30 juni 2012

USA subventionerar världens sjukvård - något man inte hör i debatten


Ett argument som är populärt i sjukvårdsdebatten är att kostnaderna för sjukvård har skjutit i höjden enormt. Man kan inte döma kostnad enbart efter vad man spenderar, man måste också titta på vad man får för pengarna. Jag är ganska säker på att den sjukvård som var tillgänglig på 50-talet kan man få ganska billigt i dag, men ingen i USA skulle ens vilja ha den, även om det skulle spara lite pengar åt oss.
Vi vill ha de senaste medicinerna, teknikerna, vården, geniala uppfinningarna och den bäst utbildade arbetskraft som är möjlig. Vi vill ha 2012s sjukvård till 1950 års pris!
Att sjukvård kostar mer nu är i stort sett positivt, men det negativa är att mycket av det är slöseri, pådyvlat av regeringen i form av en enorm byråkrati. Vi lägger mer pengar på sjukvård därför att det är väldigt viktigt för oss, men vi spenderar också mer pengar på TV apparater, datorer, telefoner....mycket av det fanns inte ens 1950.

Ett annat argument är priset på läkemedel. Man gör jämförelser med Kanada och att medicin är så mycket billigare där. Vi har en (relativt) fri marknad i USA där läkemedelsföretagen spenderar massor för att utveckla nya konstiga läkemedel. En stor del av kostnaden beror på att man måste uppfylla en mängd reglerade krav. Kostnaden för denna utveckling kallas "fasta kostnader." När det väl är utvecklat, kostar det inte mycket att framställa varje piller. Det kallas "rörliga kostnader." Om folk bara betalar den rörliga kostnaden (eller lite mer) för varje piller skulle det hela inte fungera, eftersom företaget inte skulle få tillbaka den massiva fasta kostnaden för att skapa läkemedlet till att börja med och inget företag skulle försöka utveckla en ny medicin. Kanada, som inte dras med den fasta kostnaden, kan således köpa amerikanska piller till ett pris något över den variabla kostnaden och detsamma gäller för andra länder som inte tillverkar mediciner i sin socialiserade sjukvård. Detta skapar en illusion av att de länderna är bättre, därför att deras medicin är billigare, men det är bara för att USA subventionerar den och tyvärr med Obamacare kommer vi inte att kunna subventionera ens oss själva.

Vi skulle kunna följa den kanadensiska modellen och har superbilliga läkemedel, om vi bara kunde hitta ett mycket mer medicinskt avancerat, mycket friare land som kunde tillverka mirakelläkemedel till sig själv. Vi kan sedan insistera på att betalar dem lite över deras rörliga kostnader för vår andel, om de i sin tur samtycker till att vi kan vara deras parasit.
Alla ni som skryter om att svensk sjukvård är så överlägsen, kan ni hjälpa oss?

Socialiserad sjukvård har egentligen aldrig testats, men nu kanske vi kommit dithän. De som hävdar att det systemet fungerar bäst, har aldrig sett en värld utan ett relativt fritt USA, som utvecklat nya läkemedel, operationsmetoder och andra medicinska framsteg för dem. När USA nu anslutit sig till vansinnet kommer vi att uppleva, att när du tar bort hjärnan från kroppen kommer den inte att fungera.
Hårt arbetande amerikaner i USA har subventionerat människor i andra länder, när de i veckovis står i kö för statens version av sjukvård, bara för att träffa en läkare och få en rutinröntgen (medan deras cancer växer!) Människor, som mycket väl skulle ha råd att betala sin egen vård om det tilläts. Det är en tragedi, så var snäll och sluta peka på det som en "framgång".
Jag befarar att de beslut som tagits i USA kommer att ha en allvarlig effekt även på Sverige.
Den tillfälliga framgång (relativt sett) i en liten grupp av homogena människor kommer att gå samma väg som den plan Sovjetunionen hade för resten av världen. Det accelereras på grund av de demografiska förändringarna som påverkar kultur och attityd, "ekonomisk mångfald" och en åldrande befolkning, som all visar på sprickorna i de utopiska fantasierna.

Just nu subventionerar USA: s fria system världens ofria (socialiserade) sådana och det svider.
Det enda som kommer att svida värre, är när USA förenar sig med dem, utan att någon subventionerar oss alla.

Men det är inte en skatt!Väldigt många människor är upprörda över Högsta Domstolens beslut angående Obamacare

29 juni 2012

Väldigt många människor är upprörda över Högsta Domstolens beslut angående Obamacare.
I stället för att förklara att påbudet strider mot grundlagen kallar man det en skatt i stället. Vad domstolen klargjorde var att det inte strider mot konstitutionen, men det betyder inte att man menar att det är en bra lag.
Affordable Health Care Act är en skatt både ur legal och ekonomisk synpunkt, det är det enda sättet Congress kan tvinga människor att betala. Det är en ekonomisk skatt som kräver mängder av subventioner. Alla får samma fördelar pga. de detaljerade regleringarna av försäkringsbolagen och det finns inget samband mellan vad man betalar in och vad man får tillbaka.

Romney hävdar att det enda sättet att bli av med Obamacare,  är att vi röstar bort Obama i november. Jag har mina tvivel om Romneys intentioner, han införde ju ett liknande system i Massachusett, men han kanske håller sina vallöften bättre än vad Obama gjort efter 2008.
Skatten i USA är nu lika hög eller högre än vad man finner i de så kallade demokratiska socialistiska länderna i Europa. Lägg sedan till kostnaden för  privata sjukförsäkringar till de program som redan finansieras av regeringen.
Landet fortsätter att försämras vad gäller ekonomisk frihet  och det är inte att undra på att saker och ting faller samman och att hela städer går i konkurs.

I själva verket skulle det vara mer förvånande om korthusen inte rasar.
Utan en kursändring under de kommande tio åren kommer USA att passeras av minst ytterligare tio länder när det gäller levnadsstandard.

Tanken svindlar när jag försöker förstå vad som skulle behövas för denna kursändring och för att vända inriktningen av den moderna välfärds-krigförings-staten.  Det hela är så överväldigande,  traditionen så djupt rotad, speciella  intressen så väl organiserade att alla som tror att de skulle kunna åstadkomma en förändring genom att ägna resten av sitt liv åt politisk kampanj, bör ha en djup teologisk syn på effekten av politik.
De flesta människor skulle anse uppgiften lämplig för Don Quijote och själva agera likt Sancho Panza och varna halvgalna riddare från att att slösa bort sin tid.

28 juni 2012

Följ Ideologin

En utmärkt guide i de flesta sammanhang är "Följ pengarna".
 I denna video visar och förklara Bill Whittle,  Obamas och Holders  absolut avskyvärda, hänsynslösa plan och agerande för att med alla medel påtvinga människor sin ideologi.
Det skulle inte alls förvåna mig om Whittle har rätt och att detta är anledningen till motståndet och undanflykterna när det gäller att lämna information.
"Om man vill göra en omelett måste man vara villig att krossa ägg", är ett uttryck som tillskrivs deras partikamrat Lenin, och Obama och Holder tycks inte ha några problem med att krossa 300 mexikaner.

Priset för europeisk immigration

Missa inte Fjordmans senaste artikel!

"I årtionden har västerlänningar  fått höra att invandringen från mindre utvecklade länder i tredje världen är "bra för ekonomin" och kommer att "betala för framtida pensioner." Morten Uhrskov Jensen visar entydigt att detta påstående är fundamentalt fel, inte bara när det gäller Danmark eller Skandinavien men också andra västländer.

Vissa privata företag kan få kortsiktiga fördelar genom att ha tillgång till billig arbetskraft och gränslösa exportmarknader. Socialistiska partier kan cyniskt importera en tillförlitlig väljarbas av efterblivna människor som överväldigande röstar på vänsterpartier,  så att de kan få generösa socialbidrag från de höga skatteintäkter som hämtats från majoritetsbefolkningen. I huvudsak tvingas de vita infödingarna finansiera sin egen kolonisering av utländska människor.

För landet som helhet kommer dock icke-europeisk massinvandring att på lång sikt visa sig vara en odelat social och ekonomisk katastrof. De direkta och indirekta kostnaderna för dagens invandringspolitik genom ökande brottsligheten, ökad korruption och högre kostnader för välfärdssystemet,  plus minskad konkurrenskraft, innovation och genetisk intelligens, kan  läggas till eskalerande kostnader för de länder som redan har problem på grund av ökat  underskott och en skuld som sprider sig som en löpeld.

