätteskaror av studenter till sina föreläsningar i Paris. Jesuiterna gillade inte detta och belade honom med munkavle vilket han lydde eftersom han avgivit ett prästlöfte. Han skickades istället till Kina, där han råkade bli en av dem som upptäckte "Pekingmänniskan" och fick återigen strålkastarljuset på sig, säkert till jesuiternas förtret. Han utvecklade i boken "Fenomenet Människan" en teori om att evolutionen utvecklades i snabba steg genom vissa andliga krafter som angav riktningen och skapade förändringarna (ungefär din teori). På grund av sitt tysthetslöfte kunde denna dock utges först efter hans död och av hans vänner. Under många år var Teilhard de Chardin min idol. Ändå var det mycket oklarheter i teorin och jag övergav dessa idéer när jag händelsevis råkade läsa Arthur Koestlers sammanfattning av diskussionen om evolutionen i hans bok "Janus" (kap.9-11). Arthur Koestler kände den tidens främsta vetenskapsmän och samlade dem (mängder av Nobelpristagare) till sin konferens "Mot reduktionismen" (1969), där detta diskuterades. Så han var ingen dununge. Men därefter har oerhört mycket hänt när det gäller kartläggningen, framförallt intelligent design litteraturen, som nu bara exploderar i USA. Den är glasklar.
När det gäller Darwin's teorier så börjar ju evolutionen först när det finns färdiga organismer som kan bekämpa varandra (kambrium för 540 miljoner år sedan). Och så påpekade man för Darwin: "men cellen då (för 3.900 miljoner år sedan), hur förklarar du den? Och så kommer den "vetenskapliga" förklaringen: den måste ha utvecklats "i en varm liten pöl" med hjälp av åsknedslag.
Proteiner utvecklas inte av sig själva i naturen med enbart kemi och fysik. Det måste finnas liv för att proteiner skall utvecklas. För att det skall utvecklas proteiner så krävs vissa enzymer, som i sig själva är proteiner. Så här kommer vi till ett moment 22.
/SB

Demokratbloggen sa...

De som tror att det finns en gud som skapade världen spekulerar ju!

Vetenskapen spekulerar inte, den slår fast vissa fakta man funnit. Sedan utvecklas vetenskapen genom negationer. När nya fakta dyker upp som motsäger de äldre fakta så görs en värdering och därefter kan man komma att omvärdera vad man funnit.

Det är enligt mig att vara "ödmjuk inför skapelsen". Men att slå fast spekulationen att det måste finnas en gud är tecken på rigiditet. Och sådan rigiditet har visat sig få katastrofala följder, med straff av kättare och dylikt.

Det är modigt att vara ödmjuk, för då är man alltid öppen för att man kan ha fel, och däri ligger dynamiken i allting. Det kallas egentligen för dialektik när motsättningar får finnas och att det då leder till fortsatt forskning för att utröna vad som kan vara sant, och hela tiden är forskarna på det klara med att det endast är en liten del av sanningen man har erövrat.

De troende måste ha hela sanningen omgående, för de ogillar att erkänna att de kan ha haft fel. Det ligger en rädsla i det därigenom att, om man inte vet exakt hur världen är funtad så vet man ingenting.

Men ateisten nöjer sig med det lilla han vet och studerar med intresse nya forskningsrön som kanske kan bli ytterligare en liten pusselbit.

När det sedan handlar om vetande så är det alltid en värdering i detta. Man anser att man vet något på grund av de fakta som har presenterats. Samtidigt är man också medveten om att dessa fakta kan komma att negeras av framtida forskare, men det gör inte ateisten någonting, för han nöjer sig med vad han sett istället för att ge sig ut på en bedräglig spekulation och slå fast att precis så här är det i evigheters evigheter.

Utifrån det kan man konstatera; Det finns inga eviga sanningar!

Anonym sa...

Demokratibloggen
Din tes att "det finns inga eviga sanningar" - är den sann? Och är denna tes då en evig sanning?
/SB

Anonym sa...

Demokratibloggen
Jag menar så här: Du gillar inte de olika resonemang som förs i denna diskussion och för att få oss att besinna oss (kanske mig mest) så presenterar du en tes som du vill att vi alla skall uppfatta som något väldigt sant (på tal om vetenskaplig ödmjukhet): "Det finns inga eviga sanningar!" (hur du nu kan veta det). Men eftersom det enligt dig inte finns några eviga sanningar så är inte heller din tes sann för evigt, eller hur? Hur länge är då denna tes sann? Och vad händer när denna tes inte längre är sann? Finns det då eviga sanningar igen därefter? Som du märker har du inte alls skapat någon klarhet (vilket du säkert hade hoppats) utan istället förvirring. Skulle tacksamt ta emot din förklaring på vad du egentligen menar.
/SB

Demokratbloggen sa...

