02 december 2012

Knäppokrati ...Stupidokrati ...Idiotokrati ....

Hjälp mig med ett bättre ord för: "Ett regeringssystem där de minst kapabla väljs av de som producerar minst, och där de medlemmar i samhället som sannolikt har sämst förmåga att försörja sig själva eller lyckas, belönas med varor och tjänster som betalas av konfiskerad rikedom från ett reducerat antal producenter."

"Det finns två sätt att erövra och förslava en nation, det ena är genom svärd, det andra genom skuld"
John Adams.

USAs statsskuld kommer att fortsätta att växa.
"Vi vet alla vad vi borde göra, vi vet bara inte hur vi ska kunna bli omvalda efteråt!"
Jean-Claude Junker (premiärminister Luxembourg)


Det finns ingenting en regeringen kan göra för att "hjälpa" människor genom livets svårigheter, utom att skapa ännu en särskild intressegrupp och människorna i den speciella gruppen kommer att fortsätta att bevara de förhållanden som placerade dem där,  så att de kan fortsätta att leva på  skattebetalarnas pengar.
Vad regeringar borde göra är att hjälpa till att undanröja alla hinder för ekonomisk frihet, så att nya marknader, ny teknik etc. integreras så snabbt som möjligt inom ramarna för konkurrens och fri marknadsföring.
Med andra ord - USAs kongress bör se till att det finns så mycket kapitalism som möjligt så att "det långa loppet" sker så snart som möjligt - i motsats till den omfördelning av välstånd som man nu ägnar sig åt.

Dessutom - ju friare människor är, desto generösare är de när det gäller välgörenhet  - speciellt i USA.

4 Kommentarer:

Anonym sa...

För min del räcker det med "rövarkultur"!

Anonym sa...

Kan det sägas tydligare?
http://www.thenewamerican.com/economy/economics/item/13779-dollars-decline-catches-up-with-us-mint

Knute sa...

EU har blivit dårskapens paradis

"Offentliga medel är en skattkista utan ägare, och en sådan ägarlös egendom leder alltid till strid och motsättningar. Vem som får mest har inget med skicklighet, effektivitet eller produktivitet att göra. Snarare tvärtom — ju fräckare och mer omoralisk man är desto bättre möjligheter har man att komma över tillgångarna. Det är denna dynamik som förklarar varför planekonomier alltid misslyckats medan marknadsekonomi alltid lyckats skapa välstånd. EU-strider om ägarlösa pengar (tagna av skattebetalarna) är därför ofrånkomlig."

http://erixon.com/blogg/2012/11/eu-har-blivit-darskapens-paradis/

Knute sa...

Uppgörelse med framstegsvidskepelsen

»Jeg har aldrig haft større tiltro til vores fremtid end i dag«, erklærede præsident Obama i sin sejrstale, mens tilhørerne græd. Det får de måske også snart grund til, for den amerikanske økonomi nærmer sig som bekendt afgrundens rand.

Alligevel flyder Obamas veldesignede retorik over af fremskridtstro.
Ret beset ikke særligt overbevisende, men heller ikke spor overraskende.
For den mest udbredte tro i verden i dag er fremskridtstroen.
Troen på, at det går fremad, altid fremad: Fra mørke til lys, fra diktatur til demokrati, fra småt til stort.

http://www.katrinewinkelholm.com/2012/11/ny-bog-om-fremskridtsovertroen.html

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.