03 april 2012

Detta kan vi vänta oss bl.a

Med en nationaliserad sjukvård i USA kan vi se fram emot väntetider som de man har i Kanada och vad jag kan förstå också i Sverige.

Bara under de två senaste åren har dessutom den ursprungligen beräknade kostnaden för ObamaCare, 980 miljarder nästan fördubblats, till närmare 2 trillioner.

Att återkalla Obamas plan är inte tillräckligt, hela systemet med ständigt ökade kostnader och brist på tillgång till försäkringsskydd för många amerikaner måste åtgärdas
Lösningen är ett system där den privat sektorn ersätter uppblåsta, tungrodda, statliga lika-för-alla regleringar med tex. möjligheten att göra skatteavdrag för sjukförsäkring.
Varje amerikan skulle kunna köpa den plan som passar dem bäst och till skillnad från ObamaCare, kunde var och en bestämma hur omfattande försäkring de vill ha.
Unga människor skulle kunna köpa försäkring som täcker olycksfall och äldre personer mer omfattande täckning, men alla försäkringar skulle vara avdragsgilla.

Vi måste hantera hälso- och sjukvårdstjänster på samma sätt som vi behandlar andra produkter och tjänster. Försäkring är för katastrofer, inte rutinmässiga provtagningar och tester. Med nästan alla andra produkter och tjänster som vi behöver vänder vi oss till detaljhandeln och köper det.

Med ett sådant system kommer priserna att gå ner över hela linjen, mycket byråkrati försvinner och tillgängligheten kommer att öka. Vi kommer inte att behöva en läkares godkännande för ett blodprov, eller byråkratisk administration på sjukhus, försäkringsbolag och myndigheter.

Men Obama varnar "icke-valda" domare i Högsta Domstolen och säger att de inte kan ogiltigförklara något som Kongressen godkänt. Han känner sig säker på att de släpper igenom lagen.
Obama vet inte vad han talar om här. USAs regeringssystem består av tre delar, The Judicial Branch, The Legislative Branch och Executive Branch och är av säkerhetsskäl konstruerat så att Judicial Branch är ansvarig inför själva konstitutionen och inte inför de lagstiftande eller verkställande grenarna. Deras uppgift är att avgöra om ObamaCare bryter mot någon av de ursprungliga rättigheter som beskrivs i Konstitutionen, vilket det uppenbarligen gör.14 Kommentarer:

Anonym sa...

Bakom hela det här resonemanget om fri sjukvård ligger åsikten att hälsa är en "mänsklig rättighet" och "varför skall någon tjäna pengar på att jag är sjuk". Jag har hört det resonemanget många gånger.
Då brukar jag kontra med: "varför skall någon tjäna pengar på att jag behöver mat", "varför skall någon tjäna pengar på att jag behöver kläder" och varför skall någon tjäna pengar på att jag behöver tak över huvudet". Där har vi de fyra basala behoven i Mazlows behovspyramid. Varför skall vi bara plocka ut ett av dessa behov och göra detta gratis - vilket naturligtvis innebär att de som jobbar i dessa sektorer nödvändigtvis får låg lön (t.ex. sjuksköterskor). Hur kan det annars bli gratis?
Jag tror som du att byråkratiseringen av dessa aktiviteter i statens regi kostar ofantliga summor och gör hela systemet oflexibelt och otrivsamt.
/SB

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

Sjukvård är definitivt ett område absolut INGEN borde ha rätt att profitera på. Som resultat av att det nu är som det är, så regerar girigheten ohotad. Det finns nämligen oändligt många sjukdomar som vi tror är obotliga, som det i verkligheten skulle gå att bota permanent, inklusive cancer. Men det är inte tillräckligt lönsamt att bota folk. Bättre då att sätta dem på ett livslångt behov av läkemedel som snarare tar bort symptomen än botar sjukdomen i sig. Låter säkert finemang för dom superrika aktie-ägarna, men vad tycker du, lille medborgare? Jag har själv förlorat anhöriga i cancer, så jag tycker det enbart är vidrigt!! Dessutom är tydligen dom verkliga botemedlen mindre plågsamma än cellgifter och strålning.

Knute sa...

Obama hämtar inspiration från Bismarck som tvingade igenom obligatorisk sjukvård år 1883 efter ett årtionde av “Kulturkampf” mot katolikerna, just de som försett de behövande med sjukvård. Liksom katoliker och andra religiösa institutioner gör i Förenta staterna idag.

http://www.brusselsjournal.com/node/4917

Steve sa...