#Anonym

Det här är inga svårigheter. Precis som allt annat som man har att anpassa sig till så är den här tesen falsifierbar, vilket bevisar att den är vetenskaplig.

När man uttrycker sig vetenskapligt så ska det man säger kunna falsifieras och om det är så att en dag har man funnit den eviga sanningen så har vetenskapen än en gång visat sig vara rätt.

Den här tesen, precis som alla andra vetenskapliga teser är dynamisk och det är på det sättet ateisten ser på sin omvärld.

Jag kan ta ett annatt exempel:

Det finns ingen skillnad på IQ hos kvinnor och män, alltså är kvinnor och män lika intelligenta.

Det har gjorts hundratals miljoner intelligenstest världen över där man försökt diskriminera på kvinnor och män, men inte funnit några signifikanta skillnader. Men den dag man kan påvisa skillnader så falsifieras den tesen.

Och ateisten har inga som helst problem med att anpassa sig.

Anonym sa...

Demokratibloggen
Nej, jag tror också att ateisten kan anpassa sig till vad som helst - utom att det skulle kunna finnas en Skapare.
När det gäller Poppers falsifikationsteorem så går det inte till så i den verkliga forskningsvärlden. Jag har sysslat med forskning i 40 år och suttit i redaktionen för fem vetenskapliga tidskrifter och vi bryr oss inte om Popper. Det finns en väldigt fin belysning av detta problem i en bok som heter "Medicinsk Vetenskap" av vår förste professor i Klinisk fysiologi, Torgny Sjöstrand. Han gör ner Karl Poppers falsifikationsteorem rätt så ordentligt, eftersom det inte går till så inom forskning, utan tvärtom. Det är de positiva fynden som betyder någonting, inte de negativa. Måhända att Karl Popper satt bakom ett skrivbord och hade ganska liten kontakt med praktisk forskning. Har du förläst dig på vetenskapsteori?
När det gäller själva sakfrågan: Å ena sidan säger du att det inte finns några absoluta sanningar. Och när du säger detta så presenterar du detta som en absolut sanning, som du absolut vill att vi skall tro på. Du verkar inte vara med i matchen. Förstår du vad jag säger?
/SB

Demokratbloggen sa...

Nej!

Det där var krystat i så pass hög grad att jag bestämmer mig för att tro att du bluffar.

Falsifiering är att man ska kunna uttrycka sig så att om man har fel så ska det kunna påvisas.

Uttrycket; (Det finns en gud)är ovetenskapligt då det inte går att påvisa motsatsen och då kan det heller inte falsifieras.

Uttrycket; (Det finns ingen gud) är vetenskkapligt då det är falsifierbart. Om man skulle kunna observera ett fenomen som man sedan bestämmer vara gud så faller tesen och den har alltså kunnat bevisas genom negation.

I den mån du har sysslat med vetenskap lär det ha varit pseudovetenskap, skulle jag vilja säga, eftersom du inte ens inser, dels Karl Poppers vetenskapsteori, som världen i övrigt har bestämt sig att följa, och dels påstår att det skulle vara precis tvärtom.

Du avslöjar dig också genom att visa irritation, att jag skulle vara förläst osv. Men om du påstår att det finns troll i skogen så har du ju redan avgjort det utan närmare undersökning. Om då någon annan forskare går ut i skogen för att leta efter troll och han hittar inga, och så säger han det. Det finns inga troll i skogen.

Men det kan det ju finnas ändå, även om inte just han har kunnat observera några.

Det håller naturligtvis inte. En tes måste vara falsifierbar annars blir det bara dravel av alltsammans. Tesen (det finns inga troll i skogen) är vetenskaplig just för att den kan falsifieras.

Den dag en forskare har observerat ett fenomen som också andra oberoende forskare ska kunna observera med samma metod, och att fenomenet bestäms som troll så har vetenskapen gjort ett framsteg, just genom falsifiering av påståendet att det finns inga troll i skogen!

Lätt som en plätt!

Försök inte blåsa i mig att du har de där meriterna för då gör du bara bort dig ännu mer. Håll dig till att läsa kalle Anka istället!

Knute sa...

Personliga förolämpningar är onödiga om man vill ha en sansad diskussion.

Steve sa...

