01 juli 2012

EU-lagstiftningen neutraliserar och bryter ner all svensk, finsk och dansk lagstiftning

Detta är borde vara en varningssignal för islänningarna. När man tittar på Sveriges och Finlands EU-anslutningsfördrag från 1994 är det iögonfallande hur absolut suveränitetsöverlåtelsen är:

"EU-lagstiftningen har företräde framför nationella bestämmelser som står i strid med den, och det finns förfaranden för att säkerställa en enhetlig tolkning."

I tveksamma fall ges alltså tolkningsmakten till EU:s "procesures", inte till det enskilda landets parlament eller högsta domstol.

Islands "process" för "anslutningsansökan" till EU är inte offentlig men bara förbehållen eurokrater, i direkt motsättning till varje opinionsundersökning sedan ansökan 2009.

Ur en kommentar av Jón Valur Jensson i Jyllands-Posten. Tips Ole Gerstrøm.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.