15 januari 2013

Är det vapen som är problemet?

av Walter William i översättning


När jag gick i grundskolan och gymnasiet - under 1940-talet och 50-talet -  hörde vi inte talas om den typ av skjutning och förödelse som har blivit rutin i dag. Varför? Det var  inte på grund av stränga vapenlagar. Min Sears postorderkatalog från 1902 innehåller 35 sidor med annonser för skjutvapen. Folk kunde skicka pengar och ett skjutvapen sändes till dem.

Dr John Lott, författare till More Guns, Less Crime  rapporter att fram till 1960-talet, hade en del New York-skolor skytteklubbar där eleverna tävlade om universitetetsstipendier. De tog med sig sina gevär på tunnelbanan när de åkte till skolan  och när de kom dit lämnades gevären hos klassföreståndaren eller gymnastikläraren och hämtades sedan för skjutträning efter skolans slut.
 I Virginia hade man som tradition att gymnasie-elever gick på jakt på morgonen innan skolan började och lämnade ibland sina gevär i bilarna, som parkerades på skolområdet. Ofta fick en 12 eller 14-åring en skinande ny .22-kaliber bössa i födelsedagspresent av sin far.

Dagens nivå av hövlighet kan inte matcha gårdagens. Många av dagens ungdomar börjar skoldagen med att gå genom metalldetektorer. Vakter patrullerar skolan korridorer och polisbilar finns utanför. Trots dessa åtgärder förekommer överfall, knivskärningar och skottlossning.  Enligt National Center for Education Statistics, skedde  828.000 icke-dödliga  kriminella incidenter i skolan år 2010. Det förekom 470.000 stölder och 359.000 våldsamma attacker, varav 91.400 var allvarliga. Under samma år attackerades 145.100 lärare i statliga skolor och  276.700 hotades.

Vad förklarar dagens beteende kontra gårdagens? Under mer än ett halvt sekel har landets liberaler och progressiva - tillsammans med utbildningsanstalter, pseudo-intellektuella och domstolar -  fört krig mot traditioner, seder och moraliska värderingar. Dessa människor har lärt ut sin version till våra ungdomar  -  det  finns inte några absoluta moraliska regler. Vad som är moraliskt eller omoraliskt för dem är en fråga om bekvämlighet, personlig åsikt eller ett samförstånd.

Under 50-talet och 60-talen, lanserade utbildningsanstalterna sin agenda att underminera det som barn lärt sig av sina föräldrar och kyrkan, med modenycker såsom "värderingsövningar". Så kallad sexualundervisning är helt enkelt indoktrinering som syftade till att underminera familjen och kyrkans kritik mot sex före äktenskapet. Lektioner om avhållsamhet förlöjligades och ansåg passé och ersattes med lektioner om kondomer, p-piller och aborter. Ytterligare underminering av föräldraansvar kom med rättsliga och utomrättsliga åtgärder för att stödja tonårsaborter utan föräldrarnas vetskap eller samtycke.

Seder, traditioner, moraliska värderingar och regler för etikett, inte lagar och myndigheter, är det som skapar ett civiliserat samhälle. Dessa beteendemässiga normer - överförda genom tradition och religiösa läror - utgör en bas av visdom som destillerats genom år av erfarenhet, "trial and error", och genom att titta på vad som fungerar. Vikten av seder, traditioner och moraliska värderingar som ett sätt att reglera beteendet,  gör att människor uppför sig väl, även om ingen ser dem. Polisen och lagar kan aldrig ersätta dessa begränsningar av personligt uppförande för att producera ett civiliserat samhälle. I bästa fall är polisen och rättsväsendet den sista desperata försvarslinjen för ett civiliserat samhälle. Ju mer ociviliserade vi blir desto fler lagar behövs för att reglera beteendet.
Många seder, traditioner och moraliska värderingar har kasserats utan uppskattning för den roll de spelat i att skapa ett civiliserat samhälle  och nu får vi betala priset. Vad värre är -  istället för en återgång till det som fungerade, vill folk ersätta det som fungerade med något som låter bra, som nolltolerans-politik,  där man blir avstängd eller arresterad om man tar med en vattenpistol till skolan, ritar en bild av en pistol, eller pekar med ett finger och skriker "pang-pang ".
 Eftersom vi har bestämt att vi ska lita på vapenlagar för att kontrollera beteende, vad bör göras för att reglera klubbor och hammare?  FBIs brottsstatistik visar att fler människor mördas av klubbor och hammare än med gevär. 

