12 juni 2012

Schengen-kompromiss utlöser konflikt i EU

“EUSSR-kommissarie Cecilia Malmström: När skutan sjunker ska alla luckor öppnas”

. . . . .Med Malmström i Malströmmen

Ett avtal som gör det möjligt att återinföra gränskontroller, kallas oeuropeiskt av kommissionen och parlamentets ordförande kallar det en krigsförklaring.
Även om EU-toppen förmodligen kommer att stoppa förslaget så är det dock en utmärkt markering.

. . . . .Goda nyheter från EU-fronten:

“Det danska EU-ordförandeskapet har fått EU:s medlemsstater att acceptera en kompromiss om ett nytt Schengen-avtal som möjliggör införandet av gränskontroll i upp till två år om:
1. alla möjligheter att bevaka EU:s yttre gränser har uttömts, 2. EU-kommissionen föreslår det, och 3. det godkänns av en majoritet i EU:s ministerråd.

Viljan att återinföra gränskontroll beror bland annat på att det varje år kommer ca 150.000 illegala så kallade flyktingar över gränsen till Grekland från Turkiet, och att tusentals främst tunisier flydde via Italien till Frankrike i samband med den så kallade arabiska våren förra året.
"Det är ett viktigt steg och en stor seger för det danska EU-ordförandeskapet," säger justitieminister Morten Bødskov (S).

Men entusiasmen delas långt ifrån av alla i EU. EU:s justitiekommissarie Cecilia Malmström kallar kompromissen för 'oeuropeisk'.
'Det är en krigsförklaring från dansk sida', säger ordföranden i EU-parlamentet Martin Schultz och kräver att Bødskov står inför rätta i parlamentet.”


6 Kommentarer:

Knute sa...

EU-parlamentets stormløb på Bødskov var dybt ubehageligt, siger danske EU-parlamentarikere.

De har aldrig set noget lignende.

Sådan siger tre danske medlemmer af EU-parlamentet efter at have overværet justitsminister Morten Bødskov (S) blive buhet ud af parlamentet.

Under en timelang debat i parlamentet blev Bødskov mødt med massiv modstand, da han skulle forklare, hvorfor EU's ministerråd vil kunne vedtage ændringer i EU's ydre grænsekontrol uden at inddrage parlamentet.

Under debatten blev der talt med store bogstaver til Morten Bødskov fra nærmest alle politiske grupper i EU-parlamentet, og det danske formandskab blev kaldt »højredrejet«, »antidemokratisk« og »populistisk« og mens Bødskov talte, råbte medlemmer »skam dig« mod den danske justitsminister.

Med ministerrådets beslutning bliver det lettere for EU-landene at indføre midlertidig grænsekontrol. Det skal blandt andet gøre det muligt for lande ved EU's ydre grænser at beskytte grænserne, for eksempel Grækenland og Italien, der er blevet kritiseret for at lukke for mange flytninge ind.

Uanset at samarbejdet skulle komme op at stå på visse områder, har det danske formandskab lidt alvorlig skade med dagens debat, mener Schaldemose. Hun mindes ikke, at noget formandskab er blevet udsat for så massiv kritik, som Danmark blev i dag. Heller ikke da Ungarn under sit formandskab sidste år blev anklaget for at bryde EU's traktat.

http://politiken.dk/politik/ECE1653544/danske-politikere-nedsabling-af-boedskov-var-pinlig-og-ubehagelig/

Knute sa...

De frågor som regleras i Schengensystemet är viktiga för de enskilda medlemsstaterna och bör inte avgöras av EU-kommissionen och EU-parlamentet.

Nu sker en förskjutning i EU:s maktbalans, så att makten börjar att rulla tillbaka till Ministerrådet och Europeiska rådet. Från överstatlighet till mellanstatlighet.

http://altanen.wordpress.com/2012/06/12/naar-staterne-tager-magten-tilbage/

Knute sa...

EU:s invandringskommissarie Malmström:

"Historiskt misstag att vi inte släppte in fler araber i EU. Europa kan ha gått miste om en unik chans att berikas."

Arme de oprindelige svenskere med sådanne halalelskende uduelige socialkammerater….! Fnys
Brotset fra, at hun er såkaldt svensk borgerlig – Folkpartist. Men det bliver det jo ikke bedre af.

http://hodja.wordpress.com/2012/06/13/eus-indvandringskommisaer-historisk-fejltagelse-at-vi-ikke-lukkede-flere-arabere-ind-i-eu/

http://www.friatider.se/cecilia-malmstrom-historiskt-misstag-inte-slappa-in-fler-araber

Knute sa...

Europarådet anbefaler Danmark at lade embedsmænd censurere politikerne.

I rapporten må vi så læse, at man opfordrer til adskillige grundlovsbrud i en absurd grov form. For hvis man skal “sikre, at politikerne udviser ansvarlighed, når de udtaler sig” må man indføre forhåndscensur, som vi kender det fra tiderne før grundloven.

Dette er så ukvalificeret, stupidt og tåbeligt, at det kun kan være et argument for at lukke ECRI.

http://www.grundlovsnyt.dk/europaradet-anbefaler-danmark-at-lade-embedsmaend-censurere-politikerne/

Maverick sa...

EUthanasia=dödshjälp.

"Dödshjälp eller eutanasi (ytterst av grekiska ευθανασία euthanasía, av ευ eu, ’gott, väl’, och θανατος thanatos, ’död’) är att på medicinsk väg orsaka eller bidra till en patients död, på dennes, eller nära anhörigs begäran. Eutanasi när det gäller människor anses vara en kontroversiell fråga världen över."

gäster sa...

Det 18-årige förmodade ensamkommande, så kallade, ”flyktingbarnet” har kommit till Sandviken som just flykting. Inför sommaren begärde den lögnaktiga kravmaskinen att få försörjningsstöd för att kunna åka på ”semester” till sitt farliga krigiska hemland med all tortyr, som han flytt från, och hälsa på sin familj som kan bo kvar. Han ville därutöver också ha matpengar för vistelsen i hemlandet, som vi inte vet vilket det är.

Men Sandvikens kommun sade blankt nej. Men kommunen får sig en rejäl bakläxa av förvaltningsrätten. Och återigen tror man inte att detta är sant.

http://www.swedenconfidential.info/2012/06/21/flyktingbarn-nekades-betald-semesterresa-och-matpeng-hem-forvaltningsratten-upphaver/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.