09 maj 2012

Obama vill ge upp vår självständighet

Även om han inte blir omvald, hoppas Obama kunna lämna efter sig ett fördrag som ger ett FN-organ makt och vetorätt över användningen av USA's territorialvatten och som innebär att det krävs att vi ger bort hälften av våra offshore oljeintäkter.

The Law Of The Sea Treaty (LOST) har lurat i bakgrunden  i årtionden. Liksom Kyotoprotokollet, som låtsades vara ett försök att rädda jorden från den förgiftade frukten av den industriella revolutionen, låtsas LOST vara ett försök att skydda världshaven från miljöskador och eliminera det som är en orsak till potentiella konflikter mellan nationer.

Liksom sin Kyoto-kusin är LOST ett försök att omfördela  global makt och rikedom -  införlivning av den progressiva drömmen och slutet på nationalstaten som vi ser den och slut på politisk frihet, genom att ge veto-rätt över all mänsklig aktivitet  till ett  global organ - i detta fall något som kallas International Seabed Authority med huvudkontot  i Kingston, Jamaica.

och det blir bara värre....

4 Kommentarer:

Knute sa...

Obama verkar vara en tredje-världen-romantiker. Liksom våra europeiska politiker vill han låta en global byråkrati omfördela jordens resurser.

Vi ser redan följderna av Europas kostsamma energi- och klimatpolitik. Nu när de gröna planerna förverkligas i Europa har både vi och klimatet blivit svartepetter, med energiutgifter som snart är dubbelt så höga som i andra delar av världen, och en ny ekonomisk kris på gång, som den vi upplevde 2008.

http://www.b.dk/kronikker/danmark-risikerer-at-ende-i-ny-nedtur

Anonym sa...

Du ser en socialistisk konspiration bakom varje beslut va?

Knute sa...

Valpengar luktar inte - det borde de.
Obama tar emot stora pengar från Israel-hatare.

http://synopsis-olsen.blogspot.se/2012/05/valgpenge-lugter-ikke-det-burde-de.html

Steve sa...

”Intellectuals and Society” heter en bok av Thomas Sowell som diskuteras på Uncommon Knowledge (video, 52:37, kan delas i fem avsnitt).
- ”Intellektuella” är välinformerade om ett mycket litet avsnitt av tillvaron. Men de tror att de är mer begåvade och mer kunniga än andra; därför ska, självklart nog, de bestämma. I hemlandet; i världen.
- Att Obama är en intellektuell är väl självklart? Vad annat har han gjort? Utöver att undervisa och tycka och politisera.
- I vårt land är det väl till stor del medianissarna som nu sätter tonen, som bestämmer vad som är rätt. De int'lekt'ella är understödjande därbakom.
- Thomas Sowell, f 1930, är ’svart’, växte upp i Harlem, tog inte ’studenten’, blev i stället marinsoldat i Korea-kriget. Men där hände något: Han tog sedan ’fil kand’ (magna cum laude) på Harvard, ’fil lic’ på Columbia, och ’fil dr’ i ekonomi i Chicago. Sedan 1980 är han på konservativa Hoover Institute. -- Hans engelska är till en början inte helt lätt att förstå, för en svensk.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.