05 juni 2012

Är islam sedlig?

Danmarks motsvarighet till nationaldag firas idag. Från bloggen Spydpigen:

Idag är det Grundlovsdag, och över hela landet kommer det att hållas tal, men varför egentligen, när grundlagen inte längre gäller? När våra politiker i åratal har förvanskat den för att slutligen överlämna de sorgliga resterna till feodalstaten Europa?

Alltså är dagen idag en påminnelse om den grundlag som skulle skydda och bevara Danmark från allt utifrån eller inifrån kommande ont. Det kunde den ha gjort, om den hade blivit använd av våra politiker.

Till exempel:

Kapitel 7, 67 har följande lydelse:
Medborgarna har rätt till att förena sig i samfund för att dyrka Gud på ett sätt som är förenligt med deras övertygelse, dock att ingenting lärs ut eller företas som strider mot goda seder eller allmän ordning...

16 Kommentarer:

Knute sa...

Det etiska fundamentet för vår civilisation

All vår politik och etik är baserad på en enhetsetik, som bäst kan formuleras i Den Gyllene Regeln: Behandla andra, som du själv önskar att bli behandlad. Alla religioner har en eller annan version av Den Gyllene Regeln – undantaget islam.

Okunskapen om kristendomen är stor nuförtiden, så det är lätt att tuta i folk att kristendom är lika stygg som islam. När hörde man senast någon på TV säga att vårt samhälle bygger på kristna värderingar? Att till och med upplysning och sekularisering bygger på kristendomen: ”Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.”

Utan tio guds bud och Jesu bergspredikan blir vi lätta offer för totalitära läror. Men numera verkar det bara vara okej att kritisera islam om man samtidigt bekämpar kristendom, åtminstone om man tillhör den iskalla vänsterflygeln.

Errbe sa...

Om man funderar lite i lugn och ro, kan man bli lite klokare.

Både kristendom och islam utgår från att det finns en, endast en, gud, och att han är allsmäktig och allvetande. Inget kan döljas för honom.

Naturligtvis kan han vilja ge mänskligheten några förhållningsregler.

Judars och kristnas gud gjorde det med tio budord.

Allah uppges ha dikterat 600 verser med noggranna anvisningar för det dagliga livet. Är det troligt att en gud bekymrar sig så om en massa skitsaker, som ex.vis att stiga med rätt fot först in på dasset ?

Allah underordnar halva mänskligheten, kvinnor, den andra halvan, män. Är det troligt att en riktig gud skulle göra så ?

Allah fordrar att de troende skall slå pannan i marken vid bön fem gånger om dagen, för att bevisa sin underkastelse. En allvetande gud kan väl inte behöva några yttre bevis på tron ? Han vet ju vad var och en tänker. Är inte ceremonierna värdefulla endast för de övervakande imamerna, människor, som får en bekräftelse på sin världsliga makt ?

Allah gör skillnad på människor som bevisar sin underkastelse med anbefallda ceremonier och alla andra. Han talar om att "otrogna" är fulla av onda avsikter och svek. Därför skall troende inte bli vänner med otrogna. Är det troligt att en riktig gud skulle så utså split och misstroende mellan människor ?

Allahs trogna uppmanas att sprida islam "med svärdet". Är det troligt att en riktig gud skulle sätta värde på en trosbekännelse som tvingats fram med våld ? Han vet ju vad den som tvingats till den egetligen tänker.

Sammanfattningsvis finner jag att Koranen inte kan ha formulerats av en gud utan skrivits av människor, de despoter, som varit angelägna att undertrycka befolkningen. De har fordrat villkorlös underkastelse. Och de har spritt islam med våld och fortsätter att göra så.

Jag ser islam som depoters verktyg att våldföra sig på mänskligheten. Och så har islam använts i tusen år.

De som erfarit nöd och förtryck under islam och därför flyttat till Sverige, måste fås att förstå att detta landet är bättre för att svenskarna levt som de gjort.

Vill de nå samma välstånd är det logiska att i stora drag göra som svenskarna. Då blir det mest naturliga att överge islam och erkänna sig som kristen. Det är enda sättet att slippa det förtryck de levt under tidigare.

Knute sa...

Tack för kloka tankar, Errbe!

Ann-Marie sa...

@ Errbe Så sant så! Sunt förnuft säger ju att det hela är bara en enda stor bluff.

Anonym sa...

