20 maj 2012

Det är inte för att bankerna sätter agendan som det går åt helvete

När industrierna flyttar från Väst är användbar lärdom och vetande det enda vi kan satsa på när vi ska byta oss till vad vi inte har.
Som bloggen Danmark uttrycker det, den dag då bara hälften av skolbarnen kan läsa är vi verkligen ute på tunn is.

Morten Uhrskov skriver bra om det i "Universalismens endeligt" (universalismens slut):

"Gruppen av amerikaner med rötter i Latinamerika, särskilt mexikaner, presterar betydligt sämre i amerikansk utbildning än vita och asiatiska amerikaner, och gruppen av latinamerikaner, eller latinos, utgör redan i dag minst 16 procent av den amerikanska befolkningen (de illegala är inte medräknade här). Gruppen väntas att växa till 30 procent år 2050, då USA kommer att ha en enorm underklass, främst bestående av svarta och latinamerikaner.

Massinvandringen kommer att dra ner Europa mer och mer ekonomiskt, eftersom de invandrade grupperna, inklusive ättlingar - klarar sig fruktansvärt dåligt i de europeiska utbildningssystemen.

Inget av de arabiska länderna kommer i närheten av demokratiska tillstånd. Om dessa länder kommer att luta mest åt sharia, till klaner, eller bara till de nuvarande auktoritära regimerna, är ur ett europeiskt perspektiv mindre viktigt. Långt viktigare är om européerna kommer att förstå att de arabiska ländernas befolkningsmajoritet inte vill ha styrelseformer som kommer ens i närheten av de europeiska."

Något man glömmer i euro-ekvationen är att det finns minst en miljon illegala invandrare i Grekland, och att landets myndigheter har gett upp inför folkvandringen på flera hundratusen årligen (för vidare distribution till Sverige). Så det handlar inte bara om "sådan är kapitalismen".

Finansmarknaden i panik men homoäktenskap det viktigaste för Obama

3 Kommentarer:

Steve sa...

Lärdom och vetande? Inom den akademiska eliten (i USA; kanske också i Sverige?) är det viktigt att ha en, eh, exotisk bakgrund. (Att komma från Kenya är jättebra!) En man som suttit i Cornell’s antagnings-kommission berättar: Diversity Mania in Higher Ed.
- Bryr sig någon om vad ”akademiker” säger nuförtiden?

gäster sa...

Skribenten Poirier Martinsson har råkat ut för en obehaglig läsarkommentar till ett inlägg på bloggen Fria Tider, och drar slutsatsen att Sverigedemokraterna är “mycket värre än jag trodde”.

Fria Tider som ibland balanserar på gränsen till antisemitiska konspirationsteorier har absolut inget med SD att göra. Sverigedemokraterna är det enda parti i Sverige som entydigt tar ställning för judar och Israel mot islams antisemitism. Poirier är ute och cyklar, det är inte bara islam han är okunnig om.

Bortsett från sin fejd med Sverigedemokraterna borde Poirier studera denna så kallade religion lite närmare, så att han kan komma med lite mer nyanserade omdömen än ”min respekt för den islamska andliga och intellektuella traditionen” och ”islam är en åder av friskt vatten”.

http://everykindapeople.blogspot.se/2012/04/en-unken-pol.html

Anonym sa...

Grekland måste få hjälp, i princip borde en mur byggas mellan Grekland/Bulgarien och Turkiet. Det är enda chansen att bromsa den illegala invandringen.

Om Roland P Martinssons artikel kan man bara beklaga hans brist på insikt och kunskap. Här har UG visat hur imamerna i Sverige ser på svensk lag och koranen. Koranen är styrande. Här finns val i muslimska länder som visat att 80 % av muslimerna vill ha sharia samt även för den som ägnar ett par minuter åt att leta hittar även att andra/tredjegenerationens muslimer i västländer såsom holland, belgien, gb och kanada röstar islamistiskt när chansen dyker upp. Den som tror att Sverige är förskonat från detta är naiv. Tyvärr finns inte många journalister som inser att imamerna i UG återspeglar muslimsk mainstream. Det är istället de, tex Bahareh Andersson och ett fåtal till som avviker. De som avviker från islamsk mainstream, dvs de som inte vill ha sharia är i flera fall också muslimer som medverkat i Tryckfrihetssällskapet vilket RPM tydligen ser som rasister. Hade viss förhoppning att journalisterna skulle ta tag i det sura äpplet och avslöja islamsk mainstream, nu efter UG. Tyvärr blandas som vanligt korten bort. Den linje som imamerna förespråkar anser de istället extrem (trots att den de facto är mainstream hos muslimer). En del blandar in breivik och livets ord i ett enda gytter av inkonsekventa åsikter för att även framgent ge muslimerna en form skyddad tillvaro för allt vad kritik och ifrågasättande innebär.

Kring artikeln är det förstås oseriöst att vinkla som RPM gör utifrån ett enstaka inlägg från en blogg med 200 kommentarer. Han påstår att han fick den mailad till sig vilket förstås är en ren lögn och han har heller inte kunnat styrka att ett sådant mail verkligen existerar-kort sagt en lögn han använt för egna syften.

De flesta journalister kan dock inte enkelt avfärdas som idioter; det måste finnas andra förklaringar till deras intellektuella haveri. Vi vet att tankeviruset som infekterar vanlig förmåga till förnuft är fanatism. Att spåra den in i alla dagspress och public medias finrum är obehagligt.

/Sansear

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.