13 juni 2012

De evinnerliga förbuden är typiska för landet

En reaktionär reflektion över att så många inte avslutar sin skolgång:

"Det är faktiskt glädjande om våra unga män snabbt försvinner från utbildningssystemet. För det är min klara övertygelse att ju längre man är i utbildningssystemet, desto mer kulturmarxistisk blir man. Det är därför uppmuntrande att de unga männen vänder ryggen till ett system som systematiskt indoktrinerar dem mot Gud, mot naturen och mot deras rätt och arv."

Mot det kan man invända att många av dem dyrkar en annan gud är Gud. Deras familjer fick uppehållstillstånd och medborgarskap, och sen fritt fram strunta i att tillägna sig kunskaper och värderingar som går emot vad deras avgud säger, eller ens lära sig svenska språket ordentligt.

Därav det senaste kulturmarxistiska påfundet från de svenska Sossarna: skolplikt på sommarlovet för elever med dåliga betyg. Förslava barnen, de ska vara statens egendom. Ha-ha, säger förortsgängen, och bränner ner en skola till.

Det blir trångt i sommarskolorna: 174.500 asyl- och anhöriginvandrare förväntas söka asyl i Sverige under 2012 och 2013.

De evinnerliga förbuden och påbuden är typiska för landet. Vilka klåfingriga politiker. Avskaffa "skolplikten" i stället, det skulle räcka med "undervisningsplikt" som man har i andra mer förnuftiga och fria länder. Om barnen har de nödvändiga kunskaperna kan det alltid kontrolleras med prov.

Snart blir det väl lagstiftat att alla barn måste gå i mångkulturella skolor. När alla har det lika dåligt har socialismen nått sitt slutgiltiga mål.

.

8 Kommentarer:

Knute sa...

Som otack för att man i skolan försöker försköna islam, brinner en skola om dagen i Sverige. Nej, totalitära våldsläror bekämpar man bäst med andlig eld, och då är det bara den äkta varan som duger, Jesus Kristus. Sätt igång med morgonbön igen.

Anonym sa...

Vad är det du försöker säga?!

Anonym sa...

Jesus Kristus är ett hjärnspöke bland många andra hjärnspöken.

Knute sa...

Vad jag vill säga är att skolan gjorde ett stort misstag när man slängde ut kristendomskunskapen.

Nu har det gått så långt att man tror sig kunna bekämpa islam genom att bekämpa kristendom. Så stor har okunnigheten blivit.

"Kristna ideal har genomsyrat samhället tills icke-kristna, som hävdar att de lever ett 'anständigt' liv utan religion, har glömt ursprunget till sin 'anständighet'."

http://everykindapeople.blogspot.com/2012/04/god-och-glad-pask_06.html?showComment=1333714491603#c8125924235287737469

Anonym sa...

Till Anonym
Berätta nu vilka belägg du har för att Jesus Kristus är ett 'hjärnspöke'! Som du vet argumenterar man med argument. Ditt subjektiva (och lättjefulla) tyckande övertygar ingen.
/SB

MJ sa...

Att tvinga på människor jesus kristus är inte heller rätt väg, det är något de måste finna själva och det är inte statens uppgift att göra något annat än att informera om den religionen, så som de ska göra om andra.

Det bästa är att lägga ansvar på föräldrar och resurser till skolan att kunna ge extra hjälp vid behov men framför allt att acceptera det faktum att alla inte kan vara lika och att det alltid kommer finnas de som misslyckas i skolan och får arbeta som städare.

gäster sa...

Invandringen: oerhörd ekonomisk börda som naturligtvis får landet på knä

Den genomsnittliga IQ bland danskar är 98. Under de senaste tioårsperioden har antalet personer med lägre IQ i genomsnitt ökat med 62 procent.

http://danmark.wordpress.com/2012/06/14/indvandringen-uhort-okonomisk-belastning-der-naturligvis-bringer-landet-i-knae/fordel/

Knute sa...

Norge: bara 40 % av invandrarpojkarna genomförde sin utbildning.

Frp-leder Siv Jensen: - Dette sier litt om hvor stor innvandringen til Norge er.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/elevavisen/artikkel.php?artid=10053827

http://hodja.wordpress.com/2012/06/17/norge-50-med-indvandrerbaggrund-gennemforer-ikke-videregaende-uddannelse/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.