Errbe
Du skriver väldigt klokt. Jag skulle dock vilja tillägga något. Jag läser just nu boken "Unveiling Islam", av de f.d. muslimska bröderna Ergun och Emir Caner som konverterat till kristendomen, turkättlingar nu boende i USA. De poängterar att Islam har dominerat i världen i 1.000 år, förtryckt, avrättat, tagit ut skatt från alla andra "otrogna". Det vi nu upplevt under 300 år sedan misslyckandet att erövra Wien 1683 är ett undantag. Under denna undantagsperiod lyckades västvärlden genom sin frihet i tanken och på grund av sin kristendom utveckla vetenskap, som lett till välstånd. Vad som händer nu är att Islam håller på att återhämta sig och är fast beslutna att återta sin hegemoni över hela världen. Alla illegala invandrarna från MENA-länder vet att de i sina ursprungsländer dominerat, förtryckt, avrättat, beskattat de kristna. Och när de kommer hit vill de ha det på samma sätt som i sina hemländer. De tänker säkert inte alls på att de borde vara tacksamma för vad de får av våra samhällen och att de bör ändra sin religion. Istället vill de att den västerländska befolkningen skall underkastas till en dhimmi-position och de unga hämtar sin kraft, inte från det moderna samhället, utan ifrån sin egen tusenåriga föråldrade religion. Tyvärr.
/SB

Steve sa...

Tage Lindbom, chef för Arbetarrörelsens arkiv 1938–1965, blev muslimsk mystiker (på 60-talet). Något om hans omprövning hittar ni här. Se kanske särskilt slutet, som är från hans skrift ”Omprövning”.
Se också på Wikipedia om honom.

Anonym sa...

Steve
Jag läste faktiskt Tage Lindboms "Omprövning" för många år sedan och också Kurt Almquist som var hans inspiratör. "Omprövning" var mycket bra men Kurt Almquist mycket mera svårgripbar. Har väldigt svårt att förlika mig med att Tage Lindbom blev muslimsk mystiker, men det var ju på den tiden då Islam var hårt tillbakaträngd och Jihad inte ens fanns på dagordningen utan huvudsakligen ett inåtvänt bedjande många gånger per dag. Skiljer sig säkert inte särskilt mycket från att vara munk i kloster. För övrigt är ju Jihad sju resor värre än det som Tage Lindbom tog avstånd ifrån inom socialismen och socialdemokratin.
/SB

Steve sa...

Mohamed Omar skriver idag 9/6 på Newsmill: ”De värsta islamofoberna är muslimer”. (Här.) Den meditativa Sufi-rörelsen ”menar att den bär på en förkunnelse om kärlek, harmoni och skönhet”. Men jag tror mig veta att den har det mycket svårt idag, i de muslimska länder som ideologiskt styrs av wahabismen från Saudi-Arabien.
I Sverige var Gunnar Ekelöf och Ivan Aguéli klart påverkade av sufismen.

Anonym sa...

Steve
Men jag har väldigt svårt att få ihop Sufi-rörelsens "kärlek, harmoni och skönhet" med Mohammeds islamiska lära som är helt kärlekslös och huvudsakligen går ut på att man gör Gud en tjänst genom att döda människor (Joh: 16:2), huvudsakligen via halshuggning. Är inte Sufi-rörelsen helt enkelt en kvarvarande del av kristendomen och buddhismen som florerade i dessa områden innan Mohammed? Hela Koranen är ju en förvanskad form av judendom och kristendom och bygger på en pervertering av dessa. De mjukare inslagen i Islam är ju dessutom överspelade eftersom de tillhör Mohammeds tidigare Mecka-period. Jag har läst Newsmill-artikeln.
/SB

Steve sa...

- Under Bosniens inbördeskrig fick muslimerna där hjälp av ”jihadister”. Men efter fredsslutet har man försökt bli kvitt dem.
- Före 1967 såg (ut)bildade kvinnor i Egypten ut som västerländska. Ännu 1978 var intrycket västligt. Men sedan gjorde saudiernas ekonomiska övertag att bilden förändrades.
Herald Sun i Melbourne har bilderna.
- Bangladesh har haft en kvinnlig premiärminister. Indonesiens kvinnor har inte varit nedtryckta. Inte heller i f.d. sovjetiska Centralasien.

Anonym sa...

