13 juni 2012

Mer Fascist än Socialist

En av anledningarna till att många av Wall Street-ockupanterna hyser motvilja mot Obama är därför att de tyckte att han inte är tillräckligt mycket socialist. Han ägnar sig åt svågerpolitik bland de stora företagen, vilka i gengäld stöder hans politik och finansierar hans kampanj. Ockupanterna skulle föredra att de flesta företag och branscher var helt nationaliserade, men Obama föredrar att kontrollera bakom kulisserna, samtidigt som han låtsas att han stödjer den fria marknaden, så som han har gjort med GM.

Så det är inte helt riktigt att kalla Barack Obama "socialist." Han är visserligen en fiende till den fria marknaden, och vill att politiker och byråkrater tar de grundläggande besluten om ekonomin. Men det betyder inte att han vill att Staten ska vara ägare av produktionen, vilket anses vara en allmän definition av socialism.

Vad president Obama strävar efter är mer försåtligt: Han vill ha statlig kontroll av ekonomin, medan ägandet ska vara i privata händer. Det kallas fascism. På så sätt kan politikerna reglera och bestämma, men när deras ljusa idéer leder till katastrof, kan de alltid skylla på den privata sektorn, som äger företagen.

Om Staten är ägare av produktionen innebär det att politiker också måste stå till svars för konsekvenserna av sin politik och när dessa konsekvenser är katastrofala - är det något som Barack Obama undviker som pesten.
Vad socialism, fascism och andra Vänster-ismer har gemensamt är att en del "mycket kloka människor" som de själva - anser att de måste fatta beslut för andra människor, som de utgår ifrån är mindre kloka, dvs resten av oss, och se till att regeringen tvingar på oss deras synsätt. Men det gäller inte bara Världen; det innefattar också att de ser sig själva som överlägsna varelser. I USA går emellertid deras vision stick i stäv med "We the People"

Oavsett vilken ekonomisk strategi Obama använder, är slutmålet detsamma: total enväldig kontroll från den verkställande delen av regeringen (Executive branch) samtidigt som de åsidosätter de andra federala grenarna av Konstitutionen och omvandlar nationen och ekonomin till ett Vänster-Utopia styrd av elitister.

2 Kommentarer:

Errbe sa...

Sveriges socialdemokrater måste anses vara de skickligaste socialisterna i världen. De har haft makten nästan hela tiden sedan 1936 och under den tiden förändrat samhället så att alla partier idag driver politik med socialistiska utgångspunkter.

Under 20- och 30-talen gick de två gånger till val med "socialisering" på valmanifesten, men förlorade röster båda gångerna.

Jag citerar ett brev till justitieministern:

- - -

Då försköt partiet sin strävanden till att ta makten över egendomens förfogande istället för dess ägande, alltså en form av funktionssocialisering. I en artikel i Tiden 1989 bekräftades detta av dåvarande statsministern Ingvar Carlsson:

”Svensk socialdemokrati fann i sin praktiska politik ganska snabbt, att det oftast gick att erövra bestämmanderätt utan att ändra den formella äganderätten.”

- - -

Alltså socialisering i smyg, så att folket inte riktigt fattar vad som sker, är den framgångsrika modellen: Den Svenska Modellen.

Ann-Marie sa...

Man kan kalla politiker vad man vill, men vad dom håller på att göra nu allihop är att förstöra världen för oss. Det finns ingen rim och reson i någonting dom gör. Släppa in en massa folk som inte har i väst att göra, som kräver det ena och det andra och förstör andras ägodelar, våldtar och mördar. Och det är lika vidrigt vilket land det än gäller, speciellt i Europa!
Jag väntar fortfarande på vad alla dessa analfabeter som lever efter en sjuk kult har att tillföra västvärlden.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.