En dansk tankesmedja har uppskattat att nettokostnaden för invandringen är så hög som 50 miljarder kronor varje år, och de var försiktiga uppskattningar. En studie från Danmark visade att varannan invandrare från tredje världen - särskilt från muslimska länder - saknade kvalifikationer för även de enklaste jobb på arbetsmarknaden.

En ständigt växande grupp av icke-västerländska invandrare i Norge är beroende av socialbidrag. Detta var slutsatsen av en studie gjord av Tyra Ekhaugen vid  Frisch Centre for Economic Research.  Ekhaugens forskning motsäger det vanliga påståendet att arbetsmarknaden är alltmer beroende av invandrare. Studien visade motsatsen."

26 juni 2012

Nu är loppet kört för Väst: islamister till makten i Egypten

År 1895 hade Sverige och Egypten lika många invånare – idag finns det 82 miljoner i Egypten.

Befolkningsexplosionen i den muslimska världen har medfört en folkvandring till Europa. Det är inte alldeles betydelselöst om immigranterna är fanatiska muhammedaner eller inte. Den islamiska 'våren' måste motarbetas, och då är förstås militärstyre att föredra före islamistregimer.

En tredjedel av alla araber bor i Egypten. Det är därför länder som Saudiarabien och Iran har pumpat enorma mängder pengar i moskéer och diverse islamistiska organisationer i Egypten. När man kontrollerar Egypten, har man makt i arabvärlden. Nu är loppet kört för Väst. Islamisterna har vunnit en lätt seger med stöd från USA:s suspekte president Obama, som nu är väg att föra dem till makten även i Syrien.

I de flesta muslimska stater där man har infört fria val röstar man fram muslimska partier som direkt avvecklar demokratin. Det är alldeles uppenbart att islam normalt sett INTE kan förenas med demokrati och mänskliga rättigheter. Båda dessa begrepp är påfund som härstammar från västlig tradition och de har inga motsvarigheter alls i muslimsk tradition.
Att stifta lagar i ett parlament är ju otänkbart när alla lagar kommer från Allah.

. . .Läs mer: Kan Islam anpassa sig?

Ett svek mot alla

The Supreme Court beslutade att i stort sett ogiltigförklara Arizonas immigrationslag SB 1070. Tre av fyra lagbestämmelser underkändes. Bara förslaget om att kontrollera immigrationsstatus i samband med arrestering för andra brott står kvar, men har skickats till 9th District Court för omprövning.Department of Homeland Security (DHS) meddelade att man inte längre kommer att samarbeta med Arizonas polismyndighet när det gäller kontroller av invandring.
Obama-administrationen sade på måndagen att de "säger upp" befintliga avtal med Arizonas rättsväsende och att de har utfärdat ett direktiv till federala myndigheter att vägra vidta åtgärder angående många av de rapporter som DHS får från Arizona-polisen.

Med andra ord, när Arizonas brottsbekämpande myndigheter försöker genomdriva den ena del av lagen om USA invandring, som Högsta domstolen inte slängde ut, kommer Immigrationsmyndigheten antingen att neka att ta emot samtalet eller säga till Arizonas polis att släppa personerna i fråga .. oavsett om de är illegala invandrare eller inte.

The 10th Amendment of the Constitution säger uttryckligen att alla befogenheter som inte reserverats för den federala regeringen faller under de enskilda staternas ansvar. Så om den federala regeringen medvetet vägrar att utöva sina befogenheter enligt lagen borde dessa rättigheter återställas till suveräna stater.

Kan placeras under samma överskrift som min förra litania; "If you don't use it you'll lose it" (om du inte använder den kommer du att förlora den).

Ett exempel på vad som kan hända:

De stackars illegala har ju inga pengar men Obama-administrationen har all sympati i världen för dem. Hur är det med sympatin för de som drabbas av att lagarna inte implementeras?

En sörjande mamma berättade inför en domstol i South Carolina att hon erhållit flera räkningar, inklusive en för rengöring av gatan efter att hennes son dödades av en berusad förare förra året.
Loretta Robinsons son påkördes och dödades av Anna Gonzales, som är en illegal invandrare och Robinson förklarade att hon inte har kunnat arbeta på grund av sorgen och den effekt det haft på henne. Hon har därför inte kunnat betala de räkningar hon erhållit efter sonens död, trots att det inte var hans fel.
"Jag var tvungen att betala för att få bilen bogserad och för att torka upp Justins blod från gatan".

Eftersom Obama inte vill att immigrationslagarna ska efterlevas kommer ingen att se till att det görs, vilket leder till att oskyldiga människor drabbas och dessutom får betala för privilegiet.

Ibland efterliknar konsten livetCaritas är en en välgörenhetsorganisation inom Katolska kyrkan. En av deras medarbetare blev dödshotad i invandrarförorten Hjällbo i Göteborg.

- Det var mycket tydligt, han hotade med straff och med Allah, och att han skulle se till att jag inte skulle få leva. Det var en verkligt otäck stämning och jag blev mycket rädd, säger hon.

Allmänheten får ofta höra att det i Sverige bara finns en massa moderata och fredliga muslimer. Var är då dessa? Varför ser man aldrig några av dem ställa upp och protestera mot islamisterna?

Här en bild från Hjällbo:. . Vad symboliserar Palestinasjalen?

25 juni 2012

Inga särskilda favörer för kafirer

I ungdomsfängelset i Berlin Lichtenrade serveras inte längre griskött eftersom 70% av de 1167 intagna är muhammedaner, men nu vill man göra något åt förbudet. Den parlamentariska kommissionären för brottsbekämpning, Erol Özcaraca gjorde en snabbvisit och fick klagomål över att man varken fick leverkorv och bacon. Özcaraca: "Jag tycker det är fel. Rättigheterna för ungdomarna är begränsade. Jag skulle känna mig diskriminerad."

"If you don't use you'll lose it"


När vi hör en regim beskrivas som totalitär tänker vi oftast på den form som tillämpas i det historiska Sovjet eller Kina. Slutet på det kalla kriget och Berlinmurens fall i november 1989 och den slutliga kollapsen av Sovjetunionen 1991 eliminerade det yttre hotet mot västvärlden från stora militära allianser.
Det vi ser runt omkring oss nu är en ny form av totalitarism, som Frank Ellis beskriver som liberal totalitarism. Med tanke på att ordet "liberal" nu har förlorat allt samband med vad liberal egentligen betyder - vilket är fallet med väldigt många ord som utsatts för en orwellsk omvandling - är liberal diktatur inte motsägelsefullt utan speglar något verkligt. En strävan att förslava oss.

En viktig skillnad mellan de gamla och de nya formerna av totalitarism består i det faktum att kontrollen i första hand kommer att vara psykologisk och kulturell och anti-intellektuell snarare än öppet våldsam. Yttrandefriheten kommer därför att vara ett helt avgörande slagfält. Enligt min mening det viktigaste slagfältet.
Ellis skriver om England och dess möjligheter till överlevnad men det är lika viktigt att försvara yttrandefrihet i hela västvärlden. Det räcker inte med att rätten till yttrandefrihet är en helig tradition och som i USA, inskriven i Bill of Rights (1791). Dessa rättigheter måste utövas. Jag betonar verkligen behovet av att det görs.
Om ett lands medborgare är för rädda för att utöva sin rätt, därför att andra antyder eller hävdar att "det inte är tillåtet att säga dessa saker längre" eller "du inte får säga att" - kan man inte påstå att medborgarna har yttrandefrihet.

Vänsterns psyk-terror i alla former är avsedd att skrämma folk, så att de avskräcks från att utöva sina rättigheter. Målet är att vissa ord enligt Vänstern är "stötande" och "kränkande" och får därför inte användas av vita, oavsett om dessa ord används av svarta. (läs "texterna" till rapmusik och du kommer att se vad jag menar).
Denna skrämseltaktik omfattar och stoppar även all form av offentlig diskussion om svarta brott eller vissa invandrares oacceptabla beteende.