På 80-talet cyklade jag omkull och bröt ett ben i handen. Gick till ”statliga" vårdcentralen, som låg helt nära.
- Allt gick så l-å-n-g-s-a-m-t där! Jag hade inte ont, hade inte bråttom, såg ändå att allt bara k-r-ö-p fram. Personalen rörde sig i ”ultrarapid” (som vi sa förr), gick långsamt, pratade länge. Ingenting hände…
- För 2-3 år sedan hade jag skadat ett ben i foten, när jag sprang. Gick till privata vården. Allt gick snabbt, 5-10 minuter så kom en läkare, kallade in mig på rummet, tittade som hastigast. Det skulle gå över rätt snart…!
- Det här är en stor sak i USA. Men ser ni något i svenne-media om detta? Nope.

Berit sa...

Jag vill bara påpeka att det inte är Högsta Domstolens uppgift att räkna ut vad Kongressen menade när de plockade ihop hela detta katastrofala skräp. Det är HDs uppgift att bedöma om lagen om att alla måste köpa försäkring, tar ifrån mig mina rättigheter som medborgare, och det gör det uppenbarligen.
Den verkliga frågan är en fråga om hur mycket. Regeringen har överskridit sina ursprungliga gränser och mandat så länge och så ofta och detta är resultatet av de progressivas hårda arbete under sextio eller sjuttio år.

Anonym sa...

Robin Shadowes kommentar är bra ..
Vitaminer och mineraler kan bota nästan alla sjukdomar sa den dubbla Nobelpristagaren Linus Pauling, men det blir ingen rik på ....

Ann-Marie sa...

Nationaliserad sjukvård är bara en modern ättestupa; är du tillräckligt gammal eller sjuk så hinner du dö innan du får vård. Problemet är löst; en mindre att ta hand om.

Anonym sa...

Robert Shadowes
Du kan väl inte sätta likhetstecken mellan privatvård och "ohotad girighet"? Och dessutom mena att man med statlig sjukvård skulle få bort girigheten?
Vet du hur vår sjukvård uppstod? Det uppstod med kristendomen som privata initiativ under det första århundradet efter Kristi födelse. Och den inspirerades av orden i Matteus 25:35-36: "Ty jag var hungrig, och I gav mig att äta; jag var törstig, och I gav mig att dricka; jag var husvill, och I gav mig härbärge, naken, och i klädde mig; jag var sjuk, och I besökten mig; jag var i fängelse, och I kom till mig." samt berättelsen om "den barmhärtiga samariten" i Lukas 10: 30-37:
Den fortsatte att växa under århundradena genom de kristnas personliga och helt privata ansträngningar - barnhem, åldringshem, sjukhem, sjukhus etc., etc. Och den vidmakthölls och utvidgades genom omfattande frivilliga gåvor huvudsakligen i kyrkor och församlingar. Det är först under de senaste hundra åren som staten kommit in i bilden. Men fortfarande spelar de privata initiativen via gåvor och stipendier en mycket stor roll. Så du behöver inte smutskasta de enskilda människornas medkänsla och vilja till verklig omsorg. Vi har tillräckliga bevis på en sådan. Omvårdnad står inte och faller med staten. Det är kanske tvärtom så att den livslånga behandlingen med relativt overksamma mediciner är möjlig endast tack vare att staten garanterar läkemedelbolagens fortsatta profiter genom statliga läkemedelssubventioner som betalas med höga skatter.
/SB

ɱØяñιηg$ʇðя ©™ sa...

@SB.Jag kan blunda för att man ibland felstavar till Shadows och missar e:t men få fel helt på förnamnet. Det skall vara Robin och inget annat, även om det bara är en pseudonym.

Steve sa...

På 40-talet hade Evita Peron i Argentina (diktatorns fru) ett smart sätt att få politiskt stöd. Hon berättade i radion att det fanns gåvor att få, gåvor som inte betalades av staten. Pedro’s Köksmaskiner hade lovat att ge en fri diskmaskin till de första 50 arbetare som bad om detta.
- Pedro’s hade inget sådant erbjudande, och var inte tillfrågade. Men när det kom en mobb av ”skjortlösa” peronistas och ville ha sina gratis godsaker, var de flesta ägare för rädda att vägra. Det kunde innebära att affären plundrades eller sattes eld på.
- Nu har president Obama gett den katolska kyrkan ”ett erbjudande, inte en kompromiss” i fråga om Obamacare.
- Abort och preventivmedel strider mot katolsk tro. Att som Obama kräver, tillhandahålla detta genom försäkringen gör katolska biskoparna medskyldiga i vad som enligt katolsk tro är mord.
- Obama säger nu att katolska kyrkan fortfarande måste tillhandahålla detta, genom den obligatoriska försäkringen, men att den inte behöver betala för detta: Försäkringsbolagen ska betala!
- Men nu har försäkringsbolagen sagt att de varken diskuterat eller överenskommit något sådant, och att presidenten inte har någon rätt att beordra dem att tillhandahålla detta gratis.
- Försäkringsbolagen skulle höja priset för kyrkan för denna ”gratis” medicin. Och kyrkan skulle fortfarande enligt egen syn bli medskyldig till mord.
- Som i peronisternas Argentina. Fast i större format. (Newsmax 14 feb)

Mister mister sa...

