10 december 2012

Fortfarande finns det folk som inte ser vad som pågår

Ett tidigare inlägg kallat: Koldioxidens verkan är så liten att ingen kunnat mäta den, lockar fortfarande till nedslående kommentarer. Nedslående såtillvida att det visar hur enkelt det är för de politiska grupper som vill kontrollera oss att lyckas genom skrämselpropaganda och lögner.

Teorin om att människan orsakar global uppvärmning hålls vid liv enbart därför att en betydande del av allmänheten anser att frågan är avgjord och att våra insatser för att minska utsläppen av växthusgaser kommer att stabilisera klimatet. "Tro" stöttas ständigt med nya berättelser om att det inte finns några legitima kritiker. 

Skräckscenarier skapar allmän rädsla, vilket leder till offentlig finansiering för mer forskning, och om den nya forskningen skapar mer allmän rädsla kommer vetenskapen att fortsätta att expandera. Miljövetenskapen har hittat en oemotståndlig finansieringsmekanism som sällan tidigare utnyttjas utanför vapenindustrin och som öppnar oanade expansionsmöjligheter och som har fullt stöd i marxist-aktivistiskt tänkande och nu när vi har en marxist i White House har de makt över energin och kan beskatta allt som pruttar och rör sig.

Vetenskapligt är det rent vansinnigt att tro att vi kan få ett mysigt klimat genom att vrida på en CO2-kran.
Många blandar ihop miljöskydd med klimatskydd. Det är omöjligt att skydda klimatet, men det hindrar inte att vi kan skydda miljön och vårt dricksvatten tex.  Debatten om alternativa energikällor drivs av den irrationella klimatdebatten. Man den ena har ingenting att göra med den andra .
Vi kan inte "reglera" klimatet genom att reglera CO2.

Klimatförändringar är normalt eftersom planeten går igenom faser av varmare klimat.  Många har långt överskridit den utsträckning vi ser idag. Men det har inte förekommit  någon uppvärmning sedan 1998. I själva verket visar IPCC leverantörerna av data även en liten nedkylning.
CO2-nivåer har ökat och ändå befinner sig jorden i en nedkylnings-fas.

Napoleon trodde att man kunde påverka väder och klimat genom att skjuta kankulor i luften. Andra har försökt skicka upp ballonger eller spreja silver på molnen.
Dagens påhitt för att styra vädret går ut på att påstå att man måste minskar den lilla mängden koldioxid i luften till en oändligt mindre mängd.
Atmosfären som omger vår planet är utomordentligt komplicerad.  Den är så komplicerad att vi har stora prognosproblem att avgöra vad som kommer att hända bara inom de närmaste dagarna.  Och om man ska kontrollera vädret måste man också kontrollera haven.
Världshaven innehåller mer än 1.000 gånger mer värme än vad som finns i atmosfären. Förändringar i haven som beror på cykliska mönster som El Nino och La Nina,  har dramatiska konsekvenser för atmosfären. Vi skulle också behöva kontrollera energin från solen som trots allt är den primära energikällan för vår planet.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.