04 augusti 2012

Det är meningen så

Obama hävdar gång på gång att  hans ekonomiska politik fungerar.  Ett sådant besynnerligt uttalande  väcker naturligtvis upprörda känslor på många håll,  speciellt som Amerika upplever en av de sämsta ekonomiska perioderna i sin historia. Även Romney-kampanjen protesterade och släppte omedelbart en annons:Det kan tolkas som Romney framställer det men det finns också en annan förklaring. Obama talar sanning. Det beror helt och hållet på vad hans mål är.
Han talar om social rättvisa och säger att "någon gång, tjänar du tillräckligt med pengar." Men det är inte den inställning som gjorde Amerika storslaget. Det är ingen hemlighet att Obamas politik inte är populär men vad man inte talar om är att hans faktiska mål kanske är annorlunda än vad det är för den stora majoriteten av amerikaner. 

Om det är så, att han föraktar allt som USA står för och verkligen tror att landet uppnådde sina enastående framgångar oärligt -  genom stöld, rasism, exploatering, girighet och liknande - så är det självklart att Obamas mål skiljer sig från andras. Han vill inte att Amerika ska vara storslaget . Han kanske ser det som sin uppgift att ge tillbaka vad han anser var orättvist taget från andra.

Jag vet att ingen vill erkänna det, men om det är sant, så var Obamas "tabbe" inte någon tabbe alls. Hans politik fungerade perfekt.Sedan Obama blev president, har antalet amerikaner som lever i fattigdom ökat med över 6 miljoner och antalet amerikaner som får socialbidrag till mat har ökat med 14 miljoner. -
 Barry har också inbjudit Mexiko i ett försök att ytterligare öka antalet matkuponger.

Överbelasta det finansiella systemet, ruinera medelklassen, och krascha ekonomin är inte ett politiskt misslyckande eller  inkompetens, utan ett egensinnigt och avsiktligt genomförande av Cloward-Piven-strategi.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.