11 maj 2012

Uppror mot Romarkyrkans likgiltighet!

Vatikanen har under senare år fört dialog med muslimerna. Dialögn vore en bättre beteckning eftersom det hela handlar om att sockra islam så den blir mer aptitlig. Förmodligen inte på grund av okunskap utan med beräkning på makt.

Illusionen om en moderat islam skulle Vatikanen gärna vilja ta till sig, men den av påven personligen döpte exmuslimen Magdi Cristiano Allam insisterar: "Det finns moderata muslimer, men ingen moderat islam!"

För dialögn-parterna - muslimerna och Vatikanen – gäller det om att utvidga sin egen maktposition, ett förbittrat religionskrig som förs med inter-religiösa fredsord. Men Vatikanen drar det kortaste strået, var fjärde dag uppstår ett nytt islamiskt center i Italien.
Allam förebrår den katolska kyrkan för dess svaghet, naivitet och eftergivenhet mot islam:

Allt är kyrkans fel om Italien omfattar islam

Uttalanden från Ezzedine Elzir, ledaren för Ucoii (det islamiska samhället och sammanslutningar i Italien), bekräftar att det i Italien finns 70.000 som har "återvänt till islam." Varför "återvänt" och inte "konverterat"? Elzir förklarar: "Vi föredrar att använda ordet "återvänt" eftersom det är en återupptäckt av den sanna tron."

Därmed vill han säga att för muselmännen är islam inte som judendomen eller kristendomen som man ansluter sig till genom att konvertera, men en överordnad religion som står över judendom och kristendom, den enda sanna tron, fullbordandet av profetians uppenbarelse och sigill, i en uppfattning av att människor föds som muselmän, och även om de tillber en annan religion bär de islam inom sig, även om de är omedvetna om det, och därför är det ett återvändande att återupptäcka "den sanna tron."

"Det kommer varje dag icke-muselmän till våra moskéer som vill känna islam, och många av dem omfamnar den," tillägger Elzir, eftersom "när det uppstår en kris i värderingar och ekonomi, vänder en person tillbaka och upptäcker sina rötter, sin andliga värld", oåterkalleligt lika med islam.

Hur är det möjligt att man i Italien, katolicismens vagga, det kristna land som rymmer påvekyrkan, Kristus ställföreträdare, har nått en punkt där dess andlighet likställs med islam? Tja, svaret heter "religiös relativitet". Påven Benedikt den 16:e har upprepade gånger lyft fram den djupa ondskan i "relativismens diktatur" som måste bekämpas, eftersom den - genom att sätta förnuftet på loftet - kräver att vi ska anse alla religioner, kulturer och värderingar för lika mycket värda, trots deras innehåll.

Den talande vittnesbörden om den religiösa relativiteten ligger i litanian om "de tre stora monoteistiska och abrahamitiska religioner som uppenbaras i Bibeln", som ber till samma Gud. Liksom relativiteten finns i kyrkfolks uppförande när de tror att de - för att älska muselmän som personer - villkorslöst måste förena sin legitima religion med islam och blunda för att det är oförenligt med icke-förhandlingsbara värden som livets helighet och okränkbarhet, lika värdighet mellan man och kvinna och med religionsfriheten.

Vakna upp! Islam har redan kommit innanför dörren! Det är italienarna själva som främjar den islamiska erövringen, med kardinaler och församlingspräster i spetsen som ägnar sig åt att sprida moskéer! Låt oss befria oss från relativitetens diktatur! Stoppa den islamiska invasionen! Nu räcker det med moskéer!
Låt oss återupptäcka vår själ, låt oss återvinna användningen av förnuftet, låt oss komma tillsammans igen innan vi helt förlorar alla möjligheter att vara oss själva i vårt eget hus!

10 Kommentarer:

Spjutflickan sa...

Allam är journalist vid en av de största italienska tidningarna, Il Corriere della sera, som mer än andra lät Oriana Fallaci komma till tals och stödde henne.

Steve sa...

Knappt 5% här i staden går i kyrkan på söndagen. Så kristna är ni inte.
(Invandrarna har helt annorlunda siffror!)
Och i Sverige tar man sedan p-pillret började användas (1964; nå, 1979) bort 25% av barnen.
Vart fjärde barn tar man livet av.
Nettoreproduktionstalet (som ska vara 1,0) gick under 1 år 1968, och har förblivit under.
1983 hade det ett minimum, 0,769; året efter börjar flyktinginvandringen…
Men nu, i en uppenbarligen meningslös och på det hela taget negativ tillvaro, som man helst inte ska födas till, blir en del människor muslimer. Många invandrare är muslimer. Gudstro i stället för meningslöshet.
Men ni fylls av högljudd vrede och upprördhet…
Varför?

Knute sa...

Jag förstår din ironi Steve, men läs vad Magdi Allam skriver en gång till. Ur kristen synpunkt liknar den gud som muslimer tillber en djävul som förespråkar den djupaste ondska och omoral.

Allam skriver att islam är "oförenligt med icke-förhandlingsbara värden som livets helighet och okränkbarhet".

Kvinnor som blivit gravida vid en våldtäkt måste göra abort, enligt sunnimuslimernas främsta lärosäte, al-Azharuniversitet i Kairo. Skälet ska vara bevarande av samhällets stabilitet.