8 Kommentarer:

Anonym sa...

Tack för det Berit. Vi läser Dina rapporter och förvånas över hur mänskligheten långsamt degenererar och förtvinar.
Vad är ett rimligt botemedel?
Häls/S af U

Anonym sa...

Jag håller med om att traditioner och värderingar är viktiga i vårat samhälle och att avsaknad av sådana åsikter om vad som är rätt och fel saknas hos dagens ungdomar.

Jag ser det hos mina egna barn varje dag den totala avsaknade och respekten för vuxna och äldre personer.

Däremot håller jag inte med om att sexual undervisning preventivmedel och minskningen av kyrkans makt med vidskepelse och elände skulle vara till ondo för oss människor.

Men absolut gammaldags moral och rätvise patos skulle (Vad som är rätt och fel och att man repekterar andras ägodelar) samhället må mycket bra av.

Berit sa...

Hur behåller vi och återupplivar judiska-kristna värden (gammaldags moral) utan religion?
Vänstern strävar efter att vi ska se Staten som vår frälsare men det experimentet har ju uppenbart fört oss till de miserabla samhällen vi nu lever i. Att unga inte visar respekt för äldre hänger intimt samman med att samhället inte respekterar liv.

Knute sa...

It’s not a gun problem but a demographic one. White America’s gun violence rate is about the same as Belgium. It’s not American gun violence that is exceptional — it’s black and Hispanic gun violence.

http://www.amnation.com/vfr/archives/024161.html

Anonym sa...

Det är i mitt tycke inte fel i att ha en viss vänteperiod då man t.ex. kontrollerar vapenköparnas psykiska bakgrund och brottsbakgrund när de ska köpa vapen - men det är naivt att tro att en tokig och/eller tillräckligt motiverad mördare inte skulle kunna skaffa sig redskap för att ha ihjäl sina medmänniskor bara för det.

Adam Lanza var motiverad och störd nog att skjuta ihjäl sin egen mor för att få tillgång till vapen ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Hook_Elementary_School_shooting ). Vad är det då som säger att han inte lätt kunnat köpa vapen illegalt vapen på den svarta, okontrollerade marknaden istället?
Dessutom krävs det inte direkt halvautomatiska vapen av militär typ med magasin som rymmer fler än tio skott för att ha ihjäl en massa människor. Som ni kanske minns så sköt Ibrahim Skhupolli ihjäl en mängd människor i ett finskt köpcenter med en helt vanlig 9mm pistol, som han för övrigt hade införskaffat illegalt ( http://en.wikipedia.org/wiki/Sello_mall_shooting ).

Om motparten är oförberedd och obeväpnad så behöver man inte direkt vara rustad till tänderna för att orsaka stor skada. Om man är tillräckligt motiverad och/eller störd så går lika bra med andra alternativa metoder:

1) Man kan t.ex. köra in i en stor folksamling med bil ( http://en.wikipedia.org/wiki/2009_attack_on_the_Dutch_Royal_Family )

2) Använda vassa redskap, som t.ex. den klassiska kniven ( http://online.wsj.com/article/SB10000872396390443687504577564512826406388.html ), ( http://en.wikipedia.org/wiki/School_attacks_in_China_(2010%E2%80%932012) )

3) Tända eld på lokaler där människor befinner sig ( http://en.wikipedia.org/wiki/Gothenburg_discoth%C3%A8que_fire )

4) Använda gift av något slag ( http://en.wikipedia.org/wiki/Arnfinn_Nesset ), ( http://en.wikipedia.org/wiki/Aino_Nykopp-Koski ), ( http://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_Paul_Jordan )

5 ) Kombinera flera av ovanstående alternativ ( http://en.wikipedia.org/wiki/2011_Kashgar_attacks ), ( http://en.wikipedia.org/wiki/Akihabara_massacre ).

Det finns säkert en mängd andra alternativ som jag inte tog upp, men poängen är att det inte går att förhindra mord med s.k. (skjut)vapenfria, säkra zoner. Dessa "vapenfria" zoner ger bara naiva medborgare en falsk säkerhetskänsla då kriminella och/eller störda individer som bekant inte bryr sig om lagar och regler ( http://www.usatoday.com/story/opinion/2012/12/14/connecticut-school-shooting-gun-control/1770345/ ).