Det är både kort-och-långsiktiga faror med att inte yttra sig.
På kort sikt kan angelägna frågor kring ras inte öppet diskuteras eller hanteras på grund av att "Guardian-läsarna" censurerar diskussioner och analyser. På lång sikt gäller att om man vant sig vid att inte utöva rätten till yttrandefrihet, därför att vissa områden anses vara tabu - även om det är allvarliga frågor som berör alla - kommer folk så småningom att acceptera ytterligare allvarliga begränsningar av rättigheter och yttrandefrihet.
Det som pågår just nu är en social och psykologisk kontroll, som leder till utfrysning och fördömande i media och riktas mot vita som pekar ut brister i mångkulturen. Även om det inte har någon juridisk kraft, kommer det så småningom att ge vika för formella rättsliga påföljder mot användningen av vissa ord och diskussionen av vissa idéer.

Låt oss börja med att öppet diskutera:
Varför har så många politiker och akademiker gett efter för kraven från mångkulturalism, när alla bevis i världen visar att "mångfald inte är styrka" och att det finns ett enormt motstånd mot konsekvenserna av massinvandring?

Hela Frank Ellis artikel här.

24 juni 2012

Obamas mål är att förstöra The American Dream

Se på allt som han gjort.
Han favoriserar en stor omfattande regering och mängder av nya åtgärder för att reglera och motarbeta den fria marknaden. Han tror inte på det kapitalistiska systemet. Alla hans handlingar tyder på det och han kommer inte att böja sig det minsta.

Han är fast besluten att bringa USA på knäna med sina utgiftsplaner och sin miljöpolitik. Det är medvetet och avsiktligt.
Den amerikanska drömmen är drömmen att lyckas. Vare sig det är i form av ett fint hem, eller lyckan i att ha en fungerande familj, eller framgång genom ett företag man byggt upp - finansiell framgång, välstånd, frihet och företagsamhet. Allt detta är framgång som sammankopplas med den amerikanska drömmen.

Den amerikanska drömmen är att starta med två tomma händer och kunna bygga upp allt det där du vill ha genom att vara smart, flitig och villig att arbeta för det. Och på samma gång ge arbetstillfällen till andra som vill förverkliga sina drömmar.

Obamas dröm handlar om skatter och utgifter - det är det enda han kan.

Han försöker ta från dem som utför något och ge bort det i form av statliga program, som alla har någon form av etikett märkt "rättigheter" och det skapar fler och fler hjärntvättade människor som faktiskt tror att de har "rätt" till dessa pengar.

Det är sjukt och den attityden kommer att förstöra den amerikanska drömmen. Det är genomgripande i Amerika och många är inte längre medvetna om att den amerikanska drömmen ens existerar - tack vare att regeringen tillåtits växa över alla gränser

Obamas tänkesätt är väldigt småskaligt, även om han tror att han ser den stora bilden.
Bara tanken på att människor här i USA nu talar om möjligheten att Obama kan bli omvald är häpnadsväckande för mig.
Vad har hänt med det America jag flyttade till för nästan 30 år sedan? Vem kunde då tro att Amerika någonsin skulle rösta för omval av denna person?

23 juni 2012

Det ser lovande ut för Romney

Enligt Rasmussens opinionsundersökning ser man nu en stadig trend i kapplöpningen mellan Obama och Romney.
Fast and Furious...arbetslösheten... ekonomin...väger tungt.
Inte någon av de tidigare McCainstaterna är ens i närheten av att svänga över mot obamasidan.
Tror ni att det vanliga media skriver om det? Politico, HuffPo, WaPo, CNN Politics, MSNBC, ect...?


Om Obamakampanjen någonsin hade tillstymmelsen till klass så har emellertid botten gått ur nu.

"Om någon du känner planerar att gifta sig eller fira födelsedag, uppmuntra släkt och vänner att donera pengar till Obamas kampanj i stället för att spendera pengar på gåvor."
Jag skojar inte.

Bara föreställa dig hur överlycklig ett ungt par kommer att bli om faster eller morfar säger efter bröllopet: "Hej, jag donerade $ 50 till Obamas kampanj istället för att skicka dig en check. Är du inte glad nu?"
Det är så lurendrejare och kultledare fungerar, eftersom de anser att de har rätt till allt du har, oavsett vad det är.
Ingen skam och inga gränser.


22 juni 2012

Air Force One Efter att ha kört över Kongressen och rammat igenom amnesti för hundratusentals illegala invandrare, fattas det  inte mycket för att officiellt ge fullvärdig amnesti till alla olagliga välfärdskolonister så att  Obama tillskansar sig röster från alla Hispanics.

Dags att döpa om presidentens flygplan.

Dansk Folkeparti: Stoppa alla somaliska asylärenden

Detta bör nog svenskarna höra. Inga andra är så svåra att integrera som somalier. Så stoppa det!

Dansk Folkepartis invandringspolitiske talesman, Martin Henriksen, säger att vi nu ser följderna av den röda regeringens slappa hållning på utlänningsområdet.

- Denna extraordinära utveckling bör få regeringen att stoppa myndigheternas behandling av somaliska fall så att inga somalier kan få asyl i Danmark, och under tiden bör regeringen söka ett närmare samarbete med bland annat Kenya för att inrätta ett system där alla somaliska asylfall behandlas i närområdet.

- Förslaget innebär att när en somalier reser till Danmark och ansöker om asyl, skickar vi tillbaka honom, till ett center, och här ser vi på frågan. Får vederbörande sedan asyl, åtar vi oss att hjälpa med t ex arbetsträning, och slussar sedan ut honom i närområdet, inte i Danmark.
Martin Henriksen föreslår att detta system körs som ett försök, som därefter kan utvidgas till andra asylgrupper.

Bild: Mogadishu i Somalia är inte längre världens farligaste stad.

21 juni 2012

Här är nästa kapitel

Om ni inte är insatta i vad skandalen Fast and Furious handlar om läs detta först.

Igår röstade utredningskommittén och bestämde sig för att stämma  justitieminister Eric Holder för "ohörsamhet" (det bästa ord jag kan komma på)  eftersom han vägrar att lämna ifrån sig dokument  om vem som gav order och hade högsta ansvar för operationen.
 Skamligt nog röstade inte en enda Democrat i kommittén för beslutet  -  de följde helt partifärg.  Nu går det vidare till The House och vi kan vänta oss en fullständig omröstning nästa vecka.  Man kan  hoppas att några Dems i The House  har mer respekt för Konstitutionen och den ed de svurit att upprätthålla.
Kommitténs ordförande kommer att yrka på tillstånd att vidta juridiska åtgärder för att tvinga fram ett överlämnande av dokumenten. Holder med stöd av Obama kommer att hävda "executive privilege" - (undantag från regler - verkställande privilegium.)
Executive Privilege är en mycket viktig underförstådd makt, som använts i olika former sedan George Washington var president. Det har missbrukats för att skyla över oegentligheter, dölja pinsam information eller föra fram en politisk agenda och för varje gång det används minskar det möjligheten för framtida presidenter att hävda det med rätta.
Den bästa möjlighet Kongressen har, är att förmå råttorna att lämna det sjunkande skeppet.

Och på tal om partipolitik och hyckleri - Lyssna till denna video från 2007 där senator Barack Obama  talade om hur nödvändigt det är för en  justitieminister att vara oberoende - att han är  folkets advokat och inte presidentens och att han måste följa lagen. 
Och  hur en president och en justitieminister inte får gömma sig bakom "executive privilege"

Jag antar att det beror helt och hållet på rasism om människor blir upprörda när en svart president och en svart justitieminister gör det.Hela detta skamliga arrangemang om att avsiktligt ge kriminella personer tillgång till amerikanska vapen, var ett led i att avväpna och misskreditera laglydiga amerikanska medborgare. Liberaler hävdar att regeringen är beskyddaren av alla våra friheter och därför behöver vi inte bekymra oss om att skydda oss själva och våra nära och kära.
Man behöver bara titta på Chicago för att inse det dåraktiga i detta påstående.   Men det verkliga skälet till att man vill  ha en obeväpnad allmänhet är att sådana människor är maktlösa inför en väpnad regering och därför fogliga.  Liberaler och Democrats vet mycket väl att nyckeln till ohämmad makt  är att först avväpna medborgarna.

20 juni 2012

Den rätta stilen

 Obamas kampanj satsar på någonting nytt för att dra in pengar från sina rika anhängare och samarbetar med modedesigners för att sälja Obama-kläder till höga priser.
Ja, du kan också bidra till Obamas kampanj genom att köpa en spiffy Tony Burch väska för 75 dollar; en Dianne von Furstenberg-väska för 85 dollar; ett Rachel Roy Tank Top för 55; eller ett hundkoppel och halsband från Thakoon för politiskt medvetna jyckar,  för endast  45 dollar;  en Marc Jacobs hundskjorta "I bark for Obama" för ynka 40 och om du vill ha en egen, kostar det bara fyra dollar mer.


