30 augusti 2012

Arbete i kolmila

För några veckor sedan var jag i Chicago för den inledande ISM Risk Conference och kombinerade det med en kort semester tillsammans med min familj. Mina två döttrar är 10 och 5, så ni kan förstår varför vi gick till en del museer medan vi var i Chicago.  Ett av dessa var Museum of Science and Industry. Jag rekommenderar ett besök, det är ett intressant museum med mer detaljerad information  kring sina utställningar (av intresse för vuxna) än vad jag brukar se i museer  i USA.


Ingen kärnkraft - ironiskt nog och symboliskt (som resten av historien kommer att visa)   - Museets utställning om atomenergi var stängd.

Kol, kol och mer kol - istället gick vi till kolutställningen. Enligt museets egen Coal Mine presentation, samt Illinois Coal Association, har Illinois Basin de största koltillgångarna i USA. Nästan 25% av alla amerikanska kolreserver finns i staten Illinois. Berggrunden består till  cirka 65 procent av kol. Beroende på vilken källa man läser, finns det potentiellt 100 miljarder ton återvinningsbart kol i Illinois, vilket är tillräckligt för att tillgodose  hela landets behov för de kommande 100 åren! Mätt med BTU (energiinnehåll) nivå,  finns det mer energi i kol i Illinois än i all olja i Saudiarabien och Kuwait kombinerat. Läs mer om museet (och dess utställning om kolbrytning) här.

Industri hookup - museet är stolt över sina  relationer till olika branschorganisationer (jordbruks-, mejeri, och naturligtvis kolindustrin). Man har även en omfattande uppsättning donerad utrustning och olika "Go Coal"-typer av affischer. I själva verket har Coal Mine varit en permanent utställning sedan 1933.

Historielektion - Utställningen visar utvecklingen av den teknik som används i gruvdriften. Branschen är uppenbarligen högt mekaniserad i dessa dagar och utvecklingen har varit imponerande  under åren. Turen tar dig från den farliga och smutsiga början, med manuellt arbete som kan jämställas med självmord, - ingen säkerhetsutrustning och det ständigt närvarande koldammet (trots att man sprutade vatten överallt för att minska mängden). Och om det inte var dödligt nog, var det också praktiskt taget omöjlig att upptäcka metangasen som  väntade på att döda dig när som helst. Skrämmande tider.

Spola fram till modern kolbrytning och dess beroende av den ganska dyra, (hundratals miljoner) utrustning som automatiserar processen genom att borra sig in i kolådran , och faktiskt stötta upp jorden  - man lyfter jorden flera fot -  på samma gång som man förflyttar  kol till transportörer som forslar ut det ur gruvan. Allt detta med minimal manuell arbetskraft under mark (tack och lov!) och med maskinister som kör utrustningen ovan jord i stället. Stora framsteg och goda nyheter för framtiden, -  skulle man kunna tycka. Men vänta på vinklingen...!

Guiden - Turnén leddes av en person som hade mer av ett arketypiskt UC Berkeley- perspektiv på företag i allmänhet och kolgruveindustrin i synnerhet.  Vi  "informerades" hela tiden om att kolindustrin är inget annat än plundring. Att industrin får orättvisa subventioner och att även om det finns mer än 100 års värde av energi för hela nationen i marken,  är det ändå dåligt. Guiden berättade också att industrin inte kan göra ordentliga *ROI beräkningar - att den "sanna" återbetalningstiden för modern gruvutrustning faktiskt överstiger dess livslängd, att gruvbolagen inte kan göra någon verklig avkastning på sina pengar. Slutsatsen är att gruvföretag är icke-vinstgivande och som motiveras genom kapitalförstöring! Argumentet var en lång harang om den orättvisa praxis att betala maskinister i kontrollrummen ovan jord mer än de anställda som fortfarande måste gå under jord för att utföra service på utrustningen. En verkligt bisarra presentation - kanske guiden hade sett Morlock och Eloi kamp i den ursprungliga Time Machine filmen ett par gånger för mycket?

Som en följd av detta var jag tvungen att ta mina döttrar åt sidan efteråt och förklara hur guiden hade "missförstått" några saker, och sedan  påpekade jag också  den oändliga uppfinningsrikedom  som stod i den outtalade blickpunkten för utställningen. Att gå från det manuella hacka-och-spade arbetet till nästan helt automatiserad utvinning är lysande framsteg, som helt ignorerades av guiden som förmodligen tror att alla uppfinningar redan har gjorts. Jag påpekade också hur kol drivna energianläggningar dessa dagar är nästan helt rena. (Ojandet över CO2 är en annan fråga - och den vinklingen behöver inte  kommenteras ). Landet behöver energi för att fungera, och ibland måste man välja mindre attraktiva lösningar tills bättre sådana blir tillgängliga. Historien visar att, med viss tilltro till den fria marknaden, kommer bättre metoder att finnas tillgängliga när de behövs.

Avslutningsvis - framtiden för vårt lands energibehov förtjänar allvarligare, och ärligare täckning än vad som var utställt på museet den dagen. Mer forskning och industri och mindre känslomässig överdrift hade varit välkommet!
Resten av Museet var mycket roligare -  särskilt de  WWII tyska Sub U505 var helt fascinerande. Väl värt ett besök nästa gång du är i Chicago. Var snäll och  håna Kol Guiden från mig: min hustru såg till att jag höll tyst!

Thomas.

 *return on investment

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.