14 augusti 2012

Ganska deprimerande

Socialismen kom till Amerika i form av Välfärdsstaten. Man nationaliserade inte allt, så som på Kuba, Nordkorea och andra länder som omfamnade ren socialism. Man visste att amerikaner aldrig skulle gå med på någonting så extremt. I stället smög kollektivisterna in socialistiska program som progressiv inkomstbeskattning, Social Security, Medicare, Medicaid, jordbrukssubventioner, bistånd till diktaturer, matkuponger och andra välfärds-program.

Tanken med Välfärdsstaten är att människors inkomster och förmögenhet ovillkorligen står under statlig kontroll och kan beskattas. Skattemyndigheten tar ut skatten och regeringen distribuerar pengarna som de anser bäst. Med tiden blir mottagarsidan beroende av vad de får och det förstärker regeringens makt att fortsätta expandera välfärdsstaten.
1980, när Reagan frågade amerikanen: "Har du det bättre nu än för 4 år sedan?" var det enkelt att basera en kampanj på den frågan. Men inte nu längre.
Valet i november är inte så enkelt som att bara välja en person till presidentposten.

Det är ett val mellan Förenta Staterna och ett framväxande nytt Amerika. Det nya Amerika kommer att vara (och kanske redan är) en enhet likt EU. En organisation av icke folkvalda byråkrater, styrt av politiskt korrekta teknokrater och korrupta ekonomiska pirater, som gör sitt bästa för att dölja den kollektiva konkursen med ett sifferspel så komplicerat att allt det vi tidigare sett är rena barnleken.

Organisationen finns redan. Den består av tsarer som kör över alla beslut och när politiska val går stick i stäv med deras planer hittar man en domare som river upp besluten och kallar dem ogiltiga. Det skapar kriser och sedan ser man till att dra nytta av det. Organisationen har utmärkta färdigheter och alla pengar i världen och samtidigt inga alls. Vill amerikanen ha detta nya Amerika? Det är vad valet 2012 handlar om.

Vi förväntades tro att den typiska Obama-väljaren år 2008 hoppades på ett bättre land, men inför 2012 finns det inget mer hopp, bara hat och fruktan. Den typiska Obama-väljaren agerar inte som en amerikan, utan som en representant för en grupp som vill försäkra sig om fördelar och utöka sina förmåner på bekostnad av landet i stort.
Det finns inte en enda Obamaväljare i landet som tror att fyra år till av Barack kommer att göra detta land bättre. Vad de hoppas är att han kommer att göra landet till en sämre plats för de människor som de hatar och är avundsjuka på och att Obama kommer att ge sina specialgrupper mer privilegier och sedan kan resten av landet gå åt helvete.

1 Kommentarer:

Anonym sa...

Tyvärr har amerikanska MSM kidnappats av socialisterna.
Sammanfattningen ovan är sorgligt nog helt korrekt.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.