29 maj 2012

Ekonomi 101


"För att motivera sina attacker mot Bain Capital och den position Romney en gång hade där, hävdar president Obama att 'vinstmaximering' kan vara ett lämpligt mål för ett privat företag, men inte för allmän offentlig politik. Detta argument bortser ifrån en av de mest grundläggande reglerna för ekonomi.
Frank Stephenson WSJ

Ekonomer utgår ifrån att företagen alltid maximerar vinsten och att vinstmaximering av företag (alla företag, inte bara riskföretag ) är en mycket bra sak. Men det beror inte på att vinsten i sig bra. Snarare är vinstmaximering bra eftersom det leder direkt till största möjliga nytta för konsumenterna. Vinster ger incitament för företag att erbjuda vad konsumenterna vill ha.

Tänk er motsatsen: Vad händer om ett företag inte maximerar vinsten? Antingen tillverkar de inte produkter som konsumenterna helst vill ha, eller så producerar de inte sina produkter till lägsta kostnad. I båda fallen drabbar det konsumenterna. Alla argument mot 'vinstmaximering' är ett argument mot konsumenternas bästa.

Att förbättra det konsumenterna vill ha är slutmålet för ekonomi. Konsumenterna är dessutom också arbetare och väljare. Tvärt emot president Obamas påstående, kan skicklighet vad gäller vinstmaximering direkt överföras till förmåga att styra ekonomin i ett land. Underlåtenhet att förstå denna enklaste och mest grundläggande punkten, är nog i sig tillräckligt för att diskvalificera någon från att bli president, när de ekonomiska frågorna är avgörande."

10 Kommentarer:

Errbe sa...

VINSTEN ÄR VISAREN SOM SKILJER UT BRA CHEFER FRÅN DÅLIGA

Socialister har ingen förståelse för företagande. De förstår inte att aktieägarnas vinst är vad som möjligen blir över sedan alla andra fått vad de blivit lovade:

Kunderna skall få bra produkter till lågt pris. Leverantörerna måste få betalt för sina leveranser. De anställda skall ha sina löner. Bankerna (småspararna) skall ha sina räntor.

OM det sedan blir något över, kallas det vinst. Men av den skall staten ha skatt. Sedan behöver företaget vanligen använda en del av pengarna för att investera i nyheter och utveckla nya produkter. Det är nödvändigt för att inte halka efter på marknaden och gå i konkurs om några år.

Mindre än hälftena av vinsten brukar kunna betalas ut till aktieägarna.

Det är kunderna som bestämmer vilka företag som gör vinster. Det gör de genom att välja deras produkter. På det sätter utser kunderna indirekt de chefer som ger mest valuta för kundernas pengar.

Det är en mycket effektivare mekanism att utse duktiga chefer än vad som är möjligt i den politiska sektorn. Politiker skall ju vara amatörer. När vi röstar på dom vet vi väldigt lite om deras förmåga att bedöma chefegenskaper.

Detta är den fundamentala orsaken till att socialiserade företag generellt är oförmögna att konkurrera med privata.

Det är vinsterna som visar var effektiviteten finns i samhället. Effektiviteten att leverera det väljarna vill ha.

Steve sa...

Länken fungerar inte (direkt). Sök i Google på A Tutorial for the President on 'Profit Maximization'; åtminstone jag får upp hela WSJ-artikeln där. Går du direkt, är den spärrad efter två stycken.
- Vinst-maximering – ja, på lång sikt. På kort sikt kan det löna sig för ett företag att t.o.m. gå med förlust, t.ex. för att hålla konkurrenter borta.
- Obama är ju i realiteten socialist. Det innebär att det för honom finns ”högre” värden än vinst. De rätttänkande (nådig överheten) ska avgöra vad som är viktigt. Ack, DDR var fint, anno 1973 när jag såg det… Musikaffären i Berlin – till vänster klassiska CD, till höger ”populära”, några tiotal av vardera…
- Den där otäcke Romney har ju låtit Bain gå med vinst! Tvi. Visst, se’n jobbade han med OS i Salt Lake City, men det ursäktar inte att han varit kapitalist! Fråga Obama får du höra!

