16 maj 2012

Svensk imam visar hur man slår frun
Islams sharialagar är en stor olycka för kvinnor när det gäller våld i nära relationer eller vid arvsuppgörelser. Okunnigheten är stor om att Koranen ger män rätt att slå kvinnor.

Det enda partiet som vill förhindra att vi får ett sådant samhälle är Sverigedemokraterna. De andra sju partierna är stora tillskyndare av invandring och islamisering, med Miljöpartiet i spetsen.

Efter Uppdrag gransknings avslöjande om imamerna har SVT begärt polisskydd mot Fredens Religion™

Rätten till att utöva islam går före jämställdhet !?

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Då är det ok att en kvinna gifter sig med flera män. back to medieval age.

Anonym sa...

Det är bara att slå upp koranen så ser man att just det de säger står där. Svenskar är väldigt naiva om de tror att de ska låta svensk lag gälla över koranen. Just Islam betyder underkastelse. Enligt Koranen 4:3 kan en muslimsk man gifta sig med upp till fyra kvinnor om han behandlar dem likvärdigt.
Hustrumisshandel enligt Muhammed: ”Männen är kvinnornas företrädare på grund av det företräde Gud gett somliga framför andra, och de utgifter av sina ägodelar som de har; därför skall också muslimska kvinnor vara undergivna….. Och vad dem beträffar, av vilka ni fruktar uppstudsighet, så varna dem, skilj dem från bädden och aga dem……. Gud är förvisso hög och stor"
Att ljuga är också helt rätt enligt Islam för att vinna mark. Även profeten gjorde detta, vilket det finns flera exempel på, tom Allah ljuger: 8:30 Än när de, som äro otrogna, stämplade mot dig i avsikt att fängsla dig eller döda dig eller driva dig bort! De stämplade, men Gud (Allah) stämplade ock; ja, Gud (Allah) är bäst av de som stämpla.
Politikerna måste sätta hårdare regler så att kvinnor inte far illa. Jag är övertygad om att långt ifrån alla muslimer slår sina fruar, men trots detta är det faktiskt accepterat mer eller mindre i Islam. Det går inte att säga att detta är "en liten skara", och förminska problemet. Detta är ett stort problem som behövs tas tag i. Sluta vara rädda, och se de människor som faktiskt behöver hjälp. Det är inte rasistiskt att kräva att människor följer landets rådande lagar.
De största rasisterna tycker jag, är de som på något sätt tycker att dessa människor behöver beskyddas. Att verka helt ointresserad för mänskliga rättigheter för att försvara dessa "stackars" personer är för mig helt ofattbart. Hur tänker man egentligen?

Lisa

Knute sa...

Recorded rape up 53% in London

Sett med Stockholmska ögon inte alarmande siffror i London, som har sju gånger fler invånare men bara dubbelt så många våldtäktsanmälningar. År 2011 anmäldes i Stockholm 1.591 våldtäkter.

http://snaphanen.dk/2012/05/25/etniske-spaendinger-raceoptojer/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.