Borde abort inte vara frivilligt? Nej, "samhällets stabilitet" kräver det. Vilken ynkedom att (som vanligt) ge sig på kvinnorna och tvinga dem att göra abort, i stället för att motarbeta våldtäkterna. Kristen och islamisk moral är verkligen varandras motsatser.

För att inte förnärma någon, så menar jag naturligtvis inte vanliga fredliga muslimer när jag påstår att islamisternas respekt för människolivet är lika med noll. Vid det första mordförsöket på Benazir Bhutto år 2007 använde man en liten baby som man fäst en bomb vid.

Kvinnans rätt att bestämma över sin kropp är ett nonsensargument för "fria" aborter. Numera handlar det om (den muslimske) mannens rätt att bestämma över kvinnans kropp.

"Paret kunde bara tänka sig en pojke. När läkaren som tog fostervattensprovet vägrade säga något om barnets kön hotade mannen att sätta en pistol mot läkarens huvud."

http://everykindapeople.blogspot.se/2008/10/islamisk-moralism-raka-motsatsen-till.html

sperrling sa...

det sista tabuet är faktiskt att sex med djur och människa där avkomma uppstår blir legalt och och då avkomman blir behandlad som vanlig förekommande art och dess sexakt är likamed den sexakt som sker mellan två människor arter.

Steve sa...

Livet har inget värde i sig för gudlösa. Barn tar man bort utan minsta skrupler. (40% i progressiva Kramfors…)
I Holland kan läkare ”euthanisera” små (födda) barn, bara de följer vissa regler. (Groningen Protocol)
I Holland (och Belgien) tar man ”bort” sjuka och gamlingar; intygar två läkare att ’han vill dö’ så dör han.
Så ert liv har inget värde i sig.

Här talar ni om ”Romarkyrkans likgiltighet”. Ah prat.
Hört om påve B16:s tal i Regensburg 2006? (Wikipedia) Till exempel.

Att präster och pastorer i SvK ofta nog inte är (Guds-)troende idag är en annan femma.
Det är en del av grundproblemet. Svenskarna är i stort sett gudlösa idag…

Spydpigen sa...

Lederen af Det islamiske Fællesskab (Ucoii) i Italien, Ezzedine Elzir forfægter det islamiske synspunkt, at alle mennesker egentlig er født muhammedanere med den “eneste sande tro” - ganske vist uden at vide det, men at de som jøder, kristne, hinduer, vantro etc. en dag kan opdage deres egentlige, oprindelige (men forsvundne) tro, islam.

Denne opfattelse minder mig om min barndoms forklaring på fremmede menneskers tungemål: jeg troede, at alle mennesker i verden tænkte på dansk, der altså var verdens grundsprog, og så - på uforklarlig vis - lynhurtigt fik det forvandlet til engelsk eller tysk eller hvad som helst.

Denne barnlige forestilling fortog sig naturligvis snart, da ens tanker begyndte at formulere sig på fremmede sprog..

Knute sa...

Vad lär sig dina barn i skolan om islam ?

Här ett udrag om Muhammed från en amerikansk lärobok för elever i klass 6-12:

“In Medina, Muhammed displayed impressive leadership skills.
He fashioned an agreement that joined his own people with the arabs and jews of Medina
as a single community.
These groups accepted Muhammed as a political leader.
As a religious leader, he drew many more converts, who found his message appealing”

“Det är ren fiktion. Muhammed kastade ut två av de tre judiska stammarna från Medina (för att judarna inte ville acceptera honom som messias, och han stod i spetsen för att mörda 800 judiska män från den tredje stammen, och därefter blev alla kvinnorna och barnen tagna som slavar.”

https://hodja.wordpress.com/2012/05/11/hvad-laerer-dine-born-i-skolen-om-islam/

Steve sa...

En iransk ayatollah lovar $100,000 till den som dödar Shahin Najafi, ”King of Persian rap”. Den farliga låten heter ”Naghi (2:59). Najafi bor i Tyskland sedan 2005. I en sång hade han tydligen ropat till 10:e imaman, Nahgi (år 328 efter Mohammed) och bett honom vittna mot den iranska regimens förtryck.
- Tyvärr lär ni inte förstå något av låten. Men visst svänger den… (om det heter så idag).
- Iran-80 rapporterade.

Knute sa...

Cross-Burning in Slovenia

It is obvious that so-called “artists” are only another name for ideological activists against Christians whose aim, is to generate ideological excess (e.g. symbolic second-class citizenship of Christians) and to support unquestioned superiority of some of the militant secularists who pay no attention to human rights and basic principles of democracy.

http://gatesofvienna.blogspot.se/2012/05/cross-burning-in-slovenia.html

Knute sa...

Milan, Italy: Goodbye Giuseppe, hello Muhammed...

http://www.thelocal.it/20130904/mohammed-most-common-name-among-milan-entrepreneurs

"In a telling sign of Italy's changing entrepreneurial landscape, Mohammed is now the most common name among Milan's small business owners, trumping Giuseppe, according to a list from the city's Chamber of Commerce.

For the first time, a foreign name has taken the top slot in the list, which also includes the arrival of Ahmed.

Nearly 1,600 businesses in Milan are run by men called Mohammed, compared to 1,383 by those called Joseph and 1,131 Marco."

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.