Berit sa...

Tack ni båda ovan för kloka ord.
Det verkar som min länk går till prenumerations-artikeln. (tänkte inte på det)
Följ Steves råd om ni vill läsa det hela direkt på engelska.

Knute sa...

Fox News undersöker valfusk som gynnar Obama

http://hodja.wordpress.com/2012/05/29/fox-news-laver-en-grundig-undersogelse-af-valgsvindel-i-usa/

Anonym sa...

Efter vad jag förstår spelar vinstmaximeringen en väldigt viktig roll när det gäller styrningen av kapitalrörelserna i ett samhälle. Vissa sektorer erbjuder en större profit än den genomsnittliga, antingen beroende på att området är nytt, och uppvisar ett stort behov som inte täckts med tillgång, varför priserna (och profiten)stiger. Samtidigt finns det sektorer som är överexploaterade där tillgången vida överstiger behovet, varför priserna (och profiten) sjunker och gör att profiten inte ens är genomsnittlig. Man lägger ner och satsar istället sina pengar på ett område som garanterar större profit än den genomsnittliga. Allt detta gör att kapitalet flyttar dit behovet (och profiten) finns. Sedan är det naturligtvis väldigt viktigt att i det enskilda företaget hålla nere produktionspriserna. Köpa billigt - sälja dyrt, det är själva navet i produktionen. Och detta gynnas konsumenterna av i slutändan
/SB

Berit sa...

Det är just därför som Kapitalismen fungerar så bra när det gäller att tjäna konsumenten och gör det möjligt att bli rik genom att man tjänar sin nästa. Kapitalisterna försöker upptäcka vad folk vill ha och sedan producera det så effektivt som möjligt. Fria marknads-kapitalism (om den får hållas utan inblandning) är ärlig i sin resultaträkning och därför blir det så snett och fel när politiker gynnar kompisar och intressegrupper genom subventioner, avdrag, speciella undantag ......you name it.

Peter sa...

EN KUL HISTORIA:

USA:s centralbankschef Bernanke efter en lång arbetsdag med QE, hämtar en pizza på vägen hem.

Pizzabagaren frågar honom: "Vill du ha den i sex eller åtta bitar?"

Bernanke svarar: "Jag känner mig extra hungrig idag så det är bäst att du skär den i åtta bitar."

Anonym sa...

Att det finns olika företag med olika ägare som säljer varor eller tjänster är helt OK för mig. Men jag anser också, att det som ett "visst" företag i vårdbranschen ägnade sig åt med skattefiffel för vinstmaximering inte skall få förekomma.

Berit sa...

Jag talar inte om bedrägeri, stöld, oärlighet, lobbyverksamhet för speciella privilegier från regeringen eller andra former av avskyvärt beteende. Jag talar om att när människor försöker vara så framgångsrika som möjligt gynnar det dem själva och alla andra.

Knute sa...

Dagens Nyheters skandalartiklar om det privata vårdbolaget Carema var bara ljug för att bevisa att "sådan är kapitalismen".
Kommunistjournalisterna i Sveriges Television hängde förstås på och visade en nidbild av statsministern endast iklädd en blöja.

Kommunerna är listiga och vill inte ha de tyngsta och mest personalkrävande vårdtagarna. Dessutom är kommunernas byråkrati och administration mycket dyrare än de privata aktörernas.
Medieskandal av en blöja:

"Blöjvägning är ett utbrett fenomen i såväl offentlig som privat vård. DN:s scoop kostade vårdföretaget Carema ett svärtat varumärke och uppsägning från äldreboendet Koppargården, som åter kommunaliserades. Men blöjvägningen fortsätter. "Koppargården har köpt in 24 nya vågar för vägning av blöjor."

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.939906-maria-haldesten-medieskandal-av-en-bloja

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.