07 juli 2012

Läkare planerar att sluta


En av våra bästa vänner är läkare och han har hoppat av läkarjobbet och startat ett nytt företag som finansiell rådgivare. Hans fru, också läkare tänker byta yrke när maken har etablerat sig.

The Doctor Patient Medical Association Foundation genomförde en undersökning av slumpmässigt utvalda läkare i maj 2012. Av undersökningen framgår det tydligt att förändringarna inom sjukvårdssystemet gör att många läkare inte ser fram emot att utöva sitt yrke längre. 83% av läkarna sade att de nuvarande ändringarna får dem att reflektera över att sluta, och 90% av dem ansåg att inriktningen för sjukvården för tillfället var fel.

De anser uppenbarligen att deras hippokratiska ed håller på att äventyras, 61% av dem anser att den hippokratiska moralen blir svårare att följa vilket är oroväckande, eftersom en av de viktigaste delarna av denna ed är: "Jag kommer att skydda dem från skada och orättvisa." (fritt översatt)

85% av de tillfrågade läkarna ansåg att patient-läkarrelationen försämras. 37% av läkarna uppgav att de bara med knapp nöd får ekonomin att gå ihop och 39% befarar att det kommer att bli sämre under de kommande fem åren.

Läkarna var i stort sett eniga om att regeringen bär skulden för att sjukvården är på fel spår och anser att storföretags-sjukvården försöker kväva privatpraktiserande. Fler läkare än någonsin tidigare hoppar av de statliga programmen Medicare och Medicaid. De anser att det bästa sättet att angripa de nuvarande problemen är att återställa självständighet, eliminera statlig inblandning, öka patientens eget ansvar och genomföra fria marknadsreformer.

(IRS är förkortning för skattemyndigheten )

Läs mera på Breitbart

3 Kommentarer:

Anonym sa...

Obama tvingade försvarsdepartementet att i en månad hylla gays och lebos. En av tusen orsaker Obama inte kan vinna något val. Fast and furious var programmet som Obamas inkometenta justice dep klatade bort sig med, det gjorde att ett par tusen krigsvapen hamnade hos knarkkartellerna. Nu vägrar chefen svara på frågor och Obama hemligstämplade handlingarna for att dölja misstagen, en till orsak varför Obama inte kan vinna ett val. Svenskarna får inte veta sådant eftersom svensk media alltid censurerar alla negativa fakta om Obama,

Knute sa...

Diktator Obama snokar reda på namnen på de som stöder Romney och trakasserar dem personligen.

http://israelisverige.info/?p=12151

Berit sa...

Även om läkarna inte slutar räknar man med att det kommer att fattas omkring 9000i USA år 2020.
Den nya lagen ökar efterfrågan på läkare därför att försäkringsskyddet expanderar. Denna förändring kommer att förvärra den nuvarande bristen samtidigt som fler människor lever längre.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.