25 april 2012

Islamisk evolution

Utveckling = inveckling i tygFrån PI-news

Video: Iran före 1979


6 Kommentarer:

Anonym sa...

Knute
Men då skall man också känna till att slöjan inte är ett islamistiskt påhitt utan var gängse i alla s.k. hedniska samhällen före kristendomens tillkomst, som ett tecken på kvinnans 'ärbarhet' och att hon var gift och bevakad av männen i släkten. Det var vad vigselringen är idag. De ogifta kvinnorna och prostituerade var i lag förbjudna att bära slöjan och jag tror t.o.m. att detta i det grekiskt-romerska samhället kunde utmynna i dödsstraff. Muslimerna har helt enkelt tagit över denna hedniska sed och gjort den ännu värre (som allting annat).
Jesus Kristus tog bort allt detta tvång kring kvinnan. Det revolutionerande med hans beteende i det judiska samhället under fariséerna var 1. att han talade med en människa från Samarien (en folkgrupp som fariseerna föraktade) 2. han talade till den samariska kvinnan (en främmande man fick inte tala till en kvinna) och 3. han ställde en fråga till denna kvinna och tvingade henne på så sätt att svara (en kvinna fick inte öppna munnen i närvaro av en man). Lärljungarna var mycket förundrade över hans beteende men han framtvingade deras acceptans genom sitt exempel.
Tyvärr har återkom slöjan på 300-talet och detta förklaras med att när kristendomen växte så strömmade fler och fler hedniska män in i församlingarna, gifte sig med de kristna kvinnorna (som var i majoritet i församlingarna och som ledare) och efterhand fick återinfört det som den hedniska kulturen ansåg vara tecken på 'ärbarhet' - slöjan. Vi ser detta t.ex. bland nunnorna, som anses mera 'ärbara' än andra eftersom de försöker fly från alla situationer av 'frestelse'.
Så jag tror att de muslimska kvinnorna upplever en större grad av helighet med slöja. Precis som våra nunnor. Med detta har inte alls varit vad Jesus har velat. Han skydde inte det utslagna håret eller kvinnans åsikter. Tvärtom.
/SB

Steve sa...

”Huvudkläde, vardagligt huckle, kvinnlig huvudbonad, i bruk från forntiden och fram till 1900-talet, ofta buret i avsikt att dölja håret… Omkring 1800 började man knyta klädet under hakan som sjalett.” (Nationalencyklopedin: huvudkläde)
- Förändringen bland muslimer numera beror väl på att man hittade olja i Saudiarabien? Blev rika. Där i öknarna hade det varit bra att täcka ansiktet. Nu idag är ”slöjan" väl mer ett sätt att visa att familjen är verkligt jättetroende, muslimer i kvadrat? Precis som de rika saudierna.

Anonym sa...

Steve
Slöjan är något helt annat än den sjalett som min mor, syster, mormor m. fl. ibland tog på sig när de inte ville visa att de inte var fina i håret. Det finns en hel bok skriven om bruket av slöja i antiken och därefter, av Alfred Jeremias "The Veil from Sumer to Today" från 1931. Han visade i denna att vid tiden för Kristus så beslöjades kvinnorna hos sumerierna, assyrierna, babylonierna, egyptierna, grekerna, hebréerna, kineserna och romarna. I vissa fall skilde man sig från kvinnan om hon gick ut utan slöja. Så var t.ex. fallet med romaren Sulpicius Gallus. Enligt Q.M. Adams så lärde t.ex. de hebréiska rabbinerna ut att "den man är gudlös som ser sin hustru gå ut utan beslöjat huvud och det är hans plikt att i så fall skilja sig från henne." Endast ogifta kvinnor, prostituerade och kvinnor från lägre klasser kunde gå ut obeslöjade. Sjaletten är frihet, slöjan är tvång. Det är stor skillnad även om detta inte står i nationalencyklopedin.
/SB

Steve sa...

I ”gamla tider”, fram till första världskriget, visade kvinnor sig inte gärna barhuvade, utomhus. Inte män heller, för den delen. Ännu 1950 hade man gärna något på huvudet ute. Skolmössa, för oss unga.
- Bloggbilden längst upp visar vad det handlar om i muslimska länder. Ännu 1960 hade ”fint folk” (kvinnor) i t.ex. Egypten en diskret huvudbonad, som knappast skulle väckt uppmärksamhet här.
- Men sen kom alltså den saudiska rikedomen. Och det misslyckade angreppet på Israel 1967. ”Räddningen” blev islam. Salafismen segrade bland araberna.
- Och nu har ”slöjan” i arabländerna ibland t.o.m. blivit ett skydd som döljer ansiktet… En niqab (som lämnar ögonen fria); knappast en (heltäckande) burka – Egypten är inte Afghanistan ännu.
- Och flertalet arab-kvinnor döljer bara håret, inte ansiktet.
- 2003 kom två elever i Göteborg till skolan iförda niqab. Skolverkets jurister kom fram till att enskilda skolor har rätt att förbjuda burka eller niqab i skolan. (I Syrien förbjöds kvinnor vara klädda så på universitets-områden år 2010… [Se’n blev det uppror där, eller…?] )
PS. ”Slöja: av mycket tunt, lätt och mer eller mindre genomskinligt material… täcker ansiktet… brudslöja… sorgslöja… ” (Nat enc, 1995) Men så’na överklassfasoner vet våra murvlar inget om. ”Slöja” är det arabiska plagget, hijab, även om ansiktet inte alls är beslöjat; punkt slut.

Anonym sa...

Steve
Jag håller med dig om att den saudiska oljan har givit Islam + islamiska seder ett rejält uppsving efter att nästan varit helt försvunna (som vi kunnat se av bilder på universitets-utbildade kvinnor i Egypten Syrien m. fl.). Tanken med mitt inlägg var att visa att den 'helighet' och den religiösa 'heder' som muslimska kvinnor känner då de börjar gå omkring i olika typer av beslöjning (oavsett om det täcker bara håret eller hela ansiktet utom ögonen eller hela ansiktet=burka) inte har sitt ursprung i Islam utan i alla hedniska (=polyteistiska) samhällen innan kristendomens tillkomst. Så 'helig' är således den seden. Jag tyckte att det var viktigt att påpeka detta. Sedan återupptogs denna beslöjning i de kristna samhällena på 300-talet (och bland nunnor) och har lett till det som du beskriver om huvudbonader hos kvinnor och mössor hos skolpojkar i vår tid. Men den har ingenting att göra med det ursprungliga kristna budskapet, tvärtom. Jag är också medveten om att den senare tidens 'ännu heligare' beslöjning med niqab eller burka är något som skapats på 1920-talet och inte funnits ursprungligen i Islam.
/SB

Knute sa...

Jakarta: sänk volymen på minaret-högtalarna!

Indonesiens vicepresident är inte förtjust i de dånande böneutropen klockan 3 om natten. Men landets ulema-råd vägrar att sänka volymen.

http://www.asianews.it/news-en/Jakarta-tells-Muslim-religious-leaders-to-lower-volume-of-minaret-loudspeakers-24670.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.