12 maj 2012

Ineffektivitet


Den grundläggande skillnaden mellan Höger och Vänster i Amerika och Europa handlar om åtstramning. Högern vill att regeringen skär ner sin verksamhet, medan Vänstern vill ha åtstramningar för alla andra. Att balansera inkomster och utgifter anses inte angeläget bland folk på vänsterkanten som tror på obegränsad regerings-tillväxt och ökade utgifter på alla andras bekostnad. Det innebär åtstramning för oss vanligt folk, i form av höjda skatter, högre kostnader och diverse restriktioner som gör det enklare för regeringen att styra våra liv.

Kan vi tvinga politikerna att skära ner eller kommer de att tvinga oss?

De progressiva prisar lokalt odlad mat, men inte en lokalt förvaltande regering. De äter ägg som värpts ett par kilometer bort, men insisterar på att centrala regeringar i Bryssel och Washington ska ha obegränsad makt.

Genom att reglera allas energieffektivitet, från producenterna till konsumenterna, inför man en allmän åtstramning på folket, men inte på tillsynsmyndigheterna. Regleringar höjer kostnaden för energi och då skyller man på privata företag och så inför man nya regler som höjer kostnaderna ytterligare och folket klagar vilket ger anledning till fler regler....

Cirkeln sluts när alla medel för energiproduktion är nationaliserade, eller så grundligt reglerade att de till fullo uppfyller alla miljökrav, och då övertygar man allmänheten att de höga energikostnaderna är för deras eget bästa.

När man reglerat allt från byggnader, till utandningsluft och infört straff för "koldioxid-banditerna", reser de verkliga brottslingarna i tusentals, till någon varm och skön semesterort för att ytterligare diskutera vilka globala kriser man kan hitta på. En global kris leder till global makt.

Den som är ineffektiv kan inte skapa effektivitet. Förenta Staterna och Europeiska unionen kan inte sköta sina finanser och en stor anledning till deras underskott är att de infört "effektiviseringsprogram" för oss, vilket förvärrar krisen.
Regeringar slösar pengar och resurser för att göra omvärlden effektiv, när omvärlden i själva verket redan är mer effektiv än vad regeringen är. Det enda de lyckats med är att dra ner den verkliga världen till statliga normers låga nivå.

Vi behöver inte göras mer effektiva för att passa regeringens planer för oss. Regeringar måste göras mer effektiva för att uppfylla våra planer för dem.

2 Kommentarer:

Errbe sa...

PARKINSON HAR SÅ RÄTT

En byråkrati kan växa hur mycket som helst.

I Sverige tillkom 55 myndigheter mellan åren 2007 och 2011. För tio år sedan fösökte man räkna hur många det fanns och kom fram till c:a 550. Men det mest intressanta var att ingen "myndighet" kunde säga att den siffran var korrekt. Det kunde finnas fler som man inte hittat. . .

Ann-Marie sa...

Dags att dra ner duktigt på antalet politiker och byråkrater. Dom kostar bara en massa onödiga skattepengar för oss andra. Dags för dom allihop att skaffa sig riktiga jobb.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.