28 mars 2012

Väljarna revolterar mot kolskatter


I Australien har Labour-regeringen med hjälp av de Gröna forcerat fram skatter på koldioxid och kolbrytning. Nu har väljarna svarat.

Den 24/3 var det val till de 89 mandaten i delstaten Queenslands parlament. Labour hade 47 mandat och därmed egen majoritet. Nu fick de 8 mandat. De gröna fick inget. De åkte alltså ut !

Det borgerliga LNP fick 77 mandat. Två lokala småpartier fick vardera 2 mandat.

Väljarna har genomskådat bluffen om koldioxidens farlighet. I mer än hundra år har dess fysikaliska egenskaper varit väl kända. Dess molekyler reagerar för strålningsenergi inom mycket smala spektralband. Där finns bara lite energi att hämta.

Till yttermera visso är molekylerna så effektiva att de samlar in 90 % av den energi som finns där redan vid halten 100 ppm. Varje ytterligare ppm gör sedan successivt allt mindre. Vid dagens 385 ppm finns således ingen mätbar energi att hämta ens om halten ökar med 100 ppm. Koldioxiden kan alltså inte bidra med någon märkbar uppvärmning av planeten.

Det är fysiskt omöjligt ! ! !

Vi skall givetvis spara på fossila bränslen ändå, eftersom tillgången är begränsad och vi inte skall göda despoterna som sítter på tillgångarna. Men det skall ske på ekonomiskt försvarbara sätt.

Jag känner inte till något annat fall där ett regeringsparti blivit närmat utraderat i ett helt demokratisk val. Så allvarligt ser väljarna på den vilseledning de utsatts för.

bild från Wikipedia.

4 Kommentarer:

Steve sa...

SMHI har lagt ut temperaturserien för Uppsala år 1722–2011 på nätet, en siffra per dag. (Mycket äldre kan det inte bli; Fahrenheit-skalan kom 1724, Celsius 1741). Det är en zip-fil. (Länk uppe t.h.) Öppna den, se på den lilla fil-beskrivningen, öppna den stora temp-filen.
- Gör detta i t.ex. Word; ändra ”decimal-punkt” till komma. Spara.
- Dela i två filer, t.ex. per 31 dec 1899. Spara.
- Dessa två filer kan du öppna i (svensk) Excel.
- För att få det hela hanterligt, bör du nog ta t.ex. en viss månad till en ny separat fil.
- Väljer man juli, kan man se att det inte alls blivit ’varmare’ på dessa 289 år. (Juli 1752: 21,7º. 1855: 20,4º. 1914: 20,8º. 2010; 20,3º.)
- Uppsala hade 5.105 invånare år 1800. År 1900 22.818. Idag bor minst 150.000 i själva stadskärnan. (Mätningarna lär ha skett i Botan.)
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.2855

Steve sa...

Minskningen för Labour i Queensland (från 47 mandat och egen majoritet, till 8 mandat [det kan bli färre!] -- och noll för de Gröna) finns rätt stort uppslaget i dagens SvD on paper, ”Näringsliv".
- Men vad jag kan se finns det inte alls på SvD online. En sökning på Queensland ger inte detta.
- Redaktionens beskrivning av fallet var att Labour gick ner 4%, jämfört med en gallup, till 28%…
- (Så säger mitt minne. Ev. är siffrorna inexakta.)
- Australiens premiärminister Julia Gillard (Labour) förnekar att det här skulle vara en varning till hennes regering. Det här var ett provinsval, och alltså provinsiellt; i det federala valet gäller det större ting. (Klimatet i Australien, får man förmoda.) (News.com.au 26/3.)

Betraktaren sa...

Jag är själv starkt kritisk mot "gröna khmererna" men om sanningen kring koldioxiden kan sammanfattas så enkelt som i ditt femte stycke ("Till yttermera visso ... ") - hur har ens diskussionen uppstått?

Steve sa...

När Labour i Queensland gick från 47 mandat (och egen majoritet) till 8 (kan bli färre) rapporterar SvD Näringsliv 29/3 att de ”röstas bort”, men de enda siffror som ges är att man förlorat 3% (enligt en färsk gallup) och nu är på 28%… Den här artikeln finns inte online. ’Det är så opassande att en jättefin sak som koldioxidskatt kan fälla en regering…'
- Remote Sensing Systems har en karta över temp-ändringar 1979-2011, i ”channel TLT” (under 3000 m höjd). I större delen av Australien ligger ökningen på 0,1º per decennium; vid kusterna upp till 0,2º per tioårsperiod.
- (Första världskartan - hoppa ca 8 ’sidor’ ned. Ladda ner bilden och förstora upp den, så syns detaljerna bättre!)

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.