31 oktober 2012

Vad är det för fel på Gov. Christie?

Problemen i dagens samhälle har ofta orsakats av att regeringen lägger sig i alltför mycket och micro-styr allas liv.  Man behöver inte gräva särskilt djupt för att inse att USAs enorma underskott inte enbart orsakats av Democrats eller Republicans utan av en avsaknad av ansvar hos båda partierna att erbjuda förändringar och inriktning.  Istället har båda parter erbjudit två varianter av vad som orsakade problemen i första hand och för varje val kommer man längre och längre bort från en lösning eftersom ingen vill hålla i yxan.  För båda partier är lösningen på alla problem densamma: en mer påträngande regering, fast det i själva verket var just den som hela tiden gjort att problemen vuxit.


Ett litet men typiskt exempel på politikers attityd och att de inte har tilltro till att människor kan fatta goda beslut på egen hand:

 Guvernör Chris Christie (NJ) säger att han har planer på att "flytta" Halloween-firandet till en annan dag pga. de problem som stormen Sandy orsakat.

Naturligtvis har Halloween inget samband med regeringen - har aldrig haft. Sedvänjan är också många århundraden äldre än USA.

Christie tror tydligen att föräldrar i New Jersey är så okunniga och ansvarslösa att de kommer att tvinga sina rädda, utklädda barn ut i mörkret i det stormdrabbade, översvämmade kvarteren, om han inte använder regeringens makt att stoppa dem ?

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.