USA har världens dyraste sjukvård och den når långt ifrån alla medborgare.
Detta är fakta i målet. Inget annat.

Det råder stor enighet i USA om att sjukvårdssystemet måste reformeras.
Idag kostar den enorma summor rent samhällsekonomiskt. Vi kan anta att en republikansk president skulle tvingats till liknande åtgärder som Obama.

Ett ökande antal politiska bedömare i USA menar idag att det amerikanska politiska systemet i sig är det största hindret för att lösa framtidens utmaningar.
Detta är också ett faktum.

Själv lever jag i ett asiatiskt land där man precis infört en nationell sjukförsäkring.
Alla är otroligt glada och ingen behöver vara orolig för att inte få vård.

Tillväxten är god,jobb skapas och man är hoppfull inför framtiden och det är inget negativt tjafs (allra minst om invandring och minoriteter och muslimer, man har bra koll på samhällets ödesfrågor och detta är självklart inte en sådan, trots 100000-tusentals människor i flyktingläger).

Det är väl det vi skall ha samhället till, ge oss hopp och en positiv känsla, eller hur?

PS tycker det är underbart provinisiellt när Steve berättar hur lååååångsamt det var på 80-talet.... och hur snabbt det går idag på den privata VC... öhhhh.... (och sen denna märkliga referens till Evita Peron...) DS

Berit sa...

Mister mister, visst USA har en mycket dyr sjukvård på grund av att Staten lägger sig i med bestämmelser om vad som måste täckas och att de inte tillåter konkurrens mellan försäkringsbolagen.
Tortreform är en annan viktig sak som måste till. Läkare betala enormt dyra försäkringar och beordrar mängder av provtagningar för att ha ryggen fri ifall de blir stämda. En enkel ändring så att förlorare betalar rättegångskostnader kunde ändra på det.
Sjukvården är dyr här men den är den bästa i världen. Hit kommer människor från alla länder när det verkligen kniper. Den är också mycket snabb, jag kan jämföra med mina släktingar i Sverige som får vänta i evighet bara på att få träffa en läkare för att inte tala om röntgen, provtagningar och sedan vänta på resultat.
Nationalisering är verkligen inte svaret och om invånarna där du bor tycker det är bra ber jag dem återkomma i saken om 10 år.
Jag litar inte på att det statliga postverket kan leverera ett brev från den ena dagen till den andra. Varför skulle jag lita på att de kan hantera sjuka på bästa sätt?

PS. Jag har inga problem med att förstå liknelsen med Evita Peron

Steve sa...

Käre ”Mister mister”: Sverige idag är bra! Vi har fria skolor, för de som vill. Vi har fri sjukvård, för de som vill. Och de är många!
- Du fattar inte problemet med att sitta en timme eller mer på vårdcentralen -- och se'n hänvisas till sjukhuset!? För det blev jag. Ett brutet ben i handen vågade de inte ta hand om.
- På sjukhuset gick det väl någorlunda. (En liten femåring stod och skrek, bara skrek rätt ut där, flera minuter. Det hade visst gjort ont en gång…)

I USA betalar den stora majoriteten sin sjukvård via försäkring.
- Att du sen inte förmår se problematiken att man i USA försöker tvinga ett stort samfund att anpassa sig efter vänsterns normer, är väl ganska avslöjande. USA har en konstitution! Men visst, inte Obama heller förstår -- eller vill förstå -- vad det innebär. ”He's the greatest!"
- Du bor i Thailand nu, för att det är billigare? Sjukvården kostar nästan ingenting?

Steve sa...

Vad är problemet med Evita Peron-liknelsen? Evita lät privatpersoner betala för vad som blev ”reklam” för Partiet. Obama vill låta försäkringsbolagen betala för aborter och preventivmedel för katolska samfund. För ”aborter är självklara idag”! Menar O.
- Att premien sedan blir högre för katolska företag - tja…
- 40,1% av barnen togs bort i Kramfors 2010. I hela landet har vart fjärde barn tagits bort sedan 1979. (Före p-pillret var siffran 2,6%).
- Åtminstone SD-kvinnorna inser att vi har ett problem här…

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.