Och naturligtvis, erbjuder man sin egen version av en Arafat-sjal  från Monique Péan, ett verkligt sprängfullt objektet för 85 dollar, som garanterat kommer att "fängsla" publiken vid nästa Manhattan eller Hollywood-party. Det verkar som de behöll den grundläggande designen och helt enkelt varierade mönstret något.

Arafatsjalar har blivit  mode i vissa kretsar, så jag antar att det är bara är naturligt att Obama -kampanjen försöker  fånga den marknaden, med tanke på den politik de för mot Israel.

Här är ett exempel på den verkliga varan.
Och även påven Benedict har en, så det måste verkligen vara inne.

Sjalen är ju en symbol för jihad mot judarna och i dag kan det jämställas med att bära en nazistisk armbindel offentligt. Det är arbetsklädseln för självmordsbombare, för Hamas, för Islamic Jihad, för "palestinska" myndigheten med sin egen förintelseförnekande diktator, och man ser dem vid varje anti-Israel-demonstration.

Tjusigt! Visa ditt stöd för USA:s mest anti-israeliska president och köp din egen idag!

19 juni 2012

Tingeling-ekonomi

Kommer ni ihåg scenen från pjäsen Peter Pan när publiken uppmanas att klappa i händerna om de vill att Tingeling ska leva? Grekiska valet gör det ännu mer uppenbart att det är där vi är nu.

Europas politiker har givit upp kontrollen av valutan och lämnat den till Europeiska Centralbanken. De skulle ha gett den till den Fria Marknaden i stället.
Ekonomin är nu bortom all kontroll vad gäller nationella regeringar, och varje nations politiker begär någonting som ökar utgifterna genom att de lånar pengar till låg ränta. Det är vad de nordligaste EU-länderna gav till PIIGS fram till för ett par år sedan och nu är det dags att dela upp förlusterna.

Det började i panik och nu slutar det i Inbillning.  Först gick bankerna omkull och räddades av regeringarna, sedan gick regeringarna omkull och måste lösas ut av - vem?  Internationella finansiärer som får sina pengar från - Var? Från centralbanker som kommer att trycka gigantiska summor för att ersätta alla de pengar som helt enkelt försvann genom den skuld som drev bankerna i konkurs.
 Och om vi alla klappar ljudligt i händerna och accepterar illusionen att de nyligen tryckta pengarna  har  faktiskt värde - om vi alla klappar riktigt hårt och säger att vi tror på älvor -kan hela showen fortgå och vi kommer att bli rika igen.
Det är smärtsamt att stå inför sanningens ögonblick. Det är mycket enklare att acceptera en illusion: gratis pengar.
 G20 mötet i Mexico går ut på att förmå Merkel att fortsätta låtsasleken. Hon har tidigare låtit tuff men när det kommer till kritan alltid gett med sig och accepterat varje "räddningsaktion".
Eurokraterna fortsätter att insistera på att räddningsaktionerna måste fortsätta. De insisterar också på att europazonen behöver en internationell regering med kontroll över den inhemska finanspolitiken: beskattning, utgifter och upplåning.

Väljarna vill inte ha nedskärningar i den offentliga sektorns sociala utgifter. De kommer att kasta ut alla politiska partier som föreslår det som en permanent lösning.
Väljarna vill inte heller se sina statskassor plundrade av eurokraterna och kommersiella banker för att rädda PIIGS-länderna  en gång till, eftersom det aldrig kommer att ta slut.
Inte heller vill de ge upp sin politiska suveränitet till euro-området. De vill inte att tyskarna ska bestämma hur stort underskottet man ska ha.
De vill inte heller lämna EU eftersom de förväntar sig att Tyskland ska betala räkningen för evigt, så att lokalbefolkningen kan bygga upp bankkonton i euro i Tyskland i stället för i sina egna insolventa banker.
De vill inte heller ha  inflation av euron. Så vad vill de ha?

De vill klappa i händerna och hålla liv i Tingeling trots att hon har obotlig cancer. Men de kan  klappa så mycket de vill.  När showen är över,  kommer bankerna att ha en hög med "löften" som är värdelösa.

18 juni 2012

Själv har jag inga synpunkter på homovigslar...

... men Katrine Winkel Holm skriver tänkvärt och läsvärt om det:

"I måndags hölls i Danmark ett massbröllop. Åtta ärevördiga biskopar ingick äktenskap med tidsandan  genom att leverera den vigselritual som jämställdhets- och kyrkominister Manu Sareen har beställt från dem. Flera av dem är egentligen motståndare till en sådan ritual, men som rena ritualautomater gör de precis vad Sareen begär.

Resultatet är en kopieprodukt med extraordinär hög klichéprocent.

Skapelseberättelsen, som annars har varit ett fast element i alla danska bröllopsritualer sedan reformationen, utelämnas, till gengäld har man skapat en hemmagjord bön om att lägga 'våra liv i varandras händer' - inte i Guds hand. ...

Medunderskrivare på detta självbedrägliga dokument, som förtjänar en kortare livslängd än ett specialerbjudande från Netto, är Viborg-biskopen Karsten Nissen.
Jag tycker att den här mannen bör nomineras till årets opportunistpris.
Vi har här att göra här med en biskop som för två år sedan sade att den som gifter sig med tidsandan snabbt blir änka, varefter han själv ingick äktenskap med den.
En sådan biskop är en duktig meteorolog, men en dålig teolog. Och det är folkkyrkans olycka att den leds av vindflöjlar som honom. ..."

- - -
Kommentar: Sannerligen en dålig teologi när man börjar ändra på Bibelns ord för att få dem att passa in.
Äktenskap är något som två människor själva definierar, och ingenting staten ska lägga sig i (om det inte handlar om tvångsäktenskap). Likaså borde Kyrkan själv få definiera vad som är äktenskap utan statlig inblandning.

17 juni 2012

Det storslagna finns i Kina

Här är är ett tydligt meddelande från Obama-administrationen, via Joe Biden, levererat till USAs guvernörer."Om jag skulle binda för ögonen på amerikaner och ta dem till några  flygplatser eller hamnar i Kina, och sedan till en av era städer och frågar dem vilken som är i Kina och vilken som är i Amerika  skulle de flesta amerikaner  säga, "Det stora och fantastiska är i Amerika.  Men så är det inte!

Democrats har aldrig drivit valkampanjer genom att tala om vilka de verkligen är. De avslöjar aldrig sin agenda om en enormt stor, allt överskuggande-regering och "vi-vet-bättre-än-du-hur-du-ska-leva-ditt-liv".  Istället drar dessa stora Lurendrejare fram den gamla "moderata" masken, och döljer sina extrema liberala intentioner till efter valet. Obama vann presidentposten 2008 genom att låtsas att han var en moderat.

För att bli omvald, har Obama emellertid nu lättat på alla bromsar och går modigt dit ingen Democrat har gått förut. Obama har i stort sett sagt, "Låt det bära eller brista. Jag kommer inte att klä ut mig till moderat. Jag kommer att driva kampanjen som en fullskalig anti-kapitalist, anti-konstitutionell, progressiv / socialist."

.. Jag säger det igen: Obama förstör avsiktligt USA: s ekonomi.  Det är med stolthet, som han är välfärds-och-matkupong-president.
Obama anser att Konstitutionen och kapitalism är orättvisa och måste ersättas med social rättvisa.
Presidentens tydliga, aggressiva angrepp på vem vi är som nation är utan motstycke. Obama har dragit en linje i sanden och förkunnar att detta är krig:  - de som drar vagnen gentemot de som bara sitter i och åker - svarta mot vita - de som hyser förakt för USA gentemot de som älskar landet!

Jag talar inte om en utländsk diktator som hamrar med sin sko i FN och skriker, "Vi kommer att begrava dig!" Den som avser att avsätta Amerika som världens supermakt är den nuvarande presidenten i USA, Barack Hussein Obama.

(Lloyd Marcus)

"Kan läsaren förklara för mig varför SD:s logga saknas?"

... frågar bloggen MXp
Svar: Politiker och journalister i överklassvänstern är livrädda för arbetarklasshögern och därför censurerar de bort Sverigedemokraterna inklusive vanliga människors oro över massinvandringen och det ökande våldet.

