05 april 2012

Rättvisan ska inte bara vara blind...

...hon måste vara döv, svart och lesbisk också och helst ha ett utländskt efternamn.

Turken Mehmet Yildirim från artikeln nedan,
"Vi hoppas på en kulturkänslig dom", valde fel land för sitt brott. Han skulle ha invandrat till Storbritannien i stället. Där kräver The House of Lords Constitution Committe att fler etniska minoriteter och kvinnor rekryteras som domare för att bättre reflektera samhället.

Rapporten säger att ökad mångfald också inkluderar behovet av att öka antalet homosexuella och handikappade domare.
De sade att domare måste förstå "den samling av angelägenheter och erfarenheter" som är av vikt för dem som framträdde inför dem.

FEL! Domare måste förstå lagen!

Att förstå folks "angelägenheter och erfarenheter" har inget att göra med lagen.

Man säger också att om två sökande har samma meriter ska man favorisera i mångfaldens namn. Hur länge dröjer det innan en aspirant skär av sig foten för att få jobbet som domare i stället för att slippa jobba överhuvud taget?

Kommitténs taleskvinna säger att det är viktigt att allmänheten har förtroende för rättssystemet.

Och detta tror man hjälper?

Kommer vi att känna oss bättre till mods om Mehmet Yildirims domare ser ut som han? Kanske vi ska kräva att domaren också har samma "angelägenheter och erfarenheter" som Yildirim har och att han kanske själv har skjutit ett par kvinnor?

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Where there are too many policemen, there is no liberty. Where there are too many soldiers, there is no peace. Where there are too many lawyers, there is no justice.
Lin Yutang
Read more at http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/justice_10.html#uw7Q74OFRHlSyv7i.99

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.