30 april 2012

Vindsnurror och 11 miljarder dollar ...

...ska rädda USA:s Postverk.

Det är vad de behöver. Väderkvarnar och batterier och en massa pengar förstås.Postverket är så gott som bankrutt, men denne senator har en briljant lösning. Staten ska bygga vindsnurror längs med hela östkusten - de alstrar elektricitet som laddar batterier som kan används i postens bilar, om man bygger om dem från bensin till el. Är det inte smart!
Senaten har garanterat ytterligare 11 miljarder för att hålla postbilarna rullande och 100.000 brevbärare med jobb fram till hösten, när nedskärningar måste göras och många hem på landsbygden kommer att bli utan service.

Dessa 11 miljarder är mutor, för att försäkra sig om att postens anställda röstar på Obama
...den första av många delutbetalningar till USA Postverk, mer känd inför valet som "hundratusentals fackliga röster", som kan köpas för den låga priset av $ 11 miljarder av skattebetalarnas pengar, eller $ 110.000 per röst! Och den senaste räddningsaktionen av ännu en obotligt ineffektiv och föråldrad statlig enhet.
Liksom GM (Government Motors), är Posten i grund och botten bara en pensions-och-bidragsplan som emellanåt utför en användbar tjänst och det viktigaste av allt: Levererar röster till Democrats.

De kan lika gärna bygga vindsnurror eller återgå till Pony Express.

Men vänta lite, inte nog med att vindkraftverken är fula, oekonomiska och dödar fåglar : Detta från The Telegraph:

Vindkraftverk kan orsaka klimatförändringar. Ny forskning visar för första gången att den nya tekniken driver upp temperaturen.
Vanligtvis blir luften närmare marken kallare på natten när solen går ner och jorden kyls.
Men i stora vindkraftsparker orsakar rörelsen från turbinerna att luften högre upp i atmosfären blandas med luft som är varmare, och det driver upp den totala temperaturen.
Satellitdata över ett stort område i Texas, som nu hyser fyra av världens största vindkraftparker, fann att över ett decennium gick den lokala temperaturen upp med nästan en grad Celsius när fler vindkraftverk byggdes.
Detta kan få långsiktiga effekter på djurlivet i närheten av de större vindkraftsparkerna.
Det kan också påverka regionala väderförhållanden eftersom varmare områden påverkar bildningen av moln och även vindhastigheten.
Och eftersom ännu större vindkraftparker byggs runt om i världen, krävs det ytterligare forskning för att se hur det kan påverka klimatförändringarna i större skala, då regionala väderförhållanden har en effekt på globalt väder.

Det är svårt att hålla sig för skratt.

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Ta det lugnt! Uppvärmning är enbart av godo. Koldioxid är vad växternas fotosyntes skapar kolhydrater av. Vindkraft är däremot ett skit som fuckar upp elnätet och leder till elransonering (och dyrare el). Som någon skrev om Tysklands kapitulation för de gröna. Tysklands nya folksport är Önsketänkandet!

Anonym sa...

Vindsnurror som förstör naturen måste vara det mest korkade och ineffektiva sättet att skapa elektricitet. Jag kunde acceptera väderkvarnar för att förse den enskilde mjölnaren med energi och oberoende, men nu är detta ett passerat stadium för länge sedan.
Titta på hur Tesla löste problemet med fri elektricitet från luften redan på 1930-talet. Han utvecklade en elektrisk bil som gick ett helt år på fri elektricitet från luften redan 1932. Att utveckla detta skulle vara något för den enskilda människans oberoende från stat och storföretagens monopolpriser. Det löser sannolikt inte industrinsenergibehov (där är säkert kärnkraft och olja bättre alternativ) men det kan kanske lösa den enskildes elektricitetsbehov på samma sätt som bergvärme har löst värmebehovet för min familj. Det finns säkert tusen lösningar som kan anpassas för olika ändamål. Så någon energi- eller miljökris har vi inte.
http://www.youtube.com/watch?v=XHAg25Ndk_k
/SB

Berit sa...

Tänk om fler människor kunde fatta det. Att det är därför vi ska "prata med blommorna"

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.