Steve
Jag förstår inte riktigt vart du vill komma. Det är ju alltid så när en annan makt eller religion tränger in i ett främmande område att resultatet blir en blandning av båda. Indonesien och Bangladesh och Sovjetiska Centralasien har ju en egen historia och egen kultur innan Islam, som spelar roll. Författaren Erik Lundquist som skrivit många fantastiska böcker om Indonesien berättar många vackra historier om livet och kulturen där. Men det vackra fanns ju inte på grund av Islam utan trots den. Detta var en del av den gamla kulturen som ännu inte sopats bort. Och det beror naturligtvis delvis på att de inte läste Koranen eftersom de inte kunde arabiska utan bara reciterade verserna på arabiska utan att förstå innehållet. (Ungefär som prästerna talade latin i kyrkorna innan Luther). Idag är förhållandet helt annorlunda. Idag tränger Jihad in och moskéer byggs med saudiarabiska wahabi-imamer. Ett skräckfyllt framtids-scenario.
/SB

Steve sa...

Muslimer tar inte bort 40,1% av barnen, som i progressiva orter hos oss. Muslimska kvinnor behöver inte lämna bort barnen till ”samhället" när de fyllt 18 månader, för att själv kunna skriva fakturor eller annat produktivt. Muslimska kvinnor blir inte sterila så ofta som svenska; lever stillsammare, nämligen. Behöver inte hämta barn långt bortifrån.

Jag ser ju skolorna i Hageby, stora förorten härintill: En muslimsk förskola, en muslimsk privatskola, två kommunala skolor där riktiga svennarna är kanske 20%; inte ens det i den södra. (Navestad därbortom är sedan vårt Rosengård, fast fredligt.) Vad gör du åt sådant? Berättar hur hemsk islam är? Lite sent påtänkt…

Anonym sa...

Steve
Jag förstår fortfarande inte vart du vill komma. Du återkommer väldigt ofta till statistiken med 40,1 % aborter i Kramfors, vilket naturligtvis är förskräckligt. I detta inlägg tillägger du att de muslimska kvinnorna inte gör så utan lever 'stillsammare'. I ett annat har du påstått att det som nu sker i Sverige ter sig som en "evolution". Du har också i denna kolumn hänvisat till en svensk författare, Tage Lindbom, som blev 'muslimsk mystiker' och idag hänvisar du till Mohammed Omar som ondgör sig (säkert med rätta) över Sunni-muslimernas förtryck av Shia-muslimerna och övriga sekter, t.ex. sufisterna. Men shia är väl ingenting för Sverige - Iran är Shia-muslimskt liksom Hamas. Och så slutar du med att lite hånfullt kommentera de som kritiserar Islam med att detta är för sent påtänkt. Ingenting är naturligtvis för sent - bättre sent än aldrig!
Du har ju i tidigare inlägg poängterat att du inte är ateist utan gudstroende sedan ditt 26:e år. Men ser du ingen skillnad på Islam och övriga religioner? Är det ingen skillnad på dem som hugger huvudet av "de otrogna" och dem som ber för dem som förföljer dem? Din omfattande kritik av president Obama, beror den bara på att han är inkompetent och ateist? Och inte på att han tillåter Islam att ta över och breda ut sig i USA? Du måste tala klarspråk annars förstår jag ingenting.
/SB

Steve sa...

Från 1992 och 5-6 år framåt skrev jag en del på debattsidorna i bladen om invandringen. Ingen, absolut ingen, reagerade.
- Nu är vi där vi är. Nettoreproduktionstalet ligger under 1,0 som vanligt (har gjort det sedan 1968, i princip), så invandring i någon form är nödvändig. Det var Olof Palme som 1984 fick igång flyktinginvandringen; 1983 hade NRT ett minimum, 0.769.
- Hur många i vårt land vet att vart fjärde barn ’tagits bort’ sedan 1976? (Siffran för helsvenska är rimligen en bit högre.)
- Jag tycker det hela är nog så intressant. Och min livsåskådning ger ett svar på varför detta sker.

Knute sa...

1960- och 70-talen var jobbiga årtionden. Sverige hade en välfungerande välfärdsstat, men folk var som förbytta och ville ha mer. Säkert kan både aborter och invandring förklaras med att politikerna gick amok i sin förändringsiver.

Anonym sa...

Steve
"Och min livsåskådning ger ett svar på varför detta sker". Nu är du återigen så där oklar: Vilken är din livsåskådning och varför sker detta? Berätta!
/SB

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.