NRA har en faktiskt en bra poäng när de påpekar att politikerna och deras familjer bor relativt säkert och har bra bevakning medan vanliga medborgare inte nödvändigtvis har möjligheten att leva i ett lika säkert elfenbenstorn.

Genom att strypa den kontrollerade, legala marknaden så gynnar man dessutom den illegala, okontrollerade marknaden. Jag befarar således ett liknande scenario som förbudstiden mot alkohol medförde ( http://en.wikipedia.org/wiki/Prohibition_in_the_United_States ).

/Realist

Berit sa...

Tack för denna realistiska kommentar

Anonym sa...

Walter William skriver insiktsfullt om problemen i samhället.

Låt oss först konstatera att den västerländska civilisationen är byggd på den kristna läran och den romerska principen för rättskipningen. Det är i synnerhet med anledning av den förra som västvärlden har haft en sådan exceptionell välståndsutveckling. Det har redovisats av den tyske sociologen och filosofen Max Weber http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber i boken "The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism" http://en.wikipedia.org/wiki/The_Protestant_Ethic_and_the_Spirit_of_Capitalism

Tyvärr har majoriteten av både svenskar och västerlänningar lämnat kristendomen och dess värderingar och vad vi nu ser är samhällen i långsamt sönderfall, vilket f ö finns beskrivet i Bibeln. Detta är en långsam process som är svår att upptäcka utan att titta flera tiotals år tillbaka i tiden. Ett tecken på detta är att många familjer i dag är ödelagda av skilsmässor vars orsaker kan sökas i egoism, själviskhet, självförverkligande och brist på förlåtelse. Barnen är de som lider allra mest och det tar sig uttryck i vilsenhet och otrygghet, bruket av psykofarmaka, självmord och kanske senare i kriminalitet.

Dr Martin Luther hävdade helt i enlighet med Bibelns lära att enbart tron är saliggörande och utan egna gärningar, vilket också evangelisterna skriver om. Inom levande kristendom, d v s sådan som grundar sig på Bibelns lära, har förlåtelsen och kärleken till och omsorgen om sin medmänniska också en mycket central betydelse. Den svenska så kallade Lutherska kyrkan har för länge sedan lämnat denna lära, bekännelseskrifterna och kyrkofädernas och Luthers tolkningar. Dess förkunnelse har förfallit och kyrkan är så stendöd som den kan bli. Där finns nu liksom på Jesu tid många månglare och växlare som det står skrivet om i Matt. 21:12, Mark. 11:15 och Joh. 2:16. I stället för att förkunna Bibelns lära som har förkastats eftersom den betraktas som omodern bland dagens ”upplysta” människor, predikas det för tillfället politiskt korrekta evangeliet. Vidare samarbetar den numera med muslimerna, d v s företrädarna för den ”religion” som står så långt som det över huvud taget är möjligt från kristendomen. Luther skrev "Vom Krige wider die Türken" år 1528 där han uppmanade till kampen mot det muslimska hotet som han menar är sänt av djävulen själv. Mer om detta här: http://ullanoertoftthomsen.blogspot.com/2007/02/luther-om-islam.html

Per Bylund har skrivit artikeln ”How the Welfare State Corrupted Sweden" http://mises.org/daily/2190 och handlar även om andra skeenden men är i detta sammanhang väl värd att läsas.

Brottsligheten har ökat ofantligt och här har vissa invandrarkategorier bidragit på ett alldeles oproportionerligt sätt. Brottsligheten och avsaknaden av respekt för andra människor har några huvudsakliga orsaker:

- Den av politikerna genomförda avkristningen av samhället som medfört normupplösning hos den svenska befolkningen.

- Kyrkans avvikelse från Bibelns lära.

- Massimporten av utländskt kriminellt slödder som förses med livslång försörjning av skattebetalarna samtidigt som de begår brott eller arbetar svart. Allt detta är offrat på det mångkulturella altaret.

- EU och borttagandet av de nationella gränskontrollerna.

Vrid tillbaka denna utveckling den som kan!

/Nostradamus_i_norr

Knute sa...

Tack för ett verkligt angeläget inlägg, Nostradamus_i_norr!

Skicka en kommentar

Vi uppskattar dina kommentarer men kan bara publicera dem om du skriver namn eller signatur! Det går annars inte att veta vilken Anonym man diskuterar med.