Vad ateisterna kommit fram till, filosofiskt sett, är ju ”Survival of the fittest” (uttrycket myntat av Herbert Spencer och Darwin).
(By the word "fittest" Darwin meant "better adapted for immediate, local environment", not the common modern meaning of "in the best physical shape")
Och det kan nog vara riktigt.
För nu dör ni ut.
Ni gudlösa svennar dör ut.
Men ni är för d-mma för att inse det.
Det märks inte riktigt i Stockholms innerstad.
Men jag har bott i Tensta. Och Fittja. Och bor nu rätt nära Hageby här i Norrköping.
De gudlösa dör ut, och de som kommer har någon form av relation till den Allsmäktige.
”Skärholmen är en religiös bygd. De flesta har en stark relation till Gud, säger kyrkoherden. Knappt vart fjärde ansikte är svenskt där.” (SvD 4 dec, ”Kyrkans medlemmar sviker”)
Jag grät (invärtes) över utvecklingen på 90-talet, men nu tycker jag det är klart intressant. Den kristna tro jag har bekräftas!

Knute sa...

Ateister har kapat humanismen och byggt upp en huliganrörelse:

"I sitt ursprung betyder sekulär humanism att man kan vara troende och vetenskapsman.

Begreppet lanserades inom unitarianism, en femhundraårig kristen rörelse. Bland de tusentals medlemmarna finner vi Charles Darwin, den moderna evolutionslärans grundare, Charles Dickens, brittisk samhällskritisk författare, Thomas Jefferson, USA:s tredje president, Florence Nightingale, förebilden av vård av sårade i fält som senare blev Röda Korset, Mary White Ovington, amerikansk suffragett, Mary Wollstonecraft liberalfeminist, Ram Mohan Roy, hinduisk reformist samt Albert Schweitzer, tysk läkare och pacifist.

Den italienske filosofen Antonio Gramsci förordade infiltration av institutioner och dominerande medier. Taktiken fick namnet entrism: planen innebar att egna lojala sökte inträde i en annan organisation, för att där värva följare och bygga upp ett inflytande eller helt ta över.

Antihumanismen övertog på detta sätt den internationella humanistorganisationen helt i linje med den strategi som Gramsci föreslog."

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sturmark-har-kapat-humanismen_6947095.svd

Steve sa...

Efter att ha ’postat’ mitt inlägg ovan greps jag av av samvetskval: Var jag onödigt elak?
- Men det finns en del odiskutabla siffror. För en konstant befolkning måste varje kvinna, statistiskt sett, få ca 2,1 barn, dvs 1 dotter som når 'fertil’ ålder.
- ’Nettoreproduktionstalet’ mäter samma sak, lite mer sofistikerat, med hänsyn även till befolkningens åldersfördelning och livslängd osv. Det ska vara 1,0 för konstant befolkning.
- Och i Sverige gick det under 1 år 1968, och har förblivit under (med reservationen att det 1990–1991–1992 låg en liten aning över).
- Det kom ett minimum 1983 (0,769), så 1984 öppnade Palme-regeringen för den s.k. flyktinginvandringen.
- Likafullt kom ett annat minimum (0,725) år 1998. År 2009, i senaste Statistisk Årsbok, var siffran 0,932. Då ingår givetvis alla invandrares egna barn.
- PS1: P-pillret kom hos oss år 1964.
- PS2: Om man ’tar bort’ 25% av alla barn (vilket man i princip gjort sedan 1979) får man problem. (I 22 progressiva kommuner låg siffran år 2010 på 30% eller mer. I Kramfors: 40,1%)

Anonym sa...