16 juni 2012

Får Dominic komma hem nu?Fallet Dominic Johansson har placerat Sverige högt på "Skam-kartan" i världen.

Nu äntligen, efter 3 år, har Tingsrätten beslutat att gå emot Socialnämndens yrkande om att vårdnadsrätten ska fråntas föräldrarna.
Familjen Johansson har lidit fruktansvärt och socialarbetare och myndigheter har gjort familjens liv till en mardröm, medan resten av Sverige i princip har tittat på och gäspat.

Enligt Home School Legal Defense Association har svenska tjänstemän brutit mot flera av familjens grundläggande mänskliga rättigheter, erkända av en mängd olika fördrag och konventioner.
Familjen slets isär och man förnekade ett barns rätt att leva med sina föräldrar, som älskar och aldrig vanvårdat honom, enbart därför att byråkrater anser att de har rätt att bestämma hur andras barn ska få sin utbildning!


Upplysningsvis kan nämnas att:

Mer än 2 miljoner amerikanska elever i årskurserna K-12, undervisades hemma under 2010. Det står för nästan 4 procent av alla barn i skolåldern, enligt National Home Education Research Institute. Studier visar att de som går vidare till college, har kunskaper som överträffa andra studenters.
Hemundervisade studenter tar också examen i högre takt än deras jämnåriga - 66,7 procent jämfört med 57,5 procent - och har högre medelbetyg.

De är också bättre socialiserade än de flesta gymnasieelever, säger Joe Kelly, en författare och expert på föräldraskap, som hemundervisade sina tvillingdöttrar.

"Jag vet att det låter bakvänt eftersom de inte är tillsammans med tiotals eller hundratals andra barn varje dag, men jag skulle vilja hävda att det är därför de är bättre socialiserade", säger Kelly. "Många hem-undervisade barn deltar i idrott och umgås mer med elever i olika åldrar."

Eftersom hemundervisade studenter ofta tillbringar mindre tid i klassrum ger det dem större möjligheter att komma ut i världen och samarbeta med vuxna och tonåringar.
"Socialisering är verkligen inte något problem. De får en hel del av det."
Hemundervisade studenter väljer ofta akademiska och sociala yrken för att de tycker att de är viktiga och meningsfulla.
De måste själva bedöma hur de ska använda sin tid...något som andra studenter har schema-lagt för sig. ...40 minuter av det ena ...40 minuter av något annat.

Allt detta vet vi som under en tid varit aktiva inom hemundervisning.

Rädslan för generaliseringar

I förhållande till sin folkmängd tar Sverige emot oproportionerligt många om man jämför med andra länder i Europa. Migrationsverket massbehandlar asylärenden och naturligtvis slipper det igenom en och annan ful fisk. En viss vaksamhet anbefalles. Det är ingen hemlighet att många krigsförbrytare och terrorister har fått en fristad i vårt land.

Så vad vet vi egentligen om de syrier som söker asyl? Syrien är nu det fjärde största ursprungslandet för asylsökande i Sverige.

Nu har det framkommit att det var sunnimuslimska rebeller som utförde Houla-massakern. Mördarna tillhörde alltså oppositionen, inte regeringen. Många flyktingar väntas till Sverige, förmodligen från båda sidor. Vi får hoppas att de inte har blodiga händer.

Lägg märke till att det inte var en generalisering. Även om några flyktingar inte har rent mjöl i påsen, må ingen skugga falla över de skötsamma. Men det finns en politisk korrekthet som är alldeles för ängslig, som i denna artikel, ”Sluta generalisera om invandrarna”:

”BRÅ dokumenterade 2005 att 99,78 procent av utlandsfödda inte misstänkts för sexualbrott, medan 99,96 procent av dem som fötts i Sverige av svenska föräldrar inte misstänkts för det under samma period.”

Naturligtvis inte ett generellt invandrarproblem men det finns problem ändå. En viss skillnad är det ju, 0,18 procent. Skillnaden blir dessutom större om man räknar bort alla laglydiga, då blir det 0,22 procent jämfört med 0,04 procent. Således är det över fem gånger så vanligt med sexualbrottslingar inom utlänningsgruppen jämfört med inom svenskgruppen! Lägg märke till att det är relativa tal - eftersom svenskarna är så många fler utjämnas skillnaden.

Överfallsvåldtäkter har ett direkt samband med gärningsmännens primitiva ‘kvinnosyn’. Problem med olika gruppers kriminalitet ska inte sopas under mattan. Sluta inte diskutera problemen med massinvandringen. Som jag skrev på tal om Sannfinnarnas riksdagsman Jussi Halla-Aho, rädslan för att folk skulle bli rasister av en sådan debatt är överdriven.

Al-Qaida, Muslimska Broderskapet med flera – de är där allesammans - syriska rebeller försökte få en reporter dödad för att sedan kunna kasta skulden på Assad:
15 juni 2012

Springnota

Efter att ha ökat statsskulden mer än någon annan president i historien - kanske mer än alla andra presidenter tillsammans om hans idéer inte stoppas - drog Obama applåder bland sina supporters vid en kampanjmiddag. Han skyller i vanlig ordning på Bush och sade att han ärvt skulden och att allt var "strukturellt inbakat".

"Om de försöka ge dig en massa fakta och siffror som tyder på annat, berättar de inte att de bakade in allt det här i kakan...
Åsikten att vi på något sätt orsakade underskotten är helt fel. Det är bara inte sant.
Så när allt blandas in med alla räntebetalningar, är det som när någon går till en restaurang och beställer en stor middag med biffstek, martini och allt annat och när du sätter dig lämnar de bordet och anklagar dig sedan för att driva upp notan. Det är vad de gör", sade han.

Nästa dag gav Obama sig själv, två barberare och två soldater en något tidig Farsdagsgåva genom att bjuda alla på lunch. Gruppen småpratade om hur det är att vara pappa medan de åt revbensspjäll med tillbehör.
Sedan lämnade man lokalen utan att betala notan på 55 dollar.
HaHaHa!

White House rättade till det hela senare på dagen.

Finlands häxjakt på det fria ordet

I Helsingfors fastslog Högsta domstolen den 8 juni att Sannfinnarnas riksdagsman Jussi Halla-Aho var skyldig till "anstiftan till hat mot folkgrupp" för blogginlägg han gjorde under 2008 som jämförde islam med pedofili, och för sarkastiska kommentarer som antydde att invandrare från Somalia är benägna att stjäla och leva på socialbidrag.
"Det finska vinterkriget är över för länge sedan. Nu för finnarna, det tidigare så frihetsälskande folket, i gengäld krig mot yttrandefriheten året runt." Hodja


Detta är ett justitiemord! Jussi Halla-Aho gjorde sig inte skyldig till förtal, varken av någon så kallad profet eller av någon folkgrupp. För det första är det inom islam en fastslagen sanning att Muhammed gifte sig och hade sex med en minderårig flicka. För det andra bekräftar siffror och statistik påståendet om somalier.

Det är möjligt att Halla-Aho uttryckt sig alltför generaliserande, men i så fall borde domstolen begripit att han omöjligt kan ha menat "alla" somalier. Problem med olika gruppers kriminalitet ska inte sopas under mattan. Rädslan för att folk skulle bli rasister av att debattera sådant är högst överdriven.

Det är en skandal som inte är värdigt ett rättssamhälle att Finlands högsta domstol i sin dom nämner Halla-Ahos åsikter om pedofeten. Det är mer än lovligt partiskt. Jesus är det ju fritt fram att håna på det grövsta utan att någon blir dömd för hädelse.

14 juni 2012

Kommer Holder att lämna in sin avskedsansökan?


Minst två gånger tidigare har jag skrivit om skandalerna Fast and Furious och Gunwalker.  Skandalerna som varit under "utredning" i över ett år och som alla,  kapabla av en gnutta logiskt tänkande,  är övertygade om att både Obama och Eric Holder hade full vetskap om,  men ändå lät det fortgå.

Nu säger ryktet att nya  källor inom justitiedepartementets huvudkontor har kontaktat utredningsman Issas kommitté och ansökt om  "whistleblower status" (att få beskydd om de träder fram och avslöjar vad de vet)
Det är minst två av Eric Holders underordnade som säger sig ha kunskap om  Holders  agerande före och efter 4 februari 2011. Holder förnekar i ett brev att justitiedepartementet och dess underordnade organ kände till "gunwalking." Amerikanska justitiedepartementet har senare erkänt att detta var en lögn.
 Om det stämmer, kan en eller båda  av dessa uppgiftslämnare  vara den man kallar "mullvad" (mole) som tidigare  sägs ha läckt dokument, inklusive wiretap-meddelanden, till utredarna.
Vad de sitter inne med kan vara slutet för Holder och inte ens talman Boehner  (R) kommer att kunna stoppa det. Vad vet man - Boehner kanske hoppar högt och agerar som om det var hans idé.

