02 april 2012

Vilket trams!

I lördags skickade man den Europeiska rymdorganisationens astronaut och Världsnaturfondens ambassadör André Kuipers upp till den internationella rymdstationen så att han kunde följa när varje tidszon nådde 20:30, för att sedan gräla på de som inte släckte sina lampor.
Kuipers bloggade 240 miles från jorden, som en del av Earth Hour, ett årligt evenemang som uppmuntrar hem, företag och regeringar att släcka lamporna under en timme för att skapa medvetenhet om energi och klimatförändring.

"Vi lever över våra tillgångar. Det är inte hållbart", säger Andy Ridley, grundare och verkställande direktör för Earth Hour. "Vi vill förena människor världen över för att bygga en hållbar framtid."

Skulle vi inte i stället kalla det för "Uppskatta Elektricitet" under en timme?

Hur skulle Kupiers kunna sitta där upp i rymdstationen och tala om för oss vad vi ska göra om det inte vore för elektricitet och energi i stor mängd. De sk. "kol-fotavtrycken" för en tur och retur resa till Space Station, är bra mycket mer än vad jag producerade när jag inte släckte lamporna, för att han bättre skulle kunna se Atlanta.

Skål för Charles P. Steinmetz

5 Kommentarer:

Bruce Hall sa...

What is sillier is that most power stations run at pretty much the same fuel usage despite a temporary drop in demand for electricity. You simply can't shut down and restart a plant for an hour's blip.

That said, there is ample opportunity for saving energy beyond going back to pre-technology days [as in North Korea}. Electricity demand can be influenced by economic activity [nothing like a good recession to drop demand], new technologies [but $50 LED light bulbs replacing $1 incandescent bulbs is a hard sell], and adjusting personal habits [stay in bed as long as it is dark].

The reality is that energy demands ... all energy demands ... will continue to grow as population increases and living standards increase in Asia and Africa. Electrical energy will be key to economic growth and better living conditions. That's why the anti-energy efforts of politicians and pseudo-environmentalists are so significantly counter-productive. Moving to unreliable energy sources will create economic and infrastructure disruptions while placing in danger "free" energy sources such as trees for people priced out of the energy markets.

http://www.forgreenheat.org/resources/press.pdf

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ecy.wa.gov%2Fnews%2F2011%2F271.html&ei=oiN7T4S4Earn0QH75K2QBg&usg=AFQjCNEtwAXs1syJ5-BRERWyfezEjs52Mw&sig2=tY9xs28b_q11hvN_lAdRiA

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CG0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.who.int%2Fmediacentre%2Ffactsheets%2Ffs292%2Fen%2F&ei=oiN7T4S4Earn0QH75K2QBg&usg=AFQjCNFgjoU7RYBXZH_4ctDv-tZ8GhvDLg&sig2=sh2G26gvkbVHy7-A9xh2vg

Here's an interesting presentation done by Exxon Mobil:
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.exxonmobil.com%2FCorporate%2Ffiles%2Fnews_pub_eo_2009.pdf

Berit sa...

Thanks Bruce, glad to see you can handle the language!

Olli Rein sa...

Ska nog inte blanda mig i den här Amerikanska konversationen trots att jag förstod merparten och brukar göra så, men det finns alltid brister här och där...
Själv tänkte jag bara häva ur mig att sånt här taskspeleri, har aldrig imponerat på mig!

Berit sa...

Bruce är en av våra läsare som kör det vi skriver genom Google Translate. Det blir inte alldeles riktigt men det mesta går att gissa sig till och förstå. Det Bruce skrev ovan blir så här:

"Vad är dummare är att de flesta kraftverken körs vid ungefär samma bränsleförbrukningen trots en tillfällig nedgång i efterfrågan på el. Du kan helt enkelt inte kan stänga av och starta en anläggning för en timmes blip.

Med detta sagt, finns det goda möjligheter för att spara energi utan att gå tillbaka till pre-teknik dagar [som i Nordkorea}. Efterfrågan på el kan påverkas av ekonomisk verksamhet [ingenting som en bra recession för att släppa kravet], [är bara $ 50 LED lampor ersätter $ 1 glödlampor är svårt att sälja] ny teknik, och justera personliga vanor [stanna kvar i sängen så länge som det är mörkt].

Verkligheten är att energibehov ... all energi kräver ... kommer att fortsätta att växa i takt befolkningen ökar och levnadsstandarden ökar i Asien och Afrika. Elektrisk energi kommer att vara nyckeln till ekonomisk tillväxt och bättre levnadsvillkor. Det är därför de anti-energi insatser politiker och pseudo-miljöaktivister är så mycket kontraproduktivt. Att flytta till opålitliga energikällor kommer att skapa ekonomisk och infrastruktur störningar, medan placering av "fria" energikällor som inte är i fara, såsom träd blir prissatta utom räckhåll för personer och trängts ut av energimarknaderna.

Ann-Marie sa...

Hyckleriet är totalt bland dessa miljötomtar.... Du ska göra som vi säger inte som vi gör....

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.