Till Demokratibloggen
Jag vill naturligtvis inte vara oförskämd och jag ber om ursäkt om du känt det så. Men efter vad jag förstår har du reagerat på att jag förklarat begreppet "Intelligent Design" på ett sätt som du inte gillar. Och eftersom du har fått för dig att begreppet "Intelligent Design" inte kan användas i vetenskapliga sammanhang eftersom det inte kan "falsifieras" (Karl Poppers uttryck) så opponerar du dig. Varifrån du fått detta vet jag inte men jag vet att denna argumentation använts mycket av motståndarna till "Intelligent Design"-rörelsen (t.ex. Richard Dawkins) och t.o.m. flitigt använts av journalisterna i dagspressen, som är okunniga om det mesta, som du kanske vet.
Visste du att "Intelligent Design" redan används inom flera vetenskapliga discipliner (sedan flera hundra år), t.ex. 1. rättsmedicin och 2. arkeologi ? (Och även sedan 1950-talet inom den vetenskap som söker efter utomjordiskt liv).
Låt mig ta ett exempel: Om man hittar en människa liggande på magen i en blodpöl med en kniv i ryggen så behöver man ju inte precis vara Leif G.W. Persson för att inse att den personen kanske inte har dött en 'naturlig död' utan kan ha fallit offer för en mördare (=intelligent design). Det är detta som rättsmedicin är till för. Det finns idag ett helt kringfält (forensic sciences) vars uppgift är att vara behjälpliga i denna frågeställning: dog han/hon en naturlig död eller blev han/hon mördad (=intelligent design). Och man har blivit så duktig på att avgöra detta så man kan till och med utifrån fynd från skadeplatsen göra gärningsmannaprofiler: ung-gammal, känd-okänd för offret, förstagångsmördare-seriemördare osv., osv.
Ett annat exempel: Man hittar vid en utgrävning något som ser ut som krukskärvor med målade motiv, t.ex. två människor som kopulerar (vanligt på romerska krukor). Detta är ju förstås inte någonting man tror kommit till genom att molekylerna av en ren slump kombinerats på detta sätt. Och frågan gäller alltid när man hittar något vid utgrävningar - naturligt bildat eller skapat av människor (=intelligent design). Och man är så duktig på att avgöra sådant att man kan bestämma från vilken kultur det kommer, t.ex. minoisk? fenicisk? etc., etc.
Förklara nu för oss läsare varför rättsmedicin och arkeologi omöjligt kan vara vetenskaper då dessa båda bygger på "intelligent design"-metoden, som ju enligt dig inte kan falsifieras (sic !).

Demokratbloggen sa...

Intelligent design brukar ju annars vara känt som en religiös sekt som förnekar evolutionsteorin och menar att det måste finnas en gud som har skapat ihop allt det där, medan du använder begreppet på ditt eget lilla sätt. Om någon har blivit mördad så är personen död genom intelligent design(!)

Jag har läst andra förklaringar hos Jehovas vittnen som förklarar intelligent design med det här famösa påståendet:

Om man plockar sönder en klocka och slänger upp bitarna i luften så kommer de inte ner som en hopsatt klocka igen. Nej, naturligtvis inte!

Evolutionen har ju haft miljontals år på sig och oändliga försök, och ändå har inte naturen lyckats skapa någon klocka, utan det är människans verk.

Men det är klart. Om man ser banaliteter som vetenskap och vill tillbakavisa evolutionen genom att observera en bilmekaniker laga en bil och kalla det för intelligent design, och därigenom förklara att man precis har observerat ett av många bevis på att evolutionen inte fungerar och att man inte behöver bevisa någonting över huvud taget, för här ser vi tydligt när husmor står och bakar en sockerkaka till kaffet och därmed tycker sig ha bevittnat en intelligent design som slår ut evolutionsläran, då har man enligt mig blivit barnsligt banal.
Därav min kommentar om Kalle Anka.

Intelligent design (ibland förkortat ID) är uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas uteslutande genom slumpmässiga variationer och naturligt urval som biologins evolutionsteori menar. Dess företrädare ger exempel på vissa biologiska organ som man menar är oreducerbart komplexa, dvs att det är orimligt osannolikt att de plötsligt ska kunna ha uppstått, och att mellanformer inte skulle ha varit gynnsamma, utan skulle ha missgynnats av evolutionen. Detta skulle indikera inslag av avsiktlig, intelligent, design vid olika tillfällen under livets utveckling. Man framför tesen att ”det finns vissa fenomen inom universum och bland levande ting som bäst kan förklaras med hänvisning till en intelligent orsak, inte med hänvisning till oriktade naturliga processer som till exempel naturligt urval.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Intelligent_design

Det står mer om det på Wikipedia, men jag nöjer mig där. Grejen är att du blandar ihop storlekar. Om någon talar om Mount Evererst så talar du om en liten klippa. Om någon talar om ljusår så talar du om vägen till byskolan. Du blandar ihop grejer alldeles för enkelt.

Inledningsvis skrev jag om ateismen, men även den missuppfattades tydligen. Teism betyder att aktivt ägna sig åt en religion, medan ateism betyder att man inte ägnar sig åt tankar på en religion.

Nu får man väl anta att kommunisten Gramsci, såväl som Lenin, Stalin, Mao Tse Tung och andra terrorister var ateister i sina förhållanden till gud, men med tanke på vad de var istånd till så hade de ju tagit till sig en annan paradigm som de använde som religion istället, och som grundar sig på en filosofi som de själva inte var i stånd att begripa sig på; Den historiska och dialiektiska materialismens filosofi.

Men framför allt var de psykopater.

