10 december 2012

Det är bara fånigt, säger Peter...

och lämnar följande kommentar :
"Här ser ni fakta,   http://co2now.org/
Det är bara fånigt att förneka sambandet mellan ökande CO2 halter och stigande temperatur..."

-----------------

Bäste Peter !

Det är alltför enkelt att bara referera till en auktoritet du tror på. Det finns auktoriteter för alla religioner. Du hänvisar till en. I dagens värld måste man anstränga sig såpass att man själv försöker förstå varför.

Jag har skummat den sajt du hänvisar till. Där finner jag ett enda ”samband” mellan halten CO2 i luften och jordens temperatur: I slutet av 1900-talet har de båda stigit.

Det är inget bevis för att den ena orsakar den andra. Iskärnorna från Antarktis och Grönland visar att vid istidernas slut stiger temperaturen 400 à 800 år innan halten koldioxid stiger. Således är det värmen som driver ut gasen ur haven. Det sker naturligtvis fortfarande, men har inte kommit igång på allvar ännu. Det är bara 350 år sedan uppvärmningen efter Lilla Istiden började.

Så sent som inför konferensen i Köpenhamn 2009 uteslöt IPCC:s ordförande Rajendra Pachauri möjligheten att solen skulle påverka jordens temperatur. Liksom sina företrädare sade han: Det finns ingen annan förklaring. Då avsåg han hypotesen att koldioxiden styr klimatet. Det är lika intelligent som att påstå att tuppen lyfter solen över horisonten. Han galer ju alltid då.

 Ganska tidigt måste IPCC acceptera att  koldioxidens molekyler inte förmår omsätta mer än ytterst små mängder energi. Vattenångans potential är hundrafalt större. Då antog IPCC en hundraårig teori om ”återkoppling”. På din sajt läser jag: ”For example, as the atmosphere warms due to rising levels of greenhouse gases, its concentration of water vapour increases, further intensifying the greenhouse effect.”

Dom menar att det egentligen är vattenångan som gör jobbet. Koldioxiden gör något lite, storleksordningen 3 % av växthusgasernas effekt. Det ökar avdunstningen av vattenånga, så att den sedan höjer jordens temperatur.

Men vattenånga är lätt att mäta. Det har inte blivit några förhöjda halter därav i luften.

För övrigt har solfäckarnas betydelse dokumenterats i många arbeten sedan 1801. Något som IPCC inte låtsats om i 20 år.

Jag kan inte se att din sajt ens försöker förklara hur koldioxidens påverkan fungerar.

Lägg till att IPCC:s chefer alltid ljugit, då de förklarat att forskarna är överens. Sådana karaktärer förtjänar ingen tilltro.

DET FINNS ALLTSÅ INGA BEVIS FÖR ATT KOLDIOXIDEN PÅVERKAR JORDENS TEMPERATUR.


Reale Pelle

3 Kommentarer:

Jacobssons tankar sa...

Jag ska inte kommentera utan bara bekräfta vad du skriver:
Paul Hudson Climate correspondent, BBC News, ställde frågan "What happened to global warming?"
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/8299079.stm

Anonym sa...

En kommentar till What happened..... kan väl vara att Jo det blev ingen global warming så man fick döpa om den till "climate change" i stället för att kunna fortsätta att larma (och behålla sin makt och sina fina löner och forskningsanslag).

Anonym sa...

Till anonym #1:
Och i Sverige et al har man övergett "klimatändringar" till förmån för "hållbar utveckling" (vad fasen DET nu skall betyda).
Nästa steg på skalan blir väl " Euklamistisk, förnybar, Gaiaekonomisk, somatisk, Eukoommuistisk, flerfaldig, kuddkrams- filopiluttandej!

Anonym #2

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.