Dessa nya rykten om två uppgiftslämnare, denna gång från Eric Holders inre krets, kan vara en anledning till att kongressledamot Issa skickade ett sista erbjudande till Holder om att det är dags att förhandla på allvar....eller annars....

Till och med NBC som inte alls intresserat sig för skandalen under hela den tid som gått,  tog upp det i sina nyhetssändningar i går.

Här följer en sammanfattning av vad de fem viktigaste anklagelserna mot *ATF och **DOJ handlar om:
  1. Att de instruerade amerikanska vapenåterförsäljare att gå vidare med tvivelaktig och illegal försäljningen av skjutvapen till misstänkta vapensmugglare.
  2. Att de tillät och tom. hjälpte till att frakta dessa vapen över gränsen till Mexiko för att "öka antalet" skjutvapen beslagtagna i Mexico , men från den civila amerikanska marknaden - och därmed motivera fler vapenrestriktioner för amerikanska medborgare och ge mer makt och pengar till ATF.
  3. Att de medvetet undanhöll detta från de mexikanska myndigheterna trots att deras egna agenter hade invändningar.
  4. Att vapen som ATF lät "vandra" till Mexiko var inblandade i morden på gränsvakten Brian Terry och agent Jaime Zapata, samt minst hundra mexikanska medborgare.
  5. Att alltsedan Brian Terrys död, den 14 december, har Obama-administrationen bedrivit en fullständig mörkläggning av fakta bakom vad som kommit att kallas "Gunwalker Skandal".

*Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms
**Department of Justice

Danmarks första minaret blir 20 meter hög‏

"Vad kommer Frank Jensen göra den dagen man ändå börjar kalla till bön med en högtalare från tornet? Han kommer förmodligen göra som man gjorde i Oslo: ingenting." Ole Gerstrøm

Enligt överborgmästare Frank Jensen (S) är det just på grund av att minareten inte kommer att orsaka betydande olägenheter för omgivningen - inte heller buller - som det ges dispens från lokalplanens krav på att byggnaden högst får vara 12 meter hög.

"Situationen skulle vara annorlunda om det kallades till bön, och för mig är det viktigaste att Köpenhamns muslimer får bygga moskén och minareten, så att de kan utöva sin religion i vackra omgivningar."

Bild: Sänk volymen på minaret-högtalarna!

13 juni 2012

Mer Fascist än Socialist

En av anledningarna till att många av Wall Street-ockupanterna hyser motvilja mot Obama är därför att de tyckte att han inte är tillräckligt mycket socialist. Han ägnar sig åt svågerpolitik bland de stora företagen, vilka i gengäld stöder hans politik och finansierar hans kampanj. Ockupanterna skulle föredra att de flesta företag och branscher var helt nationaliserade, men Obama föredrar att kontrollera bakom kulisserna, samtidigt som han låtsas att han stödjer den fria marknaden, så som han har gjort med GM.

Så det är inte helt riktigt att kalla Barack Obama "socialist." Han är visserligen en fiende till den fria marknaden, och vill att politiker och byråkrater tar de grundläggande besluten om ekonomin. Men det betyder inte att han vill att Staten ska vara ägare av produktionen, vilket anses vara en allmän definition av socialism.

Vad president Obama strävar efter är mer försåtligt: Han vill ha statlig kontroll av ekonomin, medan ägandet ska vara i privata händer. Det kallas fascism. På så sätt kan politikerna reglera och bestämma, men när deras ljusa idéer leder till katastrof, kan de alltid skylla på den privata sektorn, som äger företagen.

Om Staten är ägare av produktionen innebär det att politiker också måste stå till svars för konsekvenserna av sin politik och när dessa konsekvenser är katastrofala - är det något som Barack Obama undviker som pesten.
Vad socialism, fascism och andra Vänster-ismer har gemensamt är att en del "mycket kloka människor" som de själva - anser att de måste fatta beslut för andra människor, som de utgår ifrån är mindre kloka, dvs resten av oss, och se till att regeringen tvingar på oss deras synsätt. Men det gäller inte bara Världen; det innefattar också att de ser sig själva som överlägsna varelser. I USA går emellertid deras vision stick i stäv med "We the People"

Oavsett vilken ekonomisk strategi Obama använder, är slutmålet detsamma: total enväldig kontroll från den verkställande delen av regeringen (Executive branch) samtidigt som de åsidosätter de andra federala grenarna av Konstitutionen och omvandlar nationen och ekonomin till ett Vänster-Utopia styrd av elitister.

Sunni-rebeller ansvariga för Houla-massakern

. . Mördarna tillhörde rebellerna, inte regeringen:

“Flera dussin medlemmar av en familj som hade konverterat från sunni till shia-islam slaktades. Medlemmar i en alawifamilj dödades också, liksom familjen till en sunnimedlem av det syriska parlamentet som betraktas som en kollaboratör."

“Det är upplagt för ett gigantiskt etniskt-religiöst mördande och ingen verkar för närvarande kunna göra något åt det.”
Lögnen från Houla: En politisk och medial skandal i högsta grad:

“Den 25 maj dödades i den syriska staden Houla över 100 civila på det mest barbariska sätt, de flesta av dem kvinnor och barn. Redan några timmar efter massakern dök de första bilderna upp på internet och den vanliga enhälliga kören av västliga massmediers propaganda började sätta sig i rörelse:
Naturligtvis kunde det 'bara' vara under Assads ledning som denna förbrytelse begåtts. ...

Först den 8 juni kom äntligen sanningen fram till en större västerländsk tidning, Frankfurter Allgemeine Zeitung: det var rebellerna som hade ansvarat för massakern. ...

Men lögnhistorierna i de västliga medierna fortsätter som om ingenting hade hänt. ...

Dock händer det att västerländska journalister får en liten smula 'straff' för sina manipulationer, om än från en oväntat håll, nämligen från sina 'vänner' som de har kastat sin kärlek på:
Sunnimuslimska miliser (eller 'oppositionen' som de givetvis kallas i västerländsk press) använder uppenbarligen ibland dåraktiga journalister som kanonföda mot de syriska regeringtrupperna, i full förvissning om att döda västerländska journalister mördade av Assads 'krigsförbrytare' kommer att tjäna deras egen sak.”

Vad vet vi egentligen om de syrier som söker asyl i Sverige?

“Människor som gör så här mot barn hör inte hemma i någon mänsklig civilisation. Folk som håller upp barn som lemlästade köttklumpar framför en videokamera medan de skriker och ylar på sin avgud, har ingenting att göra i civilisationen.

Jag kommer att motsätta mig varje flykting från deras kulturkrets, de kan blöda till döds för varandras händer tills de eventuellt kan ansluta sig till en gemensam mänsklighet. Barbariet måste inkapslas.”

Extra kusligt blir det nu när det avslöjas att det är "oppositionen", inte regimen, som var ansvarig för massakern. För hur kommer det sig att västliga media så villigt sprider en lögnaktig version?

De evinnerliga förbuden är typiska för landet

En reaktionär reflektion över att så många inte avslutar sin skolgång:

"Det är faktiskt glädjande om våra unga män snabbt försvinner från utbildningssystemet. För det är min klara övertygelse att ju längre man är i utbildningssystemet, desto mer kulturmarxistisk blir man. Det är därför uppmuntrande att de unga männen vänder ryggen till ett system som systematiskt indoktrinerar dem mot Gud, mot naturen och mot deras rätt och arv."

Mot det kan man invända att många av dem dyrkar en annan gud är Gud. Deras familjer fick uppehållstillstånd och medborgarskap, och sen fritt fram strunta i att tillägna sig kunskaper och värderingar som går emot vad deras avgud säger, eller ens lära sig svenska språket ordentligt.

Därav det senaste kulturmarxistiska påfundet från de svenska Sossarna: skolplikt på sommarlovet för elever med dåliga betyg. Förslava barnen, de ska vara statens egendom. Ha-ha, säger förortsgängen, och bränner ner en skola till.

Det blir trångt i sommarskolorna: 174.500 asyl- och anhöriginvandrare förväntas söka asyl i Sverige under 2012 och 2013.

