11 september 2012

"Unfunded Liabilities"

Min mormorsmor Lotta födde minst 7 barn och 5 av dem nådde vuxen ålder. När Lotta blev gammal och skröplig turades fyra av barnen och ett barnbarn om, att ha henne boende hos sig fram till den dag hon dog.Den enorma statsskulden på 16 trillioner dollar (12 nollor) talas det ganska allmänt om i USA, speciellt från Romney/Ryan-sidan, men det man kallar "Unfunded Liabilities" - statliga åtaganden som det inte finns pengar avsatta till - är det ingen som på allvar vill ta i, ens med tång.

Den federala regeringen står inför ofinansierade åtaganden av totalt 84 trillioner dollar  (12 nollor) och mer än 30.3 trillioner till innehavare av obligationer samt bindande löften till statligt anställda och pensionärer i form av Social Security och Medicaid, enligt en färsk rapport från det partipolitiskt neutrala National Center for Policy Analysis.
"Sammantaget är den finanspolitiska obalansen lika med 5,7 procent av nuvärdet av hela framtida BNP,  vilket innebär ungefär 31 procent av den långsiktiga uppskattningen av federala intäkter. Federala intäkterna skulle omedelbart behöva öka till 24,1 procent av BNP för att täcka obalansen av de offentliga finanserna ."
Pensionslöften och andra förmåner för statsanställda uppgår till 17.5 trillioner eller 117% av BNP och lägger man sedan till Social Security och Medicare till dagens pensionärer kommer man upp i 200% av BNP!

Om förändringar inte görs för att uppfylla dessa krav i det långa loppet, varnar rapporten att regeringen måste höja skatterna med 30 procent, från det historiska 50-års genomsnittet av 18 procent av BNP till 24 procent av BNP.
"Den ekonomiska tillväxten  kommer att minska  som en följd, vilket gör det svårare att möta den federala regeringens icke-finansierade förpliktelser."
Affordable Care Act som ska täcka sjukvårdskostnaderna för ytterligare 35 miljoner människor,   som tidigare inte var försäkrade,  kommer att öka åtaganden för Medicare och Medicaid-program från 17  till 82 trillioner.

Jag vet inte hur finansieringsplanerna ser ut  i Sverige när det gäller att hantera ett ökat antal åldrande människor men jag tvivlar på att en ohejdad import av bidragsmottagare kommer att höja kvaliteten på åldrings-och-sjukvård.

Här i USA bör man nog sikta på att ha ett gott förhållande till barn och barnbarn inför den annalkande stormen.

1 Kommentarer:

Errbe sa...

Eftersom biljoner och triljoner är olika i Europa och USA, förslår jag att du istället anger antalet nollor:

30 Miljoner = 30 x 10^6
30 Millions = 30 x 10^6
30 Miljarder = 30 x 10^9
30 Billions = 30 x 10^9
30 Biljoner = 30 x 10^12
30 Trillions = 30 x 10^12
30 Biljarder = 30 x 10^15
30 Triljoner = 30 x 10^18

Därmed elimineras missförstånd.

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.