28 juni 2012

Priset för europeisk immigration

Missa inte Fjordmans senaste artikel!

"I årtionden har västerlänningar  fått höra att invandringen från mindre utvecklade länder i tredje världen är "bra för ekonomin" och kommer att "betala för framtida pensioner." Morten Uhrskov Jensen visar entydigt att detta påstående är fundamentalt fel, inte bara när det gäller Danmark eller Skandinavien men också andra västländer.

Vissa privata företag kan få kortsiktiga fördelar genom att ha tillgång till billig arbetskraft och gränslösa exportmarknader. Socialistiska partier kan cyniskt importera en tillförlitlig väljarbas av efterblivna människor som överväldigande röstar på vänsterpartier,  så att de kan få generösa socialbidrag från de höga skatteintäkter som hämtats från majoritetsbefolkningen. I huvudsak tvingas de vita infödingarna finansiera sin egen kolonisering av utländska människor.

För landet som helhet kommer dock icke-europeisk massinvandring att på lång sikt visa sig vara en odelat social och ekonomisk katastrof. De direkta och indirekta kostnaderna för dagens invandringspolitik genom ökande brottsligheten, ökad korruption och högre kostnader för välfärdssystemet,  plus minskad konkurrenskraft, innovation och genetisk intelligens, kan  läggas till eskalerande kostnader för de länder som redan har problem på grund av ökat  underskott och en skuld som sprider sig som en löpeld.

En dansk tankesmedja har uppskattat att nettokostnaden för invandringen är så hög som 50 miljarder kronor varje år, och de var försiktiga uppskattningar. En studie från Danmark visade att varannan invandrare från tredje världen - särskilt från muslimska länder - saknade kvalifikationer för även de enklaste jobb på arbetsmarknaden.

En ständigt växande grupp av icke-västerländska invandrare i Norge är beroende av socialbidrag. Detta var slutsatsen av en studie gjord av Tyra Ekhaugen vid  Frisch Centre for Economic Research.  Ekhaugens forskning motsäger det vanliga påståendet att arbetsmarknaden är alltmer beroende av invandrare. Studien visade motsatsen."

7 Kommentarer:

Anonym sa...

Den store løgn blev vi også fyldt med i Danmark.
I stedet har vi fået en fremmedbyrde af uhørte økonomiske og retspolitiske dimensioner.
Jeg imødeser den dag, hvor danskerne siger: Nu er det nok og går langsomt, men sikkert, til væbnet modstand, ligesom under krigen.
Det ragnarok, som er startet af naive politikere, det skal ikke have lov at ødelægge vore gamle solide fædrelande.

Gud bevare Danmark - dansk.

falkeøje

Anonym sa...

överväldigande -> övervägande

Pelle P sa...

@falkeøje

Det är dags att väcka Holger Danske. Inte bara för Danmarks skull,utan hel Skandinaviens skull.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Holger_Danske

Ann-Marie sa...

Snart sitter alla européer och förmodligen också alla andra västerlänningar i reservat.....

Knute sa...

Vi er nødt til at tage en åben debat om, at racisme og intolerance ikke er et dansk fænomen, men findes hos alle etniske grupper i samfundet. Tør vi ikke tage den debat, får vi et parallelsamfund bygget op omkring fordomme og mistro.

http://politiken.dk/debat/ECE1670146/det-staar-slemt-til-med-den-omvendte-racisme/

Knute sa...

Regeringen och Miljöpartiet har kommit överens om att ge fri sjukvård till "papperslösa" som lever i Sverige under utvisningshot.

Nästa våg av gratisvårdade blir utlänningar som finns här legalt men som inte har eller inte vill använda sin sjukvårdsförsäkring från hemlandet.

http://nwt.se/asikter/ledare/article1130607.ece

Knute sa...

Skottlossning Göteborg Sahlgrenska sjukhuset

Der skrives intet om etnicitet. Så er den fastslået. Ole G.

http://www.polisen.se/Vastra_Gotaland/Aktuellt/Handelser/Vastra-Gotaland/2012-06-27-2019-Skottlossning-Goteborg/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.