De evinnerliga förbuden och påbuden är typiska för landet. Vilka klåfingriga politiker. Avskaffa "skolplikten" i stället, det skulle räcka med "undervisningsplikt" som man har i andra mer förnuftiga och fria länder. Om barnen har de nödvändiga kunskaperna kan det alltid kontrolleras med prov.

Snart blir det väl lagstiftat att alla barn måste gå i mångkulturella skolor. När alla har det lika dåligt har socialismen nått sitt slutgiltiga mål.

.

12 juni 2012

Endast i Amerika...


1) Endast i Amerika kan politiker hålla tal om hur giriga de rika är, under en kampanjmiddag som kostar 35.000 dollar per person.

2) Endast i Amerika kan man hävda att regeringen fortfarande diskriminerar svarta amerikaner när vi har en svart president, en svart justitieminister, och där ungefär 18% av den federala arbetskraften är svart. (12% av den totala befolkningen är svart.)

3) Endast i Amerika kan de två personer, som har mest ansvar för vår skattelagstiftning,   BÅDA vara skattefuskare, men rösta till förmån för högre skatter.
(Timothy Geithner, chef för Treasury Depertment  och Charles Rangel, en gång chef för Ways and Means Committee,)

4) Endast i Amerika kan vi ha terrorister som dödar människor i Allahs namn och samtidigt ha media som främst framhåller att muslimer kan skadas av motreaktioner.

5) Endast i Amerika kan vi tvinga människor, som lagligt vill bli amerikanska medborgare,  att vänta i åratal i sina hemländer och betala tiotusentals dollar för förmånen,  medan vi diskuterar  hur vi på enklaste sätt kan låta landets illegalt bli amerikanska medborgare.

6) Endast i Amerika kan de människor som vill balansera budgeten och följa landets grundlag betraktas som "extremister".

7) Endast i Amerika måste du presentera legitimation för att lösa en check eller köpa alkohol, men inte för att rösta.

8) Endast i Amerika kan folk kräva att regeringen utreder om ett oljebolag (Marathon Oil) roffar åt sig på allmänhetens bekostnad när bensinpriset går upp,  men vinsten ändå är mindre än hälften av avkastning från ett företag (Nike,) som gör tennisskor.

9) Endast i Amerika kan regeringen dra in mer skatte-dollar från folket än någon nation i historien, men ändå per år spendera en miljon miljoner mer än vad man har,  ( 7 miljoner dollar per minut) , och klaga över att det inte har tillräckligt med pengar.

10) Endast i Amerika kan rika människor,  som betalar 86% av alla inkomstskatter,  anklagas för att inte betala sin "beskärda del", och det av personer som inte betalar någon inkomstskatt alls.

Schengen-kompromiss utlöser konflikt i EU

“EUSSR-kommissarie Cecilia Malmström: När skutan sjunker ska alla luckor öppnas”

. . . . .Med Malmström i Malströmmen

Ett avtal som gör det möjligt att återinföra gränskontroller, kallas oeuropeiskt av kommissionen och parlamentets ordförande kallar det en krigsförklaring.
Även om EU-toppen förmodligen kommer att stoppa förslaget så är det dock en utmärkt markering.

. . . . .Goda nyheter från EU-fronten:

“Det danska EU-ordförandeskapet har fått EU:s medlemsstater att acceptera en kompromiss om ett nytt Schengen-avtal som möjliggör införandet av gränskontroll i upp till två år om:
1. alla möjligheter att bevaka EU:s yttre gränser har uttömts, 2. EU-kommissionen föreslår det, och 3. det godkänns av en majoritet i EU:s ministerråd.

Viljan att återinföra gränskontroll beror bland annat på att det varje år kommer ca 150.000 illegala så kallade flyktingar över gränsen till Grekland från Turkiet, och att tusentals främst tunisier flydde via Italien till Frankrike i samband med den så kallade arabiska våren förra året.
"Det är ett viktigt steg och en stor seger för det danska EU-ordförandeskapet," säger justitieminister Morten Bødskov (S).

Men entusiasmen delas långt ifrån av alla i EU. EU:s justitiekommissarie Cecilia Malmström kallar kompromissen för 'oeuropeisk'.
'Det är en krigsförklaring från dansk sida', säger ordföranden i EU-parlamentet Martin Schultz och kräver att Bødskov står inför rätta i parlamentet.”


11 juni 2012

Under tiden...

Vi kan lyssna till hur CNN,  CNBC, Obama och hans betalda fjäskare surrar om återhämtning, om missunnsamhet,  om "trickle-down- ekonomi", om varför det är acceptabelt att öka vår statsskuld med 150 miljarder varje månad... om  en ljusare framtid för USA och världen ... eller så kan vi ta en snabb titt på detta diagram och omedelbart förstå den sorgliga verkligheten och vart vi är på väg.Enligt Obama och hans hängivna vänsteranhängare i The Democratic Party  - och för att vara rättvis, också alltför många vilseledda Republicans, visar hela den finansiella röra en gång för alla att kapitalismen inte fungerar.

Jag håller med dem om jag får göra ett tillägg:  KAPITALISM fungerar INTE  när den styrs av regeringen.

Kapitalismen får alltid skulden för dessa kriser - och det är sant, marknader har sina upp- och nedgångar, sina cykler och sin psykologi. Men det är alltid statlig inblandning som gör de normala upp- och nedgångarna  katastrofala och skapar hysteri som leder till panik och idioti.
Det är under-bordet-erbjudanden och blinkningar som utväxlas mellan oärliga, omoraliska affärsmän och ohederliga, omoraliska politiker. De är berusade av den makt de har över andra och det leder till osund girighet och självdestruktiva erbjudanden  och understryks av en vilja  -Nej, ett desperat behov av -  att ignorera verkligheten och de långsiktiga konsekvenserna av sitt eget beteende.
Ledarna för både Höger och Vänster gömmer sitt eget omoraliska handlande bakom att Kapitalismen är ond  och måste  "kontrolleras" och "regleras' - som om det vore ett fruktansvärt monster som bara väntar på att fly från sina förpliktelser och döda oss alla.

Istället för att hålla personer och företag ansvariga för sina beslut och misstag;  i stället för att uppmuntra personligt ansvar och tillåta fel (vilket resulterar i att man lära sig och förändrar sitt  beteende),  syftar vår ekonomiska politik  till att belöna ansvarslöshet och uppmuntra alla till att känna sig som "offer". Alla är ett  "offer" för det giriga kapitalistiska systemet.

En fri marknad har sina fel och brister med enskilda misslyckanden och förluster, men är inte kapabel att klanta till hela världsekonomin utan hängiven och skenhelig hjälp från okontrollerade och onda politiker i maskopi med oetiska  affärsmän, som alla tror att de är undantagna och isolerade (åtminstone för en tid) från  rättsstaten och verkligheten.

10 juni 2012

Ett annat sätt att se det

En av de allmänt spridda stolligheterna i vårt moderna finansiella system, är att en nation som balanserar sin budget - det vill säga spenderar mindre än vad den konfiskerar av skatteinkomster - inte längre är norm.

Att rätta mun efter matsäcken kallas nu "åtstramning". Och orättvist.

Vare sig det gäller Storbritannien, Europa eller Nordamerika, har många väljare blivit så vana vid regeringens massiva roll i ekonomin, att de inte ens kan föreställa sig hur den skulle kunna reduceras.
Vi ser det i kommentarer här på bloggen tex. när jag påpekar att det inte är regeringens uppgift att bestämma vad vi ska äta och hur mycket vi ska väga. "Ja, men annars blir vi sjuka och det ökar sjukvårdskostnaderna i samhället och därmed för oss alla."
Man tar helt enkelt för givet att det är regeringens uppgift att sköta sjukvården.
Vi hör också invändningar -"Hur skulle det bli med vägar? Om vi börjar skära i en budget skulle ingen underhålla vägarna! " (som om de är "underhållna" nu!)

"Vägen-argumentet" är ett av de mest missbrukade för att försvara förvaltningsnivåer ... som om det inte finns några privata vägar i världen.
Chile är ett bra exempel, där landets mycket moderna motorvägssystem är privat och avgiftsbelagt och ägarna har en enorm morot dinglande, för att hålla vägarna i toppskick.