Nu går jag inte in på dialektiken här för det leder för långt. Den har jag vid ett flertal tillfällen beskrivit på min blogg och dessutom beskrivit hur dessa kommunister har missuppfattat det mesta, men så blir det när man vill ta genvägar här i livet och förklara komplicerade fenomen med det första man får tag i som exempel.
Jag menar inget illa med det, men jag vill gärna stämma till lite ödmjukhet inför vår egen förmåga att kunna förstå vår omgivning, för annars hamnar vi fel i vårt tänkande, och därmed också i våra handlingar, eftersom den kognitiva formeln är Känsla - tanke - Handling!

Anonym sa...

Till Demokratibloggen
Tack för ditt svar. Det är faktiskt inte så att jag definierar intelligent design på mitt eget lilla sätt utan jag definierar det så som det förklaras i "intelligent design" litteraturen. Anledningen till att du känner dig förvirrad beror nog på att du inte läst denna litteratur utan nöjt dig med hur det har förvanskats av motståndarna på t.ex. Wikipedia. Men i kontroversiella frågor kan man inte lita på Wikipedia. (Detta visades väldigt tydligt i debatten om klimat-alarmismen på Newsmill för en tid sedan då kritikerna påvisade hur alarmisterna styrde och hade makt att förvanska det som skrevs, speciellt gruppen kring filosofen Sven Åke Hansson, "Förnuft och Folkvett", eller vad de nu heter . Gå gärna tillbaka till denna debatt.)
Till och med de exempel på annan intelligent design i forskningen, dvs. rättsmedicin, arkeologi och utomjordiskt liv finns beskrivet på mitt sätt på flera ställen i t.ex. "The Design inference" av William A. Dembski; "Signs of intelligence - understanding intelligent design" antologi redigerad av William a. Dembski och James m. Kushiner; och "Intelligent Design 101 - Leading experts explain the key issues" antologi redigerad av H. Wayne House. Som du kanske känner till var William A. Dembski en av de 5-6 som ursprungligen skapade gruppen och han är professor i bl.a. matematik och sysslar mycket med informationsteknologi.
Du redogör för en tolkning av "intelligent design" från Wikipedia där de sägs hävda att 'livet på jorden är för komplext för att ha kunnat bildas av sig självt'. Ingen i "Intelligent design" rörelsen har hävdat detta. En rishög är "komplex" och den kan ändå bildas av naturens krafter. När en tsunami eller en tromb drar fram över ett samhälle så skapas ett ofantligt komplext mönster som jag inte tror att någon arkitekt med långvarig och noggrann planering skulle kunna åstadkomma. Det är inte komplexiteten i sig det gäller utan att det också följer ett viss igenkännbart mönster. Man känner igen intelligens.
Jag förstår att du är genuint intresserad av denna fråga. Jag har läst ett 20-tal av den antidarwinistiska och ett 10-tal av den prodarwinistiska litteraturen (Darwin, Dawkins m. fl.). Jag kan endast råda dig till att gå till originallitteraturen, som tyvärr är på engelska. Den bok som jag tycker är den absolut bästa är Michael Behe's "Darwin's black box". Den finns på något bibliotek, annars kan du köpa den på www.amazon.com. På svenska har också nu utkommit en av de allra första intelligent design-böckerna Phillip Johnsons "Darwin on trial" från 1991 och John Lennox "Guds dödgrävare - har vetenskapen begravt Gud". Som du vet, man kan inte bara förlita sig på vad andra säger utan man måste gå på originallitteraturen.
/SB

Knute sa...

The top-ranked football team in Spain, Real Madrid, has removed a Christian cross from its official logo as a way to strengthen its fan base among Muslims in Europe and the Middle East.

http://snaphanen.dk/2012/04/05/319-millioner-kr-pa-en-ghetto-pa-11-ar/

Anonym sa...

Hurra! Jag fattar inte var materien kom i från och jag vill inte läsa mig till det. Ju större kunskapsluckor jag har desto mer måste ju fyllas i av min religion. Så jag tänker verkligen inte försöka förstå t.ex ögats utveckling fastän det förklarats många gånger. Nej jag tror att gud skapade allt. HUR han skapade all materia är inte föklarat, inte heller var gud kom ifrån eller var han fanns när han på okänt sätt skapade allt. Men så är det, vi människor kan inte förstå allt. Vad vi kan förstå är att den vetenskapliga förklaringen som inte behöver nån gud måste vara fel. För det medför ju att gud kanske inte finns? Aj,aj,aj. Jag får verkligen sluta läsa vetenskap. Tänk om jag blir ateist!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.