30 september 2012

Inkomstbringande att ha flera uppehållstånd samtidigt

Ett stort antal asylsökande har försökt lura till sig asyl i Danmark genom att utnyttja ett hål i kontrollen. De försöker få asyl trots att de redan har uppehållstillstånd i ett annat EU-land. Om de har tur med knepet kan de få sociala förmåner utbetalade i flera länder.
Enligt polisen finns de asylsökande bedragarna särskilt bland somalier. Det rör sig om flera hundra (i Sverige kan man förmoda att det rör sig om avsevärt fler).
Många av dem har uppehållstillstånd i Italien eller Grekland. Det visar sig att människor ofta söker asyl under olika identiteter, vilket gör att myndigheterna inte har en chans att upptäcka bedrägeriet.

Om de bara kan uttala ordet "Asyl", så kan de få evigt uppehåll på fast kontanthjälp på ca. 12.000 danska kr/månad plus det lösa.
Det är kanske värt att tänka på att de får dubbelt så mycket varje månad som en dansk pensionär som genom 50 år med slit har byggt Danmarks värden. Full folkpension är ca. 5.500 kr/månad.

En asylansøger får det dobbelte af en folkepensionist
Asylsvindlere hæver sociale ydelser i flere lande

9 Kommentarer:

Pica pica sa...

Detta förekommer säkert här också. Somalierna är ju entreprenörer som politikerna säger;)

Anonym sa...

Ekstra-Bladet: Sigøjnergangstere praler med guld, ure og biler

Flotte handlingsplaner og politiske tiltag har ikke sat en stopper for Levakovic-familiens enorme kriminalitet

http://ekstrabladet.dk/112/article1836242.ece

Roland Pettersson sa...

Hur kan det komma sig att danskana betalar 12.000 kronor i kontantstöd till flyktingar men bara 5.500 till danska pensionärer? Är en flykting verkligen dubbelt så mycket värd jämfört med en dansk?

Knute sa...

13.732 kr. til udlændinge, som har forsørgelsespligt

https://bdkv2.borger.dk/Emner/udlaendinge-i-danmark/integration-i-danmark/oekonomisk-stoette-til-udlaendinge/Sider/kontanthjaelp-til-udlaendinge.aspx

Skillnaden till folkpensionen är upprörande. I Sverige är det lika illa. Här heter folkpensionen numera garantipension, mellan 6.967 och 7.999 kronor i månaden.

http://www.swedbank.se/privat/mer-om-privatekonomi/arbete,-skatt-och-pension/pensionen/det-gamla-systemet/index.htm

Errbe sa...

PROJEKT ARGUS

Den 31/12 2000 fick finansdepartementet en "Slutrapport" från den projektgrupp inom Migrationsverket, som under två år arbetat med att spåra brottslighet bland utländska medborgare i Sverige och föreslå regeländringar.

Gruppen fann många sätt att effektivisera administrationen genom samarbete mellan myndigheter som annars inte har täta kontakter, ex.vis: Tull, polis, skatteverk, arbetsförmedling, socialtjänsten inom kommunerna, etc.

De vanligaste brotten man fann var: falska asylskäl, falska identiteter, flera identiteter, skenäktenskap och svartjobb.

Projektet fick minskat anslag för ytterligare ett par år, men de upphörde 2004.

Då detta planerades protesterade cheferna för Rikskriminalen och de tre utlänningsrotlarna inom Polismyndigheten i Stockholms Län plus landshövdingen i Stockholm.

Under migrationsminister Barbro Holmberg (svärmor till Tiger Woods) genomfördes avvecklingen. De kompetenta och kreativa medarbetarna skickades ut på rutinsysslor, ex.vis vid Arlanda. Beskedet var att arbetsuppgifterna nu inte behövde en särskild organisation, utan skulle utföras av ordinarie medarbetare i linjeorganisationen. Alltså i tillägg till alla andra uppgifter.

Ingen verksamhet har kunnat spåras sedan dess.

Svenska politiker har alltså med vett och vilja bundit för sina ögon beträffande de särskilda möjligheter för brottslighet som invandringen erbjuder.

De vill inget veta, för att inte behöva förebrå sig för det fortsatta med vansinnet.


Anonym sa...

Det här med asylbedrägerier för dubbel kosing skulle egentligen vara det allra lättaste att komma åt. Fingeravtryck/retinabilder i databaser antingen central eller i varje land, så enkelt är det. Samt att man gör det stora svåra och faktiskt slår upp i dem ....

Anonym sa...

Ah ... jag var för snabb, skulle ha läst den danska artikeln. är man fått uppehållstillstånd så plockas man UT ur den databas som finns. Helt idiotiskt.

Anonym sa...

Det stämmer inte, att danska pensionärer får 5.500 i månaden. Om man är utan andra tillgångar får man minst dubbelt så mycket. De flesta danskar har dessutom privat pension via deras arbetsgivare.

"Kontanthjælp" (socialbidrag)för en ensamstående är ca 10.300 i månaden. Den nuvarande socialdemokratiskt ledade regeringen har tagit bort den så kallade "starthjælp" som var en lägre bidragssats för nyanlända.

vh Nils

Knute sa...

EU-domstolen har arrangerat så att utlänningar kan bli gifta på löpande band

Utlänningar blir gifta på löpande band i Danmark. Människosmugglare tar normalt 10.000 euro för att ordna en vigsel i Danmark, som ger en medborgare från ett land i tredje världen uppehållstillstånd i hela EU.
I Danmark är det lätt att bli gift och ett vigselbevis från ett danskt kommunkontor är en biljett till EU för nigerianer, afghaner, irakier och andra, vars enda chans att komma in i det löftesrika Europa ett äktenskap med en EU-medborgare.

"Langt hovedparten, af de personer, der benytter sig af de danske muligheder for en hurtig vielse, opholder sig kun i landet i den tid, det tager at blive gift.

Tendensen er i øjeblikket, at mænd fra Irak, Afghanistan og Pakistan gifter sig med portugisiske kvinder. Når vielsesattesten er klar, tager parret tilbage til Portugal.

Og selvom det er tydeligt, at en del af ægteskaberne er proforma, er det ikke noget, som de danske myndigheder kan gå ind i. Det, vi kan gøre, er at være sikre på, at de dokumenter, der ligger til grund for vielsen, er i orden."

http://denkorteavis.dk/2012/danske-vielseskontorer-et-eldorado-for-menneskesmuglere/

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.