För några år sedan när Chile drabbades av en stor jordbävning skadades stora delar av vägnätet. Detta innebar att aktörerna gick miste om vägtullintäkter ... så de hittade en snabb lösning och vägarna var tillgängliga igen inom några dagar.
Det var otroligt så snabbt det gick att reparera, när så mycket av deras vinst stod på spel.

När man tänker på saken kan man se att nästan allt som regeringen tillhandahåller redan finns, eller skulle kunna erbjudas av den privata sektorn. Att det för närvarande finns en privat rymdfarkost vid den internationella rymdstationen, vittnar om inte annat om det.
SpaceX har två gånger under sin 10-åriga historia framgångsrikt lyckats skjuta upp en farkost med total finansiering av bara 1 miljard dollar, (100 miljoner per år) vilket motsvarar ungefär 5,6% av NASA: s massiva budget.

Sedan finns saker som domstolsväsendet ... där rättvisans kvarnar mal så sakta, att det kan ta åratal för ett ärende att ens höras, än mindre lösas.
Tack vare nutidens teknologi finns det nu en relativt ny tjänst som kallas Judge.Me, en online-tjänst för skiljeförfarande, vars beslut är juridiskt bindande i 146 länder, från Afghanistan till Zimbabwe ... inklusive USA, Kanada och Västeuropa.
För bara 299 dollar kan tvister lösas på några dagar och företagets resultatlista visar att 96% av alla skiljedomar har lösts.

Detta är den slags funktioner som gör det intressant och uppenbart att den privata sektorn kan ta över vad den offentliga sektorn sysslat med. Och det kommer att bli mycket mer av det, när insolventa regeringar tvingas rensa bort saker som de inte har råd med. Vi kan redan se det på platser alltifrån Kalifornien till England, där man inte längre kan blunda för sin finanspolitiska verklighet.

Med statliga monopol ur vägen, kommer den privata sektorn att snappa upp varje tjänst där man kan förvänta sig vinst, alltifrån sophämtning till säkerhet, brandkår, fängelser, bibliotek, etc. Detta tvingar fram konkurrens, högre kvalitet och lägre priser för alla.

De människor som protesterar mot åtstramning, eller tycker att det är en tragedi när en domstolsbyggnad stänger på grund av budgetrestriktioner, missar det väsentliga, nämligen:
Ju snabbare det här korrupta korthuset kollapsar, desto bättre kommer det att bli för oss alla.

Simon Black

Jag studsade inför en liten notisMan frågar sig hur många andra tidningar än Helsingborgs Dagblad som tagit in samma notis? Sånt här är ju material, som de prenumererar på från olika håll.

Vad jag vet är att han inte skrev något själv. Han kunde inte läsa. Sen minns jag att någon hävdar att det inte ens fanns ett skriftspråk på arabiska vid den tiden. D.v.s. det var människor som hundra år efteråt skrev ner berättelserna i tredje och fjärde led. Och de första verserna skrevs på arameiska, som hade ett skriftspråk.

En samling befängda uträkningar av sagoberättarna: "Ödets natt"

"Det är extremt att vara kristen på Langeland"

Asylcenterchef till kristna asylsökande: Håll en låg profil och undvik att kränka eller provocera andras "kultur"

En dansk präst slog larm om muslimers behandling av kristna konvertiter i ett asylcenter på Langeland. Nu försöker kommunen få henne att hålla käften.

Samtidigt får också de fyra konvertiterna höra att de måste undvika att dra till sig uppmärksamheten. Rådet kommer från centrets chef - i en hemlig ljudinspelning.

Under ett möte säger asylchefen Jens Brandt till konvertiterna att kyrkoherden Helle Frimann Hansen är en välkänd "predikant" som av vissa anses vara extrem, och att hennes syn på muslimer i Danmark inte möter anslutning överallt i det danska samhället.

Vid mötet invänder en av de kristna konvertiterna att han hade förstått det som så, att han nu hade kommit till ett fritt land där man kan säga och göra vad man vill - inom lagens gränser - men asylchefen svarar:

"Ni befinner er i limbo, det vill säga mellan himmel (uppehållstillstånd) och helvete (hemsändning), och bör inte provocera andra genom att skilja er från mängden."

- - -
Slutsats: de vänstervridna multikulturella makthavarna gillar uppenbarligen inte kristna, utan satsar på islam trots att den är livsfarlig och inte respekterar mänskliga rättigheter. Den där halshuggningsläran måste hållas kort! Det ska väl inte vara som i Egypten, där kristna konvertiter uppmanas att ligga lågt med sin tro?

09 juni 2012

Gröna jobb

Under Obamas "gröna-jobb-agenda" skryter man oupphörligen med hur många nya arbetstillfällen man skapat och av rent politiska anledningar kallar man dem "gröna". Clinton skulle nog säga, "Det beror på definitionen av grön".

Början av videon är upplysande i sig - man inser ganska snabbt att den kvinnliga "specialisten" inte har torrt på fötterna - men spola fram till 3:10 och lyssna till Rep Darrell Issas utfrågning, om vad administrationen räknar som gröna jobb, enbart för att manipulera arbetslöshetsrapporter och annan information och rättfärdiga subventioner.Bussförare som kör en hybridbuss, anställda i en cykelaffär, cykelreparatörer, anställda i antikaffär , antikvariat och second-hand-butik.
Den som städar och sopar golv i solpanelfabriken....en lärare som pratar om miljö... alla skolbussförare och de som tankar bussarna...hälften av alla de som bygger järnvägsvagnar och rälsbussar...alla arbeten inom sophantering...

Administrationen omklassificerar redan existerande jobb, bara för att att inbilla oss att miljarder skatte-dollar, genom de federala stimulanspaketen, har skapat gröna eller miljömässigt fokuserade jobb...och det är bara lögn.

En libertariansk psykologi?

Det är ett känt faktum att ett samhälles moral som helhet är omvänt proportionell mot dess storlek, eftersom ju fler individer som samlas, desto mer utplånas individualiteten och därmed moralen. Utan frihet kan det inte finnas någon moral.

En nutidsmänniska som mer eller mindre motsvarar det moraliska kollektividealet, har gjort en rövarkula av sitt hjärta.

Ovanstående är citerat ur C.G. Jungs bok "Jeg'et og Det Ubevidste", 1965, sid 46, en dansk översättning av tyska "Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten", 1933.

Jung betonar vikten av individuella rättigheter i relation till staten. En åsikt som är central för vår tids libertarianer.
Han levde i neutrala Schweiz, och naturligtvis gillade han varken Nazistaten eller Sovjetstaten.

Jung såg hur man betraktade staten som en slags levande personlighet från vilken allt förväntas, och att denna personlighet bara är kamouflage för de individer som vet hur man manipulerar den.
Staten slukar människornas religiösa krafter, vilket gör den till en religion där slaveri är en form av tillbedjan. Ju mer staten dyrkas, desto mer undertrycks frihet och moral, vilket i slutändan kan ge den enskilde extrema känslor av att vara marginaliserad.

Och mot dessa negativa känslor är hans psykologi botemedlet, ansåg han. Om det också botar vänstervridna statsdyrkare vet jag inte, men intressant läsning är det. Faktum är att till skillnad från Freud är Jung fortfarande användbar. Hans psykologiska teorier ligger till grund för de tester som används vid anställningsintervjuer och liknande.

08 juni 2012

För kännedom

En butik i ett shoppingcenter i Houston, Texas, hade denna skylt på dörren:

"Vi kommer att ha stängt fredag ​​11 September 2009 till minne av Imam Alis martyrskap"


Det är lätt att uppfatta skylten som en provokation. Var Imam Ali en av piloterna som flög ett av planen in i tvillingtornen? I Texas, av alla ställen, firar man en muslimsk terrorist som martyr?

När butiksägaren upptäckte folkets vrede satte han upp en ny skylt, som förklarade att martyren de hedrade dog år 661. Imam Ali syftar inte på en 9/11-terrorist utan på Muhammeds svärson Ali, vars minnesdag firas den 21:a dagen i den muslimska månaden Ramadan. År 2009 råkade den inträffa den 11 september.


Det var ju nästan en solskenshistoria. Men misstänksamheten mot islams budskap om heligt krig är befogad. Notera att budskapet är lika aktuellt i Sverige. Som bekant jublade en hel skolklass i Rosengård, när en av klasskamraterna visade bilder från 9/11. I Danmark har flera "svenskar" just dömts för planerade massmord på tidningen Jyllandsposten...

Vi vet inte hur många det kan vara som stöder sådana tankegångar.